Mikä on yhteis­kunnallinen yritys?

Yhteiskunnallisille yrityksille liiketoiminta on väline, jolla parannetaan maailmaa.

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys on yritys, jonka liiketoiminnan ensisijainen päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnalliset yritykset ovat yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita ja ne käyttävät valtaosan voitoistaan niiden tavoitteen mukaisten päämäärien toteuttamiseen.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntijoita ja ratkaisijoita, ne ovat sitoutuneita kehittämään pitkäjännitteisesti ympäröivää yhteiskuntaa ja asiakkaidensa hyvinvointia.

Yhteiskunnallinen yritys ei ole rajattu mihinkään yhtiömuotoon, se voi olla osakeyhtiön lisäksi esimerkiksi osuuskunta tai liiketoimintaa harjoittava säätiö tai yhdistys.

Usein kysyttyä

Yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit

 1. Yrityksen liiketoiminnan tarkoituksena on edistää jotakin yhteiskunnallista päämäärää: sosiaalinen, terveys/hyvinvointi, ekologinen, työllisyys, kulttuuri. Päämäärä on kirjattu ohjaaviin asiakirjoihin (yhtiöjärjestys/säännöt).
 2. Yritys toimii markkinoilla ja tuloista merkittävä osa tulee palvelu-/tavaramyynnistä.
 3. Yritys on riippumaton julkisesta sektorista (itsenäinen hallinto ja operatiivinen toiminta).
 4. Yritys käyttää voittojaan ensisijaisesti yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseksi.
 5. Yrityksen toiminta pohjautuu eettisiin ohjeisiin, se on läpinäkyvää ja hyvän hallintotavan mukaista.

Esimerkkejä yhteiskunnallisista yrityksistä

Yhteiskunnallisia yrityksiä toimii laajasti eri toimialoilla hoivasta liikuntaan ja ohjelmistoalalle. Sinäkin olet luultavasti joskus ollut yhteiskunnallisen yrityksen asiakkaana.

 1. Osakeyhtiö, jolla on yhteiskunnallinen päämäärä ja rajoitettu voitonjako kirjattu yhtiöjärjestykseen.
  Osakeyhtiö voi olla yksityisomisteinen kuten Venner Oy, jonka tavoitteena on kaventaa  hyvinvoinnin polarisaatiota tarjoamalla ruoka-apua innovatiivisella tavalla.
  Yritys voi olla myös yleishyödyllisen yhteisön 100% omistama, jolloin se käyttää voittonsa omistajansa päämäärän edistämiseen.
 2. Yhdistys tai säätiö, jolla on myös liiketoimintaa.
  Eerikkilän Urheiluopisto  tarjoaa ammatillisen koulutuksen lisäksi, aktiviteetteja yrityksille ja palveluja vapaa-aikaan. Tavoitteena on edistää suomalaista terveysliikuntaa ja ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
 3. Osuuskunta, jonka päämäärä on yhteiskunnallinen ja joka käyttää suurimman osan ylijäämästään päämääränsä edistämiseen.
  Osuuskunta Ehta Rahan tavoitteena on edistää yhteishyvän taloutta mm. joukkorahoituksen avulla. Osuuskunta tukee ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallistaloutta.

Voit tutustu ARVOn jäsenyrityksiin ARVOn jäsenet -sivulla. ARVO-lupaus sivulla voit katsoa neljä videota neljän eri yhteiskunnallisen yrityksen toiminnasta.

Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen

Kuten kaiken liiketoiminnan aloittamiseen, yhteiskunnallisen yrityksenkin perustamista edeltää idea. Yhteiskunnallisen yritystoiminnan aloittamiseen ja rakentamiseen neuvoja ja taustatietoa löytyy Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen sivuilta.

Me ARVOssa autamme ja annamme neuvoja mielellämme yhteiskunnallisen yrityksen perustamista pohtiville. Älä epäröi olla yhteydessä! Yhteystietomme löydät ota yhteyttä -sivulta.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoitetaan yhteiskunnallisella päämäärällä?

Yhteiskunnallinen päämäärä voi olla mikä tahansa päämäärä, joka edistää hyvinvointia, ratkaisee yhteiskunnallisia ongelmia tai esimerkiksi parantaa ympäristön tilaa.

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat monilla toimialoilla (esim. rakentaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, osatyökykyisten työllistäminen, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut). Yhteiskunnallisia yrityksiä voivat olla myös esimerkiksi yritykset, jotka toimivat kiertotalouden tai uusiutuvan energian parissa ja tekevät näin ollen bisnestä, joka hidastaa ilmastonmuutosta.

