Vaikuttavia yrityksiä ja innovaatioita -esiselvityshanke

Vaikuttavia yrityksiä  ja innovaatioita -esiselvityshankkeen tavoitteena on Uudenmaan alueen yhteiskunnallisten yritysten kasvu- ja innovaatiohalukkuuden sekä -kyvykkyyden selvittäminen. Erityinen painopiste on vihreää siirtymää tukevissa ja kansalaisten hyvinvointia edistävissä innovaatioissa.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry toteuttaa hankkeen Uudenmaan liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella.

Hankkeen toteutus

Esiselvitys toteutetaan analysoimalla dataa ja kontaktoimalla alueen yhteiskunnallisia yrityksiä, jotta niiden kasvuhalukkuudesta ja innovaatiopotentiaalista saadaan syvempää tietoa.

Hankkeen aikana järjestetään fasilitoituja työpajoja, joissa tavoitteena on muodostaa ymmärrys siitä, miten yhteiskunnallisten yritysten innovaatioita ja T&K-toimintaa voidaan parhaiten aktivoida ja vahvistaa.

Lisäksi hankkeessa selvitetään Uudenmaan elinkeino- ja kehitysyhtiöiden sekä elinkeinoelämän ja yrittäjäjärjestöjen näkemyksiä yhteiskunnallisten yritysten roolista sekä niille suunnatun hautomo- ja kiihdyttämö-ohjelman toteutuksesta.

Hankkeen tulokset

Esiselvityksen tuotoksena syntyy ajantasainen tilannekuva yhteiskunnallisten yritysten innovaatiopotentiaalista sekä niiden Uudenmaan alueella luomasta T&K-toiminnan kasvupotentiaalista.

Lisäksi esiselvityksen pohjalta luodaan tiekartta ja suunnitelma yhteiskunnallisille yrityksille suunnatusta kiihdyttämö- ja hautomo-ohjelmasta, joka lisää innovaatioita, vauhdittaa vihreää siirtymää ja edistää hyvinvointia Uudenmaan alueella.

Lisätiedot

Susanna Kallama, susanna.kallama@arvoliitto.fi tai puh. 040 587 2445.