Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena OY

KVPS:n toiminnassa asiakkaan ja hänen läheistensä ääni kuuluu toiminnan kaikilla tasoilla. Myös henkilöstön hyvinvointi ja yhdessä tekemisen mentaliteetti ovat konsernissa avainasioita.

Lupaamme tehdä töitä edistääksemme yhdenvertaista, hyvää elämää

Teksti: Elina Leinonen / Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö syntyi aikoinaan toteuttamaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä unelmia hyvästä elämästä ja laadukkaista palveluista. Palvelusäätiön perusti omaisjärjestötaustainen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Tänä päivänä unelmat ovat paljolti samoja kuin parikymmentä vuotta sitten; teemme edelleen työtä, jotta kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat ihmiset voisivat elää yhdenvertaista ja täysipainoista elämää.

Asiakkaiden ja läheisten asiantuntijuutta arvostaen

Kehitämme ja tuotamme palveluita erityistä tukea tarvitseville ihmisille ja heidän läheisilleen – yhdessä heidän kanssaan. Työtämme on alusta alkaen ohjannut ajatus siitä, että tukea tarvitsevan ihmisen hyvän elämän rakentamiseen on otettava mukaan hänelle tärkeät ihmiset, läheiset. Läheisten kanssa tehtävä yhteistyö on yksi työmme peruspilareista.

Uskomme, että aidosti ihmisoikeuksiin perustuvien palveluiden rakentaminen vaatii palveluiden käyttäjien mukanaoloa heitä itseään koskevassa päätöksenteossa sekä heidän äänensä kuulemista ja kokemuksensa arvostamista. Hallituksemme jäsenistä valtaosa on kehitysvammaisten ihmisten läheisiä ja asiantuntijaryhmämme jäsenet ovat kaikki kehitysvammaisia kokemusasiantuntijoita.

Perustamamme ja kokonaan omistamamme KVPS Tukena Oy tuottaa monipuolisia, ihmisläheisiä Hyvä Elämä -palveluita tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän läheistensä tueksi. Yhdessä Tukenan kanssa luomme yksilöllisiä ja laadukkaita asumismahdollisuuksia sekä tarjoamme perheille kattavan valikoiman lyhytaikaisen huolenpidon palveluita. Palveluidemme tavoitteena on edistää asiakkaidemme hyvinvointia. Tämän vuoksi selvitämme heidän yksilölliset tarpeensa, toiveensa ja odotukseksensa – kysymme, millaista tukea kukin heistä tarvitsee oman elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa parantamiseen.

Toimintaa yhteiskunnallisten tavoitteiden eteen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy ovat molemmat yhteiskunnallisia yrityksiä: Emme tavoittele taloudellista voittoa, vaan käytämme toimintamme tuotot palveluidemme kehittämiseen ja hyvän elämän rakentamiseen. Edistämme yhteiskunnallista hyvää ja pyrimme ratkaisemaan hyvinvoinnin haasteita. Kaiken työmme tavoitteena on, että ihmisoikeudet, aito yhdenvertaisuus ja aktiivinen kansalaisuus toteutuisivat yhteiskunnassamme.

Hyvinvoiva henkilöstö vie arvot arkeen ja asiakaskohtaamisiin

Meillä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja KVPS Tukena Oy:ssä on vankka yhteinen arvopohja, jonka luottamushenkilömme ja henkilöstömme ovat yhdessä rakentaneet parin vuosikymmenen aikana. Uskomme, että aidosti arvolähtöinen toiminta edellyttää hallintomme ja koko henkilöstömme sitoutumista arvoihimme. Mielestämme tämä on mahdollista vain silloin, kun arvomme, visiomme ja strategiamme on laadittu yhdessä luottamushenkilöitämme,  henkilöstöämme, tukea tarvitsevia asiakkaitamme ja heidän läheisiään osallistaen ja kuunnellen.

Tärkein työtämme ohjaava arvo on ihmisen kunnioitus, jonka teemme todeksi arjen ainutkertaisissa kohtaamisissa. Arvostamme ja kuuntelemme asiakkaitamme, heidän läheisiään ja henkilöstöämme. Tiedämme, että hyviä asiakaskokemuksia edeltävät aina hyvät henkilöstökokemukset.

Pidämme huolta henkilöstöstämme ja vaalimme monin tavoin työyhteisöjemme hyvinvointia. Hyvinvointitutkimusten mukaan henkilöstömme voi hyvin: Ideoimme uutta, innostumme ja iloitsemme työstämme. Tärkeimmiksi arjen työtä ohjaaviksi arvoikseen henkilöstömme nostaa asiakaslähtöisyyden ja arvostavan kohtaamisen. Erityisen tärkeäksi nähdään oman työn merkityksellisyys ja mahdollisuus tehdä arvojen mukaista työtä.

Yhteiskehittäminen ja kumppanuudet tienä laajaan vaikuttavuuteen

Mielikuvatutkimusten mukaan meidät tunnetaan vastuullisena ja luotettavana yhteistyökumppanina. Toimintamme perustuu yhteiskehittämisen ja kumppanuuden periaatteille: tuomme ihmiset yhteen ja rakennamme verkostoja, kehitämme ja uudistamme sekä luomme yhteistä tahtotilaa ja näköaloja tulevaisuuteen. Uskomme, että yhdessä tehden toimintamme saavuttaa laajaa vaikuttavuutta.

Teemme yhteiskunnallista vaikuttamistyötä yhteistyössä alan muiden toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Tartumme rohkeasti sellaisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, jotka heikentävät haavoittuvassa asemassa olevien, tukea tarvitsevien ihmisten elämisen edellytyksiä. Haluamme edistää yhteiskunnassa ihmisoikeuksiin perustuvaa päätöksentekoa ja ajattelutapaa, jonka mukaan tukea tarvitsevat ihmiset ja heidän perheensä nähdään aktiivisina kansalaisina ja oman elämänsä parhaina asiantuntijoina.

#ARVOlupaus

www.kvps.fi 

www.tukena.fi 

ARVO-LUPAUS 1/5: Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta

Toimintamme päämäärä on yhteiskunnallinen. Tämä tarkoittaa, että tuotamme toiminnallamme ensisijaisesti inhimillistä ja yhteiskunnallista hyvää. Arvostamme asiakkaitamme, henkilöstöämme ja yhteisöjä, joissa toimimme. Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja pidämme huolta henkilöstöstämme. Onnistuneet asiakaskohtaamiset vaativat niin asiakkaan ja hänen läheistensä, henkilöstön kuin paikallisyhteisönkin kuuntelemista.

Tutustu myös muihin ARVO-lupauksen kohtiin