Kaikki viestit Blogisä

Yhdistys ja säätiökin voivat olla yrityksiä

Olemme Arvoliitossa huomanneet, että usein ihmiset ajattelevat käsitteen ”yritys” pääasiassa tarkoittavan osakeyhtiömuotoisia toimijoita. Osakeyhtiö on kuitenkin vain yksi monista suomalaisista yritysmuodoista, joita ovat myös muun muassa osuuskunta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja toiminimi. Myös liiketoimintaa harjoittavia säätiöitä ja yhdistyksiä voidaan kutsua yrityksiksi, useimmiten ne ovat yhteiskunnallisia yrityksiä.

 

Yhteiskunnallinen yritys ei ole sidottu mihinkään yhtiömuotoon

Yhteiskunnallinen yritys ei ole rajattu mihinkään yhtiömuotoon, se voi olla osakeyhtiön lisäksi esimerkiksi osuuskunta tai liiketoimintaa harjoittava säätiö tai yhdistys. Tärkeintä on, että liiketoiminnan harjoittamisella on jokin yhteiskunnallinen päämäärä ja tämä päämäärä on kirjattu yhtiön toiminnan perusasiakirjoihin. Perusasiakirjoilla tarkoitetaan osakeyhtiön yhtiöjärjestystä, säätiön säädekirjaa tai osuuskunnan sääntöjä ja yhdistyksen sääntöjä.

Yhteiskunnallinen päämäärä voi olla esimerkiksi hyvän elämän edellytysten tarjoaminen vammaisille ihmisille, asunnottomuuden vähentäminen, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, hyvän vanhuuden takaaminen, lasten ja nuorten liikuttaminen, kiertotalousratkaisujen edistäminen tai osatyökykyisten työllistäminen. Toimialojen kirjo on yhtä laaja kuin yhteiskunnasta löytyy haasteita ratkaistavaksi.

 

Kaikki yhdistykset ja säätiöt eivät ole yhteiskunnallisia yrityksiä

Suomessa on valtava määrä rekisteröityjä yhdistyksiä, joista vain osa on yhteiskunnallisia yrityksiä. Suurin osa yhdistyksistä ei harjoita liiketoimintaa, vaan toimii yleishyödyllisenä kansalaisjärjestönä. Kansalaisjärjestöjen toiminta rahoitetaan useimmiten jäsenmaksuilla ja erilaisilla julkisilla avustuksilla.

Rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä voidaan kutsua yhteiskunnalliseksi yritykseksi, jos sillä on markkinoilla myytävää, avustusvaroista itsenäistä liiketoimintaa. Tällaista liiketoimintaa voi esimerkiksi olla yhdistyksen pyörittämä ikäihmisten palveluasuminen, jota kunta tai yksityiset ihmiset ostavat markkinahintaisena palveluna.

 

Liiketoiminnan yhtiöittäminen ei ole pakollista yhteiskunnalliselle yritykselle

Monet liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset päätyvät yhtiöittämään liiketoimintansa. Tällä tarkoitetaan sitä, että perustetaan uusi osakeyhtiö, jonka alaisuuteen siirretään myytävät palvelut tai tuotteet. Yhdistyksen tai säätiön perustama uusi osakeyhtiö on lähes poikkeuksetta aina yhteiskunnallinen yritys, sillä se on toiminnastaan vastuussa omistaja-yhdistykselle/säätiölle, joka taas on sitoutunut omien sääntöjensä mukaiseen yhteiskunnalliseen tehtävään. Usein emoyhdistys omistaa koko osakekannan, jolloin myös kaikki mahdollinen osinkotuotto menee yhteiskunnalliseen toimintaan.

Miksi yhtiöittää? Laajemmin yhtiöittämisen hyödyistä voit lukea viime vuonna SOSTE:n julkaisuun kirjoitetusta artikkelistamme.

Liiketoiminnan yhtiöittäminen ei kuitenkaan ole pakollista tai aina tarpeellista. Monet rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt pyörittävät liiketoimintaa suoraan yhdistyksen tai säätiön alaisuudessa menestyksekkäästi, milloin niitä kutsutaan yhteiskunnallisiksi yrityksiksi. Esimerkiksi ARVOn jäsenistä Jyränkölän setlementti ry tuottaa ikäihmisten palveluasumista, Autismisäätiö erilaisia palveluita autismikirjon ihmisille ja SOS-Lapsikylä ry lastensuojelupalveluita.

Usein tällaisten yhdistys- ja säätiömuotoisten yhteiskunnallisten yritysten palveluiden suurin ostaja on julkinen sektori, eli esimerkiksi kunnat. Yhteiskunnalliset yritykset kilpailevat julkisista ostoista aivan kuten kaikki muutkin yritykset ja näin tarjoavat palveluitaan markkinoilla.

 

Yritys-termin monet kasvot

Olemme Arvoliiton toimistolla usein pohtineet, miksi jotkut liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt eivät kutsu itseään yhteiskunnalliseksi yritykseksi. Joissain tapauksissa se voi varmasti johtua siitä, että yhteiskunnallisen yrityksen konsepti ei ole tuttu, mutta useimmiten välttelyyn liittyy jotain muuta. Yritys terminä vaikuttaisi olevan jollain tapaa latautunut. Ajatellaanko kenties, että yritykseksi julistautumalla menetetään jotakin yleishyödyllisyyden ja yhteiskunnan hyväksi toimimisen eetoksesta? Pelätäänkö, että yrityksenä toimiminen nähdään vain taloudellisen voiton tahkoamisena?

Toisaalta Suomessa yrittämiseen ja yritystoimintaan liittyy paljonkin positiivista kaikua. Yrittäjyys ja kotimaiset yritykset nähdään tärkeänä Suomen taloutta ja työllisyyttä kannattelevina pilareina. Negatiiviset mielleyhtymät liittyvät useimmiten monikansallisiin suuryhtiöihin. Eikö kotimaiseksi yritykseksi tunnustautuminen voisi olla hieno etu?

Konkreettinen esimerkki yritys-termiin liittyvien epäselvyyksien vaikutuksista nähtiin viime keväänä. Yhdistys- ja säätiöpohjaiset yhteiskunnalliset yritykset olivat aluksi vaarassa pudota kaikkien julkisten yritysten koronatukien ulkopuolelle. Esimerkiksi Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta jaetuissa yritystuissa rajattiin yhtiömuotoperusteisesti säätiöt ja yhdistykset ulos. Tämä siitä huolimatta, että yhdistysten ja säätiöiden harjoittama liiketoiminta (joka on itsenäistä muista ry:n tai säätiön mahdollisesti saamista avustuksista) kärsi yhtä lailla poikkeusoloissa. Liiketoimintaa harjoittavia säätiöitä ja yhdistyksiä ei siis tunnistettu tukea tarvitseviksi yrityksiksi ennen kuin asiasta huomautettiin edunvalvojien toimesta.

 

Yhteiskunnalliseksi yritykseksi kannattaa tunnistautua

Olemme toki Arvoliitossa hieman jäävejä sanomaan, mutta mielestämme yhteiskunnalliseksi yritykseksi tunnustautuminen on ehdottomasti etu. Yhteiskunnallinen yritys on toimija, jolle liiketoiminta on väline tehdä yhteiskunnallista hyvää. Usein yhteiskunnallinen tehtävä toteutuu jo itse liiketoiminnassa: palveluja tuotetaan eettisesti ja vahvalla arvopohjalla, jonka väitämme vahvasti korreloivan laatuun. Lisäksi mahdolliset voitot käytetään yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen – nerokas toimintakonsepti, vaikka itse sanommekin.

Niinpä nostamme esille, että myös yhdistys tai säätiö voi olla yritys – yhteiskunnallinen yritys, ja kannustamme kaikkia yhteiskunnallisia yrityksiä kertomaan rohkeasti olevansa sellaisia!

 

Lisää yhteiskunnallisesta yrittämisestä sivuillamme.

 

ARVO ry on suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten liitto ja vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto. ARVO tekee työtä vastuullisemman ja vaikuttavamman elinkeinoelämän eteen ja edistää yhteiskunnallisten yritysten menestystä. www.arvoliitto.fi

Ullan blogi: Kohti vuotta 2021

Suurten muutosten 2020 – kohti parempaa vuotta

Kuluneesta vuodesta voi muistella monenlaista; etätöitä, eristäytymistä, matkustuskriisejä, Yhdysvaltain presidentinvaaleja, Venetsian kanaaleissa uiskentelevia delfiinejä. Erikoista, paikoin onneksi kaunistakin aikaa. Asia, joka leimaa vuotta 2020 ehkä eniten, on työtapojen lopullinen asettuminen digiaikaan. Pääsemme varmasti tulevaisuudessa kehittämään työnteon kulttuuria aivan uusiin suuntiin.

Yhteistyö on muuttunut ja ottanut uudenlaisia muotoja, mutta sen merkitys on samalla kasvanut. Tulevaisuudessa resurssit niukkenevat ja isoja yhteiskunnallisia haasteita on pystyttävä ratkomaan mahdollisimman tehokkaasti tuomalla erilaista osaamista yhteen.  Eri toimijoiden on lyötävä osaamisensa yhteen silläkin uhalla, että epäonnistumme. Jos haluamme ratkaista ajan viheliäisiä ongelmia on meidän pystyttävä miettimään niihin ratkaisuja yhdessä.

Yksitoikkoisen keinovalikoimasta väittelyn sijaan tarvitsemme uusia, yhdessä tekemisen malleja ja uudenlaisia rahoitusmekanismeja. Tulemme Arvoliitossa tulevana vuonna haastamaan jäsenemme haasteiden ratkaisemiseen yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa.

 

Arvon uusi vuosi tuo lisää jäsenpalveluita

Arvoliitto ei ole säilynyt muutoksilta. Toimitusjohtaja vaihtui ja sain aloittaa marraskuun alussa etätyömenetelmin erinomaisen tiimini Eevan ja Katjan kanssa. Arvoliitto ei ollut minulle tuntematon. Olen ollut mukana Hyvän Mitta -hankkeessa ja ehtinyt jo käydä jäsenten kanssa keskusteluja siitä, miten yhteistyö ja tavat tehdä vievät tavoitteitamme eteenpäin.

Uuden innosta olemme ammentaneet myös ajatuksia tulevaisuuteen – miten olemme tulevaisuudessa mukana edistämässä vaikuttavaa ja eettisesti kestävää liiketoimintaa.

Arvoliitto keskittyy ensi vuonna vahvasti jäsentensä osaamisen kehittämiseen sekä sen näkyväksi tekemiseen. Tarjoamme palveluja myös muille toimijoille vahvistaaksemme rahoituspohjaamme. Kuuden vuoden aikana työkalut ja mallit vaikuttavuuden mittaamiseen ovat kehittyneet käyttökelpoisiksi ja sovellettavaksi vaikuttavuusperusteisiin hankintoihin. Vaikuttavuusklinikoillamme tullaan oppimaan näistä lisää.

 

Vaalivuosi 2021

Sekä hankinta- että vaikuttamispuolella äänestysprosentilla mitattuna ei niin kiinnostavat vaalit ovat meille, yhteiskunnallisille toimijoille ja vaikuttajille tärkeimmät vaalit; kunnissa tehdään monia yhteiskunnallisia yrityksiä koskevat ostopäätökset eli hankinnat.

Kuntapäättäjät tekevät ihmisiä lähimpänä olevat päätökset lastenhoidosta, vanhuspalveluista, koulutuksesta, kulttuurista ja tuhansista muista asioista. Me osallistumme vaalityöhön tuntuvasti kertomalla sekä puolueille että ehdokkaille siitä, miten yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja hyvinvoivaa lisäävää työtä ja palvelua voidaan tuottaa ja ostaa.

Odotamme Arvoliitossa jo innolla, että pääsemme käärimään hihat ja työskentelemään jäsentemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa kohti ensi vuoden tavoitteitamme. Sitä ennen on kuitenkin aika hengähtää ja levätä tämän erikoisen vuoden päätteeksi.

 

Toivotan kaikille turvallista ja rauhallista joulun aikaa!

Ulla Nord

Toimitusjohtaja

Arvoliitto

 

 

Arvojohtamisessa arvot osoitetaan käytännön teoin

Nykyajan yritysjohtajat eivät voi keskittyä pelkästään taloudellisen voiton tahkoamiseen, vaan heiltä odotetaan myös perusarvojen osoittamista ja yritykseltä kunnollista yrityskansalaisuutta. Tästä on kasvamassa henkilöstön ja muiden sidosryhmien perusoletus. Yritysjohtajilta odotetaan yhä kasvavissa määrin proaktiivista otetta ja julkisia kannanottoja yrityksen liiketoiminnan laajemmista yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksista.

Urheilu ei ole immuuni tälle kehitykselle. Keskittyminen kilpailullisten otteluiden voittamiseen ja harrasteliikunnan organisoimiseen ei enää riitä. Pari viikkoa sitten jääkiekkojoukkue Jokerit ja Suomen jalkapallomaajoukkue Huuhkajat olivat omissa tulikokeissaan ihmisoikeuskysymysten käsittelyn kanssa. Jokerit oli aloittamassa KHL-kauttaan protestien täyttämässä Minskissä, mutta kasvava julkinen paine pakotti peruuttamaan pelimatkan viime hetkellä. Huuhkajat aloitti UEFA:n Kansojen Liiga -turnauksensa polvistumalla kentällä tuen osoituksena Black Lives Matter -liikkeelle. Pelaajat itse halusivat toimia näin ja kannustimena toimi myös Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n kampanjointi syrjintää vastaan.

 

Virheistä oppimalla yritysvastuullisuuden edelläkävijäksi – case Nike

Nämä kaksi esimerkkiä seuraavat samantyyppistä kehitys- ja oppimiskäyrää, joka on nähty urheiluvarusteiden valmistaja Niken toiminnassa viime vuosikymmeninä. 1970- luvulla alkanut valtava sidosryhmäpaine hikipajojen käytöstä Aasiassa työnsi Niken tarkastelemaan koko arvoketjunsa vastuullisuutta tehden siitä yhden yritysvastuullisuuden edelläkävijöistä. Nike onkin pitkään ollut proaktiivinen monissa ihmisoikeuskysymyksissä, viimeisimpänä osoittaessaan näkyvästi tukensa Colin Kaepernickille ja BLM-liikkeelle.

Sekä Nike, Jokerit että Huuhkajat saivat toimiensa jälkeen myös ryöpyn negatiivista palautetta. Yhdysvalloissa poltettiin julkisesti Niken lenkkareita, sosiaalisen median trollit uhkasivat laittaa Huuhkajat boikottiin ja Jokerit saivat Minsk-päätöksen jälkeen kasvavaa painetta Venäjältä.

 

Ristipaineet asettavat haasteita

Julkisen kannanottamisen suurin haaste piilee yleensä ristiriitaisissa vaatimuksissa ja odotuksissa. Lait ja asetukset, pelin säännöt, asiakkaiden ja sidosryhmien mielipiteet, katto-organisaatioiden ja oman johdon arvot, puhumattakaan populistisista huutelijoista, voivat kaikki vetää eri suuntiin. Osa hyvinkin kovaäänisesti vaatien.

Huomisen johtajien on oltava valmiita kohtaamaan ja käsittelemään (usein populististen agendojen tukemia) vastakkaisia mielipiteitä. Populistiset paineet vastakkaisista suunnista sosiaalisen median vahvistavalla toimintalogiikalla höystettynä voivat välillä johtaa tunteeseen puun ja kuoren välissä olemisesta. Urheilujohtajien tukea tarvitaan silloinkin, kun urheilijat ottavat kantaa, polvistuen tai muilla tavoin. Urheilijoille täytyisi vähintään tarjota selkeät ja perustellut toimintaperiaatteet ja tukea toimia niiden mukaisesti.

 

Koulutuksesta työkaluja omaan arvojohtajuuteen

Kukaan ei ole täydellinen, eikä kukaan pysty täysin käsittelemään yhteiskunnan ja ympäristön kaikkia osa-alueita. (Urheilu)johdon on kuitenkin oltava valmis ja kykenevä vastaamaan sille asetettuihin uusiin vaatimuksiin, tekemään oikeita ja eettisiä valintoja ja jopa kyseenalaistamaan nykyinen järjestelmä, jos se ei toimi riittävän vastuullisesti. Joulukuussa alkavalla Sports Mini-MBA koulutusohjelmalla haluamme auttaa urheilujohtajia toimimaan ennakoivasti ja päättämään, mitkä ovat ne alueet, joihin kukin haluaa keskittyä ja joissa onnistua. Aivan kuten käytännön johtamistyökaluissa, osaamisen kehittäminen ja koulutus ovat ainoa tapa edetä ja kehittyä myös arvopohjaisessa johtamisessa. Urheilu on loppujen lopuksi erittäin tehokas väline maailman muuttamiseen, sekä stadioneilla että niiden ulkopuolella.

 

    Kimmo J. Lipponen

 

Teksti on julkaistu englanninkielisenä Hanken & SSE Educationin sivuilla.

ARVO, Hanken & SSE ja Eerikkilä Sports and Outdoor Resort lanseerasivat syyskuussa 2020 Urheilujohtamisen Sports Mini-MBA-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on tarjota urheilujohtajille, huippuvalmentajille ja urheilijoille optimaaliset olosuhteet johtaa ja kasvattaa suomalaista ja kansainvälistä urheiluliiketoimintaa. Ohjelma yhdistää tuoreimmat arvojohtamisen sekä kaupallisen johtamisen opit yhdellä integroidulla oppimatkalla. Ohjelma alkaa joulukuussa 2020 ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipposen vetämänä.

Lue lisää Sports Mini-MBA-ohjelmasta Hanken & SSE sivuilta.

Lisätietoja: Kimmo J. Lipponen, kimmo.lipponen@arvoliitto.fi, 040 758 7247.

Kuka on vaikuttavuuspelin hallitseva mestari?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urheilumaailma on muiden elämänalueiden tapaan mennyt viime kuukausina aika lailla sekaisin. Kisoja on peruttu, sarjat keskeytetty ympäri maailman, sääntöjä mestareiden selvittämiseksi uudistetaan, osa vuoden 2020 mestareista taitaa jäädä ikiajoiksi selvittämättä. Menestyksen mittarina sarjataulukko on normaalioloissa yksiselitteinen, niin kuin urheilun kaltaisissa perinteisissä peleissä pitääkin olla. Vastustajat ja säännöt selvät, pelien ja kauden kesto yleensä hyvin tiedossa, eniten pisteitä kerännyt joukkue korjaa mestaruuspokaalin klubitalolleen.

Samaan tapaan me pyrimme arvioimaan ja kehittymään vähemmän selkeillä elämänalueilla. Tai päättymättömissä peleissä, kuten Simon Sinek viime vuoden menestyskirjassaan hyvin kuvasi. On kyseessä sitten nuorten syrjäytymisongelman ratkaiseminen, vaikeasti työllistyville uudet polut työmarkkinoille, tai keinot ehkäistä elintapasairauksia, haasteen monimuotoisuus, toimijoiden kirjo ja toimenpiteiden aikajänteet edellyttävät tarkastelua yhtä aikaa monista eri näkökulmista. Kaikessa kiinnostavuudessaan tällaiset monimutkaiset haasteet ja niiden setviminen ovat otollista maaperää ylianalysoinnille ja teoretisoinnille ja niitä helposti seuraavalle pohtimisen kierteelle ilman konkreettisia käytännön tekoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisen tasot

Edes osittaisen halvaantumisen estämiseksi ja käytännön tekojen paremmaksi linkittämiseksi varsinaisen yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen, olemme päätyneet esimerkiksi Hyvän Mitta – hankkeen ja Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen työssä kuvaamaan kolme olennaista tasoa, joista haasteen ratkaisua lähestytään.  Tasot ovat yksittäisen toimijan interventiotaso, haasteen ratkaisemisen kannalta olennaisten toimijoiden joukon ekosysteemitaso ja koko yhteiskunnan tasolla vaikuttavuutta tarkasteleva yhteiskunnallinen taso.

Kaikille tasoille on kuitenkin ajan saatossa muodostunut varsin hyviä tapoja mallintaa tarvittavia ja oletettuja vaikutuksia sekä analysoida hyvän ja huonon suorituksen, voittavan ja häviävän toimintastrategian eroja. Eri tasoilla kysytään mm. seuraavia kysymyksiä:

 1. Interventiotaso: Miten yksittäinen toimija joukkueena parantaa peliään? Mistä kilpailuetu, missä asioissa pitää tehdä yhteistyötä muiden kanssa? Mistä löydämme aidosti vaikuttavat tavat toimia? Mihin juurisyyhyn ratkaisumme keskittyy, kenen ongelmaa se ratkoo, mikä palvelun seurauksena muuttuu, ja ennen kaikkea kuka palvelusta on valmis maksamaan?
 2. Ekosysteemitaso: Ketkä ovat avainpelurit, miten järjestelmä toimii? Mitä tavoitellaan, ketkä osallistuvat, miten yhteistyöhön kannustetaan (collective impact), miten kokonaisuuden eri palat toimivat yhdessä, mitä muutoksia rakenteissa ja järjestelmissä kaivataan
 3. Yhteiskunnallinen taso: Mitä iloa tästä kaikesta on? Mitä yhteiskunta kaipaa: hyvinvointia (kenen?), talous(kasvua/säästöjä)? Mikä olisi kehityspolku, jos mitään ei tehdä? Millä arvopohjalla yhteiskunnallinen päätöksenteko toimii?

Kuten avainkysymykset jo paljastavat, eri tasoilla tarvitaan eri vahvuuksilla toimivia ammattilaisia, eikä kaikkien tarvitse osata kaikkea. Yksittäinen palveluntuottaja ei kykene, eikä sen tarvitse, kyetä ratkaisemaan yhteiskunnallisen tason problematiikkaa. Mutta sen täytyy kyetä ymmärtämään toimintansa kytkentä isompaan kuvaan.

 

Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus auttaa hahmottamaan koko pelin

Jalkapallostakin löytyy vastaavat kolme tasoa interventioista ekosysteemeihin ja yhteiskunnan hyväksi – yksittäisen pelaajan juoksukilometreistä ja onnistuneista syötöistä puolustuksen ja hyökkäyksen joukkuedynamiikkaan. Edes harjaantunein silmä näe ja pysty analysoimaan kaikkea, teknologiaa ja tilastointia kehitetään jatkuvasti ihmissilmän ja -mielen tueksi. Silti pelaajan yksittäisen syötön ja lopullisen sarjasijoituksen suhde on vaikea tieteellisesti todistaa. Saati sitä, mihin joukkueen menestys viime kädessä yhteiskunnan tasolla kantaa; taloudelliseen hyvinvointiin, paikallisen tai kansallisen itsetunnon kasvuun tai kenties johonkin muuhun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikka tehtävä on vaikea, tämän perusdynamiikan ymmärtämiseen pyrkiminen ja jatkuva uuden tiedon etsiminen on jo sellaisenaan tärkeää. Yksi toimivaksi osoittautunut tapa on yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus, johon kaikki kolme toiminnan tasoa sidotaan. Sellainen työ on parhaillaan käynnissä TEM:n Vaikuttavuussijoittamisen osaamiskeskuksen ja Arvoliiton yhteistyönä osana työllisyysteemaan keskittyvän ja syksyllä käynnistyvän Impact Startup -kiihdyttämön valmistelua. Vaikuttavuuspelin mestareita löytyy Suomessa jo monelta sarjatasolta ja pelin taso menee tällä hetkellä huimin harppauksin eteenpäin.

 

Kimmo J. Lipponen

Toimitusjohtaja, ARVO

Lipponen kuuluu Vaikuttavuussijoittamisen osaamiskeskuksen ja Impact Startupin ohjausryhmiin.

 

 

 

Yhteiskunnalliset yritykset, mitä ne ovat?

Julkaisemme uudelleen Saila Tykkyläisen blogitekstin, joka on aiemmin julkaistu Vaikuttavan yrityksen blogissa.

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat ihmisiä, yhteisöjä ja ympäristöä kuormittavia ongelmia liiketoiminnallaan. Niinpä yhteiskunnallisia yrityksiä tutkimalla voi ymmärtää paremmin miten yhteiskunnallinen hyöty ja taloudellinen kannattavuus voivat yhdistyä ja kiihdyttää toisiaan kasvuun yhden organisaation toiminnassa.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta on Suomessa turhan huonosti tunnettu tapa tehdä bisnestä. Tavoitteeni on täyttää tätä tietokuilua sarjalla kirjoituksia ja videoita, joissa käsitellään seuraavia asioita:

 • Miksi yhteiskunnallisista yrityksistä kannattaa kiinnostua ja ottaa oppia?
 • Minkälaisia yhteiskunnalliset yritykset ovat meillä ja maailmalla?
 • Miten yhteiskunnalliset yritykset bisnestään pyörittävät?
 • Miten yhteiskunnalliset yritykset onnistuvat kasvattamaan sekä taloudellista että yhteiskunnallista tulostaan?

Tässä kirjoituksessa esittelen yhteiskunnallisen yritystoiminnan 3D-mallin, joka kuvaa minkälaisia yhteiskunnallisia yrityksiä on olemassa. Kannattaa lukea myös yhteiskunnallisten yritysten verkoston ARVOn toimitusjohtaja Kimmo Lipposen kirjoitus Mikä ihmeen yhteiskunnallinen yritys?

 

Yhteiskunnallisten yritysten eläintarha

Alkuun muutamia asioita, jotka eivät auta yhteiskunnallisten yritysten tunnistamisessa: organisaatiomuoto, toimiala, omistajapohja tai toiminnan laajuus. Yhteiskunnallisten yritysten sateenvarjon alta löytyy teknologisilla ratkaisuilla ympäristöä pelastavien IT-nörttien yrityksiä, harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien kyläyhteisön perustamia palvelualan osuuskuntia sekä köyhyysrajan alapuolella eläville ihmisille mikrolainoitusta kehittänyt Grameen Bank.

Professori Dennis Young on kollegoineen kehitellyt ajatusta yhteiskunnallisten yritysten eläintarhasta kuvatessaan näiden yritysten kirjoa ja suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Yhteiskunnallisten yritysten eri lajit ovat kehittyneet erilaisissa elinympäristössä, kukin tiettyä ekologista lokeroa täyttämään. Siksi yhteiskunnallisten yritysten joukko on erilainen Suomessa, Ranskassa ja Intiassa.

 

Mikä yhteiskunnallisia yrityksiä yhdistää?

Tutkijat ovat päätymässä siihen, että ei ole mahdollista löytää yhtä määritelmää, joka venyisi kuvaamaan kaikkia yhteiskunnallisia yrityksiä, mutta silti kertoisi niistä jotakin oleellista. Suomessa käytettyä yhteiskunnallisen yrityksen määritelmää kuvataan sarjan seuraavassa  kirjoituksessa.

Vähimmäisvaatimus silti on, että yhteiskunnallinen yritys edistää taloudellisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita samanaikaisesti (Saebi ym. 2019).

”Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät voittoaan  yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.”

Useimmiten yhteiskunnallinen tavoite on ensisijainen ja rajoittaa voiton maksimointia sekä omistajille jaettavan voiton osuutta (Defourney and Nyssens 2017).

 

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan 3D-malli

Joskus yhteiskunnallisia yrityksiä kuvataan yhden janan avulla, jossa ne sijoitetaan joko yhtenä porukkana tai eri muotoineen jonnekin hyväntekeväisyyden  ja voiton maksimointiin tähtäävien yritysten väliin. Tarkempaan kuvaan pääsee janojen määrää lisäämällä.

Tutkimuksen perusviesti on, että yhteiskunnalliset yritykset yhdistelevät toiminnassaan elementtejä julkisista organisaatioista, yrityskentästä ja kansalaisyhteiskunnasta, kuten järjestöistä ja säätiöistä (Doherty ym., 2014). Näiden sektoreiden vertailusta ja yhdistelystä löytyvät myös ulottuvuudet, joilla yhteiskunnallisia yrityksiä voi kuvata:

 • Yhteiskunnallinen tavoite
 • Asema markkinoilla
 • Prosessin tai päämäärän painottuminen

Kuva: Saila Tykkyläinen

Yhteiskunnallinen tavoite

Yhteiskunnallinen tavoite on yhteiskunnallisia yrityksiä vahvimmin määrittelevä ulottuvuus. Samalla se on niistä hankalin. Idealistin on helppo innostua ajatuksesta, että yhteiskunnallisten yritysten takana on ihmisiä, jotka ovat nähneet maailmassa virheen ja joilla on palo korjata se liiketoiminnan keinoin. Kriittinen kysyy, kuka saa määritellä mikä on yhteiskunnallista? Eikös tässä ole myös kehäpäätelmän makua: yhteiskunnallinen yritys on yritys, jolla on yhteiskunnallinen tavoite?

Yksi tapa kuvata yhteiskunnalliseen tavoitteeseen liittyviä valintoja on selvittää, pyrkiikö yritys tuottamaan ensisijaisesti keskinäistä vai yhteiskunnallista hyötyä.

Janan toisessa päässä ovat yhteiskunnalliset yritykset, jotka ovat olemassa ennen muuta omaa jäsenistöään tai muuta tarkkarajaista kohderyhmää varten. Niiden tavoite liittyy keskinäiseen hyötyyn (mutual good), kuten jäsenten työllistämiseen tai kyläyhteisön elinvoimaisuuden varmistamiseen. Toisessa päässä ovat laajempaa yhteiskunnallista hyvää tavoittelevat yritykset. (Defourny ja Nyssens, 2017; Shepherd, 2019).

 

Asema markkinoilla

Kun joukko erimaalaisia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tuntijoita tapaa, ensimmäinen tiukempi sananvaihto koskee takuulla sitä, kuinka tiiviisti ja millä ehdoilla yhteiskunnalliset yritykset toimivat markkinoilla.

Asema markkinoilla riippuu seuraavista asioista:

 • Mistä yhteiskunnalliset yritykset saavat tulonsa: voittopuolisesti lahjoituksista tai avustuksista, vai pitääkö tulovirta saada valtaosin tai kokonaan markkinoilta?
 • Minkälaisia resursseja niillä on käytettävissä: saako yhteiskunnallisilla yrityksillä olla vapaaehtoistyöntekijöitä, saavatko ne verohelpotuksia, erityisiä yritystukia tai muita etuja?
 • Mitä tapahtuu yrityksen voitolle: saako voittoa ylipäätään tuottaa tai onko hyväksyttyä pyrkiä kasvattamaan voittoa? Jos voittoa tuotetaan, miten jakokelpoisen voiton saa käyttää? (Defourny and Nyssens, 2017)

Prosessi vai tulos?

Yhteiskunnalliset yritykset eroavat toisistaan myös sen suhteen, painotetaanko enemmän matkaa vai päämäärää, eli liiketoiminnan prosessia vai sen lopputuloksia. Etenkin yhteisötalouden toimijoille prosessi on tärkeä: halutaan, että yrityksen työntekijät ja muut sidosryhmät voivat osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa yritystoiminnan suuntaan. Prosessin korostaminen on tyypillistä muun muassa Manner-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Suomessa ja vaikkapa Pohjois-Amerikassa taas keskitytään  yhteiskunnallisten yritysten määrittelyssä paljon enemmän siihen, miten ne luovat yhteiskunnallista hyvää palveluillaan tai tuotteillaan. (Defourny and Nyssens, 2010; Teasdale, 2011)

 

3D-mallin seuraukset 

Yksittäisiä ulottuvuuksia kiinnostavampia ovat niiden väliset yhteydet. Yrityksen sijoittuminen tiettyyn kohtaan vaikkapa Prosessi vs. tulokset -janaa saattaa määrittää samalla sitä, minkälaisia resursseja sillä on käytössään ja miten voiton tavoitteluun ja jakamiseen suhtaudutaan – eli yrityksen markkinalähtöisyyteen.

3D-malli on kiinnostava myös yhteiskunnallisille yrityksille ja niiden kirittäjille. Yrityksen asemoituminen näiden kolmen ulottuvuuden rajaamaan tilaan vaikuttaa myös siihen, minkälaiset liiketoimintamallit ja kasvustrategiat sille sopivat.

 

Kirjoittaja Saila Tykkyläinen (KTT) on tutkinut yhteiskunnallisten yritysten kasvua LUT yliopistossa ja puhuu teemasta jäsenten ARVO-webinaarissa 27.4 (ilmoittautumiseen).

Tykkyläinen osallistui työ- ja elinkeinoministeriön perustaman, yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallia valmistelleen työryhmän toimintaan, ja oli perustamassa ja kehittämässä Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä Suomalaisen Työn Liitossa. Saila on kirjoittanut aiheesta mm. Talouden uudet muodot –kirjaan ja julkaissut useita vertaisarvioituja artikkeleita kansainvälisissä yrittäjyyteen liittyvissä tieteellisissä julkaisuissa.

Lue kirjoitussarjan kaksi seuraavaa juttua Vaikuttavan yrityksen blogista.

 

LÄHTEET

 • Defourny, J. and Nyssens, M. (2010). Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. Journal of Social Entrepreneurship, 1 (1), 32-53.
 • Defourny, J. and Nyssens, M. (2017). Fundamentals for an International Typology of Social Enterprise Models. Voluntas 28, 2469-2497.
 • Doherty, B., Haugh, H., and Lyon, F. (2014). Social enterprises as hybrid organizations: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 16(4), 417–436.
 • Saebi, T., Foss, N.J. and Linder, S. (2019). Social Entrepreneurship Research: Past Achievements and Future Promises. Journal of Management, 45 (1), 70-95.
 • Shepherd, D.A., Williams, T.A. and Zhao, E.Y. (2019). A Framework for Exploring the Degree of Hybridity in Entrepreneurship. Academy of Management Perspectives. (in press)
 • Teasdale, S. (2011). What’s in a Name? Making Sense of Social Enterprise Discourses. Public Policy Administration, 27 (2), 99-119.
 • Young, D., Searing, E.A.M. and Cassady, C.V. (eds.) (2016): The Social Enterprise Zoo. A Guide for Perplexed Scholars, Entrepreneurs, Philanthropists, Leaders, Investors, and Policymakers. Edward Elgar publishing.

 

Yhteiskunnalliset yritykset vaarassa pudota kriisitukien ulkopuolelle

Koronaviruksen aiheuttama kriisi koettelee nyt lähes kaikkia suomalaisia yrityksiä, eivätkä yhteiskunnalliset yritykset ole tästä poikkeus. Yhteiskunnallisten yritysten joukko on yhtiömuodoiltaan ja liiketoimintamalleiltaan kirjava, mutta yksi ydinteema yhdistää niitä kaikkia: liiketoimintaa tehdään yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseksi. Monella tämä tarkoittaa työskentelyä heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien tukemiseksi ja poikkeustilanteessa huoli etenkin näiden palveluiden jatkuvuudesta on  ARVOn jäsenistössä kova. 19.3.-20.3 kerätyn jäsenkyselyn pohjalta nostamme esiin seuraavat huolet ja ratkaisuehdotukset: 

 

Mahdollisuus toteuttaa erityisryhmien palveluita etänä tunnistettava

Monen yhteiskunnallisen yrityksen asiakaskuntana on heikommassa asemassa olevia ihmisryhmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi eri tavoin vammaiset ihmiset, ikäihmiset, lastensuojelun piirissä olevat perheet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Monet kuuluvat myös koronaviruksen riskiryhmiin. ARVOn jäsenet ovat huolissaan asiakkaidensa pärjäämisestä poikkeusoloissa, kun kotiin vietävät palvelut, ryhmämuotoinen toiminta, palkkatukityöllistäminen ja osa kuntoutuksesta keskeytyvät.  

 • Poikkeustilanteessa palveluiden ostajien (pääasiassa kuntien) toivotaan suhtautuvan avoimesti palveluiden tuottamiseen etänä. Jäsenet ovat valmiita etsimään ratkaisuja ja monet ovat jo onnistuneesti siirtäneet toimintaansa etäkanaviin.  

 

Julkisilla hankinnoilla voidaan tukea yhteiskunnallisia yrityksiä

Julkiset hankkijat ovat yksi yhteiskunnallisten yritysten tärkeimmistä asiakasryhmistä. ARVOn jäsenistö tuottaa esimerkiksi työllistämis-, kuntoutus-, koulutus-, lastensuojelu- ja asumispalveluita. Jos valtio ja kunnat keskeyttävät palveluiden ostamisen, monen jäsenen toiminta vaarantuu kriittisesti. 

 • Yhteiskunnalliset yritykset toivovat kuntien jatkavan julkisten hankintojen tekoa normaalisti ja harkitsevan uusien hankintojen tekoa nopeutetusti. Pitkäjänteisyys ja kauas katsova yhteistyö palveluiden tuottajien kanssa olisi kaikkien kannalta edullista. 
 • ARVO kannustaa kuntien lisäksi myös yrityksiä jatkamaan hankintojaan mahdollisuuksien mukaan pienempien alihankkijoina toimivien yritysten tukemiseksi.  

 

Palvelutoimintaa tekevät yhdistykset ja säätiöt myös tuen piiriin

Monet yhteiskunnalliset yritykset ovat yhdistyksiä tai säätiöitä, jotka harjoittavat yhteiskunnallista liiketoimintaa suoraan ilman erillistä osakeyhtiötä. Tämä toiminta on markkinaehtoista ja kärsii poikkeustilanteessa samalla tavalla kuin perinteistenkin yritysten liiketoiminta. Yhteiskunnallisten yritysten toiminnan luonteen takia monellakaan ei ole taloudellista puskuria omasta toiminnasta riippumattomien kriisien varalle. Tällä hetkellä yhdistykset ja säätiöt ovat kategorisesti rajattu esimerkiksi Business Finlandin tukien ulkopuolelle. 

 • Valtion tuki poikkeustilanteessa on turvattava myös yhdistysten ja säätiöiden palveluliiketoiminnalle joko päästämällä ne yritystukien piiriin tai luomalla erityisiä tuen muotoja. 

 

Helpotusta työvoiman saatavuuteen hoiva-aloille

ARVOn jäsenistössä on suuria hoivapalveluiden tuottajia, jotka huolehtivat muun muassa vammaisten ja ikäihmisten asumispalveluistaTyövoiman saatavuus on jo pitkään ollut hoiva-alalla haastavaa ja nyt poikkeustilanteessa näitä yrityksiä uhkaa jopa yksiköiden sulkeminen työvoiman puutteen takia.  

 • Viranomaisilta toivotaan väliaikaista joustoa hoiva-alan työntekijöiden pätevyysvaatimuksiin, jotta esimerkiksi alan opiskelijoita voitaisiin hyödyntää laajemmin. 

 

Näillä toimilla pystytään auttamaan yhteiskunnallisia yrityksiä pääsemään yli välittömän kriisin, mutta myös turvaamaan niiden kautta erityisryhmille tärkeät palvelut. Lisäksi ARVO yhtyy Suomen Yrittäjien 23.3. esittämiin ehdotuksiin yritysten tukemisesta muun muassa työnantajamaksujen lisäkevennyksillä ja oma-aloitteisten verojen palautuksilla. Myös vuokranantajat voivat tukea kaiken kokoisia yrityksiä joustamalla toimitilavuokrissa poikkeusoloissa. 

ARVO pyrkii itse tukemaan yrityksiä koronakriisin aiheuttamista vaurioista toipumisessa ensi syksyn Impact Startup –yrityskiihdyttämössäKiihdyttämön ohjelmaan rakennetaan uusia osioita, joiden tarkoituksena on kehittää ratkaisuja koronakriisin jälkeiseen yhteiskunnan jälleenrakentamiseen.  

 

Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO ry 

Pentti Lemmetyinen, hallituksen puheenjohtaja, ARVO ry

 

Lisätietoja: 

Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO ry 

puh. 040 758 7247kimmo.lipponen@arvoliitto.fi  

 

ARVO ry on suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten liitto ja vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto. ARVO tekee työtä vastuullisemman ja vaikuttavamman elinkeinoelämän eteen ja edistää arvolähtöisten yritysten menestystä. www.arvoliitto.fi  

Yhteistyöllä yhteiskunnallisesti vaikuttavia innovaatiota

Suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten yhteistyöverkostot toimivat hyvin ja muodostavat toimialat ylittäviä kumppanuuksia perinteisten yritysten kanssa. Yhteiskehittämistä tarvitaan, sillä sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset ovat Suomessa monia eurooppalaisia maita tuntemattomampia yhteiskunnallisen talouden edistämistoimien puuttuessa.

