Vuoden 2020 Vaikuttavin ARVO-teko palkinto Valtiokonttorille, kunniamaininta kankaiset kasvomaskit -kampanjalle

Tänä vuonna ARVO-teko palkinto myönnettiin korona-poikkeusoloissa positiivisesti yhteiskuntaan vaikuttaneelle toimijalle, lisäksi painotettiin innovatiivisuutta ja rohkeutta. Valintaraati näki Valtiokonttorin kustannustuki-hankkeessa kaikkien kriteerien toteutuneen erinomaisesti.

Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko palkintokisassa oli tänä vuonna uudenlainen painotus: Palkinnon jakava Arvoliitto etsi tekoja, joilla on koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa vaikutettu positiivisesti ihmisten elämään. Lisäksi painotettiin innovatiivisuutta ja rohkeutta. Voittajaksi julistettiin 17.11. ARVO-päivässä Valtiokonttorin toiminta yritysten kustannustuen jakamisessa keväällä ja kesällä 2020.

 

Valtiokonttori sai keväällä korona-poikkeusolojen aikana tehtäväkseen järjestää nopeasti yritysten koronatueksi tarkoitetun kustannustuen jakamisen. Kustannustuki oli tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto oli pudonnut merkittävästi koronan takia, ja jotka siksi olivat akuutissa liiketoiminnallisessa hädässä.

Valtiokonttori tarttui rivakasti toimeen ja kehitti ketterästi ja digitaalisuutta hyödyntäen palvelun, jossa yrittäjät pystyivät hakemaan tukea helposti ja sähköisesti. Uusi haku- ja myöntöpalvelu kehitettiin vain kuudessa viikossa ja valmiissa palvelussa yritykset saivat päätökset hakemuksilleen muutamassa päivässä. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluun oli todella korkea.

 

Valtiollisen toimijan hieno ketteryys – raati kiitteli innovatiivisuutta

”Valtiokonttorin toiminnassa korostuvat kaikki tämän vuoden kisan kriteerit: Vaikuttava ja ihmisten elämää helpottava toiminta korona-poikkeusolojen aikana, sekä innovatiivisuus ja rohkeus. Olimme erityisen vaikuttuneita siitä, että perinteisesti kankeana pidetty julkinen toimija tarttui nopeasti toimeen, kehitti toimintaansa ketterästi ja otti ennakkoluulottomasti käyttöön uusia toimintatapoja. Teko on tiennäyttäjä muille valtion toimijoille ja siksikin niin merkittävä” kertoo raadissa mukana ollut Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Jukka Kujala.

”Teossa näkyy aito halu auttaa ja olla lähellä suomalaisia yrittäjiä. Konkreettisen avun nopeus lievitti usean suomalaisen yrityksen akuuttia kassakriisiä. Moni kansalainen sai tästä uuden, myönteisen kokemuksen valtion tahon toiminnasta” jatkaa raadissa ollut, kokenut yrittäjä ja startup-maailman vaikuttaja Helene Auramo.

”Hienoa, että pääsimme tänä vuonna nostamaan ARVO-teko palkinnolla esiin julkisen toimijan. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön ja dialogin merkitys on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan saada yhdessä aikaan laajaa vaikuttavuutta. Tämmöisen ketterän ja innovatiivisen asenteen soisi leviävän laajalti julkisten toimijoiden keskuudessa” toteaa Arvoliiton toimitusjohtaja Ulla Nord.

 

”Tekeminen lähtee arvoistamme ja tässä hankkeessa se korostui” Valtiokonttorissa iloitaan

”Valtiokonttorin arvot ovat yhteiskunnan hyvä, asiakkuus ja kehittyminen. Meille on tärkeää, että nämä arvot toteutuvat toiminnassamme ja välittyvät myös asiakkaillemme. Tämä palkinto on meille erittäin tärkeä palaute ja osoitus siitä, että olemme onnistuneet toimimaan arvojemme mukaisesti” kertoo Valtiokonttorin toimialajohtaja Jyri Tapper. ”Arvopohjaisuus on Valtiokonttorissa aivan keskeistä, ja siitä puhutaan myös henkilöstön kanssa paljon. Koko henkilöstö laittoi kustannustuki-hankkeessa itsensä täysillä peliin.”

