Näin kirkastat yhteiskunnallisen muutoksen – ota vaikuttavuusketju haltuun

Vaikuttavuusketju on työkalu, joka auttaa hahmottamaan oman toiminnan vaikutuksia ratkaistavaan yhteiskunnalliseen haasteeseen. 

Vaikuttavuus tarkoittaa mitattavaa myönteistä muutosta toiminnan kohderyhmälle ja yhteiskunnalle tai ympäristölle tärkeässä ongelmassa tai tarpeessa, esimerkiksi hyvinvoinnin lisäämisessä tai eriarvoisuuden vähentämisessä.

Vaikuttavuusketjun avulla tarkastellaan oman toiminnan tarpeen, tavoitteiden, resurssien, toimenpiteiden ja tulosten loogista yhteyttä toisiinsa. Toiminnan tarve määrittelee toimenpiteet, joiden pitäisi johtaa tavoitteen mukaiseen lopputulokseen.

Vaikuttavuusketjun jokainen osa liittyy toisiinsa ja jokainen osa on myös pystyttävä todentamaan joko aiemman tutkimuksen tai itse kerätyn tiedon avulla. Mieti, mistä lähteistä kokoat tietoa kaikkien vaikuttavuusketjun kohtien tueksi. Ovatko tietolähteet jo olemassa vai todennatko tuloksia ja vaikuttavuutta esimerkiksi uudella kyselyllä? Valitse keskeisimmät mittarit ja tulokset, jotka on helppo viestiä sisäisesti ja ulkoisesti.

Vaikuttavuusketjussa on seitsemän osaa.

Vaikuttavuusketjussa on seitsemän osaa. Kuva: Hyvän Mitta-hanke. 

Vaikuttavuusketjun osat ovat:

Tarve

Vaikuttavuusketjun ensimmäinen kohtaa kuvaa ratkaistavaa haastetta. Onko ratkaistava haaste tärkeä ihmisille ja yhteiskunnalle? Vastaus löytyy usein havainnoista omassa toimintaympäristössä ja keskusteluista sidosryhmien kanssa. Rajaa tarpeesta se osa, johon omalla toiminnalla voidaan aidosti vaikuttaa.

Visio

Mikä muutos haasteessa halutaan saada aikaan pitkällä aikavälillä? Tähän kohtaan voidaan kirjata esimerkiksi kyseessä olevasta toiminnasta seuraava käyttäytymisen, elämäntilanteen tai kokemuksen muutos, jonka tulee olla merkittävä ja kestävä parannus nykytilanteeseen. Jotta voit mitata muutosta, alkutilanteen täytyy olla tiedossa mahdollisimman tarkasti.

Tavoitteet

Pilko haasteesi pienemmiksi paloiksi. Mitä pitää tapahtua joko ihmisessä tai yhteiskunnallisissa rakenteissa, jotta visio täyttyy? Mieti juurisyitä, josta ongelma johtuu ja kohdenna tavoitteet niihin kohtiin, joissa muutosta täytyy saada aikaan.

Tavoitteena voi olla muutos ihmisen käyttäytymisessä, elämätilanteessa tai kokemuksessa, esimerkiksi työllistymistaitojen vahvistuminen tai voimavarojen lisääntyminen tai rakenteellinen muutos, esimerkiksi tietyn kohderyhmän pääsyn helpottaminen jonkin palvelun piiriin.

Resurssit

Jotta toiminta voi olla vaikuttavaa, tarvitaan paitsi taloudellisia panoksia, myös osaamista. Minkälaista osaamista omasta organisaatiosta löytyy? Määritä myös mahdolliset kumppanit ja yhteistyötahot, jotka toimivat saman aiheen parissa ja jotka voivat täydentää omaa osaamistanne.

Toimenpiteet

Vaikuttavuusketjun viides kohta määrittelee, miten resurssit käytetään. Mitä tehdään ja keiden kanssa? Mieti, mitkä toimenpiteet lisäävät todennäköisyyttä saada aikaan pysyviä muutoksia.

Tulokset

Tulokset kiinnittyvät vaikuttavuusketjussa aina suoraan tavoitteisiin. Mitä muutoksia on saatu aikaan, ovatko tavoitteet täyttyneet? Arvioi, mitkä toimenpiteet johtivat parhaimpiin tuloksiin ja mitkä toimivat heikommin.

Vaikuttavuus 

Kun tavoitellut tulokset ovat selvillä, voidaan arvioida niiden vaikuttavuutta. Mitä yhteiskunnallista hyvää tuloksista seuraa, mitä inhimillisiä ja taloudellisia hyötyjä syntyy?

Kun vaikuttavuusketju on tehty, älä sysää sitä pöytälaatikkoon pölyttymään. Ketju on harvoin kerralla valmis ja päivityksiä tarvitaan, kun toiminta etenee.

Vaikuttavuusketjun ei tarvitse olla monimutkainen, kun sitä käytetään johtamisen ja kehittämisen tukena. Kun ketjua käytetään vaikuttavuuden arvioinnin välineenä, sitä kannattaa syventää.

Jos tarvitset apua oman vaikuttavuutenne kehittämisessä, tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä täällä!