 

Yhteiskunnallisten yritysten rooli korostuu liike-elämässä vastuullisuuden ja etiikan noustessa yhä keskeisimmiksi teemoiksi. Yhteiskuntamme tarvitsee monenlaista yrittämistä, ja yhteiskunnallisten yritysten tavoitteena on edistää yhteiskunnallisia päämääriä liiketoiminnan keinoin. Taloudellisen voiton maksimointi ei ole näiden yritysten keskeisin motiivi. Monet uudet teknologiat, kuten tekoäly tai robottiteknologia, vaativat yrityksiltä harkintaa niin liiketoiminnan kuin innovaatioprosessien etiikan ja yhteiskunnallisten seurauksien ja vaikutuksien suhteen.

 

Maailmalta löytyy esimerkkejä hyvistä käytännöistä yhteiskunnallisten yritysten tukemiseksi

Voitaisiinko yhteiskunnallisesti vastuullista ajattelua edistää tukemalla yhteiskunnallisten ja voittoa tavoittelevien yritysten yhteistyötä ja innovaatioiden yhteiskehittämistä?

Kyllä voidaan, todetaan juuri valmistuneessa eurooppalaisessa Euroopan komission Small and Medium-sized Enterprises Executive Agencyn (EASME) selvityksessä.

Miltä kuulostaa yhteiskunnallisten yritysten hautomo, riskipääomasijoitus yhteiskunnalliseen yritykseen tai sisäinen sosiaalinen yrittäjyys voittoa tavoittelevissa yrityksissä?

Nämä ja muita hyviä käytäntöjä löytyy useista maista, joissa sosiaalinen talous sektorina on pitkälle kehittynyt, kuten Iso-Britanniassa. Lisäksi voittoa tavoittelevien yritysten yhteiskuntavastuun korostaminen on luonut paljon hyviä käytäntöjä yhteiskunnallisten yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön esimerkiksi USA:ssa ja Brasiliassa.

 

Yhteistyö erilaisten toimijoiden kesken nähdään Suomessa tärkeänä

Kymmenen EU-maan vertailussa suomalaiset yhteiskunnalliset toimijat ovat melko hyvin vakiintuneet elinkeinoelämään, erityisesti säätiöt, joilla on pitkä historia suomalaisessa yhteiskunnassa. Siitä huolimatta kasvu junnaa Suomessa paikallaan, ja yhteiskunnalliset yritykset kasvavat hitaammin kuin isompien EU-maiden talouksissa. Yhteistyön luomista vaikeuttavat rajalliset resurssit sekä ristiriitaiset tavoitteet ja arvolupaukset. Usein puhutaan sekä rahallisten että henkilöresurssien puutteesta yhteiskunnallisten yritysten ollessa pieniä toimijoita.

Vaikka yhteiskunnallisten yritysten ja perinteisten yritysten välisessä yhteistyössä havaitaan Euroopan laajuisesti paljon haasteita, suomalaiset yhteiskunnalliset yritykset näkevät yhteistyön muiden elinkenoelämän toimijoiden kanssa tärkeäksi. Toimintojen skaalaaminen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen motivoivat yhteistyöhön. Myös yhteiskunnallisten toimijoiden saama tunnustus ja näkyvyys edistävät yhteistyön aloittamista. Isommat yhteiskunnalliset yritykset hakeutuvat puolestaan yhteistyöhön kehittääkseen uusia innovaatioita, mutta tällä tavoitellaan harvoin uuden yrityksen perustamista. Yhteiskunnallisia startup-yrityksiä tarvittaisiin Suomeenkin enemmän.

 

Samoissa ekosysteemeissä toimiminen hyödyttää kaikkia

Kenen kanssa suomalaiset yhteiskunnalliset yritykset solmivat yhteistyökumppanuuksia?

Tärkeimmäksi kumppaniksi koettiin toinen yhteiskunnallinen yritys. Parhaiten verkottuneita ovat kuitenkin ne yhteiskunnalliset yritykset, jotka tekevät yhteistyötä perinteisten voittoa tavoittelevien yritysten kanssa. Ekosysteemiajattelun mukainen toimia-aloja ylittävä ja monimuotoinen yhteistyö tarjoaa kiinnostavia kumppanuuksia yhteiskunnallisille yrityksille.

Pitkäkestoinen, luottamukseen ja yhteisiin päämääriin kohdistuva yhteistyö yhteiskunnallisten ja perinteisten voittoa tavoittelevien yrityksen kesken sekä samoissa ekosysteemeissä toimiminen luovat olosuhteet molemminpuoliseen oppimiseen eettisyydestä ja yhteiskunnallisesta vastuullisuudesta. Kun osapuolet omaksuvat hyvät käytännöt toisiltaan, johtaa yhdessä tekeminen parhaimmillaan yhteiskunnallisesti vaikuttaviin innovaatioihin, niin teknologialähtöisiin kuin palveluinnovaatioihinkin.

Vuodesta 2011 on Euroopassa edistetty sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaympäristöä ’The Social Business Initiativen’ toimesta. Juuri valmistunut selvitys on osa tätä aloitetta. Eurooppalaiset tukikäytännöt eroavat paljon: edistyneissä maissa sosiaalisen talouden toimintaan on säädetty lakeja, toisissa maissa tukitoimet kohdistuvat ainoastaan osuuskuntien kehittämiseen, joissain maissa yhteiskunnallisia yrityksiä ei puolestaan tueta lainkaan.

 

Nina Rilla

Mika Naumanen

Maria Lima-Toivanen

 

Kirjoittajat ovat VTT:n erikoistutkijoita. VTT oli mukana yhteiskunnallisten yritysten ja perinteisten yritysten välistä yhteistyötä kymmenessä EU-maassa tutkineessa hankekonsortiossa. Kirjoittajiin voi olla yhteydessä sähköpostitse, osoitteet muotoa etunimi.sukunimi@vtt.fi .

 

 

Yhteiskunnalliset yritykset työllistämisen edistäjinä

Osatyökykyisten työllisyyttä on Suomessa pyritty helpottamaan sekä erikoistyöllistämisen keinoin, että avoimille työmarkkinoille tapahtuvia siirtymiä tukemalla, missä keinoina on ollut mm. palkkatuki, työhönvalmennus, ja työpankkikokeilu.

Lähtökohtaisesti työllistyminen avoimille työmarkkinoille on valtaosalle osatyökykyisistä paras ratkaisu, mutta avoimelle työmarkkinalle tapahtuvien siirtymien lisäämisen rinnalla on myös tilaa muille toimintamalleille.

Monissa maissa onkin keskitytty työelämään integroivien yhteiskunnallisten yritysten ja sosiaalisten yritysten toimintamallien ja -edellytysten kehittämiseen, jossa hyödynnetään vaihtelevasti mm. julkisten hankintojen työllistämispotentiaalia, yhteiskunnan erimuotoista taloudellista tukea, julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyömalleja sekä osatyökykyisten työllistämisen kiintiömallia.
 

Ilona-hanke etsii ja testaa työllisyyttä edistäviä malleja

Ilona- sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hankkeessa etsitään innovatiivisia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista, keskittyen juurikin yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyviin malleihin sekä parempien toimintaedellysten luomiseen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

Hankkeessa arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa, sekä testataan uudenlaisia menetelmiä kohti työllistymistä. Kokeiluissa korostuvat toimintakyvyn edistämiseen liittyvät innovatiiviset ryhmämuotoiset kokeilut sekä kohdennetut koulutukset.

Kun etsitään keinoja, millä tavoin saadaan tuotettua uutta työvoimaa ja osaavaa henkilökuntaa suureen tarpeeseen, selvää on, että tämä vaatii erittäin joustavia ja tarpeeseen vastaavia, räätälöityjä koulutuksellisia ratkaisuja.
 

Sosiaalinen yrittäjyys väylänä työhön

Ilona -hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani de Biehal, belgialainen sosiaalinen yritys, hakee omassa hankkeessaan ratkaisua siihen, miten sosiaaliset yritykset voivat osaltaan tarjota ratkaisuja sosiaali -ja terveysalan ja erityisesti vanhustenhoidon työvoimapulaan.

Kokeiluissa hoitohenkilökunnan tehtävänkuvat puretaan osiin ja räätälöidään uusiksi kokonaisuuksissa, jolloin koulutettu henkilökunta voi keskittyä koulutusta vastaaviin tehtäviin muiden tehtävien soveltuessa taas työntekijöille, joilla ei ole välttämättä tiettyä koulutusta, mutta muita taitoja, tietoa ja kokemusta.

Sosiaalinen yrittäjyys voi toimia vaihtoehtoisena toimintamallina työllistymiselle ja tarjota räätälöityjä polkuja kohti työllistymistä. Näiden mahdollisuuksien testaamista jatkamme Ilona- hankkeessa motivoituneina.

 

Ilona –sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön –hanke on ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.11.2018-31.10.2021. Hankkeen päätoteuttajana on Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Vates-säätiön, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Diakin ja THL:n kanssa.

www.ilonahanke.net

 

 

ARVO, Vates-säätiö ja Ilona-hanke järjestävät 26.8.2019 klo 12.30 – 16.00 seminaarin osatyökykyisten työllistämisestä. Näkökulma on erityisesti työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten (WISE), mukana on puhujia Suomesta ja ulkomailta. Tilaisuuden avaa työministeri Timo Harakka. Seminaari on Invalidisäätiön auditoriossa osoitteessa Tenholantie 10, Helsinki. Tila on esteetön.

Katso päivän ohjelma kokonaisuudessaan Vatesin sivuilla. Maksuttomaan seminaariin mahtuu 140 henkilöä ilmoittautumisjärjestöyksessä.  Ilmoittautuminen tästä linkistä Tervetuloa!

 
 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo – ARVOja parhaimmillaan

Eilen alkoi yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta juhlistava Pride-viikko. Yhä useammat yritykset, organisaatiot ja julkiset toimijat vetävät sateenkaariliput salkoon, päivittävät somekuvansa asianmukaisin kuosein ja ovat julkisesti tukemassa Pridea. Niin tekevät myös monet ARVOn jäsenorganisaatiot ja tästä olemme iloisia.

Pride ei kuitenkaan ole pelkkää juhlaa, ja sen sanoma täytyy pitää mielessä myös tämän viikon jälkeen. Karnevaalin lisäksi Pride sisältää yhteiskunnallisen vaatimuksen: kaikkien ihmisten pitäisi olla keskenään yhdenvertaisia eikä kenenkään tulisi joutua syrjityksi seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuolensa tai sukupuolettomuutensa takia. Yritykset ja organisaatiot voivat tällä saralla tehdä paljon: työnantajina, palveluntarjoajina, viestijöinä ja markkinoijina niillä on laaja-alaiset mahdollisuudet vaikuttaa syrjimättömyyden toteutumiseen ja diversiteetin lisääntymiseen.

 

Luvataan miten toimitaan ja toimitaan kuten luvattiin

Yllä olevaa mantraa olemme toistaneet jäsentemme ARVO-Lupauksen yhteydessä. Kuten Johtaja on Media! Oy:n toteuttamassa arvotutkimuksessakin havaittiin, lähes kaikilla organisaatioilla on virallisesti arvot, mutta käytäntöön niitä soveltaa lopulta varsin harva. ARVO-Lupauksen yhteydessä korostimme, että se sisältää myös lupauksen toimeenpanosta ja jälkikäteisarvioinnista: toimittiinko kuten luvattiin?

Samaa periaatetta voisi hyvin soveltaa myös yhdenvertaisuuslupauksiin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaithan määrittelevät, että kaikilla yli 30 työntekijän organisaatioilla tulee olla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Usein näitä suunnitelmia ei kuitenkaan laatimisen jälkeen sovelleta päivittäisessä työssä ja ne jäävät hyviksi aikeiksi. Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen on hyvä ja tärkeä ensiaskel. Toisena askeleena rohkaisemme kaikkia organisaatioita ja yrityksiä arvioimaan, miten suunnitelma on käytännössä pantu toteen, kuinka vaikuttavia toimet ovat ja mitä voitaisiin kehittää edelleen. Inspiraatiota tähän prosessiin voi ottaa esimerkiksi Hyvän Mitta -hankkeen vaikuttavuusketjusta.

 

Pieniä ja suuria tekoja syrjimättömyyden eteen

Mitä organisaatio sitten voi ihan käytännössä tehdä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi ja sateenkaariväen paremmin huomioimiseksi? Apua ja neuvoja on halukkaille saatavilla runsaasti: FIBS, Seta, Accenture ja IBM julkaisivat tänä keväänä mainion ”Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina” -oppaan, joka on tehty nimenomaan yritysten tarpeisiin. Lisäksi neuvoja saa muun muassa Tasa-arvovaltuutetun ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta sekä Seta Ry:ltä. Myös ARVO haluaa tukea jäseniään näiden teemojen kanssa ja siksi olemme mukana muun muassa tasa-arvoista työelämää edistävässä WeAll-hankkeessa.

Helposti liikkeelle voi lähteä esimerkiksi pohtimalla kieltä: Onko organisaatiossa ja sen viesteissä käytetty kirjoitettu tai puhuttu kieli sellaista, ettei se sulje ketään pois? Entä onko kuvasto sellaista, että se kutsuu kaikkia tulemaan palveluiden käyttäjäksi? Muun muassa näihin lupaamme ARVOssakin kiinnittää tulevaisuudessa yhä tarkempaa huomiota.

Yhdenvertaisuutta vahvistavat toimenpiteet organisaatiossa eivät ole keneltäkään pois, mutta saattavat hyvinkin todennäköisesti lisätä kaikkien hyvinvointia ja työympäristön viihtyisyyttä, kun jokainen saa vapaasti olla sellainen kuin on. Tutkimus osoittaa, että moninaisuuden ja sateenkaariväen erityistarpeet huomioivissa yrityksissä työntekijät voivat paremmin ja ovat luovempia sekä tehokkaampia.

 

Yhteiskunnalliset yritykset suunnannäyttäjinä?

Yhteiskunnallisissa yrityksissä korostetaan kaikessa toiminnassa ihmislähtöisyyttä ja arvopohjaisuutta. Siksi myös jäsentemme ARVO-Lupauksen ensimmäinen kohta on Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta, ja siinä todetaan muun muassa näin: Arvostamme asiakkaitamme, henkilöstöämme ja yhteisöjä, joissa toimimme. Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja pidämme huolta henkilöstöstämme. Nähdäksemme asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien arvostamiseen kuuluu olennaisesti jokaisen hyväksyminen omana itsenään. Kaikille turvallisen työympäristön takaaminen taas on mitä suurimmissa määrin henkilöstöstä huolehtimista.

Yhteiskunnalliset yritykset tekevät usein työtä erilaisten vähemmistöjen ja heikommassa asemassa olevien hyväksi. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, maahanmuuttajat, vammaiset, asunnottomat ja liikuntarajoitteiset ihmiset ovat jäsentemme asiakasryhmiä. Monesti henkilö saattaa kuulua useampaan kuin yhteen vähemmistöön ja myös sateenkaariväkeä on kaikissa ryhmissä.

Tiedämme, että jäsenorganisaatioissamme jokainen asiakas pyritään kohtamaan tasavertaisesti ja heidän omia näkemyksiään kuulemaan monin eri tavoin. Siksipä uskomme, että yhteiskunnallisissa yrityksissä on jo valmiina erinomainen pohja toteuttaa myös parasta mahdollista sateenkaariväen huomioivaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopolitiikkaa, ja varmasti toteutetaankin jo. Rohkaisemme jäseniämme olemaan edelläkävijöitä, pohjimmiltaan kyse on ihmisARVOsta!

 

 

Oodi Osallistavalle ja Osaavalle Suomelle

Kansakuntamme yhteisessä kirjastossa maanantaina julkaistu hallitusohjelma on luettu. Kirjoitus- ja neuvottelu-urakka on ollut ilmeisen vaativa, siitä hatunnosto kaikille Säätytalolla uurastaneille. Ohjelmaa on jo ansiokkaasti ruodittu eri näkökulmista, silti muutama havainto yhteiskunnallisten yritysten näkökulmasta on paikallaan.
 
 

Kehumme erityisesti:

 
+ Hallitus lupaa kiinnittää erityistä huomiota päätösten vaikutuksiin pitkällä aikavälillä. Ekologista ja sosiaalista hyvinvointia kuvaavien mittarien nostaminen perinteisten taloudellisten mittarien rinnalle on kaikkien päätösten vaikuttavuuden arvioinnin kannalta erittäin tärkeä periaate.
 
+ Julkisten hankintojen vaikuttavuudesta ja vastuullisuudesta puhutaan ohjelmassa paljon, syystäkin. Hankintalakia ja erityisesti sen soveltamista tulee pikimmiten päivittää varmistamaan laadullisten, sosiaalisten ja ekologisten kriteerien huomioonottaminen julkisissa hankinnoissa. Osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat erittäin tärkeitä, kuten ohjelmassa todetaan.
 
+ Kokonaisuudelle elintärkeä työllisyysastetavoite edellyttää, että osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien,
nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoille lisätään. Suurin potentiaali työllisyyden kasvussa on ryhmissä, joiden työllisyys on nyt matalaa joko työttömyyden tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen takia. Näiden ryhmien työllistäminen ja tukeminen vaatii erityisosaamista ja -panostusta, se on käytännön toimissa huomioitava.
 
+ Globaaleihin kehityshaasteisiin kaivataan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä kansallisille vahvuuksillemme perustuvia ratkaisuja. EU:n sosiaalinen ulottuvuus on hyvä taustatuki, samoin Pohjoismaisen yhteistyön lisääminen erityisen arvopohjaisen lähestymistapamme vahvistamiseksi. Suomella on oiva mahdollisuus toimia edelläkävijänä ja suunnan näyttäjänä yritysvastuussa sekä lainsäädännön että itsesäätelyn kautta.
 
+ Yhteiskunnalliset yritykset ja niiden rahoitustarpeet on erikseen mainittu ensimmäisen kerran hallitusohjelma-tasolla. Olemme siitä erittäin iloisia ja ylpeitä. Jatkamme nöyrin mielin työtä sektorin kehittämiseksi, jotta olisimme jatkossakin maininnan ja tuen arvoisia.
 
 

Seuraaviin kysymyksiin toivomme jatkossa enemmän panostusta:

 
¤ Yksityisiä palveluntuottajia, mukaan lukien kolmannen sektorin toimijat, on rahoitus- ja toimintaperiaatteiltaan erittäin moninainen joukko. Se on elinkeinorakenteemme vahvuus. Valtiovallan tulisi pikimmiten pohtia miten moniarvoinen palvelutuotanto turvataan ja millainen palveluntuotanto-malli sopisi parhaiten eri aloille.
 
¤ Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sen johtaminen ja todentaminen ovat erittäin haastavia kokonaisuuksia niin julkiselle vallalle, yrityksille kuin järjestöillekin. Vaikuttavuuden johtamisen osaamiseen tulisi kiireellisesti luoda uusia koulutusohjelmia sekä palveluiden ostajille että myyjille.
 
¤ Ilmiöpohjaisuus on visaisten ja viheliäisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa erinomainen tapa toimia. Työ on siltä osin, varmasti kiireen takia, jäänyt kesken ja perinteiset sektorirajat ylittävää lähestymistä ja toimenpiteitä kaipaisimme lisää.
 
Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä kirjausten ja aikeiden laajuuteen. Jäsenistömme työ vaikuttaisi olevan myös tulevan hallituksen mielestä tärkeää: asunnottomuuden poistaminen, kiertotalouden edistäminen, vammaisten ja muiden erityisryhmien palvelut, kohtuuhintainen asuminen, syrjäytymisen vähentäminen, lapsiperheiden ja vanhusten tukeminen, iltapäivien harrastustoiminnan edistäminen ja moni muu yhteiskunnallisesti merkittävä teema saa ansaitsemansa huomion.
 
