Yhteiskunnalliset yritykset vaarassa pudota kriisitukien ulkopuolelle

ARVO vaatii, että myös yhteiskunnallista liiketoimintaa harjoittavien säätiöiden ja yhdistysten on päästävä valtion tukien piiriin. Lisäksi yhteiskunnallisia yrityksiä voidaan tukea mm. jatkamalla julkisia hankintoja ja tunnistamalla mahdollisuudet tuottaa erityisryhmien palveluita etänä.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi koettelee nyt lähes kaikkia suomalaisia yrityksiä, eivätkä yhteiskunnalliset yritykset ole tästä poikkeus. Yhteiskunnallisten yritysten joukko on yhtiömuodoiltaan ja liiketoimintamalleiltaan kirjava, mutta yksi ydinteema yhdistää niitä kaikkia: liiketoimintaa tehdään yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseksi. Monella tämä tarkoittaa työskentelyä heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien tukemiseksi ja poikkeustilanteessa huoli etenkin näiden palveluiden jatkuvuudesta on  ARVOn jäsenistössä kova. 19.3.-20.3 kerätyn jäsenkyselyn pohjalta nostamme esiin seuraavat huolet ja ratkaisuehdotukset: 

 

Mahdollisuus toteuttaa erityisryhmien palveluita etänä tunnistettava

Monen yhteiskunnallisen yrityksen asiakaskuntana on heikommassa asemassa olevia ihmisryhmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi eri tavoin vammaiset ihmiset, ikäihmiset, lastensuojelun piirissä olevat perheet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Monet kuuluvat myös koronaviruksen riskiryhmiin. ARVOn jäsenet ovat huolissaan asiakkaidensa pärjäämisestä poikkeusoloissa, kun kotiin vietävät palvelut, ryhmämuotoinen toiminta, palkkatukityöllistäminen ja osa kuntoutuksesta keskeytyvät.  

  • Poikkeustilanteessa palveluiden ostajien (pääasiassa kuntien) toivotaan suhtautuvan avoimesti palveluiden tuottamiseen etänä. Jäsenet ovat valmiita etsimään ratkaisuja ja monet ovat jo onnistuneesti siirtäneet toimintaansa etäkanaviin.  

 

Julkisilla hankinnoilla voidaan tukea yhteiskunnallisia yrityksiä

Julkiset hankkijat ovat yksi yhteiskunnallisten yritysten tärkeimmistä asiakasryhmistä. ARVOn jäsenistö tuottaa esimerkiksi työllistämis-, kuntoutus-, koulutus-, lastensuojelu- ja asumispalveluita. Jos valtio ja kunnat keskeyttävät palveluiden ostamisen, monen jäsenen toiminta vaarantuu kriittisesti. 

  • Yhteiskunnalliset yritykset toivovat kuntien jatkavan julkisten hankintojen tekoa normaalisti ja harkitsevan uusien hankintojen tekoa nopeutetusti. Pitkäjänteisyys ja kauas katsova yhteistyö palveluiden tuottajien kanssa olisi kaikkien kannalta edullista. 
  • ARVO kannustaa kuntien lisäksi myös yrityksiä jatkamaan hankintojaan mahdollisuuksien mukaan pienempien alihankkijoina toimivien yritysten tukemiseksi.  

 

Palvelutoimintaa tekevät yhdistykset ja säätiöt myös tuen piiriin

Monet yhteiskunnalliset yritykset ovat yhdistyksiä tai säätiöitä, jotka harjoittavat yhteiskunnallista liiketoimintaa suoraan ilman erillistä osakeyhtiötä. Tämä toiminta on markkinaehtoista ja kärsii poikkeustilanteessa samalla tavalla kuin perinteistenkin yritysten liiketoiminta. Yhteiskunnallisten yritysten toiminnan luonteen takia monellakaan ei ole taloudellista puskuria omasta toiminnasta riippumattomien kriisien varalle. Tällä hetkellä yhdistykset ja säätiöt ovat kategorisesti rajattu esimerkiksi Business Finlandin tukien ulkopuolelle. 

  • Valtion tuki poikkeustilanteessa on turvattava myös yhdistysten ja säätiöiden palveluliiketoiminnalle joko päästämällä ne yritystukien piiriin tai luomalla erityisiä tuen muotoja. 

 

Helpotusta työvoiman saatavuuteen hoiva-aloille

ARVOn jäsenistössä on suuria hoivapalveluiden tuottajia, jotka huolehtivat muun muassa vammaisten ja ikäihmisten asumispalveluistaTyövoiman saatavuus on jo pitkään ollut hoiva-alalla haastavaa ja nyt poikkeustilanteessa näitä yrityksiä uhkaa jopa yksiköiden sulkeminen työvoiman puutteen takia.  

  • Viranomaisilta toivotaan väliaikaista joustoa hoiva-alan työntekijöiden pätevyysvaatimuksiin, jotta esimerkiksi alan opiskelijoita voitaisiin hyödyntää laajemmin. 

 

Näillä toimilla pystytään auttamaan yhteiskunnallisia yrityksiä pääsemään yli välittömän kriisin, mutta myös turvaamaan niiden kautta erityisryhmille tärkeät palvelut. Lisäksi ARVO yhtyy Suomen Yrittäjien 23.3. esittämiin ehdotuksiin yritysten tukemisesta muun muassa työnantajamaksujen lisäkevennyksillä ja oma-aloitteisten verojen palautuksilla. Myös vuokranantajat voivat tukea kaiken kokoisia yrityksiä joustamalla toimitilavuokrissa poikkeusoloissa. 

ARVO pyrkii itse tukemaan yrityksiä koronakriisin aiheuttamista vaurioista toipumisessa ensi syksyn Impact Startup –yrityskiihdyttämössäKiihdyttämön ohjelmaan rakennetaan uusia osioita, joiden tarkoituksena on kehittää ratkaisuja koronakriisin jälkeiseen yhteiskunnan jälleenrakentamiseen.  

 

Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO ry 

Pentti Lemmetyinen, hallituksen puheenjohtaja, ARVO ry

 

Lisätietoja: 

Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO ry 

puh. 040 758 7247kimmo.lipponen@arvoliitto.fi  

 

ARVO ry on suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten liitto ja vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto. ARVO tekee työtä vastuullisemman ja vaikuttavamman elinkeinoelämän eteen ja edistää arvolähtöisten yritysten menestystä. www.arvoliitto.fi