”Valtiokonttori on kehittyvä organisaatio ja kustannustuki-projektista kerättiin paljon oppeja jatkoa varten. Nyt tiedämme, että muun muassa arvojohtaminen, innovointi ja ketterä kehittäminen ovat avaintekijöitä onnistumiseen myös jatkossa” Tapper kertoo.

Kustannustuesta vastannut hankejohtaja Laura Sorva on erityisen iloinen ketterän kehittämisen menetelmän onnistumisesta: ”Ketterän kehittämisen arvot, kuten rohkeus, sitoutuminen, kunnioitus, fokusointi ja avoimuus kohtasivat Valtiokonttorin arvot täydellisesti ja siirtyivät suoraan käytännön työhömme. Meillä oltiin valtavan sitoutuneita näihin arvoihin ja tähän toimintatapaan. Ulkoinen tunnustus vahvistaa käsitystämme siitä, että olemme oikealla tiellä ja olemme onnistuneet yhteiskunnan hyvän edistämisessä.”

 

Kunniamaininta kankaiset kasvomaskit -kampanjalle

Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko 2020 kunniamaininta annettiin Marttaliiton, Naisten valmiusliiton ja Tekstiiliopettajaliiton yhteiselle Kankaiset kasvomaskit, #kasvomaskitalkoot -kampanjalle. Nämä kolme järjestöä halusivat jo hyvin varhaisessa vaiheessa keväällä 2020 tehdä osansa taistelussa koronavirusta vastaan ja päättivät lähteä yhdessä kampanjoimaan kankaisten kasvomaskien valmistamisen ja käytön puolesta. Kampanjassa tuotettiin ”kansanmaskien” valmistusohjeet teksti- ja videomuodossa ja vietiin ohjeita eri yleisöille tehokkaasti. Kampanjavideoita on katsottu YouTubessa lähes puoli miljoonaa kertaa.

”Tässäkin teossa raati kiinnitti huomiota erityisesti nopeaan reagointiin ja korona-spesifiin toimintaan. Lisäksi tässä teossa näkyy yhteistyön tärkeys ja merkitys.” kertoo raadin kolmas jäsen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) toimitusjohtaja Petri Virtanen.

“Olemme todella kiitollisia ja otettuja tästä yllättävästä ja hienosta huomionosoituksesta. Keväällä meihin oltiin laajasti yhteydessä sekä kansalaisten että viranomaisten suunnasta ja ilmaistiin huolta maskitilanteesta ja kansalaisten mahdollisuuksista itse vaikuttaa omaan turvallisuuteensa.  Keskustelimme viranomaisten kanssa mahdollisuuksista kansalaisneuvontaan ja lähdimme sitten tällä kolmen kansalaisneuvontaorganisaation kokoonpanolla tekemään mahdollisimman saavutettavaa ja laajalle levitettävissä olevaa kampanjaa. Saavutettavuus nousikin yhdeksi tärkeäksi osaksi koko projektia – halusimme, että ohjeet kasvomaskin valmistukseen olisivat kaikkien kansalaisten käytettävissä. Teimme siis ohjeet laajalla rintamalla eri kanaviin: virtuaalikurssin, ohjevideon ja kirjallisten ohjeiden lisäksi kangasmaskin valmistuspajoja järjestettiin kirjastoissa. Tämä tunnustus on osaltaan viesti meille siitä, että kansalaistaitojen vahvistamiselle ja neuvontajärjestöjen työlle on vahva tilaus.”  kertoo Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

 

ARVO onnittelee Valtiokonttoria ja kasvomaski-kampanjan tekijöitä! Suuret kiitokset myös kaikille muille Vaikuttavin ARVO-teko kisaan osallistuneille.

 

Lisätietoja: Eeva Toivanen, viestinnän asiantuntija, ARVO ry. eeva.toivanen@arvoliitto.fi