Vaikuttamistyötä ja verkostojen luomista – katsaus ARVOn vuoteen 2023

Vuonna 2023 ARVOn vaikuttamistyö painottui Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toiminnan koordinointiin. Vaikuttavuudesta liiketoimintaa -koulutussarjassa lisättiin yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta yrityskasvatustoimijoiden keskuudessa ja jäsenyritysten johdolle käynnistettiin ARVOjohtajien verkostotapaamiset.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen keskeisenä tavoitteena oli yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuuden ja yhteiskunnallisten yritysten määrän lisääminen. Tavoitetta toteutettiin laajasti vaikuttamisen, viestinnän ja sidosryhmätyön keinoin. ARVO osallistui muun muassa osaamiskeskuksen kolmen politiikkasuosituksen laatimiseen ja tuotti tietopaketin kansanedustajille sekä kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille.

Osana YYO:n toimintaa ARVO oli mukana myös esimerkiksi SuomiAreenassa, jossa järjestettiin keskustelu yhteiskunnallisista innovaatioista sekä sidosryhmätilaisuus. Lisäksi osaamiskeskuksella oli Kansalaistorilla piste, jonka tavoitteena oli lisätä kävijöiden tietämystä yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta ja jolla tavattiin noin 3 500 aiheesta kiinnostunutta.

Kansainvälisenä yhteiskunnallisen yritystoiminnan päivänä järjestettiin koko päivän seminaari, johon osallistui 150 ihmistä. Seminarissa jaettiin ensimmäistä kertaa ARVOn Vaikuttavin yritys -tunnustus, jonka sai autismikirjon IT-konsultteja työllistävä Unicus Oy. Kunniamaininnat saivat NAL Asunnot Oy ja NAL Palvelut Oy sekä Origin by Ocean Oy.

ARVO vastasi osaamiskeskuksen toiminnan koordinoinnista vuoden 2023 loppuun saakka. Toiminta jatkuu ESR+ -rahoitteisessa Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeessa, jossa ARVO on mukana osatoteuttajana.

Koulutusta ja verkostojen vahvistamista

Osana erityisesti yrittäjyyskasvatustoimijoille suunnattua Vaikuttavuusvastaus-projektia toteutettiin viiden webinaarin sarja vaikuttavuuden perusteista Yksityisyrittäjäin säätiön tuella. Lisäksi toteutettiin viisi Vaikuttavuudesta liiketoimintaa -aluetilaisuutta Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Lahdessa ja Lappeenrannassa. 

Jäsenyritysten johdolle suunnatuissa ARVOjohtajat -verkostotapaamisissa käsiteltiin vastuullisuutta ja merkityksellisyyden johtamista. Kaikille jäsenyritysten edustajille suunnattuja ARVO-webinaareja järjestettiin kymmenen, ja niissä aiheina olivat muun muassa hankehakemusten sudenkuopat, yrityspalvelut yhteiskunnallisille yrityksille, innovatiiviset hankinnat, yhteiskunnallisten yritysten rahoitus, motivoiva johtaminen, vaikuttava viestintä ja digipalvelujen saavutettavuus. 

Jäsenille tarjottiin myös sparrauksia sekä lähetettiin kuukausittainen jäsenkirje.

Päivitetystä strategiasta suuntaviivat jatkoon

ARVOn päivitetty strategia (2023–2027) hyväksyttin syyskokouksessa joulukuussa 2023. ARVOn missiona on edelleen auttaa yhteiskunnallisia ja arvolähtöisiä yrityksiä menestymään. Visiona on Suomi, jossa yhteiskunnalliset yritykset ovat vaikuttavia elinkeinoelämän toimijoita ja rakentavat kestävämpää yhteiskuntaa. 

Strategisia tavoitteita ovat yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten äänenä toimiminen, vahvojen verkostojen rakentaminen, tiedon tuottaminen sekä riittävät resurssit.

ARVOn vuosikertomus 2023 hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin kevätkokouksessa 19.4.2024. Lisäksi valittiin vaalivaliokuntaan vuodelle 2024 seuraavat henkilöt: Marianne Heikkilä / Marttaliitto, Olli Holmström / Diakonissalaitos, Pentti Lemmetyinen / Suomen Setlementtiliitto, Satu Mehtälä sekä Satu Niemelä / Tradeka.