ARVOn vuosi 2020: Vahvalla strategiatyöllä kohti vaikuttavia käytäntöjä

Arvoliiton vuosikertomus 2020 luo katsauksen liiton toimintaan pandemiavuonna, jolloin yhteiskunnalliset yritykset muiden lailla joutuivat kohtaamaan täysin ennakoimattomia haasteita.

Pandemiaksi levinnyt koronavirus loi koko elinkeinoelämälle suuria haasteita. Niin myös yhteiskunnallisille yrityksille, joiden edunvalvojana ARVO toimi päättäväisesti kriisin keskellä. Yhteiskunnalliset yritykset olivat vaarassa jäädä valtion kokoamien kriisitukien ulkopuolelle, kun yhdistys- ja säätiömuotoiset toimijat eivät aluksi voineet hakea Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta jaettuja tukia. ARVO julkaisi kannanoton ja viesti aktiivisesti tästä epäkohdasta. ARVO oli myös mukana SOSTE:n, Kuntaliiton, HALI:n ja ERTO:n yhteiskannanotossa. Työ tuotti tulosta: Loppukeväästä yhdistykset pääsivät ELY-keskusten jakamien tukien piiriin. 

ARVO osallistui Työ- ja elinkeinoministeriön yhteiskunnallisten yritysten strategian, joka valmistui keväällä 2021, valmisteluun. Lue lisää tästä

Vuonna 2020 toteutettiin Impact Startup -vaikuttavuuskiihdyttämö yhteistyössä pohjoismaisen Impact Startup -koalition kanssa. Kiihdyttämön yhteisenä pohjoismaisena teemana oli työhön integrointi. Kiihdyttämöä edeltävään Bootcampiin osallistui 30 yritystä ja liiketoimintaa harjoittavaa järjestöä. Yrityksistä viisi valittiin intensiiviseen valmennusprosessiin, joka päättyi 8.12. järjestettyyn demopäivään. Vaikka korona vaati nopeita kehittämistoimia ja bootcampin siirtämistä osin verkkoympäristöön, kiihdyttämön toteutus täytti odotetut tavoitteet erinomaisesti. Se vahvisti yritysten vaikuttavuus- ja liiketoimintaosaamista sekä lisäsi myös ARVOn näkyvyyttä ja kasvatti sen osaamista vaikuttavuusliiketoiminnan neuvonnassa ja kehittämisessä. 

Poikkeusolosuhteista johtuen myös muita tapahtumia toteutettiin etäyhteyksin. Näitä olivat mm. 27.4. järjestetty ARVO-webinaari yhteiskunnallisten yritysten kasvustrategioista, ARVO-päivä sekä Vuoden vaikuttavimman ARVO-teko-tunnustuksen jakaminen 17. marraskuuta. 
 

Lue lisää vuosikertomuksestamme, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä.