Pystymetsä Oy

Pystymetsä on elokuvatuotanto- ja konsulttiyhtiö, jonka arvoja ovat kehittäminen, kehittyminen ja vaikuttaminen.  Tästä näkökulmasta valmistetaan elokuvia ja konsultoidaan elokuva-alan eri työvaiheita ja kehityshankkeita. Elokuvan lisäksi yhtiöllä on toinen erityisosaamisen alue; lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi.

Pystymetsä kehittää hankkeita lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin teemoista. Hankkeilla kehitetään alan toimintaa ja pyritään vaikuttamaan mm. alan päätöksentekoon. Usein hankkeissa yhdistyvät lastensuojelun myönteiset kokemukset, elokuva ja vertaistuki. Lisäksi Pystymetsä konsultoi lastensuojelualan hankkeita ja tarjoaa alan asiantuntijatietoa mm. elokuva-hankkeille.

Pystymetsä on Arvoliiton kannatusjäsen.