Jäsenmaksut

ARVO ry:llä on varsinaisia jäseniä, yhteisöjäseniä ja kannatusjäseniä. Jäsenmaksut perustuvat liikevaihtoon/tuottoihin.

Varsinaiset jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä liiketoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka täyttää yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksut vuonna 2023 ovat:

Yhteisöjäsenet

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka joko yhteiskunnallisen yrityksen määräysvaltaa käyttävänä tai keskusjärjestönä tai niihin verrattavissa olevana organisaationa edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä.

Yhteisöjäsenten jäsenmaksut vuonna 2023 ovat:

Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä organisaatio, joka haluaa edistää yhteiskunnallisen yritystoiminnan ja arvolähtöisen liiketoiminnan toimintaedellytyksiä. Kannatusjäsenillä on ARVOn kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Haluatko kuulla lisää?

Susanna Kallama

Susanna Kallama

Toimitusjohtaja
040 587 2445
susanna.kallama@arvoliitto.fi