KVPS Tukena Oy

Tukena on valtakunnallinen kehitysvamma-alan toimintojen ja palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka auttaa ja tukee kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen läheisiään läpi koko elämän. Palveluilla mahdollistamme täyden kansalaisuuden ja osallisuuden toteutumisen.

Tukena tuottaa Hyvä Elämä -palveluita 40 palveluyksikössä ympäri Suomen. Palveluvalikoimaan kuuluu muun muassa asumispalveluita ja tuettua asumista, valikoima vaihtelee yksiköittäin.

KVPS Tukena Oy edistää kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.