Setlementti Ukonhattu ry

Savossa toimiva Setlementti Ukonhattu tarjoaa vuokra-asuntoja senioreille sekä palveluasumista kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja senioreille. Lisäksi Ukonhattu järjestää päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille.

Ukonhattu toimii setlementtiarvoja edistäen ja tavoitteena on olla arjessa yksilön tukena edistäen ja ylläpitäen asiakkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Perustehtävänä on kehittää hyvinvointia edistäviä toimintamuotoja, edistää yksilön elämänhallintaa ja vahvistaa ihmisten lähimmäisyyttä ja mahdollistaa elinikäistä oppimista.