Minduu (AtCare Oy)

Minduu (AtCare Oy) on yhteiskunnallinen yritys, jonka tarkoitus on etsiä uusia ratkaisuja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Minduu pyrkii parantamaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta kehittämällä uusia web-pohjaisia palveluita.

Yrityksen ydin on osoitteessa minduu.fi toimiva haku- ja ajanvarausjärjestelmä, jonka kautta psykoterapian tarpeessa olevat tai terapiaa harkitsevat saavat helposti tietoa eri alueilla työskentelevistä terapeuteista, heidän taustoistaan ja työskentelymenetelmistään. Sekä yhteydenotto terapeuttiin että ajan varaaminen onnistuu yhtä helposti kuin missä tahansa ajanvaraussivustossa.

Tämän lisäksi Minduu tarjoaa tietoa mielenterveysongelmista ja psykoterapiasta niiden hoitomuotona. Lisäksi Minduu tarjoaa mahdollisuuden videovälitteiseen terapiaan, jolloin potilaan ja terapeutin välinen fyysinen etäisyys ei ole yhtä merkittävä tekijä kuin aiemmin.