Mikä on ARVO?

ARVO ry on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden verkosto.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry on yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten aktiivinen verkosto, jonka missiona on auttaa jäseniään menestymään. Tavoitteena on arvolähtöisen yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuuden ja painoarvon lisääminen yhteiskunnassa.

ARVO edistää yhteiskunnallisen yrittämisen toimintamallin menestystä Suomessa. Tarjoamme apua vaikuttavamman ja vastuullisemman bisneksen tekemiseen, pääsyn arvolähtöisen toimijoiden verkostoon, yhteistä kehittämistä, näkyvyyttä, tietoa, koulutusta ja vaikuttamistyötä. Uskomme, että yhteiskunnallinen yrittäminen on kilpailuetu.

Tutustu ARVOn jäsenyyteen täällä. 

Mitä teemme?

ARVO RY  on vuonna 2014 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tärkein tehtävä on edistää yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten menestystä Suomessa. Toimimme yhteiskunnallisen yrittämisen asiantuntijoina ja neuvojina, yhteiskunnallisten yritysten edunvalvojana, tiedon tuottajana ja yhteen kokoajana. ARVOon kuuluu yli 70 jäsenyritystä.

Käytännössä toimintamme on:

  • JÄSENTEN SPARRAUSTA JA KOULUTUSTA vastuullisen, vaikuttavan ja menestyksekkään liiketoiminnan tekemiseksi.
  • NEUVONTAA JA TIEDON TUOTTAMISTA yhteiskunnallisille yrityksille ja yhteiskunnallisesta yrittämisestä kiinnostuneille.
  • YHTEISTYÖTÄ JA HANKKEITA muun muassa yliopistojen ja valtionhallinnon tahojen kanssa.
  • TAPAHTUMIA vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan teemojen ympärillä.
  • VAIKUTTAMISTA Vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.
  • TUNNUSTUSTEN JAKAMISTA jaamme vuosittain Vaikuttavin yritys -tunnustuksen.

Olemme mukana Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa vuosina 2021–2027. Osaamiskeskus edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä, osatyökyisten työllistymistä sekä sosiaalisia innovaatioita ja vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden paikallisia ekosysteemejä.

Koordinoimme vuosina 2016-2019 Hyvän Mitta -hanketta, jossa kerättiin yhteen ja kehitettiin työkaluja toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen ja kehittämiseen. Hyvän Mitasta kattavasti lisätietoja osoitteessa www.hyvanmitta.fi.

Vuonna 2020 aloitimme Impact Startup -vaikuttavuuskiihdyttämön toteuttamisen Suomessa. Kiihdyttämössä liiketoiminnallaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen pyrkivät toimijat saavat apua, tukea ja verkostoja liiketoimintansa ja vaikuttavuutensa kehittämiseen ja skaalaamiseen. Impact Startupiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.impactstartup.fi .

Tutustu ARVOn jäseniin täällä.

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi ajankohtaista tietoa tekemisestämme.

Strategia

ARVON SLOGAN

Sloganimme on Oikein Hyvää Bisnestä. Se tarkoittaa, että pyrimme auttamaan yhteiskunnallisia yrityksiä toteuttamaan liiketoimintaansa seuraavin periaattein:

  • OIKEIN. Jäsentemme toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti tinkimätöntä.
  • HYVÄÄ. Yhteiskunnallisten yritysten toiminta täytyy voida konkreettisesti osoittaa vaikuttavaksi ja luvattua hyvää tuottavaksi.
  • BISNESTÄ. Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnan täytyy olla kannattavaa, jotta se voidaan toteuttaa kestävästi.

VISIOMME on Suomi, jossa yhteiskunnalliset yritykset ovat vaikuttavia elinkeinoelämän toimijoita ja rakentavat kestävämpää yhteiskuntaa.

Historia

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:n perustivat vuonna 2014 kymmenen yhteiskunnallistan yritystä: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Rinnekoti-säätiö, Linnanmäki, Lahden Diakonialaitos, Setlementtiliitto, Somea, Orton, Kierrätysverkko, FINSERN ja Impact House.

Nämä yhteiskunnalliset yritykset olivat jo pidemmän aikaa kokeneet, että arvopohjaista, eettistä ja yhteiskunnallista liiketoimintaa harjoittavat yritykset tarvitsisivat yhteisön ja yhteisen edunvalvojan.

ARVOn perustamisen aikaan yhteiskunnallisia yrityksiä yhdisti etenkin kokemus julkisten kilpailutusten häviämisestä toimijoille, jotka tarjosivat halpaa hintaa usein laadun kustannuksella, kun taas yhteiskunnalliset yritykset eivät olleet valmiita tinkimään palveluiden eettisyydestä ja vaikuttavuudesta. Vaikuttavuusperusteisuus julkisissa hankinnoissa on edelleen yksi  ARVOn edunvalvonnan painopisteistä.

Jäsenjoukko on muutaman vuoden aikana kasvanut ja monipuolistunut. ARVO on toteuttanut toimintavuosinaan menestyksekkäästi EETTI & INNO, sekä Hyvän Mitta –hankkeet, joissa on tutkittu yhteiskunnallisten yritysten menestystekijöitä ja toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamista ja kehittämistä.

Vuonna 2020 ARVO toteutti ensimmäistä kertaa Suomessa pohjoismaisessa yhteistyössä rakennetun Impact Startup –vaikuttavuuskiihdyttämön. Kiihdyttämössä valmennettiin yhteiskunnallista vaikuttavuutta toiminnallaan tavoittelevia yritystiimejä sekä vaikuttavuuden että liiketoiminnan aloilla. Toinen minikiihdyttämö järjestettiin syksyllä 2022.

ARVO on ollut tiivisti mukana vaikuttamassa erilaisissa asiantuntijaryhmissä, kuten Vaikuttavuusinvestoinnin kansallisessa ohjausryhmässä, WeAllFinland –tutkimushankkeen ohjausryhmässä ja viimeisimpänä antamassa lausuntoja ja ehdotuksia TEM:ssä valmisteltavaan yhteiskunnallisten yritysten tukistrategiaan.

Nyt ARVO tuo yhteen yli 70 yhteiskunnallista yritystä, joita yhdistää vahva halu toimia eettisesti yhteiskunnan hyväksi. ARVO on vahva verkosto ja foorumi, jossa arvopohjaiset toimijat löytävät uusia yhteistyökumppaneita, sparraavat toisiaan ja kehittävät tapoja tehdä yhä vastuullisempaa ja vaikuttavampaa liiketoimintaa yhteiskunnan hyväksi.