Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma palkittiin Vuoden Vaikuttavimpana ARVO-tekona

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma voitti Vuoden 2018 Vaikuttavin ARVO-teko -palkinnon.

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma voitti Vuoden 2018 Vaikuttavin ARVO-teko -palkinnon.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO myönsi palkinnon nyt neljättä kertaa teolle, jonka liiketoiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi.

Kunniamaininnat saivat tänä vuonna Invalidisäätiön Live Palveluiden Ponnahduslauta takaisin työelämään -kehittämishanke sekä WAU ry:n maksuttomat ja liikunnalliset matalan kynnyksen kerhot.

”Palkintoraati oli ehdokkaiden korkean tason takia erittäin vaikean tehtävän edessä” toteaa palkintoraadin puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen. ”Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma nousi kuitenkin voittajaksi teeman yhteiskunnallisen merkittävyyden, Väestöliiton tutkimustietoon ja vaikuttavuuteen perustuvan toimintatavan sekä pilotin erinomaisen muokattavuuden ansiosta. Ohjelma auttaa merkittävästi työn ja perheen yhteensovittamisessa ja helpottaa ihmissuhteita rasittavaa kiirettä ja painetta.”

ARVOn toimitusjohtajan Kimmo J. Lipposen mukaan hakijoita Vaikuttavin ARVO-teon saajaksi oli tänä vuonna ennätysmäärä: ”Hakijoiden taso oli erinomainen. Palkinto on selvästi löytänyt paikkansa. Olemme iloisia, että pystymme tunnustuksen avulla nostamaan esiin liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yhdistäviä toimintamalleja. Se työ ansaitsee tulla yhä enemmän näkyväksi.”

Palkinnon vastaanotti Väestöliiton erityisasiantuntija Anna Kokko ja hankepäällikkö Lassi Köppä. Kokko ja Köppä ovat kiitollisia siitä, että Väestöliiton pitkäaikainen työ palkitaan.

”Väestöliitto on kymmenen vuotta sitten aloittanut tämän työn. Erityisesti tänä syksynä tämä teema on ollut aktiivisesti esillä lehdistössä. Työn ja muun elämän tasapaino on ihan ydinasioita”, sanoo Köppä.

Perheystävällisyys on keskeinen tasa-arvokysymys

Väestöliiton kehittämä Perheystävällinen työpaikka -ohjelma lanseerattiin syksyllä 2017. Ohjelma auttaa yrityksiä ja muita organisaatioita kehittymään perheystävällisiksi tarjoamalla asiantuntevan ja vaiheistetun kehittämisohjelman työpaikoille. Se haastaa työnantajia tekemään konkreettisia muutoksia perheen ja työn yhteensovittamisen tukemiseksi.

Ohjelmassa onnistunut työpaikka tai organisaatio palkitaan Perheystävällinen työpaikka -tunnustuksella. Sen on saanut nyt yhteensä seitsemän työpaikkaa, muun muassa DNA ja Tutoris. Ohjelmassa on mukana yli kymmenen yritystä ja organisaatiota, jotka ovat aktiivisesti matkalla kohti tunnustusta.

Palkinto myönnettiin Väestöliitolle, koska perheystävällisyys on keskeinen hyvinvointi- ja työelämän tasa-arvokysymys. Väestöliitto on onnistuneesti löytänyt siihen uudenlaisen ratkaisumallin yhteistyössä eri sektoreita edustavien kumppanien kanssa. Ohjelmassa mukana olleet yritykset ovat raportoineet muun muassa sairauspoissaolojen määrän laskusta, rekrytointihyödyistä ja henkilöstön tyytyväisyyden lisääntymisestä.

Kunniamaininnat Invalidisäätiölle ja WAU RY:lle

Kunniamaininnalla palkittiin Invalidisäätiön Live Palveluiden Ponnahduslauta takaisin työelämään -hanke. Hankkeen verkostokumppaneina toimivat työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma.

Hankkeen tavoitteena oli työllistää korkeakoulutettuja mielenterveyskuntoutujia takaisin työelämään. Hankkeeseen valitut 21 kuntoutujaa saivat totutella rauhassa takaisin työelämään 1–2 vuoden työkokeilujen ajan. Heidän viikoittainen työaikansa ja työtehtävänsä yrityksissä muokattiin yksilöllisesti.

Hankkeeseen osallistuneista kuntoutujista 48% kuntoutui työkykyiseksi ja 9,5% asiakkaista päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Asiakkaista 42,5% jäi hankkeen päättyessä selvittämään tilannettaan kuntoutustuen turvin. Ilman hankkeen yksilöllistä työhön paluun tukea ei työllistymisiä olisi todennäköisesti tapahtunut.

Invalidisäätiön kunniamaininnan vastaanottivat säätiön asiakkuuspäällikkö Annika Lipponen, kehitysjohtaja Miika Keijonen, sekä kouluttaja Marita Kokkonen.

”Live Palveluiden ja koko Invalidisäätiön strategiana on mahdollistaa ihmisille polku työelämään. Tässä hankkeessa strategiamme tuli erinomaisesti eläväksi uudelle kohderyhmälle uudenlaisella toimintatavalla”, sanoo Keijonen.

”On ollut hyvin voimaannuttava hanke”, sanoo Lipponen.

Myös WAU ry palkittiin kunniamaininnalla. Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päämääränä on toimia suomalaisten lasten ja nuorten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä tuomalla ilmaista, laadukasta ja turvallista toimintaa lasten ja nuorten koulupäiviin. Liikuntakerhoja järjestetään lasten omilla kouluilla, mukaan lukien useat kylä- ja sairaalakoulut.

WAUn tavoitteena syksylle 2018 on järjestää kerhoja ja liikunnallisia välitunteja yli 40 eri paikkakunnalla, noin 300 koululla, noin 400 kerhon tai välitunnin verran. Toiminta pyrkii tavoittamaan viikoittain noin 10 000 lasta.

WAU ry:n kunniamaininnan vastaanotti markkinointipäällikkö Katri Einamo ja tiiminvetäjä Anu Pikkarainen.

”Tämä on hieno tunnustus meidän kymmenvuotisesta työstä ja kaikesta siitä, mitä meidän organisaatiomme on saanut aikaan”, kiittää Einamo.