Vaikka talouden, ympäristön ja sosiaalisten näkökulmien yhdistäminen ei ole helppo yhtälö, työ ei saa jäädä aikeiden tasolle. Toivomme pian aloittavalta hallitukselta kykyä ryhtyä ripeästi käytännön toimiin ja rohkeutta hyödyntää monipuolista yritys- ja järjestökenttää maamme elinvoiman kannalta kriittisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.
 
 
 

ARVO-Lupaus kertoo sitoumuksesta vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Yhteiskunnallisten yritysten toimintatapa eroaa muista usein siinä, että arvot, eettisyys ja yhteiskunnallisen hyvän tekeminen ovat toiminnan ydin ja tärkein suunnannäyttäjä. Tästä kaikkia ARVOn jäseniä yhdistävästä pohjasta haluamme jäsentemme kanssa kertoa ARVO-päivässä 23.5 julkaistulla jäsenten yhteisellä ARVO-lupauksella.

ARVO-lupaus kertoo vahvasta ja julkisesta sitoutumisesta yhteiskunnalliseen työhön. Yhteiskunnallisissa yrityksissä kaikki tekeminen lähtee suoraselkäisestä vastuullisuudesta ja välittämisestä.

Lupausta työstäessämme monet jäsenet toivoivat, että toisimme vielä enemmän esiin ihmislähtöisyyttä sekä aitoa halua kohdata ja kuunnella, siksi ”Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta” on lupauksen ensimmäinen ja kenties painavin pykälä. Jäsenorganisaatioissamme ollaan valmiita kuuntelemaan henkilöstöä, asiakkaita, asiakkaiden läheisiä ja paikallisyhteisöjä. Me näemme, että tämä on myös liiketoimintaetu ja usein mahdollisuus toiminnan ketterään kehittämiseen.

ARVO-lupauksessa näkyvät yhteiskunnallisen yrityksen peruspilarit: toiminnan ensisijainen tarkoitus on yhteiskunnallinen, toiminnan voitoista yli puolet käytetään yhteiskunnalliseen tarkoitukseen, hallinto, veronmaksu ja taloudenpito on läpinäkyvää sekä vastuullista, ja yhteistyö nähdään mahdollisuutena vaikuttavuuden kasvattamiseen.
 
Tämän lupauksen takana seisomme jäsentemme kanssa ylpeinä:
 

1. Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta

Toimintamme päämäärä on yhteiskunnallinen. Tämä tarkoittaa, että tuotamme toiminnallamme ensisijaisesti inhimillistä ja yhteiskunnallista hyvää. Arvostamme asiakkaitamme, henkilöstöämme ja yhteisöjä, joissa toimimme. Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja pidämme huolta henkilöstöstämme. Onnistuneet asiakaskohtaamiset vaativat niin asiakkaan ja hänen läheistensä, henkilöstön kuin paikallisyhteisönkin kuuntelemista.
 

2. Vastuullinen talous

Käytämme valtaosan taloudellisesta tuloksestamme yhteiskunnallisen päämäärämme mukaiseen toimintaan. Emme pyri taloudellisen voiton lyhytnäköiseen maksimointiin, sillä vastuullisen yrityksen raha on kärsivällistä ja tukee niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävän yhteiskunnan rakenteita. Kotimaisina toimijoina kannamme vastuumme verovelvollisina. Emme tee yhteistyötä laittomasti toimivien yritysten kanssa, ja kieltäydymme pimeän työn tekemisestä tai teettämisestä.
 

3. Vastuu ympäristöstä

Kannamme vastuumme toimintamme vaikutuksista ympäristöön ja hidastamme omalta osaltamme ilmastonmuutosta. Kierrätämme tehokkaasti ja panostamme kestäviin ratkaisuihin. Tuemme toimillamme ja markkinoinnillamme kestävän kehityksen yleisiä periaatteita.
 

4. Avoimuus ja hyvä hallinto

Kaikki liiketoimintamme on rehellistä, avointa ja hyvän hallintotavan mukaista. Olemme viestinnässämme läpinäkyviä ja totuudenmukaisia. Raportoimme toiminnastamme ja taloudestamme avoimesti ja ymmärrettävästi.
 

5. Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä

Yhdessä toimimalla voimme tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Muutosten aikaansaaminen vaatii monen toimijan yhteistä panosta. Pidämme tärkeänä henkilöstön keskinäistä, asiakkaiden ja henkilöstön sekä muiden yritysten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyötä.

 
Ensimmäiset jäsenistä allekirjoittivat lupauksen ARVO-päivässä 23.5 juhlallisin menoin. Jatkamme allekirjoituskiertuetta kesän ja syksyn aikana ja paneudumme jokaiseen lupauksen kohtaan vielä syvällisemmin tässä blogissa jäsentemme kanssa.

 

Ensimmäiset jäsenistä allekirjoittivat ARVO-Lupauksen ARVO-päivässä 23.5.

Haluamme laadukasta palvelua vanhuksille, lapsille ja muille heikommassa asemassa oleville. Miten se tehdään?

Viime päivinä on puhuttu paljon vanhustenhoidon laadusta ja ennen kaikkea sen puutteesta. Kyseessä ei silti pitäisi olla yksityinen vs. julkinen -asettelu, molemmissa voidaan toimia hyvin tai huonosti. Kaikkia yksityisiä toimijoita on turha syyllistää: toiminnan tavoitteita, voitonjakoperiaatteita, arvojen käytännön toteuttamisen ja asiakkaiden tarpeiden huomioimisen tapoja on yhtä monta kuin on yrityksiäkin.

Kriittinen tarkastelu on kaikkien toimijoiden suhteen tarpeen ja syyttelyn sijaan on paikallaan miettiä hetki ratkaisuja. Siksi tässä pari ajatusta jatkokeskusteluja virittämään.

 1. Hinta ei saa olla ainoa mittari sosiaali- ja terveyspalveluita kilpailutettaessa

Halpa hinta ei läheskään aina ole kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Palveluita kilpailuttaessa pitää ottaa aidosti huomioon ratkaisun inhimilliset arvot ja pitkäaikaiset vaikutukset.

Paljon palveluita tarvitsevan tai haastavassa elämäntilanteessa olevan ihmisen tilannetta täytyy tarkastella yksilöllisistä tarpeista käsin ja tarjota tarpeenmukaisia kokonaisratkaisuja, jotka vähentävät palvelujen turhaa käyttöä ja myös palveluntarvetta ja muita kustannuksia tulevaisuudessa. Tämä vaatii saumatonta perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä. Näin olemassa olevia resursseja käytetään huomattavasti nykyistä järkevämmin ja vaikuttavammin. Tästä syntyy myös taloudellisia säästöjä pitkällä aikavälillä.

 1. Palvelutuotannossa tarvitaan erilaisia toimijoita

Sekä isoilla että pienillä toimijoilla tulisi olla markkinoilla menestymisen mahdollisuuksia. Hankintalainsäädännön soveltaminen ei saa muodostaa paikallisille, kokonaisvaltaisesti inhimillistä hyvinvointia ja osallisuutta kehittäville toimijoille esteitä esimerkiksi ohjaamalla hankintoja pelkästään isojen palveluntuottajien suuntaan. Nykykäytännöillä näin näyttää valitettavasti käyvän ja uudet, innovatiiviset, elämänlaatua parantavat ratkaisut jäävät hintakilpailun jalkoihin.

Haaste ei ole helppo, inhimillisille arvoille ja hyvälle hoidolle on vaikea määritellä hintaa. Terveen järjen käyttö ja erilaisten tarpeiden huomioiminen kilpailutuksissa olisi silti vähintäänkin toivottavaa. Uskomme, että aktiivisella yhteistyöllä kuntapäättäjät ja erilaiset palveluiden tuottajat voivat löytää entistä vaikuttavampia ratkaisuja edistämään inhimillistä hyvinvointia ja taloudellista kestävyyttä.Eikä kaikkea edes pitäisi kilpailuttaa, kuten esimerkiksi Ei myytävänä! -kansalaisaloite vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi hyvin nostaa esiin.

 1. Yhteiskunnalliset yritykset ovat hyviä kumppaneita

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamallin ajureita ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Ne rakentavat ihmislähtöisiä, asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä osallisuutta lisääviä ratkaisuja sitoutuessaan tuottamaan pitkäkestoisesti palveluja.

Toiminnan laadulliseen ja inhimilliseen vaikuttavuuteen panostetaan erityisesti, sillä valtaosa liiketoiminnan taloudellisesta tuotosta palautuu yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset yritykset vahvistavat paikallisten yhteisöjen tuottavuutta kutsuessaan mukaan myös muita paikallisia toimijoita, vapaaehtoisia ja järjestöjä. Niillä on usein merkittävä rooli muun muassa ennaltaehkäisevässä työssä ja kansalaistoiminnan (vapaaehtoistyö, asukastilat jne.) järjestämisessä. Näiden rooli palvelujen vaikuttavuuden kannalta on merkittävä. Lisäksi yhteiskunnalliset yritykset ovat kotimaisia toimijoita, jotka maksavat veronsa aina Suomeen.

Yhteiskunnallisissa yrityksissä osallistetaan sekä työntekijöitä että asiakkaita ja heidän lähiomaisiaan kehittämään palvelua vastaamaan elämäntilanteen mukaan muuttuviin tarpeisiin. Monet yhteiskunnalliset yritykset ovat kiistatta maan parhaita erityisryhmien arjen, palvelutarpeen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntijoita.

 

Hyviä esimerkkejä siis löytyy, katsokaa vaikka mitä Heinolan Jyränkölässä, Tampereen Kontukodissa, SOS-Lapsikylässä, Helsingin Diakonissalaitoksessa, ASPAssa ja monessa muussa yhteiskunnallisessa yrityksessä tehdään. Yhteiskunnalliset yritykset ovat valmiita ottamaan vastuuta suomalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Se on näiden yritysten omistajien tahto ja mielestämme myös koko suomalaisen yhteiskunnan etu.

 

Pentti Lemmetyinen,
puheenjohtaja,  ARVO

Kimmo J. Lipponen,
toimitusjohtaja, ARVO

Jos hinta on ensisijainen kriteeri, tulee laatu vasta jälkijunassa

Kuntien toteuttamat sosiaalipalveluiden kilpailutukset aiheuttavat monia kysymyksiä. Lähes aina kilpailutusten ensisijaisena kriteerinä on palvelun hinta. Mitä hintakilpailulla ja esimerkiksi neljän vuoden kilpailutuskausilla on saatu aikaan vaikkapa lastensuojelun sijaishuollossa? Onko kilpailu parantanut laatua ja vienyt eteenpäin palveluiden kehittymistä ja laadun ja vaikuttavuuden parantumista?

Lastensuojelulaitoksessa ”kulttuuri elää seinissä”. Lasten ja nuorten kotina toimivaa laitosta ei voi lopettaa ja aloittaa uutta olettaen, että laatu olisi saman tien kunnossa. Lastensuojelulaitoksen ja muiden lastensuojelupalveluiden toiminnan kehittäminen vie aikaa, vaatii onnistumisia ja epäonnistumisia, henkilöstön oppimista ja yhteisten toimintatapojen löytämistä. Vain ajan kanssa on mahdollista saavuttaa johdonmukaisuus, jota lastensuojelupalveluissa olevat lapset ja perheet tarvitsevat ja minkä he myös ansaitsevat. Tätä jatkuvuuden ja kehittyvän organisaation kulttuuria neljän vuoden välein toistuvat, pelkän hinnan perusteella tehtävät kilpailutukset eivät mahdollista. Hinnalla kilpailu on myös johtanut useiden yksiköiden ja toimintojen loppumiseen. Näissä yksiköissä pitkän linjan kehittämistyötä on tehty ja johdonmukainen toimintamalli usein on ollut olemassa.

Kilpailutukseen osallistuminen alkaa toimijoiden sitoutuessa vaadittuihin laatuvaatimuksiin. Koska laatuvaatimukset ovat ehdottomia, tulee tästä helposti mielikuva tietynlaisesta ”rasti ruutuun” -menettelystä. Kilpailutuksen päätyttyä toimijoiden lupauksia käydään läpi vain harvoin ja kilpailutuksessa menestymisestä julkaistaan listat, joilta ilmenee osallistujien järjestys. Listoihin on merkitty raja, jonka alapuolelle sijoittuneet toimijat eivät ole enää hankinnassa mukana. Vaikka myöhemmin osoittautuisi, että jotkut mukaan päässeet toimijat eivät tuottaisi toivottua laatua, ei tätä listaa voi jälkikäteen laajentaa.

Kilpailutuksissa utopistisia hintoja

Kilpailutuksien ongelmana on, että palvelutuottajien joukkoon on valittu toimijoita, joiden asettamat matalat hinnat palvelulle eivät voi vastata todellisia kustannuksia, mikäli pidetään kiinni luvatusta ja kilpailutuksessa vaaditusta. Silti nämä selkeästi muita halvemmat toimijat jäävät kilpailutukseen mukaan, kun taas toimijoita, joiden toimintamalleja on hiottu pitkään, tippuu pois. Vaikka ostoja matalamman hinnan tarjonneilta toimijoilta ei koskaan tehtäisikään, on vahinko jo syntynyt.

Hintakilpailussa valvonta tulee aina myöhässä. Vaikka porsaanreikiä tilkittäisiin myöhemmin, on niiden olemassaolo vaikuttanut sellaisten toimijoiden liiketoimintaan, jotka toimivat sopimusten vaatimalla tavalla. Koska hinta on kilpailutuksen ensisijainen kriteeri, päästään laatuun kiinni vasta jälkijunassa. Toimijoita pyydetään mahdollisesti korjaamaan toimintaansa, mutta en ole kuullut sopimussakoista tai korvausten maksamisesta niille toimijoille, jotka tippuivat pois epärealistisen hinnoittelun takia.

Suurin ongelma hintakilpailussa ei kuitenkaan ole se, kuka palveluntuottaja voittaa tai kuka häviää. Lastensuojelun kontekstissa hintaa korostavan kilpailutuksen ongelma on jatkuvuuden ja pysyvyyden murentuminen. Henkilöstön epätietoisuus oman työnsä jatkumisesta lisää stressiä ja vaihtuvuutta, mikä taas aiheuttaa heijastusvaikutuksia hoidettaviin lapsiin ja nuoriin, jotka voivat muutenkin olla elämässään hyvin ahdistavassa tilanteessa. Lumipalloefekti on valmis.

Huono laatu lisää kustannuksia

Niin kauan, kun meillä ei ole selkeitä ja systemaattisia vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä ja mittareita palveluiden arviointiin, ongelman ratkaiseminen on vaikeaa. Aikaisemmin mainitsemani rajan poistaminen ei yksin auta. Vaikka näin tehtäisiinkin, edelleen hieman kalliimmat, mutta ehkä laadukkaammat palvelut, joutuvat odottelemaan sitä, että jyvät erotellaan akanoista. Toisaalta yksi tai useampi lapsi ja nuori on tänä aikana jo saattanut kärsiä tilanteesta, mutta siitä emme tunnu puhuvan tarpeeksi.

Ongelman ratkaisu vaatisi enemmän ponnisteluja, sillä huono laatu vain lisää kustannuksia eikä paranna niiden lasten ja perheiden elämää, joita varten näiden palveluiden pitäisi olla. Palveluiden ensisijainen tarkoitus ei kuitenkaan ole liiketoiminnan edistäminen – vaikka se joskus siltä vaikuttaakin – vaan lasten ja perheiden auttaminen.

Yhteiskunnalliset innovaatiot syntyvät asiakkaan ymmärtämisestä ja aidosta kuulemista

Elämme Suomessa vaihetta, joka pakottaa yhteiskuntaamme uudistumaan. Ikääntyminen, nuorten syrjäytyminen ja sosiaali- ja terveyssektorin uudistamispaineet sekä lisääntynyt maahanmuutto herättävät paljon kysymyksiä, joihin tarvitaan vastauksia. Erityisesti tarvitaan uusia toimintatapoja, joilla näitä yhteiskunnallisia ongelmia voidaan ratkaista kestävästi. Tarvitaan yhteiskunnallisia innovaatioita. EETTI & INNO -tutkimushanke osoitti, että yhteiskunnalliset yritykset tekevät niitä kolmella eri tasolla.

Yhteiskunnallisten innovaatioiden käsite on Suomessa melko uusi. Kun meillä puhutaan innovaatioista, tarkoitetaan lähes aina pelkästään teknologisia tai kaupallisia innovaatioita. Mutta niitäkin enemmän yhteiskuntamme kaipaa nyt uusia tapoja, prosesseja, tuotteita tai palveluita, joilla ratkaistaan yhteiskunnan keskeisiä ongelmia. Yksi tunnettu suomalainen innovaatio, joka on taas viime aikoina saanut huomiota kansainvälisestikin, on äitiyspakkaus, vuodelta 1937.

”Suomessa osataan tehdä yhteiskunnallisia innovaatioita. Ne kiinnostavat ulkomaita myöden.”

Viime vuosina suomalaiset yhteiskunnalliset yritykset ovat onnistuneet kehittämään innovaatioita, joista on kiinnostuttu myös kansainvälisesti. Esimerkiksi Asunto ensin -malli on herättänyt laajasti mielenkiintoa. Malli on yksinkertainen. Asunnoton ihminen, joka tarvitsee kodin, saa oman kohtuuhintaisen vuokra-asunnon ilman ehtoja. Kun ihminen on saanut katon päänsä päälle, hänen on helpompi keskittyä laittamaan muukin elämänsä kuntoon, esimerkiksi yrittää eroon päihteistä tai löytää työpaikka.

Mallia kehittäneellä Y-Säätiöllä on ympäri Suomea yli 16 000 asuntoa. Niistä noin 6 500 on tarkoitettu asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville ja muille erityisryhmille, joiden on muuten vaikea saada asuntoa. Y-Säätiön yhteiskunnallinen innovaatio on omalta osaltaan mahdollistanut sen, että Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt.

Toinen yhteiskunnallinen innovaatio, Sukupolvienkortteli, on myös herättänyt laajasti kiinnostusta muualla Euroopassa. Tämä Helsingin Jätkäsaareen vuosi sitten valmistunut kortteli on ainutlaatuinen monisukupolviasumisen malli. Sen kehittivät yhdessä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas), Setlementtiasunnot Oy ja Asuntosäätiö. (Hoas ja Setlementtiasunnot ovat ARVO ry:n jäsenyrityksiä.)

Sukupolvienkorttelissa on samassa korttelissa Ara-vuokra-asuntoja, opiskelija-asuntoja ja hintasäänneltyjä hitas-omistusasuntoja. Korttelin konsepti korostaa yhteisöllisyyttä ja edustaa uutta ajattelua Suomessa. Korttelissa toteutetaan ajatusta laajennetusta kodista, ja asukas voi hyödyntää kattavia yhteisiä tiloja, kuten pesulaa, aulan kahvilaa ja oleskelutiloja sekä kuntopolkunakin toimivaa sisäkatua. Talossa toimii koordinaattori, joka järjestää yhteistä tekemistä kuten kerhotoimintaa, ja huolehtii asukkaiden hyvinvoinnista. Sukupolvienkortteli toimii kuin kyläyhteisö keskellä kaupunkia. Se sai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ensimmäisen Vuoden Parhaat Ara-neliöt-tunnustuspalkinnon.

Innovaatioita syntyy 3 tasolla

Esimerkit kertovat siitä, että Suomessa osataan tehdä yhteiskunnallisia innovaatioita. Suomalaisissa (yhteiskunnallisissa) yrityksissä luodaan uusia toimintamalleja ja palveluita, jotka tuottavat vaikuttava ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin. Tämä kävi ilmi myös EETTI & INNO –tutkimushankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on selvittää, kuinka yhteiskunnalliset innovaatiot, eli uudet ratkaisumallit, syntyvät yhteiskunnallisissa yrityksissä. Tavoitteena oli löytää tekijöitä, joiden avulla muutkin kuin yhteiskunnalliset yritykset voisivat tuottaa Suomeen innovaatioita, eli kestäviä ratkaisuja kipeästi kaivattuihin uudistuksiin.

