Fingerroosin säätiö

Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tukee nuoria ja perheitä ja tarjoaa yksilö- ja pienryhmätoimintaa.

Säätiö on kehittänyt Löytävän vanhustyön mallin, jota juurrutetaan Turun lisäksi myös Vakka-Suomessa. Kaikenikäisten hyvinvointia säätiö edistää ylläpitämässään Pansion Me-talossa sekä Syörään yhressaä – ja Arki Haltuun -hankkeiden avulla. Säätiöllä on myös kuntouttavaa työtoimintaa.

Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät hyvinvoinnin edistämiseen ylisukupolvisella työotteella.