Yhteiskunnallista missiota toteuttaessaan nämä yritykset haluavat rakentaa liiketoiminnallaan parempaa Suomea ja jokaiselle hyvää elämää.

Kuinka mahdolliset voitot käytetään?

Yhteiskunnallisten yritysten tavoitteena on toimia taloudellisesti kannattavasti, jotta ne pystyisivät tuottamaan omalla liiketoiminnallaan yhteiskuntaan entistä enemmän positiivisia vaikutuksia, esimerkiksi tuottamaan mahdollisimman hyvää palvelua entistä useammalle. Yhteiskunnallinen yritys käyttää aina valtaosan voitostaan yhteiskunnallisen päämääränsä toteuttamiseen ja skaalaamiseen.

Miksi yhteiskunnallinen yrittäminen on eettistä?

Toiminta ei perustu lyhytnäköiseen taloudellisen voiton tavoitteluun. Yhteiskunnallinen yrittäminen keskittyy ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseen. Toiminnassa korostuu se, että yhteiskunnalliset yritykset haluavat saada aikaan vaikuttavuutta eli pysyviä positiivisia muutoksia.

Ovatko kaikki yritykset yhteiskunnallisia yrityksiä?

Eivät. Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä sen ensisijainen päämäärä: liiketoimintaa ja voittoa tehdään ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen päämäärän vuoksi. Tämä periaate on myös kirjattuna yrityksen yhtiöjärjestykseen, säätiön säädekirjaan, tai osuuskunnan tai yhdistyksen sääntöihin.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan yhteiskunnallisia yrityksiä on kuitenkin Suomessa jopa 20 000.

Ovatko yhteiskunnalliset yritykset muita parempia?

Eivät. Yhteiskunnallinen yrittäminen on yksi tapa toimia, ja myös muunlaista yritystoimintaa tarvitaan. Sidosryhmät, asiakkaat, sijoittajat ja henkilöstö arvostavat nykyään yhä enemmän vastuullisuutta ja yritystoimintaa, joka etsii liiketoiminnallaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Onko kolmannen sektorin toiminta yhteiskunnallista yritystoimintaa?

Ei välttämättä. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät automaattisesti ole yhteiskunnallisia yrityksiä. Jos järjestöllä tai säätiöllä on liiketoimintaa, voidaan sitä kutsua yhteiskunnalliseksi yritykseksi.

Voiko mikä tahansa organisaatio olla yhteiskunnallinen yritys?

Yhteiskunnallinen yritys ei rajoitu mihinkään toimialaan tai yhtiömuotoon.

Miksi yhteiskunnallisia yrityksiä tarvitaan?

Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan erilaisia ongelmanratkaisutapoja. Yhteiskunnalliset yritykset uudistavat ja täydentävät hyvinvointivaltion palvelurakenteita ja toimivat inhimillisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Ne tuottavat palveluita tehokkaasti ja kehittävät uutta yhteistyössä muiden toimijoiden, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien kanssa. Yhteiskunnallisia yrityksiä tarvitaan tuottamaan vaikuttavia, tehokkaita ja ihmisläheisiä palveluita, joilla yhteiskunta voi pitkällä aikavälillä säästää yhteisiä verorahoja.

Miksi ARVO on perustettu?

Suomessa on jo vuosikymmenien ajan ollut yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu siihen, että ne haluavat edistää jotain tärkeäksi kokemaansa yhteiskunnallista päämäärää. Tämä yhteiskunnallinen tavoite voi olla esimerkiksi lastensuojelutyö, ikäihmisten hyvinvointi, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, asunnottomuuden helpottaminen tai ympäristöongelmien ratkaisu.

ARVO on perustettu yhteiskunnallisten yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden verkostovaikuttajaksi ja tukemaan yhteiskunnallisten yritysten menestystä.

ARVO-verkosto kasvaa vauhdilla ja mukaan mahtuvat kaikenkokoiset toimijat. Varsinaiset jäsenet täyttävät yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit, mutta joukossamme on kannatusjäseninä myös toimijoita, jotka haluavat edistää tämän innovatiivisen toimintamallin edellytyksiä ja olla siten omalla panoksellaan mukana tukemassa ARVOn ajamaa Oikein Hyvää Bisnestä.

Täytyykö ARVOn jäsenellä olla Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys –merkki?

Ei tarvitse.