Yhteiskunnallista missiota toteuttavia yrityksiä on Suomessa arvioitua enemmän

Suomessa on jopa 22 000 yritystä, jotka pitävät itseään yhteiskunnallisina eli käyttävät pääosan voitostaan yhteiskunnallisen missionsa edistämiseen. Joukko on reippaasti suurempi kuin aiemmin on arvioitu, ja yrityksiä on käytännössä kaikilla toimialoilla.

Suomessa on jopa 22 000 yritystä, jotka pitävät itseään yhteiskunnallisina eli käyttävät pääosan voitostaan yhteiskunnallisen missionsa edistämiseen. Joukko on reippaasti suurempi kuin aiemmin on arvioitu, ja yrityksiä on käytännössä kaikilla toimialoilla. Yritykset työllistävät arviolta lähes 170 000 suomalaista, mikä on lähes 5 kertaa enemmän kuin aiemmin on arvioitu.

Näin arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn tutkimuksessa, jonka alustavia tuloksia esitellään tänään Arvo-liiton 1-vuotisseminaarissa Helsingissä.

Tutkimus paljastaa myös, että yhteiskunnallisen päämäärän mukaan toimivien yritysten on tavallista vaikeampaa löytää rahoitusta investointeihinsa. Joka neljäs (26 %) yritys sanoi tutkimuksessa, että oli viimeisen vuoden aikana joutunut luopumaan merkittävästä investoinnista rahoituksen puutteen takia. Vastaava luku ns. tavallisten yritysten osalta on 18 prosenttia.

Lähes 30 prosenttia yrityksistä oli jäänyt ilman rahoitusta, koska niillä ei ollut laittaa investointiin tarpeeksi ulkopuolisen rahoituksen ehtona ollutta omaa pääomaa.

”Tutkimuksen löydöt ovat merkittäviä, sillä yhteiskunnalliset yritykset ovat huomattavasti merkittävämpi työllistäjä kuin aiemmin on arvioitu”, tutkija Annu Kotiranta sanoo.

”Suomalainen yhteiskunta on tällä hetkellä erittäin haastavassa tilanteessa. Tarvitsemme kipeästi sellaisia toimintamalleja, joissa työllistäminen, kustannustehokkuus ja positiiviset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin yhdistyvät. Yhteiskunnallinen yritys on liiketoimintamallina juuri sellainen, joten olisi sulaa hulluutta sulkea tällaiset pienet ja keskisuuret paikalliset toimijat pois markkinoilta”, Arvo-liiton toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo.

”Yhteiskunnalliset yritykset ovat kotimaisia toimijoita, jotka toimivat läpinäkyvästi ja käyttävät merkittävän osan voitostaan suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen. Kun niiden toimintaedellytykset ovat kunnossa, koko suomalainen yhteiskunta hyötyy”, Lipponen toteaa.

Lisätietoja

Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, Arvo-liitto, p. 040 7587 247 Annu Kotiranta, tutkija, ETLA, p. 044 039 3648

Toimittajat ovat tervetulleita Arvo-liiton 1-vuotisseminaariin klo 14 – 17. Seminaarissa esitellään tarkemmin ETLAn kyselytutkimuksen tuloksia. Paikalla paneelikeskustelussa klo 16.15 on mm. liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Seminaarin ohjelma:  www.arvoliitto.fi/event/arvo-juhlii-1-vuotistaivaltaan

Seminaarin päätteeksi klo 17.30 palkitaan Vaikuttavin ARVO-teko -palkinnon ja kunniamainintoja saavat yhteiskunnalliset yritykset. Lisätietoja kilpailusta: www.arvoliitto.fi/kilpailu

TAUSTAA

Yhteiskunnallisten yritysten Arvo-liitto – Yhteiskunnallisina yrityksinä pidetään Suomessa yrityksiä, joilla on yhteiskunnallinen missio ja rajoitettu voitonjako. Ne käyttävät yli puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa maksimoimiseen.

– Yhteiskunnallisten yritysten edunvalvojajärjestö Arvo-liitto perustettiin vuosi sitten. Sillä on tällä hetkellä 30 jäsenyritystä.

– Arvo-liiton jäsenten yhteiskunnallisia päämääriä ovat esimerkiksi laadukkaiden vammais- tai ikäihmisten palveluiden tuottaminen, edullisten vuokra-asuntojen rakentaminen, pitkäaikaistyöttömien työllistäminen, liikuntapalveluiden tuottaminen ja ympäristön hyväksi toimiminen.

Lisätietoja: www.arvoliitto.fi

ETLAn tutkimus

– ETLAn kyselytutkimus tehtiin keväällä 2015.

– Kysely lähetettiin yli 30 000 yritykselle. Vastauksia saatiin yhteensä yli 4 500.