Kilpailu

Ehdota voittajaa!

Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko

Yrityksillä on tärkeä rooli yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina, Suomessakin on tuhansia yhteiskunnallista missiota edistäviä yrityksiä ja yhteisöjä. Me haluamme löytää ja palkita niistä parhaat!

Etsimme jälleen Vaikuttavin ARVO-teko -kilpailulla konkreettisia tekoja, jotka ratkovat yhteiskunnallisia ongelmia liiketoiminnan keinoin. Haussa on yritys, yhteisö, innovaatio tai toimintatapa, joka on onnistunut yhdistämään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä vastuullisen ja tuloksellisen liiketoiminnan.

Mistä palkitaan?

Konkreettinen teko. Etsimme konkreettisia tekoja, jotka ratkaisevat yhteiskunnan ongelmia, lisäävät ihmisten hyvinvointia, parantavat ympäristön tilaa tai jollain muulla tavoin tuottavat liiketoiminnallaan yhteiskuntaan positiivista jalanjälkeä.

Vaikuttavuus. Palkittava toimija voi olla pieni tai suuri ja sillä voi olla yksi tai useampia vaikutuksen kohteita. Teolla täytyy kuitenkin olla kasvumahdollisuuksia, ja vaikuttavuus pitää pystyä todentamaan uskottavasti.

Annamme arvoa myös idean rohkeudelle ja innovatiivisuudelle.

Kenelle kilpailu on tarkoitettu?

Palkittava voi olla pieni tai suuri yritys tai yhteisö, kampanja, innovaatio tai toimintatapa.

Yhteistyöhankkeissa tunnustus voidaan jakaa useiden toteuttajien kesken.
Jos palkittava teko on yritys, sen ei tarvitse olla ARVOn jäsen, eikä sillä tarvitse olla Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä.

Kuka voi ehdottaa palkittavaa?

Ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa. Yritys tai yhteisö voi ehdottaa palkinnon saajaksi myös itseään, omia hankkeitaan tai yhteistyökumppaneidensa hankkeita. Myös yksittäiset ihmiset voivat tehdä ehdotuksia.

Mihin mennessä ehdotukset pitää jättää?

Ehdotukset palkinnon saajaksi pitää jättää 14. syyskuuta mennessä. Lomake ehdotusten jättämiseen on alempana tällä sivulla.

Miten palkittava valitaan?

Palkinnon saajan valitsee raati, jolla on vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan asiantuntijuutta.

Milloin palkinnon saaja julkistetaan?

Palkinnon saaja julkaistaan lokakuussa.

Ehdota palkittavaa

1. EHDOKAS VUODEN VAIKUTTAVIMMAKSI ARVO-TEOKSI

2. LYHYT ORGANISAATION KUVAUS

3. YHTEISKUNNALLINEN TAVOITE

5. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN TODENTAMINEN
(KÄYTETYT MITTARIT, ASIAKASPALAUTE JNE. )

7. YHTEYSHENKILÖ(T)