”Aito kiinnostus asiakkaan elämäntilanteen parantamisesta antaa yhteiskunnallisille yrityksille rohkeutta etsiä jatkuvasti parempi toimintamalleja.”

Tutkimus osoitti, että tutkitut 8 yhteiskunnallista yritystä luovat uutta kolmella eri tasolla: ne synnyttävät arjen innovaatioita, kumppanuusinnovaatioita ja strategisia innovaatioita. Ne kumpuavat siitä, että yritysten henkilökunta on hyvin motivoitunut kehittämään yrityksen palveluita, jotta ne vastaisivat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja oikeasti edistäisivät asiakkaiden hyvinvointia. Aito kiinnostus asiakkaan elämäntilanteen parantamiseen antaa niille rohkeutta etsiä jatkuvasti uusia, entistä toimivampia toimintamalleja.

Arjen innovaatiot ovat tekoja, joilla ratkaistaan asiakkaan elämän päivittäisiä ongelmia. Innovaatio voi olla malli, jolla asiakas esimerkiksi oppii tunnetaitoja päivittäisestä elämästä selviytymiseen, tai yövuoroihin osallistuva koira, jonka silittely rauhoittaa levottoman muistisairaan.

Kumppanuusinnovaatiot syntyvät, kun eri toimijat, esimerkiksi organisaation eri yksiköistä, tunnistavat tietyn tarpeen ja lähtevät sitten yhdessä etsimään siihen ratkaisua.

Strateginen innovaatio on malli, jolla ratkaistaan laajasti, monen eri toimijan yhteisvoimin yhteiskunnan ongelmia. Kirjoituksessa aiemmin mainitut Asunto ensin -malli ja Sukupolvienkortteli ovat niistä hyviä esimerkkejä.

Asiakkaat mukaan palveluiden suunnitteluun

Jotta Suomessa syntyisi enemmän yhteiskunnallisia innovaatioita, eri sektoreiden toimijoilta vaaditaan kykyä tuottaa palveluita ja toimintamalleja, joilla saadaan aikaan vaikuttavia lopputuloksia. Se vaatii asiakkaan elämäntilanteen ymmärtämistä ja aitoa halua parantaa sitä, ja tähän tarvitaan asiakkaan kuulemista ja sitä, että asiakas otetaan mukaan myös palveluiden suunnitteluun.

Asiakkaan kuuleminen ja aito kiinnostus hänestä ja hänen elämäntilanteensa parantamisesta ei tietenkään onnistu, jos palvelutuotannossa tuijotetaan vain halvinta hintaa. Jos yhteiskuntamme ei ole valmis panostamaan oikeasti laadukkaisiin palveluihin, yhteisten ongelmiemme määrä ei suinkaan vähene vaan kasvaa kasvamistaan.

Kirjoitus on mukailtu Kalevassa huhtikuussa 2018 julkaistusta Soilikki Viljasen Vieraskynä-kirjoituksesta.

Kirjoitus on kolmas ja viimeinen osa blogisarjaa, jossa esitellään EETTI & INNO -hankkeen tutkimustuloksia ja tutkimuksessa löydettyjä yhteiskunnallisten yritysten vahvuuksia. Aiemmat sarjaan kuuluvat blogaukset julkaistiin 31. toukokuuta ja 7. kesäkuuta.

Tutustu teemaan syvemmin lukemalla tiivistelmä Yhteiskunnallisen yrityksen 7 vahvuutta.

Tutustu yhteiskunnallisten yritysten työhön ja yhteiskunnallisiin päämääriin täällä.

Matkalla itsenäiseen elämään

Olin viime viikolla mukana Arvovallankumous-kirjan julkaisutilaisuudessa, jolloin ymmärsin, että aika harvoin saa olla mukana tekemässä vallankumousta. Vaikka olin kuullut kirjan päähuomiot jo ennakkoon, aloin pohtia tilaisuuden aikana, miten tämä kaikki konkretisoituu meillä Aspassa. Ihmisläheisyys ja osallistaminen – siis ihan aikuisten oikeesti. Pohdinta kesti ehkä noin neljä sekuntia, kunnes aloin hymyillä, hiljaa itsekseen.

Matias – ja hänen tarinansa – saivat aikaan hymyn, levollisen tunteen minussa. Mukaillen Hanna-Mari Lappalaisen tekstiä (26.5.2018) Joensuun Heilissä kerron teille tiivisti Matiaksen tarinan.

Vuonna 2016 Matias asui kerrostalossa Joensuussa. Matiaksen elämäntilanne oli hankala ja hänen elämänhallinnassa ilmeni erilaisia ongelmia. Toukokuussa 2016 Matiaksen kerrostalossa syttyi tulipalo, minkä seurauksena talon ullakko ja kaksi ylintä kerrosta kärsivät suuria vahinkoja. Henkilövahingoilta onneksi säästyttiin, mutta Matiaksen asunto meni kyseisessä palossa. Matiaksella ei ollut kotivakuutusta tuolloin.

Matias päätyi terapeuttinsa kanssa ratkaisuun, että hänen olisi hyvä hakea tuettuun asumiseen. Minikilpailutuksen kautta he ottivat selvää Joensuun kaupungin alueella tarjottavista eri asumisen palveluista. Nopeasti heille selvisi, että Aspa olisi Matiakselle oikea paikka. Matias sai Aspan kautta omia tarpeitaan vastaavan kodin, avun ja tuen, eikä hänen ole tarvinnut katua valintaa.

Aspassa asiakas on mukana kaikessa päätöksenteossa. Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Kun uusi asiakas tulee yhtiömme palveluiden piiriin, hän saa aluksi tukea tiiviimmin. Tapaamisia työntekijöiden kanssa voi olla jopa päivittäin, jos tilanne sitä vaatii. Vähitellen tukea vähennetään, kunnes asiakas alkaa pärjätä itsekseen. Meillä Joensuussa tuki voi olla lähestulkoon mitä vain: esimerkiksi Kelan kaavakkeiden täyttämistä ja lähettämistä, kotiaskareiden opettelua, harjoittelua autokoulua varten, opinnäytetyön oikolukua, puhelintukea tai erilaista ryhmätoimintaa.

Kun Matias tuli Joensuun Aspa-koti Sillansuun asiakkaaksi, paikallinen palveluvastaavamme Minna Fali kysyi Matiakselta hänen vahvuuksistaan ja mieltymyksistään, ei diagnooseista. Matias arvosti tätä, ja sitä kautta hänen musiikkiharrastuksensa nousi esille. Sen jälkeen Matias on vetänyt omaa musaryhmää, mistä hitsautui ajan kuluessa oma bändi – W.A.S.P.A. Bändi esiintyi viime vuoden lopussa Mielenterveysmessuilla Helsingissä.

Matias kulkee Aspa-koti Sillansuun asiakkaana nyt loppusuoraa. Vajaan parin vuoden asiakkuus on päättymäisillään, ja samoihin aikoihin se yleensä Sillansuun asiakkailla päättyykin. Matiaksella on ollut henkilökohtaisia tapaamisia Aspan henkilökunnan kanssa enää pari kertaa kuukaudessa. Tällä hetkellä hänen tärkein tulevaisuuden suunnitelma on saada paperit ulos Karelia-ammattikorkeakoulusta, jossa hän aloitti sosionomiopinnot tammikuussa. Matias on kertonut avoimesti, että hän on saattanut löytää oman kutsumuksensa: Valmistumisen jälkeen unelmana on työpaikka Aspassa!

Matiaksen tarina tuo minulle edelleen hymyn huulille. Kerron sitä rinta rottingilla muillekin. Meillä Aspassa asiakas määrää kaapin paikan! Jos et usko, käy kuuntelemassa Matiaksen upea biisi YouTubesta.

Lue lisää Aspa-säätiöstä, esim. sen yhteiskunnallisesta missiosta

Arvovallankumous on ajankohtainen

”Eihän se paikka mikään koti ole, vaan säilyttämö.” Näin sanoi ystäväni, omainen, joka joutui siirtämään makuuhaavoista kärsivän läheisensä vanhusten hoitokodista sairaalaan. Syy makuuhaavoihin oli heikko perushygieniataso.

Valitettavasti me kaikki olemme kuulleet samanlaisista kohtaloista. Julkisessa keskustelussa putkahtaa jatkuvasti esiin esimerkkejä huonosta hoidosta. Siitä on tullut ikään kuin ”vakio”, jolle ei muka voi tehdä mitään.

On surullista ja sydäntä riipaisevaa, kun ihminen, varsinkin heikossa asemassa oleva, niin usein unohtuu tehokkuus- ja säästötavoitteiden taakse. Siksi me aloitimme viime viikolla Arvovallankumouksen. Haluamme herättää keskustelua siitä, kuinka hyvin käytännön tekomme oikeasti vastaavat arvojamme. Haluamme myös tehdä tunnetuksi toisenlaisia tarinoita sosiaali- ja terveyspalveluista. Niitäkin nimittäin on. Esimerkiksi tällaisia:

”Täällä on voinut oppia sosiaalisia taitoja.”
”Palvelut ovat mahdollistaneet sen, että luotetaan, saa vastuuta ja pääsee toteuttamaan itseään.”
”Työntekijät ovat auttaneet löytämään suunnan elämälle ja oman alan.”
”Tähän asti empaattisin ja asiakkaan puolia pitävä yhtiö. Ei liian byrokraattinen, ihminen kohtaa ihmisen. Raha ei määritä kaikkea, hyvät arvot kohdallaan.”
”Työntekijät kuuntelevat asiakkaita loistavasti.”

Sitaatit ovat suoria lainauksia yhteiskunnallisten yritysten asiakkailta, joita haastattelimme EETTI & INNO -tutkimushankkeessa. Olemme nyt yli kahden vuoden ajan selvittäneet, miten yhteiskunnalliset yritykset elävät arvojaan todeksi jokapäiväisessä toiminnassaan. Huomasimme, että eniten arvot näkyvät juuri tavassa, jolla vahvan arvopohjan yrityksissä kohdataan toinen ihminen, niiden asiakas. Arvot näkyvät myös siinä, miten sitoutuneita yhteiskunnallisten yritysten johto ja henkilökunta ovat asiakkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen ja siihen, että voivat auttaa asiakkaita elämään omannäköistä elämää.

Asiakas ei ole potilas

Yhteiskunnallisten yritysten ihmisläheistä toimintatapaa kuvastaa muun muassa se, että asiakasta ei ajatella potilaana, kuten perinteisesti terveys- ja hoivapalveluissa. Vaikka monissa tutkituissa yhteiskunnallisissa yrityksissä asiakkaina ovat haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa olevat ihmiset, kuten nuoret, vammaiset, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat tai vanhukset, asiakkaan puolesta ei päätetä asioita, vaan hänellä on itsemääräämisoikeus omista asioistaan.

Tutkituissa yrityksissä henkilöstö haluaa päästä lähelle asiakastaan kuuntelemalla häntä ja hänen tarpeitaan. Tällainen ihmisläheisyys edellyttää asiakkaan kohtaamista ja luottamuksen rakentamista sekä yhdenvertaista asennetta toisia ihmisiä kohtaan.

EETTI & INNO osoittaa, että yhteiskunnallinen yritys uskaltaa kohdata asiakkaansa. Tutkituissa yhteiskunnallisissa yrityksissä korostetaan sitä, että niiden perustehtävä, asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen, on pitkäjänteistä työtä. Siinä ei voi onnistua palveluiden nopeatempoisilla muutoksilla, koska asiakkaiden tarpeet ohjaavat yrityksen koko toimintaa.

Eettinen perustehtävä tuo merkityksellisyyttä

Julkisuudessa on aika ajoin esillä väite siitä, että yritysten perustehtävä voi jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä olla hukassa tai tuntua vähintäänkin epäselvältä. Mitä varten yritys on olemassa, mitä lisäarvoa työ tuottaa yritykselle tai mikä on yksilöiden kokema työn merkitys? Uhkana on, että ihminen unohtuu muutoksen pyörteisiin.

Näin ei tutkimuksemme mukaan ole yhteiskunnallisissa yrityksissä. Niiden perustehtävä pysyy kirkkaana, koska palvelut rakentuvat ja muuttuvat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Muutoksia tehdään sitä mukaa, kuin tarpeet niitä edellyttävät. Toisin sanoen asiakasta ei yritetä saada sopeutumaan olemassa olevaan palveluraamiin.

Yhteiskunnallisen yrityksen perustehtävä tuo niin asiakkaiden kuin henkilöstön elämään merkitystä. Asiakkaat kokevat saaneensa elämäänsä uuden suunnan ja sisällön. Henkilöstö puolestaan kokee motivoituvansa työstään, kun voi havaita, että omalla työpanoksella on merkitystä. Oman työn kautta on mahdollisuus tehdä hyvää.

Palvelut voi toteuttaa myös toisin

EETTI & INNO siis osoittaa, että myös sosiaali- ja terveyspalvelut on mahdollista hoitaa toisella tavalla, ihmistä arvostaen. Hankkeen tulokset osoittavat, että Suomessa on yrityksiä, jotka osaavat rakentaa luottamusta ja edistää asiakkaansa hyvinvointia. Se edellyttää, että ihmiset kohtaavat silmästä silmään, koska me ihmiset tarvitsemme sitä. Ei vanhusten hoitolaitos saisi olla pelkkä säilyttämö vaan koti, jossa ihmistä kohdellaan yhdenvertaisesti ja hän saa tuntea turvallisuuden tunnetta.

Kysymys kuuluukin, olemmeko kehittäneet niin paljon erilaisia malleja, rakenteita ja byrokratiaa, että ne estävät meitä kohtaamasta ihmistä ja hänen tarpeitaan?

Arvovallankumousta tarvitaan, ja se etenee juuri arjen tekojen kautta. On tullut aika palauttaa ihmisen arvo – myös liiketoiminnassa.

Tämä on toinen osa blogisarjaa, jossa esitellään EETTI & INNO -hankkeen tutkimustuloksia ja siinä löydettyjä yhteiskunnallisten yritysten vahvuuksia. Ensimmäinen sarjaan kuuluva kirjoitus julkaistiin 1. kesäkuuta.

Yhteiskunnallisella yrityksellä on 7 erityisvahvuutta

Yhteiskunnalliset yritykset innovoivat uutta ratkoessaan yhteiskunnan ongelmia ja onnistuvat parantamaan vaativienkin asiakkaidensa hyvinvointia. Muun muassa nämä seikat kävivät ilmi EETTI & INNO -tutkimushankkeessa, jossa otimme yhteiskunnalliset yritykset suurennuslasin alle.

Suomessa on aina ollut arvolähtöisiä yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnan ongelmia. Silloinkin kun hyvän tekeminen ei vielä ole ollut muodissa yritysmaailmassa, ne ovat keskittyneet tuottamaan yhteiskunnallista hyvää.

Mutta mitä annettavaa yhteiskunnallisilla yrityksillä on tämän päivän Suomelle? Miten vahva arvopohja näkyy sellaisten yritysten arjessa, joiden ensisijainen tavoite on ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia, kuten asunnottomuutta, nuorten syrjäytymistä tai vanhusten yksinäisyyttä? Entä onko yrityksistä hyötyä yhteiskunnan ongelmien ratkomisessa?

Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia EETTI & INNO -tutkimushankkeessa.

Halusimme myös selvittää, tuottavatko suomalaiset yhteiskunnalliset yritykset innovaatioita, ja jos tuottavat, niin millaisia. Kansainvälisissä tutkimuksissa tämä yhteys yhteiskunnallisten yritysten ja innovaatioiden välillä on todettu, mutta meillä Suomessa sitä ei ole aiemmin tutkittu. Asia on ajankohtainen, koska Suomessa on meneillään isoja uudistustarpeita ja yrityksiltä peräänkuulutetaan innovatiivisuutta. Eli jos yhteiskunnalliset yritykset onnistuvat innovaatioiden luomisessa, niin voivatko muutkin yritykset oppia niiltä jotain ja tulla entistä innovatiivisemmiksi yhteiskunnallisten ongelmien ratkojiksi?

Reilut kaksi vuotta kestänyt tutkimus on nyt vaiheessa, että pystymme antamaan kysymyksiin ensimmäisiä vastauksia.

Löysimme seitsemän erityispiirrettä, jotka korostuvat yhteiskunnallisten yritysten toiminnassa.


1) Ihmisläheisyys

Yhteiskunnallisissa yrityksissä henkilöstö ja johto ovat vahvasti sitoutuneita asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen. He kuuntelevat asiakasta ja hänen tarpeitaan, ja asiakas saa päättää oman elämänsä asioista.  Asiakas on yrityksen tärkein henkilö.

2) Korkea asiakastyytyväisyys

Tutkimamme yhteiskunnalliset yritykset saivat erinomaisia arvosanoja asiakastyytyväisyyskyselyssä. Korkea asiakastyytyväisyys syntyy siitä, että henkilökunta onnistuu rakentamaan asiakkaisiin luottamuksellisen suhteen, ja asiakkaat kokevat, että palvelu lisää heidän toimintaedellytyksiään ja auttaa elämässä eteenpäin. Moni asiakas kokee myös terveytensä kohentuneen. Yhteiskunnalliset yritykset auttavat myös opiskelu- ja työpaikan löytämisessä.

3) Työn merkityksellisyys

Työn merkityksellisyys on aihe, joka on ollut esillä julkisuudessa viime aikoina. Yhteiskunnallisissa yrityksissä se näkyy niin, että kun omalla työllä on merkitystä koko yhteiskunnan tasolla, eli työn kautta on mahdollisuus edistää hyvää laajemmalle joukolle, se lisää niin henkilöstön kuin johdonkin viihtyvyyttä ja sitoutuneisuutta työhönsä ja yritykseen.

Yhteiskunnallisten yritysten henkilöstö pitää haastattelujen perusteella merkityksellisenä myös sitä, että kyseisten yritysten tuotto käytetään yhteiskunnallisen päämäärän toteuttamiseen eli hyvän tekemiseen.

4) Innovatiivisuus

Tutkimuksemme osoitti, että yhteiskunnallisilla yrityksillä on kykyä tuottaa innovaatioita. Ne kumpuavat siitä, että henkilökunta kehittää jatkuvasti yrityksen palveluita, jotta ne vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja oikeasti edistäisivät asiakkaiden hyvinvointia.

Henkilökunta myös jakaa keskenään työssä syntyneitä oivalluksia ja tekee kokeiluita, jotta löytyisi kullekin asiakkaalle parhaiten toimiva keino. Näin syntyy arjen innovaatioita, kumppanuusinnovaatioita ja strategisia innovaatioita. Avaamme niitä, ja yhteiskunnallisten yritysten innovatiivisuutta laajemminkin, lisää blogauksessa, jonka julkaisemme maanantaina 4. kesäkuuta.

5) Eettisyys

Yhteiskunnallisissa yrityksissä eettisyys tarkoittaa ensisijaisesti asiakkaan kohtaamista. Pyrkimyksenä on ymmärtää toista ihmistä, myös hänen hätäänsä ja turvattomuuttaan. Eettinen toimintatapa näkyy muun muassa siinä, että asiakasta kuunnellaan, hänen kanssaan keskustellaan, häntä ei ajatella potilaana, jonka puolesta päätetään asioita, vaan yhdenvertaisena ihmisenä, jolla on oikeus päättää omaan elämäänsä kuuluvista asioista. Eettisyys velvoittaa yritystä ja sen henkilöstä puolustamaan oikeudenmukaista elämää ja edistämään jokaiselle ihmiselle itseisarvoisesti kuuluvaa ihmisarvoa.

Yhteiskunnallisissa yrityksissä henkilökunta ja johto kokevat, että eettisyyteen kuuluu se, että he ovat vastuussa asiakkaalle palvelusta, jota tuottavat. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tarjotaan vaihtoehtoja ja tunnistetaan se tosiasia, että asiakkaalla on aina itsemääräämisoikeus omasta elämästään.

