Autismisäätiö

Autismisäätiö on valtakunnallinen autismin kirjon henkilöille palveluita tuottava asiantuntijaorganisaatio. Kohderyhmä ovat nuoret ja aikuiset, joilla on autismin kirjon oireyhtymä tai jokin muu neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Toiminta koostuu monipuolisista asumiseen, työ- ja päivätoimintaan, ohjaus- ja valmennustoimintaan, terveydenhuollon vastaanottopalveluihin sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaan liittyvistä palveluista.

Autismisäätiön toiminnan tavoitteena on innostaa ja auttaa autismikirjon henkilöitä elämään täydessä potentiaalissaan ja kokemaan onnistumisia