Palvelukonttori Tarkka Oy

Asiakkaat voivat keskittyä omaan yhteiskunnalliseen ydintehtäväänsä, kun Tarkka hoitaa niiden taloushallinnon ja HR-asiat vastuullisesti ja hyvin. Tarkka sitoutuu toiminnassaan edistämään kestävän kehityksen periaatteita. Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuunotto ovat kestävän liiketoiminnan välttämättömiä perusedellytyksiä.

Talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluita tarjoava Palvelukonttori Tarkka on Suomen Setlementtiliiton tytäryhtiö. Mahdollisen voittonsa Tarkka käyttää setlementtityön pitkäjänteiseen kehittämiseen.