Arvo-lupaus

Yhteiskunnallisissa yrityksissä arvot, eettisyys ja yhteiskunnallisen hyvän tekeminen ovat toiminnan ydin.

Näissä yrityksissä vastuullisuus ei ole viimeiseksi lisätty luku strategialehtisessä, vaan olennainen osa omaa ydintoimintaa ja tärkein suunnannäyttäjä. Tästä kaikkia ARVOn jäseniä yhdistävästä eettisestä perustasta osoituksena on jäsentemme yhteinen ARVO-lupaus.

ARVO-lupaus on liiketoiminnan eettisyystakuu. Siihen tiivistyy yhteiskunnallisen yrityksen peruspilarit, joihin tukeutumalla tehdään kestävää, vastuullista ja vaikuttavaa toimintaa. Siis Oikein Hyvää Bisnestä.

Alla voit tutustua ARVO-lupaukseen ja sen jokaiseen viiteen kohtaan. Pääset hyppäämään jäsentemme arkeen ja katsomaan, miten lupaus toteutuu erilaisten yhteiskunnallisten yritysten arjessa.

Lue tästä koko viiden kohdan ARVO-lupaus

Tutustu ARVO-lupaukseen

Vastuu ympäristöstä: Perho Liiketalousopisto

Vastuu ympäristöstä: Perho Liiketalousopisto

Perho Liiketalousopistossa ei vain pyritä minimimoimaan toiminnan ympäristöhaittoja, vaan myös tuottamaan positiivisia vaikutuksia. Perhon koulutuslinjoilta valmistuu kestävän kehityksen lähettiläitä, jotka vievät oppimansa mukanaan nyky- ja tulevaisuuden työelämään.

Lue lisää

Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä: Invalidisäätiö

Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä: Invalidisäätiö

Invalidisäätiön Live Palvelut ja Live Ammattiopisto ovat olemassa, jotta erityistä tukea tarvitsevat voisivat kuntoutua, kouluttautua ja työllistyä. Tässä työssä yhteistyöllä on suuri merkitys: moniammatillisen Live-tiimin lisäksi mukana on työllistäviä kumppaniyrityksiä ja muita asiantuntijaorganisaatioita.

Lue lisää

Vastuullinen talous: Aspa-säätiö

Vastuullinen talous: Aspa-säätiö

Aspa haluaa tarjota mahdollisuuden itsenäiseen elämään kaikille diagnoosista, menneisyydestä tai terveydentilasta huolimatta. Toiminnassa hyvä kiertää – tuotoilla hankitaan lisää asuntoja ja kehitetään asumisen palveluita.

Lue lisää

Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena OY

Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena OY

KVPS:n toiminnassa asiakkaan ja hänen läheistensä ääni kuuluu toiminnan kaikilla tasoilla. Myös henkilöstön hyvinvointi ja yhdessä tekemisen mentaliteetti ovat konsernissa avainasioita.

Lue lisää

ARVO-lupaus

1. Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta

Toimintamme päämäärä on yhteiskunnallinen. Tämä tarkoittaa, että tuotamme toiminnallamme ensisijaisesti inhimillistä ja yhteiskunnallista hyvää. Arvostamme asiakkaitamme, henkilöstöämme ja yhteisöjä, joissa toimimme. Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja pidämme huolta henkilöstöstämme. Onnistuneet asiakaskohtaamiset vaativat niin asiakkaan ja hänen läheistensä, henkilöstön kuin paikallisyhteisönkin kuuntelemista.

2. Vastuullinen talous

Käytämme valtaosan taloudellisesta tuloksestamme yhteiskunnallisen päämäärämme mukaiseen toimintaan. Emme pyri taloudellisen voiton lyhytnäköiseen maksimointiin, sillä vastuullisen yrityksen raha on kärsivällistä ja tukee niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävän yhteiskunnan rakenteita. Kotimaisina toimijoina kannamme vastuumme verovelvollisina. Emme tee yhteistyötä laittomasti toimivien yritysten kanssa, ja kieltäydymme pimeän työn tekemisestä tai teettämisestä.

3. Vastuu ympäristöstä

Kannamme vastuumme toimintamme vaikutuksista ympäristöön ja hidastamme omalta osaltamme ilmastonmuutosta. Kierrätämme tehokkaasti ja panostamme kestäviin ratkaisuihin. Tuemme toimillamme ja markkinoinnillamme kestävän kehityksen yleisiä periaatteita.

4. Avoimuus ja hyvä hallinto

Kaikki liiketoimintamme on rehellistä, avointa ja hyvän hallintotavan mukaista. Olemme viestinnässämme läpinäkyviä ja totuudenmukaisia. Raportoimme toiminnastamme ja taloudestamme avoimesti ja ymmärrettävästi.

5. Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä

Yhdessä toimimalla voimme tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Muutosten aikaansaaminen vaatii monen toimijan yhteistä panosta. Pidämme tärkeänä henkilöstön keskinäistä, asiakkaiden ja henkilöstön sekä muiden yritysten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyötä.