LOAS

Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö eli Loas tarjoaa kohtuuhintaisen kodin noin 3200 opiskelijalle Lappeenrannassa. Loasin  toiminnalla pyritään helpottamaan opiskelijoiden arkea. Opiskelijoiden hyvinvointi on toiminnan keskiössä, ja sitä halutaan kehittää niin, että opiskelijoilta saadulla rahalla tehdään mahdollisimman paljon heitä hyödyttäviä ratkaisuja.

LOAS pyrkii rakentamisessa ja kohteidensa uudistamisessa huomioimaan ympäristönäkökulmat mahdollisimman tehokkaasti, ja tekee kestävässä rakentamisessa tiivistä yhteistyötä paikallisten korkeakoulujen kanssa.

LOASin tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja sujuvaa arkea.