Helsingin Seniorisäätiö

Helsingin Seniorisäätiö tuottaa ympärivuorokautista asumispalvelua lähes 600 asukkaalle. Säätiön viidessä palvelukodissa tarjotaan turvallista ja yksilön tarpeet huomioivaa hoivaa helsinkiläisille ikäihmisille. Seniorisäätiö on Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisö, joka ei harjoita liiketoimintaa, vaan mahdolliset toiminnan tuotot käytetään laadukkaan toiminnan kehittämiseen.