Tietosuojaseloste

Keräämämme henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitukset.

REKISTERINPITÄJÄ

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry, y-tunnus 2614991-1 Postiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki. info(at)arvoliitto.fi

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT

Susanna Kallama, susanna.kallama(at)arvoliitto.fi, puh.  040 587 2445.

REKISTERIN NIMI

 • Arvoliiton uutiskirjeen tilaajat.
 • Arvoliiton jäsenrekisteri.
 • Arvoliiton jäsen- ja sidosryhmärekisteri.
 • Arvoliiton nettisivuanalytiikka.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Arvoliiton toiminnasta tiedottamiseen ja markkinointiin, toiminnan kehittämiseen, tapahtumien järjestämiseen, jäsenhankintaan ja jäsenten toiminnasta tiedottamiseen liittyen.

Henkilötietoja käsitellään myös Arvoliiton jäsenten ja sidosryhmien keskinäisen yhteydenpidon fasilitoimiseen (suostumukseen perustuen).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Arvoliiton rekistereihin kerätään alaryhmittäin seuraavia tietoja:

Arvoliiton uutiskirjeen tilaajat:

 • Perustiedot kuten etunimi, sukunimi, titteli/asema, yritys, yrityksen kotipaikkakunta
 • Sähköpostiosoite

Arvoliiton jäsenrekisteri:

 • Jäsenyrityksen itse ilmoittamien henkilöiden (toimitusjohtaja, viestintäjohtaja jne) etu- ja sukunimi, asema yrityksessä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Arvoliiton jäsen- ja sidosryhmärekisteri:

 • Perustiedot kuten etunimi, sukunimi, titteli/asema, yritys, yrityksen kotipaikkakunta
 • Sähköpostiosoite
 • Tieto siitä, missä Arvoliiton aiemmissa tapahtumissa/hankkeissa/tai muissa Arvoliiton toimintaan liittyvissä yhteyksissä henkilö on ollut mukana.

Arvoliiton nettisivuanalytiikka

 • Seuraavat tiedot www.arvoliitto.fi -selaajasta: sivuille tulon lähde, selaukseen käytettävä laite (mobiili/desktop), selaajan maantieteellinen sijainti (maatasolla), selaajan klikkaamat linkit, selaajan sivustolla viettämä aika, selaamisen vuorokaudenaika, onko selaaja käynyt sivulla aiemmin.

Kaikki ryhmät: Tilaisuuksien järjestämiseen liittyen ruoka-aineallergioiden itse ilmoitetut tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirjeen tilanneiden itse tilauslomakkeelle ilmoitetut tiedot, avoimet verkkolähteet kuten yritysten omat verkkosivut, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Arvoliiton tilaisuuksiin Arvoliiton sivuilla ilmoittautuneet henkilöt ja Arvoliiton jäsenten yrityksestä ilmoittamat yhteyshenkilöt. Yhteydenotot Arvoliiton -henkilökuntaan kuten esimerkiksi sähköpostit, puhelinsoitot, tapaamiset, käyntikortit, sosiaalisen median yhteydenotot. Henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa henkilötietolain puitteissa ARVOn eri toimintojen ja järjestelmien välillä tai toimeksiannosta markkinointiviestintäpalveluja ja ARVOn tapahtumia alihankintana tuottaville yhtiöille. ARVO huolehtii siitä, että palveluntuottajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sopimukset ja käsittelyohjeistukset on laadittu asianmukaisesti ja vastuukysymykset otettu huomioon.

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkoisille tahoille muihin, kuin Arvoliiton toimintaan  liittyviin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan luovuttaa erityistapauksissa henkilön suostumuksella EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Arvoliiton toimintaan ja jäsenten toimintaan liittyvissä tukitarkoituksissa, esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

REKISTERIN SUOJAUS JA SÄILYTYS

Kaikki henkilötiedot ovat tallennettuina ympäristöön, jossa fyysinen ja tietotekninen suojaus estää ulkopuolisen käytön. Jokaisella järjestelmän käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, jolla pääsee tietystä tietoverkosta käsiksi rajattuun tietoon. Käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

OIKEUS TARKISTAA JA MUOKATA REKISTERITIETOJA

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle (info@arvoliitto.fi). Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme, otathan yhteyttä: info@arvoliitto.fi

Haluatko kuulla lisää?

Susanna Kallama

Susanna Kallama

Toimitusjohtaja
040 587 2445
susanna.kallama@arvoliitto.fi