6) Asiakkaan osallistaminen ja osallistuminen

Erityisenä yhteiskunnallisen yrityksen vahvuutena voidaan pitää asiakkaan vahvaa roolia yrityksen toiminnassa. Asiakkaat osallistuvat paitsi omien palveluidensa ja ryhmätoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, myös itse yrityksen toiminnan suunnitteluun. Heillä on kokemusasiantuntijan tehtävä ja rooli esimerkiksi silloin, kun yrityksen strategiaa uudistetaan, kun pohditaan kuinka yrityksen palveluita kannattaisi kilpailuttaa (eli mitä asiakkaat haluavat palveluilta) tai erilaisissa sidosryhmäpalavereissa, kuten sosiaalivirastossa.

7) Eettinen johtaminen

Havaitsimme, että yhteiskunnallisen yrityksen johto haluaa korostaa johtamisessa vuorovaikutteisuutta ja siitä käytetään myös nimitystä dialoginen johtaminen. Yrityksissä ajatellaan, että jotta ne onnistuvat perustehtävässään, johtamisen organisaation sisällä on oltava eettistä. Arvostavaa, keskinäistä kohtaamista tavoitellaan myös henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa.  Yhdenvertaisuuden edistäminen, luottamuksen rakentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus johtamisessa ovat tärkeitä ihanteita, samoin esimerkillä johtaminen.

Henkilöstölle suunnattu kysely osoitti, että yhteiskunnallisten yritysten henkilöstö on varsin tyytyväistä työhönsä ja työpaikkansa ilmapiiriin. Se kokee mm. työnantajansa kohtelevan henkilöstöään erittäin tasa-arvoisella ja yhdenvertaisella tavalla.

***

Kutsumme näitä seitsemää löytämäämme erityispiirrettä yhteiskunnallisten yritysten vahvuuksiksi. On selvää, että millä tahansa yrityksellä voi olla samoja vahvuuksia, mutta yhteiskunnallisessa yrityksessä ne kaikki toteutuvat ja kietoutuvat toisiinsa, ja se on mielestämme erityistä.

Meidät tutkijat – ainakin minut itseni – yllätti kaksi asiaa: se, miten tärkeä toiminnan suunnanantaja yhteiskunnallinen tehtävä yrityksille on ja erityisesti se, miten keskeinen rooli asiakkaalla on siinä, millaiseksi yrityksen palvelut muokkaantuvat.

Entä onnistuvatko yritykset tavoitteessaan; onko niistä hyötyä yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa? Tutkimuksemme osoittaa, että yhteiskunnallisia yrityksillä on positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Myös yritysten asiakkaat kokevat, että he hyötyvät palveluista ja pääsevät elämässään eteenpäin. Mutta yrityksillä on vielä rutkasti tekemistä siinä, että ne saavat vaikuttavuudestaan ”mustaa valkoiselle”. Tätä työtä kehitetään muun muassa Arvoliiton vetämässä Hyvän Mitta -hankkeessa.

Tekemistä yhteiskunnallisilla yrityksillä on myös tunnettavuutensa parantamisessa. Yritysten luomat käytännöt ansaitsisivat saada niille kuuluvaa ”gloriaa”, varsinkin, kun julkisessa keskustelussa nykyään niin usein erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluista puhuttaessa korostuvat negatiiviset tapaukset ja esimerkit, joissa kaikki on mennyt pieleen.

Tämä on ensimmäinen osa blogisarjaa, jossa esitellään EETTI & INNO -hankkeen tutkimustuloksia ja siinä löydettyjä yhteiskunnallisten yritysten vahvuuksia. Seuraava sarjaan kuuluva blogaus julkaistaan 4.6.

Lue tutkimuksen tiivistelmä Yhteiskunnallisen yrityksen vahvuudet

Mikä ihmeen yhteiskunnallinen yritys?

Kun kerron työstäni yhteiskunnallisten yritysten parissa, usein ensimmäinen kysymys kuulijalta on: ”Mikä ihmeen yhteiskunnallinen yritys?” Kysymykseen on aina hyvä palata, onhan kaikilla yrityksillä myös yhteiskunnallinen roolinsa. Pohdin seuraavaksi joitakin tunnusmerkkejä, jotka auttavat tunnistamaan yhteiskunnallisten yritysten erilaisia päämääriä ja toimintatapoja.

Maailmalla ’social enterprise’ -käsitteen alla kulkeva liiketoimintamalli on lähtökohdiltaan varsin poikkeuksellinen. Vaikka Suomessa ei olekaan erityistä juridista muotoa yhteiskunnallisille yrityksille, niiden omistajat ovat määritelleet jonkin yhteiskunnallisen päämäärän edistämisen kaikkein tärkeimmäksi tehtäväkseen (katso esimerkkejä ARVOn jäsenyritysten päämääristä täältä). Taloudellisen voiton tuottaminen ja sen jakaminen on yhteiskunnallisille yrityksille vasta toissijainen tavoite. Omistajan tahto tehdään näkyväksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä, säätiön säädekirjassa tai osuuskunnan tai yhdistyksen säännöissä.

Vastuuta yksilöistä, yhteisöistä ja yhteiskunnasta

Yhteiskunnallinen yritys haluaa toimia erityisen vastuullisesti kaikilla strategiansa ja operatiivisen toimintansa osa-alueilla. Olennaista on yhteiskunnallisen ja taloudellisen arvon rakentaminen yhdessä: sekä että, ei joko tai.

Yhteiskunnallisissa yrityksissä toimitaan tinkimättömästi arvojen mukaisesti silloinkin, kun se ei ole kaikkein helpointa ja taloudellisesti kaikkein tuottoisinta. Niiden päivittäisiä valintoja ohjaavat kokonaistaloudellinen ajattelu sekä ekologisten ja sosiaalisten vaikutusten mittaaminen.

 

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat muun muassa näiden periaatteiden pohjalta:

 

Vastuullisuus:

Liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa, ympäristön kannalta kestävää ja inhimillistä hyvinvointia edistävää.

Vaikuttavuus:

Kaikessa palvelutarjonnassa on mukana tarpeenmukaisuus ja oikea-aikaisuus, tavoitteita mittaroidaan, vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja halutaan osoittaa palveluiden vaikuttavuus pitkällä aikavälillä.

Osallisuus:

Asiakkaita ja työntekijöitä kuullaan ja heille tarjotaan aitoja valintavaihtoehtoja. Palveluissa otetaan huomioon asiakkaiden yksilölliset tilanteet ja tarpeet, ja myös lähiyhteisöjä otetaan mukaan palvelujen ja muun yhteisö- ja vertaistuen kehittämiseen.

Asiantuntijuus:

Yhteiskunnallisilla yrityksillä on vahvaa ja pitkäjänteistä osaamista vaativien erityisryhmien palvelujen tuottamisesta. Niillä on myös kykyä varmistaa, että asiakkaat voivat todella hyötyä tarjotuista palveluista.

Edelläkävijyys:

Yrityksillä on rohkeutta kokeilla ja luoda uudenlaisia palveluratkaisuja yhdessä ihmisten ja lähiyhteisöjen kanssa (vrt. Asunto ensin -malli).

 

Viime vuosina myös useimmat niin sanotut ”tavalliset yritykset” ovat toimintaympäristön, tuotantorakenteiden ja ilmaston muutosten keskellä ryhtyneet toimimaan yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi ­- osa vapaaehtoisesti edelläkävijöinä, osa sidosryhmien tai lainsäädännön vaatimuksesta. Hyvä niin, sillä yrityksillä on parhaimmillaan käytössään tehokkaita työvälineitä ja osaamista, joilla aikamme viheliäisiä ongelmia voidaan ratkaista nopeasti ja vaikuttavasti. Tästä erinomaisina esimerkkeinä ovat kiertotalouden innovaatiot, joissa suomalaiset ovat edelläkävijöitä. Samaan tapaan yritykset voisivat olla luomassa nykyistä paljon laajemmin hyvän elämän edellytyksiä myös sosiaalisen vastuun alueella.

Uskon, että yhä useammat yritykset yhdistävät tulevaisuudessa taloudellisen arvon ja yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen. Se ei ole helppoa, sillä vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen pyrkivän liiketoiminnan johtaminen taloudellisesti kestävällä tavalla vaatii paljon. Yhteiskunnallista yritystä on johdettava uusin opein ja toimintakulttuurein – niin organisaation sisäisen kuin ulkoisenkin kulttuurin on mahdollistettava uudet innovaatiot ja niiden menestyminen markkinoilla. Näillä keinoin yhteiskunnallinen yritys voi lunastaa paikkansa vastuullisena ja vaikuttavana yhteiskunnan uudistajana.

Hyvinvointivaltiomme perusrakenteet tarvitsevat tuekseen mahdollisimman monimuotoista yritys- ja kansalaisjärjestötoimintaa. Yhteiskunnallisten yritysten vaikuttava joukko omine erityispiirteineen on valmis kantamaan vastuunsa ja rakentamaan sellaisia toimintamalleja, jotka ovat sekä taloudellisesti että hyvinvointimme kannalta parhaita mahdollisia. Uskon vakaasti, että tästä on laajemminkin hyötyä suomalaiselle elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle.

Vaikuttavuuden todentamisen edellytykset kuntoon laajalla yhteistyöllä

Kahdeksan yhteistyökumppania, neljä pilottihanketta. Kokeilemista, kehittämistä ja yhdessä tekemistä. Hyvän Mitan toisessa vaiheessa edetään laajalla rintamalla kohti vaikuttavampaa toimintaa. 

Vaikuttavuuden arvioinnin käsitteistö tuli julkisiin palveluihin 1980-luvulla tulosjohtamisen myötä ja on vakiintunut keskusteluun viimeistään 2000-luvun aikana laajemminkin. Tästä huolimatta systemaattinen vaikuttavuuden todentaminen on vasta alkumetreillä. Ei ole lainkaan itsestään selvää, että sinänsä hyvän toiminnan vaikuttavuutta pystytään todentamaan.

Haasteet vaikuttavuuden todentamisessa ovat hyvin samanlaisia riippumatta sektorista tai toimintamuodosta. Hyvän Mitan ensimmäinen vaihe toi näkyväksi vaikuttavuuden todentamisen edellytykset:

 

Vaikuttavuusketju kuntoon

Yleispäteviä mittareita yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinneille ei ole olemassa vaan mittarit ovat aina kiinni vaikuttavuusketjussa eli siinä mitä tavoitellaan, miten ja miksi. Tavoitteiden tarkka asettaminen vaatii syvällistä ymmärrystä ratkaistavasta haasteesta ja sen juurisyistä. Tämän vaikutusmallin muodostaminen on keskeinen vaikuttavuuden todentamisen edellytys.

 

Vaikuttavuustieto käyttöön

Luotettava vaikutusmalli perustuu tutkittuun tietoon ja olemassa olevan datan hyödyntämiseen. Tietoyhteiskunnassa erilaista tietoa on käytettävissä enemmän kuin pystymme sitä käsittelemään. Uutta tietoa myös syntyy jatkuvasti, mutta tietojen hajanaisuus ja tiedon hyödyntäminen tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyssä on puutteellista. Sekä tietojen keräämiseen, että hyödyntämiseen tarvitaan uusia työkaluja.

 

Vaikuttavuudelle lisää kysyntää

Vaikuttavuuden arviointia ei tehdä, elleivät arvioinnin hyödyt ylitä sen kustannuksia. Kysyntää tulosten ja vaikuttavuuden todentamiselle synnyttää rahoittajien ohjausjärjestelmät, julkisten hankintojen käytännöt sekä avustusjärjestelmät. Kehitystä onkin tapahduttava samanaikaisesti usealla rintamalla niin rahoittajien kuin toiminnan järjestäjien puolella.

 

Hyvän Mitassa pureudumme näihin haasteisiin yhdessä kumppaniorganisaatioidemme Sitran, Me-säätiön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA), Opetushallituksen, Kelan ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Ratkaisuja haetaan rakentamalla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehystä ja kehittämällä tietopohjaa ja osaamista.  Haluamme osoittaa tärkeän työn tulokset ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ymmärrettävästi, yhteismitallisesti ja vertailukelpoisesti dataa ja digitaalisuutta hyödyntäen. Hyvän Mitta -hankkeen arvioinnit ja työkalut julkaistaan syyskuussa 2019.

Hyvän Mitan toisessa vaiheessa vaikuttavuutta arvioidaan neljässä pilottihankkeessa. Piloteista on tavoitteena saada konkreettisia esimerkkejä vaikuttavuuden todentamisesta erilaisten organisaatioiden käyttöön. Vaikuttavuuden arviointi toteutetaan SOS-Lapsikylän perhekumppani-mallissa, Lahden diakoniasäätiön Vauvan taikaa -toiminnassa, HDL Hoiva Oy:n ja A-Klinikka Oy:n Tampereen kaupungin huumehoidon palvelukokonaisuudessa sekä Me-Säätiön, Kelan ja Opetushallituksen yhteisessä tiedolla ohjaamisen kokeilussa.

 

Mitä Hyvän Mitassa tapahtuu seuraavaksi? Miten hanke etenee? Seuraa ARVOn blogia! Hyvän Mitan hankepäällikkö Katja Anoschkin kertoo blogauksissaan hankkeen kuulumisia.

 

Työkaluja ja aineistoja:

Hyvän Mitta: Vaikuttavuusketju

STEA: Avustustietokanta

Me-säätiö: Rekisteriaineistoja hyödyntäviä työkaluja eri aihepiirien kehityksen tarkasteluun

Sitra: Vaikuttavuuden hankinnan käsikirja

Sitra:Vaikuttamisinvestoimisen opas sijoittajille

Vaikuttavuus innovaatiotoimintaa ohjaamaan

Innovaatiolle voidaan antaa hyvin yksinkertainen yleinen määritelmä: se on uusi hyödyllinen asia, joka on otettu käyttöön. Innovaatio voi olla uusi tuote tai palvelu, uusi organisaatio tai toimintamalli, jopa uusi käsite. Eikä innovaatio ole vain idea tai keksintö, vaan reaalisessa käytössä oleva uutuus, jolla on vaikutuksia toimintaan.

Innovaatioprosessi jäsentyy neljään vaiheeseen, jotka ovat idea, keksintö (inventio), toteutus (implementaatio) ja vaikuttavuus (impakti). Usein vaikuttavuusvaihe sivuutetaan innovaatiokeskustelussa, koska innovaation katsotaan olevan valmis, kun se on toteutettu kaupallisesti. Kuitenkin vasta innovaation käyttö kertoo sen merkityksestä.  Innovaatio saa aikaan muutoksen toimintatavoissa ja rakenteissa. Olkoon esimerkkinä matkapuhelin: innovaationa se ei ole kimppu teknisiä ratkaisuja vaan kommunikaatioväline ihmisten välillä sekä ihmisen ja tietojärjestelmien välillä (esim. mobiili internet).

 

Kestävä innovaatio tavoittelee kestävää hyvinvointia

 

Innovaatio on yhtä kuin sen vaikutukset. Tämä on kova väite innovaation tuottajan kannalta, mutta yhteiskunnan kannalta innovaatioita punnitaan nimenomaan niiden yhteiskunnallisten vaikutusten perusteella. Vaikuttavuus on arvokeskeinen käsite, koska innovaation vaikuttavuus arvioidaan suhteessa niihin arvoihin, joita sillä pyritään edistämään. Vaikka joku innovaatio olisi menestys yrityksen omilla kriteereillä arvioiden, voi se olla problemaattinen yhteiskunnan arvojen kannalta. Ajankohtaisena esimerkkinä on koulujen digitalisaatio, joka lisää laitteiden ja ohjelmistojen kysyntää, mutta jonka vaikutukset oppimiseen ovat epävarmoja.

Vaikuttavuuskeskeinen innovaation käsite sopii hyvin yhteen yritysten yhteiskuntavastuun kanssa. Taustalla on laaja-alainen käsitys yrityksen toiminnasta: yritys vaikuttaa aina yhteiskuntaan. Professori Michael Porterin lanseeraama jaetun arvon käsite (shared value) selkiyttää tätä vaikuttavuus- ja vastuu-ulottuvuutta. Porter laajentaa arvon luonnin käsitettä pelkästä taloudellisen arvon luomisesta yhteiskunnalliseen edistykseen. Jaetussa arvossa on olennaista arvioida yleisiä hyötyjä suhteessa kustannuksiin.  Porterin mielestä tämä piirre on merkittävä myös julkiselle hallinnolle. Silloin voimme kysyä julkisten palvelujen ja toimintojen vaikuttavuutta suhteessa kustannuksiin.

Olen kehittänyt käsitteen kestävä innovaatio, jossa otetaan huomioon innovaation pitkäaikaiset vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristön. Kestävä innovaatio tavoittelee siis kestävää hyvinvointia, jonka kolme ulottuvuutta ovat elämänlaatu (koettu elämä), kestävä taloudenpito (elintaso) ja tasapainoinen luontosuhde. Jos innovaatio vaarantaa minkä tahansa niistä, niin tästä aiheutuu ongelmia ihmisille, yhteiskunnalle tai luonnolle.

 

Yhteiskunnallisten yritysten kilpailuetu ei synny itsestään

 

Moni yritys saattaa kokea, että yritystä ei voi laittaa vastuuseen siitä, miten sen tuotetta tai palvelua käytetään. Vastuu ei tässä olekaan juridista, vaan arvopohjaista. Jos yritys asettaa tosissaan kestävän hyvinvoinnin edistämisen toimintansa perimmäiseksi tavoitteeksi, niin se näkee velvollisuudekseen punnita innovaatioidensa vaikutuksia – tietysti niissä puitteissa jotka ovat yritykselle mahdollisia. Tämän tulisi näkyä siinä, että yritykset pyrkisivät kaikessa toiminnassaan siihen, että ne luovat asiakkailleen aitoa, pysyvää lisäarvoa.

On kiinnostavaa havaita, että monet näkyvät yritysjohtajat ovat julkisuudessa korostaneet yrityksen yhteiskunnallista vastuuta ja hyvän elämän edistämistä. Yhteiskunnalliset yritykset ovat jo missiossaan sitoutuneet edistämään yhteiskunnallisesti merkittäviä tavoitteita. Tämä arvopohja antaa niille ”kilpailuetua”, joka ei kuitenkaan tule itsestään. Yhteiskunnallisten yritysten kannattaisi tarkastella koko toimintaansa kestävän innovaation kannalta ottaen huomioon myös kestävän taloudenpidon ja tasapainoisen luontosuhteen edistämisen. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät merkittävän osan tuloksestaan oman toimintansa kehittämiseen. Näitä voimavaroja tulisi suunnata juuri kestäviin innovaatioihin mahdollisimman suuren vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Yritys kantaa vastuuta – ja toisin päin

Yritysvastuu seisoo perinteisesti kolmella tukijalalla, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Yhteiskunnalliset yritykset ovat sosiaalisen vastuun erityisosaajia. Onko teidän organisaatiossanne mietitty, mikä merkitys ympäristövastuulla on toiminnallenne? Painaako vastuu ympäristöstä, vai voisiko se nostaa toimintaanne?

Ympäristövastuu määritellään näin: ”Vastuullinen yritys tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset, noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.”

Mielestäni kaikki kolme yritysvastuun aluetta tarvitsevat toisiaan. Jos yritys haluaa säilyä elinvoimaisena pitkällä tähtäimellä, sen pitää kantaa vastuuta myös ympäristöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritys minimoi haitalliset ympäristövaikutuksensa ja maksimoi aiheuttamansa hyvät vaikutukset.

 

Vastuullisuustyöhön on apua tarjolla

 

Yhteiskunnallisesti rakentava toiminta on aina myös ympäristövastuullista. Jos yhteiskunnallinen tehtävä on toiminnan tarkoitus, ympäristövastuu on päivittäisiä valintoja sen suhteen, millä tavalla tehtävää toteutetaan.

Ympäristövastuu voi kantaa yritystä eteenpäin. Ympäristötyöllä tavoitellaan paitsi parempaa maailmaa myös liiketoiminnan kannalta edullisia asioita, kuten pienempiä kustannuksia, parempaa riskienhallintaa, lisää asiakkaita tai tyytyväisempää henkilökuntaa.

Tärkeää on, että yrityksen ympäristötyön tavoitteet asetetaan sinne, missä ovat merkittävimmät ympäristövaikutukset ja parhaat mahdollisuudet kehittää toimintaa. Muusta toiminnasta erillistä työsarkaa ympäristöasioista ei edes kannata lähteä luomaan.

