Vuoden 2023 Vaikuttavin yritys on autismikirjon henkilöitä IT-alalle työllistävä Unicus Oy

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry palkitsi ensimmäistä kertaa Suomen vaikuttavimman yrityksen. Tunnustuksen sai IT-alan yritys Unicus Oy, joka palkkaa konsulteikseen ainoastaan henkilöitä, joilla on autismikirjon diagnoosi.

– Tuomaristoon teki vaikutuksen Unicus Oy:n esimerkillinen tapa tuottaa liiketoiminnallaan myönteisiä vaikutuksia niin yksilöille, yrityksille kuin yhteiskunnallekin. Unicuksella on selvä yhteiskunnallinen päämäärä, jota tavoitellaan fokusoidusti, kannattavasti ja toiminnan vaikutuksia systemaattisesti seuraten, sanoo ARVOn toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Kilpailun tuomaristossa toimivat ARVOn hallituksen jäsenet, Cuckoon toimitusjohtaja Amel Gaily ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun emeritaprofessori Anna-Maija Lämsä.

Unicus Oy:n työntekijöitä

Vuonna 2019 toimintansa Suomessa aloittanut Unicus ei tavoittele liiketoiminnallaan voiton maksimointia, vaan pyrkii työllistämään mahdollisimman monta autismikirjon osaajaa. Autismikirjon ihmisillä on usein vaikeuksia työllistyä, mutta Unicuksella autismikirjon konsulttien vahvuuksina nähdään muun muassa analyyttisyys, loogisuus sekä kyky fokusoitua ja keskittyä.

– Olemme iloisia tästä tunnustuksesta. On hienoa, että neurokirjon huomioiminen työelämässä etenee, joskin paljon on vielä tehtävää. Onneksi yhä useammassa yrityksessä nähdään neurokirjon arvo ja mahdollisuudet, toteaa Unicus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Mikkonen.

Kunniamaininnat yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä tulevaisuuden vaikuttavuuspotentiaalista

Vaikuttavin yritys -kunniamaininnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta saivat NAL Asunnot Oy ja NAL Palvelut Oy, joiden tavoitteena on nuorten asunnottomuuden vähentäminen. NAL Asunnot tarjoaa nuorille kohtuuhintaisia koteja ja NAL Palvelut sosiaalipalveluja, kuten tuettua asumista ja tukea itsenäistymiseen. Yhdessä ne pyrkivät ehkäisemään syrjäytymistä sekä asunnottomuutta.

– Kunniamaininta on arvokas ja motivoiva tunnustus sekä NAL Asunnoille että NAL Palveluille. Tunnustus vahvistaa uskoamme siihen, että yritystemme tavoitteet sekä vuosikymmeniä kestänyt työ nuorten asunnottomuuden vähentämisessä sekä nuorten itsenäisen asumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä ovat tunnustettuja ja arvostettuja, sanoo NAL Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Samuli Killström.

Tulevaisuuden vaikuttavuuspotentiaalista kunniamaininnan sai Origin by Ocean Oy, joka valmistaa biopohjaisia tuotteita merilevästä. Yrityksen vaikuttavuuspotentiaali on monitasoinen: se vähentää merten rehevöitymistä, työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä Dominikaanisen Tasavallan rannikkoseudulla, josta levä kerätään sekä tuottaa teollisuuden käyttöön tuotteita, jotka poistavat hiiltä ja korvaavat mikro- ja nanomuovin käyttöä.

– Kun ensimmäinen jalostamo toimii täydellä teholla, se poistaa merkittävän määrän typpeä ja fosforia merialueelta, josta levä on kerätty. Näiden ravinteiden pysyvä poistaminen vaikuttaa merkittävästi rehevöitymiseen ja mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen. Näin voimme auttaa asiakkaitamme hiilenpoistossa heidän tuotteistaan ja tuoda markkinoille biopohjaisia ja biohajoavia ratkaisuja, kertoo Origin by Oceanin toimitusjohtaja Mari Granström.

Lisätiedot: 

Susanna Kallama, toimitusjohtaja, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry, puh. 040 587 2445

Vaikuttavin yritys -kisa on avoin yrityksille, joiden ensisijainen päämäärä on muutos parempaan jossakin sosiaalisessa tai yhteiskunnallisessa haasteessa. Ne tekevät liiketoimintaa tämän tavoitteen toteuttamiseksi ja ovat onnistuneet yhdistämään vaikuttavuuden liiketoimintamalliinsa taloudellisesti kannattavalla tavalla. Arvioinnissa huomioitiin ydinliiketoiminnan ja sen tuottamisen sekä voitonjaon vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja laajemmin yhteiskuntaan.