LivingSkills Oy

LivingSkills  tuo markkinoille digitaalisia hoitosuhteen työvälineitä sotesektorin tarpeisiin.

LivingSkillsin digitaalisella työkalulla  voidaan toteuttaa koko asiakastyön prosessi: taitojen, kykyjen ja palvelutarpeen kartoitus, suunnitelma ja tavoitteellinen työskentely, edistymisen seuranta sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointi.
LivingSkillsin tavoitteena on työkalullaan parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

LivingSkills on Arvoliiton kannatusjäsen.