Yrityksen merkittävimpien ympäristövaikutusten ja omien mahdollisuuksien tunnistamiseen voi tarvita apua. Esimerkiksi kaupungin ympäristökeskuksen, yritysneuvojien ja Motivan neuvontapalvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Myös Ekokompassiin ja muihin kohtuuhintaisiin työkaluihin kannattaa tutustua. Tietoa ja tukea saa myös vuokranantajalta, jätehuoltoyritykseltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Asiakkaat osaavat kertoa, mikä on heille merkittävää. Yhteistyö on tulosten ja vaikuttavuuden kannalta tärkeää.

 

Ekokompassin käyttäjien saavutukset konkreettisia ja vakuuttavia

 

Monet pienetkin yritykset, liitot ja järjestöt tekevät varsin kunnianhimoista ympäristötyötä. Mukana on myös yhteiskunnallisia yrityksiä. Apuna käytetään Ekokompassia tai muita käytännönläheisiä työkaluja.

Ekokompassin käyttäjien saavutukset ovat usein konkreettisia ja vakuuttavia: siivousalan yritys ottaa käyttöön kemikaalittoman siivousmenetelmän, lounasravintola vähentää hävikin puoleen, apteekki puolittaa muovikassien kulutuksen, kierrätysmyymälät vaihtavat vihreään sähköön, yleisötapahtuma opastaa kävijät paikalle julkisella liikenteellä.

Ekokompassin käyttäjät saavat tuekseen yrityskohtaisen neuvojan sekä valmiin toimintamallin. Ympäristöohjelma räätälöidään aina yhdessä toimintaan sopivaksi. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen saa Ekokompassi-sertifikaatin. Kun ympäristötyössä keskitytään oleelliseen ja tehdään konkreettisia tekoja, myös viestintä on helppoa.

Ympäristöjohtaminen on samanlaista kuin muukin johtaminen: Tunnista lähtötilanne, aseta tavoitteet, sovi toimenpiteet ja seuraa tuloksia. Toimi tulosten mukaan. Yrityksen lähtötilanne ei ratkaise, eikä toiminnan luonne. Keskeistä on jatkuva parantaminen konkreettisin askelin. Kun taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu tukevat toinen toisiaan, ollaan tiellä kohti kestävää kehitystä.

Johdatko sinä eettisesti?

Intohimoinen suhtautuminen organisaation päämäärään on tärkeä eteenpäin vievä ja energisoiva voima johtamisessa. Intohimo tarttuu muihinkin ja näin saadaan enemmän aikaiseksi. Merkityksellisyyden kokemus tukee osaltaan työhyvinvointia. Upea, mutta myös ongelmallinen tilanne.

Eettinen johtaminen on on lyhyesti määriteltynä sellaista johtamista, joka samanaikaisesti edistää sekä tuottavuutta että työhyvinvointia. Merkityksellisyyden kokemus vaikuttaa positiivisesti molempiin ja on mille tahansa organisaatiolle ja johtajalle tärkeä voimavara.

 

Johda kohti merkityksellistä päämäärää

 

Toisinaan puhtaasti kaupallisia yrityksiä moititaan niiden päämäärästä, siitä, että niitä kiinnostaa vain voitonteko. Monesti kuitenkin niilläkin on jokin suurempi päämäärä mielessä. Halutaan parantaa maailmaa jollakin tavalla omien tuotteiden tai palvelujen kautta. Tai sitten motivoi rahan tekeminen tai yksin oma ura. Yhteiskunnallisen yrityksen tavoite on tuottaa jotakin enemmän, jotakin arvokkaampaa yhteiseksi hyväksi.  Tavoitteen merkityksellisyys, se mitä tehdään, on yhteistä näille kaikille tilanteille.

Tuotannollisten päämäärien saavuttaminen, ovat päämäärät sitten taloudellisesti palkittuja tai eivät, voi ohjata toimintatapaa ja sen myötä myös tavoitteiden saavuttamista väärille urille, jos unohtuu sen merkitys, miten tehdään. Kun visio vie, voi syntyä kiusaus ottaa hiukan työntekijöiltä hyvän tekemiseksi muille. Johtamisen etiikan näkökulmasta tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhdistämisen haaste johtamisosaamiselle sekä arvomaailmalle ja uskomuksille pysyy tavoitteen laadusta riippumatta. Kun johtaja kokee tavoitteen ja vision hyvin merkityksellisenä ja on voimakkaasti sitoutunut siihen, se voi ohjata sivuun yhtä lailla kuin taloudellisen hyödyn tavoittelu.

On samoin epäeettistä keskittyä yksin työhyvinvointiin. Töissä on tarkoitus tehdä töitä, se on työsopimussuhteen solmimisen syy. Ja merkillisellä tavalla, samoin kuin yksisilmäinen keskittyminen tuottavuuteen työhyvinvoinnin kustannuksella, turmelee tuottavuuden; yksisilmäinen keskittyminen työhyvinvointiin turmelee työhyvinvoinnin, kun tavoitteellinen tekeminen unohtuu.

 

Huolehdi johtamisosaamisestasi

 

Mistä kaikesta työhyvinvointi ja tuottavuus syntyvät? Jokaisen johtajan ja esihenkilön on hyvä perehtyä molempiin johtamisen osa-alueisiin siinä määrin syvällisesti, että pystyy hoitamaan oman tehtävänsä. Eettisen johtamisen onnistuminen vaatii tietoa ja osaamista, sekä kykyä syvälliseen itsereflektioon ja henkistä kypsyyttä.

Johdatko sinä eettisesti? Testaa!

 

 

Vaikuttavuus palvelutuotannon keskiöön

Suomi on kiistatta yksi maailman parhaista maista asua ja elää. Silti tässä ihanuuksien ihmemaassa on syrjäytymisvaarassa jopa 120 000 lasta ja nuorta. Heillä ei ole edessään sitä samaa koulutuksen, riittävän toimeentulon ja arjen hyvinvoinnin näkymää kuin ikätovereillaan. Mikä olisi paras tapa varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on edessään kestävä tulevaisuus?

Tätä haastetta ratkaisemaan Suomeen on rakennettu tuhansia hankkeita. Maa on täynnä hyvää tahtovia ja taitavia ammattilaisia, jotka tekevät asiat niin kuin on suunniteltu. Hyvän tarkoittaminen tai yksittäisten, sinänsä oikeiden, tekojen tekeminen ei kuitenkaan aina johda vaikuttavuuteen. Esimerkiksi siihen, että syrjäytymisuhka voitaisiin yhteisin voimin kokonaisuudessaan poistaa.

Vaikuttavuuden osoittaminen osaksi palvelusopimuksia
Vaikuttavuudesta on tullut muotitermi, joka on lähes automaattisesti mukana strategioissamme. Jo nyt voi olla vaikea löytää yritystä, kuntaa tai järjestöä, jonka toiminnassa vaikuttavuuden osoittaminen ei näyttelisi merkittävää roolia. Hyvä näin. Tulevaisuudessa meidän on kuitenkin kurotettava korkeammalle. Vaikuttavuus on vietävä käytäntöön, osaksi rahoitussopimuksia, ja se on todennettava.

Vaikuttavuuden osoittamisen käytännön merkitys kasvaa uusiin mittoihin, jos toimijoilla on uskallusta ottaa se osaksi palvelusopimuksia, kannusteineen ja sanktioineen. Tälle on olemassa hyvät perusteet. Miksi maksaa hyvän tarkoittamisesta tai tekemisestä, jos voisi maksaa aidosti toteutuneesta ja mitatusta hyvästä? Mitatusta hyvästä maksaminen tuo julkisen sektorin rahoittamaan toimintaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Kun maksetaan vain todennetuista vaikutuksista ja säästöistä, kynnys investoinneille pienenee merkittävästi.

Mittarit vaikuttavuuden todentamiseen täytyy kehittää itse
Vaikuttavuusperusteisten sopimusten tekeminen koetaan kuitenkin usein vaikeaksi. Mistä ihmeestä löydämme sellaiset mittarit, jotka sopivat juuri meidän hankkeeseemme? Kuka ne voisi meille kertoa? Hyvän mitta -hanke opetti meille, että tällainen kysymyksenasettelu ja heittäytyminen pelkästään ulkopuolisten viisauden varaan voi viedä hakoteille. Ei mittareiden luokse ole oikopolkuja. Eikä mittareita voi kaupan hyllyltä noukkia, ne on rakennettava itse alkuperäisen yhteiskunnallisen tarpeen, tavoitellun vision ja tavoitteiden pohjalta.

Monet yksittäiset mittarit ovatkin ohjanneet väärään suuntaan. Sitä on saatu, mitä ollaan tilattu, vaikka alun perin ehkä haluttiin vähän eri asiaa. Mittaamisen erilaisilla aikaväleillä on suuri merkitys. On ymmärrettävä lähtötilanne, tavoiteltu muutos, välitavoitteet ja omien toimenpiteiden vaikutus verrattuna verrokkiryhmään. Vasta silloin voidaan tietää, mitä on tapahtunut ja onko se pysyvää.

Onnistumisen mahdollisuudet ovat tutkimuksen ja digitalisaation myötä kasvaneet. Sitä dataa, jota voitaisiin tarpeiden määrittelyssä ja tavoitteiden asettamisessa hyödyntää, on koko ajan enemmän ja enemmän. Yhä useammassa palvelussa on sellaisia osakokonaisuuksia, joissa mittarit voidaan asettaa niin, että ne palvelevat alkuperäistä tavoitetta ja visiota. Tämä puolestaan edellyttää tekijöiden, niin tilaajien kuin palvelun tuottajienkin, kykyä analysoida tarvetta, luoda tavoitteita sekä mallintaa potentiaalisia vaikutuksia.

Oikeaan aikaan saatujen ja oikeanlaisten palveluiden ansiosta yhä useampi syrjäytymisuhan alla oleva lapsi ja nuori pärjää elämässään, tuen ja palveluiden tarve vähenee ja kustannussäästöt yhteiskunnalle ovat merkittäviä. Innovatiiviset toimintamallit kuten SOS-Lapsikylän Varkauden malli, Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos ja Icehearts ovat jo lähteneet systemaattisesti osoittamaan toimintansa tuloksellisuutta. Vaikuttavuusperusteisten hankintojen ja sopimusten laajemman käytön avulla ne tuhannet muutkin hankkeet saadaan tukemaan samaa yhteistä päämäärää.

***

Keskustelu teemasta jatkuu Suomi Areenalla Halpa hinta vai hyvä elämä – Vaikuttavuus ratkaisee -keskustelussa maanantaina 10.7. klo 15.15.

Mukana keskustelemassa ovat
– sisäministeri Paula Risikko
– Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen
– SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen
– Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen
– kokemusasiantuntija Yonatan Gebrenegus Osallisuuden aika ry:stä.
Paneelia vetää toimittaja Riku Rantala.

Keskustelun järjestävät ARVO, SOS-Lapsikylä ja Hyvän mitta -hanke. Tervetuloa mukaan!

Johtaja, ethän juutu etiikkavankilaan

Johtajuuden keskeisin kysymys on: Mitä on hyvä johtajuus? Hyvyyden tarkastelussa on perinteisesti pitäydytty vaikuttavuuden arvioinnissa. Kapeimmillaan vaikuttavuutena on pidetty tehokkuutta, toimintaa, jossa niukoilla resursseilla saavutetaan paras mahdollinen (taloudellinen) tulos. Laajemmin asiaa katsottaessa huomioidaan myös sellaisia asioita kuin asiakastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi sekä toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Olipa tulkinta vaikuttavuudesta suppeampi tai laajempi, keskustelu vaikuttavuudesta kohdistuu lopputulokseen. Siis siihen mitä johtajuuden avulla on saavutettu tai aiotaan saavuttaa.

Riittääkö lopputuloksen tarkastelu kun puhumme hyvästä johtajuudesta? Tuskin. Johtamisetiikassa ei ole kyse pelkästään lopputuloksen hyvyydestä, vaikka tutkimukset suomalaisten johtajien ja esimiesten joukossa tuovat esille lopputuloksen olevan keskeistä johtajien arvioidessa itse omaa onnistumistaan. Jos onnistumisen tarkastelu lukkiutuu vain tähän näkökulmaan, voimme puhua etiikkavankilasta, yhden näkökulman ylivallasta. Seurauksena on tunnelinäkö. Se yhdistettynä vauhtisokeuteen, liian nopeaan päätöksentekoon, on eettistä johtajuutta rapauttava yhdistelmä.

Hyvän johtajuuden arvioinnissa tarvitaan myös johtajan toiminnan motiivien ja hänen käyttämiensä keinojen tarkastelua. Yleensä ajatellaan, että hyvinvointia edistävät ja toisia ihmisiä auttavat ja tukevat motiivit ovat hyväksyttävämpiä kuin omaa etua ja vallanhimoa tyydyttävät motiivit. Motiiveihin liittyvät läheisesti arvot, sillä nämä ovat yksi keskeinen motiivien lähde. Arvot antavat johtajan toiminnalle suunnan ja ilmenevät hänen päätöksenteossaan ja valinnoissaan. Sellaisten arvojen kuin suvaitsevaisuuden, vastuullisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden voi ajatella olevan tärkeitä ohjenuoria johdettaessa nykyisiä työelämän organisaatioita.

Johtajuudessa käytettyjen keinojen pitää olla sellaisia, että ne kestävät päivänvalon. Toiminnan tarkoitus ei pyhitä keinoja. Meidän ei pidä valehdella, vaikka arvioisimme valehtelun tuottavan hyötyjä. Jos hyväksymme oman valehtelun, meidän pitää myös hyväksyä muiden valehtelu. Lopulta olemme valehtelun noidankehässä, emmekä voi luottaa kehenkään. Parempi olla rehellinen.

Seurausten, motiivien ja keinojen näkökulmat tuottavat usein ristiriitaisia näkemyksiä johtajuuden eettisyydestä. Johtajalla voi olla toimintansa motiivina hyvä tahto, mutta seuraukset ovat katastrofaaliset. Tai ala-arvoinen keino synnyttää hyvää isolle joukolle. Käytännön työssä johtaja joutuu punnitsemaan eri näkökulmia ja toimimaan ristiriitojen kanssa. Hänen moraalinen vahvuutensa ja tilanteen monipuolinen ymmärtäminen auttavat toimimaan kuormittavissa tilanteissa. Organisaatiokulttuurin eettisyys luo raamit hyvälle johtajuudelle ja mahdollistaa sen toteutumista.

Kuulin joskus muutamista käytännön testeistä, joita voi johtajuudessa (kuten elämässä yleensä) kokeilla. Yhden testin nimi on äititesti: voinko paljastaa toimintani äidilleni? Toinen testi on peilitesti: pidänkö kasvoista, jotka katsovat minua peilistä? Kolmas testi on mediatesti: ei haittaa, jos toiminnastani kerrotaan kaikelle kansalle aamu-uutisissa. Muitakin testejä saa kehitellä.

On aika antaa kunniaa yhteiskunnallisille innovaatioille

Kun puhutaan innovaatioista, tarkoitetaan usein teknillisiä ja kaupallisia innovaatioita. Vasta viime vuosina keskusteluun ovat nousseet myös sosiaaliset eli yhteiskunnalliset innovaatiot. Ne ovat uusia tapoja, prosesseja, tuotteita tai palveluita, joilla ratkaistaan yhteiskunnan keskeisiä haasteita. Ja niitähän meillä Suomessakin riittää.

Eräs tunnettu suomalainen innovaatio, joka on jälleen saanut huomiota kansainvälisestikin, on äitiyspakkaus, vuodelta 1937.

Yhteiskunnallisten yritysten missiona on vastata yhteiskunnassamme ilmeneviin isoihin haasteisiin. Yritysten toiminnan keskiössä on ihminen, niiden asiakas. Jotta asiakkaalle pystyttäisiin tuottamaan korkeatasoisia palveluita, yrityksiltä edellytetään kykyä kehittää uusia toimintatapoja ja tuotteita.

Suomalaiset yhteiskunnalliset yritykset ovat onnistuneet kehittämään innovaatioita, joista on nyt kiinnostuttu kansainvälisesti. Y-Säätiön yhteiskunnallinen innovaatio, Asunto ensin -malli, on herättänyt laajasti mielenkiintoa. Malli on yksinkertainen: Asunnoton ihminen, joka tarvitsee kodin (siinä missä muutkin ihmiset), saa asunnon ilman ehtoja. Koti mahdollistaa sen, että muiden asioiden kuten terveyden ja erilaisten sosiaalisten ongelmien hoitaminen on helpompaa.

Y-Säätiöllä on yli 16 000 asuntoa ympäri Suomea. Y-Säätiön yhteiskunnallinen innovaatio on omalta osaltaan mahdollistanut sen, että Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt.

Toinen yhteiskunnallinen innovaatio, Sukupolvienkortteli, on myös herättänyt laajasti kiinnostusta muualla Euroopassa. Helsingin Jätkäsaareen juuri valmistunut kortteli on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas), Setlementtiasunnot Oy:n ja Asuntosäätiön yhdessä kehittämä, Suomessa ainutlaatuinen monisukupolviasumisen malli.

Sukupolvienkorttelissa on samassa korttelissa Ara-vuokra-asuntojen lisäksi myös opiskelija-asuntoja ja hintasäänneltyjä hitas-omistusasuntoja. Korttelin konsepti korostaa yhteisöllisyyttä ja edustaa uutta ajattelua Suomessa. Korttelissa toteutetaan ajatusta laajennetusta kodista, ja asukas voi hyödyntää kattavia yhteisiä tiloja, kuten pesulaa, aulan kahvilaa ja oleskelutiloja sekä kuntopolkunakin toimivaa sisäkatua. Korttelin asukkaille tarjotaan myös yhteisöllisyyskoordinaattorin palveluja. Sukupolvienkortteli toimii kuin kyläyhteisö keskellä kaupunkia. Se sai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ensimmäisen Vuoden Parhaat Ara-neliöt-tunnustuspalkinnon.

Esimerkit kertovat siitä, että Suomessa osataan tehdä innovaatioita, jotka tähtäävät ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Innovointikyky löytyy yritysten sisältä, ja ratkaisut syntyvät joko yrityksissä itsessään tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Se, että yhteiskunnalliset yritykset panostavat asiakkaidensa hyvinvointiin ja sitä kautta kokonaisvaltaisen elämänlaadun vahvistamiseen, on melko uusi näkökulma verrattuna siihen, miten paljon puhutaan ja halutaan selvittää kuluttajien kulutustottumuksia ja toiveita. Yhteiskunnallisissa yrityksissä asiakkaiden mielipiteitä kuullaan herkällä korvalla jo tuotteita ja palveluita suunniteltaessa.

Milloin Suomessa aletaan ymmärtää yhteiskunnallisten innovaatioiden merkitys ja tuottaa ja markkinoida yhä enemmän tuotteita ja palveluita, jotka lisäävät laajasti ihmisten hyvinvointia? Yhteiskunnallisilla innovaatioilla on myös kansantaloudellista merkitystä. Kun onnistutaan vähentämään asunnottomuutta, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä lisäämään ihmisten osallisuutta omaan elämäänsä, koko yhteiskunnan hyvinvointi paranee.

Viisi toivetta Joulupukille ja itse kullekin säädylle

Huhhuh, mikä vuosi! Menemättä terroriuhkiin, maailmanpolitiikkaan tai edes kansallisiin tapahtumiimme, vuosi 2016 jäi meille arvolaisille mieleen varsinaisena toiminnan vuotena. Lähtölaukauksena vuoteen toimi tammikuussa virallisesti startannut vastuullisen johtamisen ja sosiaalisten innovaatioiden tutkimus- ja kehittämishanke.

Vastuullisen johtamisen käytäntöjen lisäksi olemme havainneet, että yhteiskunnallisilta yrityksiltä puuttuu konkreettisia työkaluja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen. Onneksemme kumppaneiksi löytyi Me-säätiön johdolla varsinainen Dream Team; RAY, Sitra sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Veikkaus. Syntyi Hyvän Mitta, kunnianhimoinen vuoden mittainen kokeiluhanke, jonka aikana 13 yhteiskunnallisen toimijan tuloksellisuutta ja työn vaikuttavuutta mitataan kuuden kokeneen arvioitsijan toimin.

