Urheiluopistojen yhdistys ry

Urheiluopistot ry on 11 urheiluopiston kattojärjestö, joka vastaa urheiluopistoverkoston yhteisestä kehittämisestä, vaikuttamisesta liikunta- ja koulutuspoliittisella kentällä, yhteistyöstä kumppaneiden kanssa suomalaisen liikunnan ja urheilun kehittämisestä sekä urheiluopistojen arvostuksen nostamisesta.

Urheiluopistojen yhdistys on Arvoliiton kannatusjäsen.