Tajikistanilainen valtuuskunta tutustumassa yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Tajikistanilainen valtuuskunta tutustui suomalaiseen yhteiskunnalliseen yrittämiseen ja kävi myös ARVOn luona kuulemassa alan laajemmista kehityslinjoista.

ARVOn vieraana kävi 21.11. tajikistanilainen valtuuskunta kuulemassa ja keskustelemassa yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisestä. Ryhmässä oli kansanedustaja, eri ministeriöiden johtajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. He muodostavat Tajikistanissa komitean, jonka tehtävänä on valmistella virallinen mietintä mahdollisista valtiollisista toimista yhteiskunnallisen yrittämisen edistämiseksi Tajikistanissa.

ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen avasi valtuuskunnalle Suomen käytäntöjä ja ARVOn historiaa, erityisesti ryhmää kiinnosti ARVOn määritelmä yhteiskunnallisesta yrityksestä ja sen eroista ja yhtäläisyyksistä yhteiskuntavastuullisten yritysten kanssa. Ryhmä oli aikaisemmin viikolla päässyt jo tutustumaan suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten käytännön arkeen, joten teoreettisempi katsaus kenttään laajemmin oli heidän toiveissaan. Lipponen pääsi lempiaiheensa kimppuun ja kysymyksiä tulikin runsaasti. Keskustelu kävi pitkään vilkkaana tulkin välityksellä.

Valtuuskunta oli erityisen kiinnostunut yhteiskunnallisista yrityksistä työllistymisen edistäjinä, sillä Tajikistanissa on korkea työttömyysaste ja yhteiskunnallisista yrityksistä toivottaisiin tähän apuja. Keskustelua käytiin muun muassa Suomen kokemuksista erityislainsäädännön tehokkuudesta – tarvitsevatko yhteiskunnalliset yritykset menestyäkseen omaa lainsäädäntöä? Tähän ARVOllakaan ei ole yksiselitteistä vastausta, Suomessa työtä yhteiskunnallisten yritysten menestyksen eteen on tehty ilman erityistä lainsäädäntöä hyvin tuloksin.

Oli erittäin mielenkiintoista kuulla vastavuoroisesti myös Tajikistanin tilanteesta. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on maassa vielä erittäin uusi aihe, ja valtuuskunta on tehnyt selvitystyötään viime vuodesta alkaen. Matka Suomeen oli heille erittäin tärkeä tiedonkeruumatka, ja ryhmä olikin saanut kattavan käsityksen yhteiskunnallisten yritysten toiminnasta muun muassa ARVOn jäsenten Aspan, Y-säätiön, Autismisäätiön ja Vaikuttavan Yrityksen luona.

On aina hienoa edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä myös kansainvälisesti ja saada omaankin työhömme näkemyksiä niin läheltä kuin kaukaa. Toivotamme valtuuskunnalle menestystä ensimmäisen valtiollisen yhteiskunnallisten yritysten tukistrategian laatimisessa!

Tajikistanilainen ryhmä vierailulle