Ja niin kuin kunnon Dream Teamillä pitääkin olla, myös Hyvän Mitan kumppaneilla on tekemisessään isoja unelmia. Yhteiset arvot ja missio ovat ratkaisevia suurten unelmien saavuttamisessa ja ketterät, uutta kokeilevat toimintamallit edellyttävät luottamusta. Hyvän Mitta onkin käytännön laboratorio paitsi vaikuttavuuden mittaamiselle, myös sille, kuinka tehokkaasti samaan päämäärään uskova verkosto pystyy työskentelemään.

Vaikka molemmat ARVOn vetämät hankkeet ovat laajoja ja tavoitteiltaan yleviä, niillä on vain yksi lopullinen päämäärä: auttaa yksittäisiä ihmisiä selviytymään päivittäisistä haasteistaan ja nauttimaan elämästään parhaalla mahdollisella tavalla. Yksittäisiä ihmisiä, kuten Roosaa, Jania, Merjaa, Teijaa ja Joelia, joiden tarinoista voit lukea lisää täältä.

Jotta voisimme auttaa suomalaisia parhaalla mahdollisella tavalla, minulla on vuodelle 2017 viisi toivetta:

1. Vaikuttavuutta tekijöiltä: Suomi täyttää ensi vuonna pyöreät 100 vuotta ja maassamme juhlistetaan toimijoita, jotka parantavat elämän laatuamme joka päivä. Toivon, että sen tärkeän työn vaikuttavuus todennetaan selkein mittarein ja tehdään entistä paremmin näkyväksi.

2. Viisautta päättäjiltä: Kuntavaalit ja maakuntauudistus täyttää ensi vuonna ison osan julkisesta keskustelusta. Toivon, että päättäjillä on viisautta ottaa julkisella rahalla tehtävissä hankinnoissa AINA huomioon myös palveluita tarvitsevat ihmiset ja heidän tarpeensa.

3. Avointa keskustelua: Keskustelu, syvällinen, pinnallinen ja kaikkea siltä väliltä, täyttää foorumit twitteristä Suomi Areenaan. Toivon, että meillä on rohkeutta kuunnella myös omasta mielipiteestä poikkeavia kantoja sekä luoda uusia näkemyksiä ja ratkaisuja avoimin mielin.

4. Johtajuutta: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja taloudellisesti vakaalla pohjalla olevan toiminnan yhdistäminen ei ole helppoa. Toivon tekijöiltä kykyä nähdä myös päätösten tili- tai vaalikautta pidemmät vaikutukset ja vastuullista johtajuutta ottaa nämä vaikutukset aidosti huomioon. Vaikka se omia, lähipiirin tai -ajan intressejä satuttaisikin.

5. Pieniä voittoja: Toivon, että pystyisimme päivittäisessä tekemisessämme tekemään pieniä rohkeita tekoja. Niillä on tapana kasaantua suuremmiksi voitoiksi ajan kanssa. (Suuremmat suomalaisvoitot ovat tottakai nekin tervetulleita vaikkapa hiihdon, taitoluistelun ja koripallon kansainvälisissä urheilutapahtumissa, jotka Suomessa ensi vuoden aikana järjestetään).

Toiveet jäävät valitettavan usein vain toiveiksi, jos niiden eteen ei ole valmis tekemään itse töitä. Joulupukkikaan ei ihan kaikkea ehdi hoitaa kuntoon… Toivelista onkin samalla myös työlista, ja lupaan omalta osaltani olla edistämässä toiveita niin hyvin kuin mahdollista.

Tiedän myös, että koko ARVOn verkosto yksittäisestä ihmisestä yhteiskunnan huipulle asti on sitoutunut etsimään ratkaisuja viheliäisimpiin ongelmiimme. Se on mitä inspiroivinta työtä, josta olemme kaikki ylpeitä.

Rauhaisaa joulun aikaa itse kullekin säädystä riippumatta.

EU-komissio sai suositukset yhteisötalouden ja yhteiskunnallisten yritysten edistämiseksi

EU:ssa ja sen jäsenmaissa on viime vuosina kiinnitetty entistä enemmän huomiota yhteisötalouteen ja yhteiskunnallisiin yrityksiin. EU:n komission mukaan yhteiskunnalliset yritykset ovat olleet taantumassa (ainoa) selvästi kasvava sektori, ja niiden mahdollisuudet työllisyyden ja talouden parantajina on tunnustettu. Ne voivatkin omalta osaltaan tarjota vastauksia moniin Eurooppaa koetteleviin haasteisiin.

Eurooppalaisessa keskustelussa ollaankin yleisesti astumassa uuteen vaiheeseen, jossa pyritään konkreettisesti edistämään yhteisötaloutta ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Tämä tapahtuu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.*

Myös eri maissa yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet kiinnostavat yhä enemmän. Tämä näkyy erityisinä hallitusten strategioina tai ohjelmina, lainsäädäntönä sekä rahoitus- ja muina tukitoimina.

Komission laajapohjainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntijaryhmä GECES luovutti vastikään komissiolle raporttinsa ”Social enterprises and the social economy going forward”. Raportti antaa komissiolle ja jäsenmaille suosituksia osallistavan ja vaikuttavan kasvun edistämiseksi. Se identifioi neljä keskeistä toiminta-aluetta, joilla yhteisötaloutta ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaympäristöä voidaan parantaa: 1) näkyvyys ja tunnustaminen, 2) rahoituksen saavutettavuus, 3) oikeudellinen ympäristö/sääntely sekä 4) kansainvälinen kehitys ja kasvu.

Näkyvyys ja tunnustaminen
Raportti toteaa, että yhteiskunnallisten yritysten näkyvyyttä ja tunnustamista täytyy lisätä ja ymmärrystä siitä, mitä ne ovat, edistää. Esimerkiksi Suomessa yhteiskunnalliset yritykset sekoitetaan usein sosiaalisiin yrityksiin. Myös suhde yritysten yhteiskuntavastuuseen (CSR) voi olla epäselvä.

Raportissa kehotetaan komissiota, jäsenvaltioita ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimijoita keräämään vahvempaa näyttöä yhteiskunnallisten yritysten lisäarvosta ja viestimään siitä nykyistä paremmin.

Raportissa mainitaan myös tietojen kokoaminen ja EU:n laajuisen, yhteisen tiedotusstrategian luominen. Siinä todetaan, että yhteiskunnallisten vaikutusten hallinnointia koskevaa osaamista ja työkaluja kannattaisi jakaa ja osaamista yhteiskunnallisten vaikutusten raportoinnissa parantaa.

Lisäksi raportti haluaa tukea yhteiskunnallisten yritysten erilaisia verkostoja ja yhteistoimintaa, mikä mahdollistaa synergiaedut ja keskinäisen oppimisen. EU-tasolla verkostot voivat edustaa yhteiskunnallisia yrityksiä ja osallistua politiikan luomiseen.

Raportissa todetaan, että komission ja jäsenvaltioiden pitäisi eri tasoilla sisällyttää yhteiskunnallinen yrittäjyys politiikkoihinsa, ohjelmiinsa ja käytäntöihinsä. Konkreettisina toimina mainitaan mm. yhteiskunnallisten yritysten tukikelpoisuus EU:n rahoitusohjelmissa, osallistuminen eurooppalaisiin liikkuvuusohjelmiin sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten keskinäisen oppimisen ja osaamisen edistäminen kokonaisvaltaisten tukistrategioiden luomisessa.

Rahoituksen saavutettavuus
Raportin toinen toiminta-alue käsittelee eurooppalaista taloudellista ympäristöä, joka mahdollistaa yhteiskunnallisille yrityksille pääsyn rahoitukseen. Suositukset koskevat osaamisen kehittämistä, rahoitusta ja infrastruktuurin kehittämistä. Raportti suosittelee mm. lisäresursseja koulutusohjelmiin, yrityshautomoihin yms., jotta yhteiskunnallisille yrityksille voidaan antaa räätälöityä tukea liikkeenjohdollisen osaamisen sekä rahoituksellisen kestävyyden vahvistamiseksi.

Konkreettisiin ehdotuksiin sisältyy myös se, että rahoitussektorin tietoisuutta yhteiskunnallisista yrityksistä ja niiden erityispiirteistä parannettaisiin. Myös osaamista sosiaaliseen vaikuttavuuteen perustuvissa investoinneissa tulisi kehittää. Raportissa mainitaan, että julkista rahoitusta tulee edelleen osoittaa yhteiskunnallisille yrityksille ja edistämään yksityisen pääoman sijoituksia. Raportti haluaa myös vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja kartoittaa eri maiden verotuskäytännöt.

Oikeudellinen ympäristö/sääntely
Raportissa kiinnitetään huomiota myös sääntely-ympäristöön, joka kannustaa perustamaan ja kehittämään yhteiskunnallisia yrityksiä. Raportissa todetaan, että eri maiden lainsäädäntö ja määritelmät ovat kirjavia. Tämän vuoksi komissio voisi antaa suosituksen, joka ei sido jäsenmaita, vaan joka auttaisi maita rakentamaan omaa tarkoituksenmukaista lainsäädäntöä tarpeen mukaan.

Raportti kehottaa edistämään keskinäisten yhtiöiden ja osuuskuntien rajat ylittävää toimintaa, jotta ne voisivat täysin hyödyntää mahdollisuuksiaan sisämarkkinoilla.

Julkissektorin tulisi käyttää hyödyksi hankintadirektiivien tarjoamat mahdollisuudet sekä lisätä tietoisuutta valtiontukisäännöksistä ja niiden vaikutuksista yhteiskunnallisiin yrityksiin, jotka tarjoavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita (SGEI).

Uutena avauksena raportissa halutaan auttaa yhteiskunnallisia yrityksiä kansainvälisessä kehityksessä, erityisesti lisäämällä unionin tukea kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen.

**
Mitä tapahtuu tämän jälkeen? Raportti ei tietenkään ole komission lupaus vaan asiantuntijoiden laatima raportti. Komission on käsiteltävä raportti suosituksineen ja tehtävä päätökset sen edellyttämistä toimista.

Toisaalta komission eri pääosastot ovat seuranneet hyvin tiiviisti raportin valmistelua, joten siinä ei ole ollut yllätyksiä.

Itse odotan komissiolta jossain muodossa konkreettista toimintasuunnitelmaa, jonka toteutukseen ja seurantaan kytketään tiiviisti sekä jäsenmaat, yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimijat että asiantuntijat.

Bratislavan 1.12.2016 annettu julistus on samoilla linjoilla. Sen allekirjoittaneet EU -jäsenmaat mm. kehottavat EU:n instituutioita, erityisesti komissiota ja parlamenttia, tutustumaan tarkoin GECESin raporttiin ja hyödyntämään sen suosituksia kaikessa yhteisötalouteen liittyvässä päätöksenteossaan. Komission ”Sosiaalisen yrittäjyyden aloite” tulisi päivittää uudella eurooppalaisella yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintasuunnitelmalla. Komissio voisi pyytää GECESiä laatimaan suunnitelman niin, että se olisi hyväksyttävissä joulukuussa 2017.
Raportti ja lisätietoa GECESistä löytyy täältä.

***
*Yhteiskunnallisten yritysten määrää EU:ssa ja Suomessa on vaikea arvioida. Ei ole yhteisiä määritelmiä eikä vertailukelpoisia tilastoja, jos ylipäätänsä on lainkaan luotettavaa tietoa. Komission arvion mukaan Euroopassa on kaksi miljoonaa yhteisötalouden yritystä, jotka työllistävät yli 11 miljoonaa työntekijää eli 6 % kokonaistyövoimasta.

Suomessa yhteiskunnallisia yrityksiä on [ETLA:n mukaan arviolta reilut 19 100], eli noin 5 % kaikista yrityksistä. Suomalaisen Työn Liiton hallinnoiman Yhteiskunnallisen Yrityksen merkin on hakenut ja saanut käyttöönsä 116 yritystä, ja ARVO-liiton jäseninä on yli 40 yritystä.

Onko Trump eettinen johtaja?

On mahdollista, että Donald Trump saattaa nousta maailman mahtavimmaksi johtajaksi. Vaalien lähestyessä mieltäni on johtamisen tutkijana yhä enemmän alkanut askarruttaa kysymys, onko Trump eettinen johtaja? Entäpä mikäli hän ei sitä ole, mitä maailmalle tapahtuu, jos hänet valitaan?

Eettisyyden ehkä yleisimmin omaksuttu sääntö kuuluu: ”Älä tee toiselle mitään, mitä et toivoisi hänen tekevän sinulle.” Voimme koetella Trumpin esittämiä puheita tätä sääntöä vastaan nähdäksemme, onko hän eettinen ihminen.

Trump on muun muassa ehdottanut, että USA:n rajat suljettaisiin maahanmuuttajilta ja rakennettaisiin aita USA:n ja Meksikon välille. Ollakseen eettinen Trumpin täytyisi siis hyväksyä, että hänet jätettäisiin muiden maiden ulkopuolelle ja hänen ja muiden ihmisten välille rakennettaisiin aita. Tätä hän tuskin haluaisi.

Trump on edelleen sanonut, että hän voi koska vain suudella naisia ja kosketella heidän sukupuolielimiään. Haluaisiko kukaan, että joku tuntematon yhtäkkiä alkaisi suudella häntä ja kosketella hänen sukupuolielimiään? Tuskin sitä haluaisi edes Trump itsekään.

Eettisyyteen liitetään usein myös erilaisia hyveitä. Johtajien eettisyyteen on liitetty sellaisia hyveitä kuin kokemus, osaaminen, pyrkimys hyvään, oikeudenmukaisuus, vaatimattomuus. Mikäli Trumpia vertaa näiden hyveiden avulla siihen virkaan, johon hän on pyrkimässä, ei voi kuin päätyä siihen, ettei hän juuri täytä viran suuria saappaita. Hän ei ole vaatimaton eikä oikeudenmukainen, sillä vaatimaton ja oikeudenmukainen henkilö arvostaisi vastustajaansa. Hän ei omaa kokemusta politiikasta eikä osaamista ulkopolitiikan hoitamisesta, joka on keskeinen USA:n presidentin tehtävä.

Pelkäänpä ettemme tule saamaan Trumpista eettistä presidenttiä, jos hänet tuohon tehtävään valitaan. En ole kuitenkaan ainoa, joka on pelännyt johtamisen mukanaan tuomia pimeitä puolia. Martin Luther kirjoitti aikoinaan (vuonna 1523): ”Kunnollinen prinssi on aikojen alusta asti ollut harvinainen lintu. Lähes säännönmukaisesti prinssit ovat olleet suurimpia hulluja ja pahimpia rikollisia, mitä maa päällään kantaa. Heidän taholtaan ei voi odottaa suuria. Voi vain pelätä pahinta.” Paljon ei näemmä maailma ole muuttunut noin 500 vuodessa.

Yhteiskunnallinen viestijä, nosta rima korkeammalle

14. syyskuuta huomasin Twitter-feedissä ensimmäiset linkin jaot eurooppalaisilta yhteistyöorganisaatioiltamme: Arvostettu brittilehti The Guardian oli julkaissut Y-säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakisen asunnottomuusaiheisen kirjoituksen otsikolla Lessons from Finland: helping homeless people starts with giving them homes.

Kaakinen, pomoni, oli näyttänyt kirjoittamaansa artikkelia minulle muutama viikko aikaisemmin ja kertonut, että aikoo tarjota sitä Guardianille. Laskeva asunnottomuus on aihe, joka meille suomalaisille alan toimijoille on itsestään selvä. Yhtäkkiä se nousi kansainväliseksi uutiseksi.

Seuraavana päivänä Guardianin jutun ilmestymisestä The Independent haastatteli Juha Kaakista ja julkaisi artikkelin UK should follow Finland, the only European country where homelessness has decreased.

The Independentin jutussa kerrotaan Suomessa toteutettavasta Asunto ensin -mallista, jossa asunnon saamiselle ei aseteta ehtoja. Kun ihmisellä on oma koti, hänen on helpompi ryhtyä rakentamaan muita elämän perusasioita, kuten työtä, terveyttä ja ihmissuhteita. Suomessa tämä toimintamalli on todettu kustannustehokkaammaksi kuin muut ”perinteiset” keinot, väliaikainen majoitus ja yömajat.

Eikä siinä vielä kaikki: Pian ulkomaisen median haastattelupyyntöjä suorastaan sateli. Kaakinen oli haastattelussa BBC 5 -radiokanavalla ja Irlannin Newstalk-radiossa.  Ne halusivat tietää, mitä Suomessa on tehty asunnottomuuden vähentämiseksi ja voitaisiinko samanlaisia ratkaisuja soveltaa Britanniassa tai Irlannissa.

Lokakuussa Suomessa vieraili vielä brittiläinen asumisalan media, ja lisää toimittajia on tulossa loppuvuoden aikana. Toimittajat haluavat tutustua siihen, mitä Y-Säätiö ja sen yhteistyökumppanit, eli kunnat, valtio ja järjestöt, ovat tehneet syrjäytymisen ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi.

Viestinnän ammattilaisena kertoisin tietysti mielelläni, että tämä kansainvälinen julkisuus on pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen mediaviestinnän hedelmiä. Se ei kuitenkaan olisi totta. Y-Säätiön ja sen omistaman M2-Kotien tekemä mediaviestintä on suunnattu pääasiassa kotimaahan, jossa asuntommekin sijaitsevat.

Osa yksiköistämme, toimitusjohtaja mukaan lukien, tekee kuitenkin runsaasti kansainvälistä vaikuttamis- ja kehittämisyhteistyötä. Sen ansiosta tunnemme aika hyvin eri maiden asumisolosuhteita ja verkostomme kasvavat koko ajan. Kaakinenkin oli saanut idean artikkeliin, kun oli lukenut Iso-Brianniassa julkaistun raportin asunnottomuudesta. Hän myös kirjoitti artikkelin The Guardianiin itse.

Kokemuksiemme perusteella voin antaa seuraavat vinkit kansainväliseen vaikuttamiseen ja viestintään – The Independentin otsikkoa mukaillen ”Lessons from Y-Foundation”:

 • Johdon osallistuminen ja sitoutuminen viestintään on elintärkeää.
 • Ole rohkea, kerro saavutuksistasi ja aseta vaikuttamisen ja viestinnän rima korkealle. Me suomalaiset olemme usein liian vaatimattomia ja pidämme saavutuksiamme itsestään selvinä.
 • Etsi se tarkka näkökulma, joka voisi kohdemaassa tai ko. mediassa kiinnostaa lukijoita. Tämä vaatii perehtymistä ja paikallisen median sekä poliittisen keskustelun aktiivista seuraamista.
 • Viestinnässä riskinotto kannattaa, koska sattumalla ja ajoituksella on suuri merkitys sen kannalta, mikä uutinen kulloinkin nostetaan esiin.
 • Verkostoidu, pyydä kommentteja ja vinkkejä muilta. Hyvätkin ideat painuvat unholaan, jos ne eivät koskaan tavoita oikeita ihmisiä tai pääse muiden arvioitavaksi ja kehitettäväksi.

Yhteiskunnallisissa yrityksissä tehdään jatkuvasti innovaatioita

Suomalaisen Työn Liitto julkaisi viime viikolla (14.9.) Kuntamarkkinoiden yhteydessä mielenkiintoisen tutkimustuloksen. Siinä todettiin, että kunnilta puuttuu julkisissa hankinnoissa innovatiivisuus. Sitä kaipasi hankintoihin lisää lähes kaksi kolmesta kuntapäättäjästä.

Arvo-liitossa on tänä vuonna alkanut tutkimushanke, jossa tutkimme yhteiskunnallisen yrityksen eettisyyttä ja innovatiivisuutta. Tutkimukseen tehdyt haastattelut osoittavat merkkejä siitä, että yhteiskunnalliset yritykset tuottavat työssään jatkuvasti yhteiskunnallisesti merkittäviä innovaatioita. Siksi ne olisivat kunnille mitä parhain kumppani. Lue lisää…