Vaikuttavuudesta liiketoimintaa – uusia työkaluja yrittäjyyskasvatukseen

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:n Vaikuttavuudesta liiketoimintaa -koulutus tarjoaa työkaluja kehittää ja syventää yrittäjyyskasvatustaitoja. Koulutus toteutetaan Yksityisyrittäjäin säätiön tuella. 

Ekologinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vahvasti läsnä nuorten liikeideoissa ja yrittäjyysidentiteetissä. Nuoret haluavat vaikuttaa, tehdä merkityksellistä työtä, ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia ja olla hyödyksi ympäristölleen, yhteisölleen ja muille. Jotta nuoret kokevat yrittäjyyden tarjoavan keinoja rakentaa parempaa yhteiskuntaa, pitää meidän pystyä vastaamaan nuorten kysymyksiin ja tarjoamaan vaikuttavuuden työkaluja. 

Kenelle?

Vaikuttavuudesta liiketoimintaa -koulutus on suunnattu opinto-ohjaajille, opettajille ja muille yrittäjyyskasvatustoimijoille.

Koulutuksesta saat työkaluja nuorten yrittäjien liikeideoiden vaikuttavuuden sparraamiseen ja vaikuttavuudesta viestintään.

Koulutus

Koulutus koostuu viidestä maalis-syyskuussa järjestettävästä webinaarista sekä viidestä myöhemmin syksyllä eri puolilla Suomea järjestettävästä tapaamisesta. 

Voit osallistua yhteen webinaariin tai koko sarjaan. Osallistumalla kaikkiin webinaareihin saat eniten hyötyä työsi tueksi. 

Webinaareissa tutustutaan käytännön esimerkkien kautta liiketoiminnan vaikuttavuuden perusteisiin ja testataan myös itse vaikuttavuuden mallintamisen ja mittaamisen työkaluja.  

Yritystoiminnan vaikuttavuuden ABC

Aika: ke 29.3. klo 14–15.30

Webinaari johdattelee vaikuttavan liiketoiminnan teemaan hakemalla vastausta kysymyksiin, mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys ja vaikuttavuuteen perustuva liiketoiminta. Mikä ero on vaikuttavuusperusteisella liiketoiminnalla ja vastuullisella liiketoiminnalla? Webinaarissa tutustumme case-esimerkkien kautta erilaisiin tapoihin toteuttaa vaikuttavuusperusteista yhteiskunnallista yritystoimintaa. 

Webinaarin jälkeen osallistuja tietää, 

 • mitä tarkoitetaan vaikuttavuudella ja vastuullisuudella yritystoiminnassa 
 • mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys ja mitä motiiveja yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustalla on 
 • mitä hyötyjä vaikuttavuuteen perustuvassa liiketoiminnassa on yrittäjälle.

Ilmoittaudu mukaan tästä >>

Näin osoitat vaikuttavuuden

Aika: ti 25.4. klo 14–15.30 

Koulutuksessa paneudumme vaikuttavuusketjun hyödyntämiseen vaikutusten mallintamisessa ja käymme läpi tyypilliset haasteet erilaisten yritysideoiden vaikuttavuuden mallintamisessa. Käsitellemme myös vaikutusten mallintamisen vaikuttavuusketjun avulla. 

Webinaarin jälkeen osallistuja 

 • tietää vaikuttavuusketjun perusajatuksen 
 • tuntee työkaluna vaikuttavuusketju-canvaksen 
 • pystyy ohjeistamaan vaikuttavuusketju-canvaksen täydentämisen 

Ilmoittaudu mukaan tästä >>

Vaikuttavuuden mittarit

Aika: to 25.5. klo 14–15.30

Webinaarissa paneudumme vaikuttavuuden mittaamiseen ja tiedonkeruun suunnitteluun. Käymme läpi, mistä yritys voi löytää mittareita vaikuttavuutensa mittaamiseen ja miten sen kannattaa valita tiedonkeruun menetelmä. 

Webinaarin jälkeen osallistuja

 • omaa taitoja ja työkaluja käsitellä vaikuttavuuden mittaamisen kysymystä 
 • osaa opastaa yritystä ja yrittäjiä tiedonlähteille 

Ilmoittaudu mukaan tästä >>

Vaikuttavuus kilpailuetuna

Aika: ke 23.8. klo 14–15.30 

Webinaarissa pohdimme käytännön esimerkkien kautta vaikuttavuuden merkitystä yrityksen kilpailuetuna sekä sitä, miten vaikuttavuus voidaan rakentaa osaksi liiketoimintamallia. 

Webinaarin jälkeen osallistuja

 • tunnistaa vaikuttavuuden tuoman kilpailuedun 
 • tuntee vaikuttavuuteen perustuvia liiketoiminmalleja 
 • ymmärtää vaikuttavuuden jatkuva kehittämisen edellytykset 

Ilmoittaudu mukaan tästä >>

Näin kerrot vaikuttavuudesta selkeästi

Aika: ti 26.9. klo 14–15.30 

Viimeisessä webinaarissa tutustumme vaikuttavuuden raportointiin ja uskottavaan vaikuttavuusviestintään. Käymme läpi esimerkkien kautta läpi vaikuttavuuden raportointia ja tutustumme vaikuttavuusviestintään. 

Webinaarin jälkeen osallistuja

 • tietää, mitä on vaikuttavuusviestintä  
 • osaa askeleet uskottavuuteen vaikuttavuusviestintään 
 • pystyy ohjeistamaan vaikuttavuusviestinnän perusteissa. 

Ilmoittaudu mukaan tästä >>

Vaikuttavia kohtaamisia tapaamisissa

Webinaarisarjan jälkeen syksyllä järjestämme viisi tapaamista eri puolilla Suomea. Tapaamisten tarkoituksena on tarjota kohtaamisia alueen yrittäjyyskasvattajien ja yhteiskunnallisten yritysten välille sekä rakentaa verkostoa yhteistyön jatkolle. 

Päivitämme lisätietoja aluetapaamista tälle sivustolle mahdollisimman pian.

Lähetämme myös webinaarien osallistujille sähköpostilla kutsun aluetapaamisiin paikkakuntien ja aikataulujen varmistuttua.