Kansalaisjärjestö- ja yhteiskunnallisten yritysten strategia kuuluvat yhteen

Orpon hallitus antoi 6.6. periaatepäätöksen kansalaisjärjestöstrategiasta. Strategiasta toivottiin apua järjestöihin kohdistettujen avustusleikkausten vaikutuksiin.

Toiveet eivät ehkä täyttyneet, mutta ituja tulevaisuuden rakentamiseen strategiasta voi syntyä. Tämä edellyttää kunnianhimoista otetta jatkotyöhön sekä yhteisötalouden kokonaisuuden ymmärtämistä. 

Kansalaisjärjestöt ovat osa yhteisötaloutta 

EU hyväksyi jäsenvaltioita koskevat suositukset yhteisötalouden toimintaedellytysten parantamiseksi loppuvuodesta 2023. EU:n määritelmän mukaan yhteisötalouteen kuuluvat kansalaisjärjestöjen hyväntekeväisyys eli yleishyödyllinen toiminta, keskinäiset yhtiöt ja osuuskunnat sekä yhteiskunnalliset yritykset. Suositukset koskevat siis myös toimijoita, joiden toimintaedellytyksistä kansalaisjärjestöstrategia linjaa. Avoimeksi jää, hyödynsikö tai huomioiko hallitus suosituksia kansalaisjärjestöstrategiassaan. 

Suomessa on voimassa myös vuonna 2021 hyväksytty yhteiskunnallisten yritysten strategia, jota ARVO osana Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskusta on mukana toteuttamassa. Tuoreet EU:n suositukset vaativat, että jäsenvaltiot laativat tai päivittävät yhteisötalouden strategiansa vuoden 2025 loppuun mennessä. Yhteisötalouden ja yhteiskunnallisten yritysten strategian päivitys on Suomessakin alkamassa.  

Yhteinen suunta vahvistaa 

Jotta yhteisötalouden koko potentiaali saadaan käyttöön ja sekä kansalaisjärjestöjen että yhteiskunnallisten yritysten ja osuuskuntien toimintaedellytyksiä vahvistettua, pitää strategiatyössä nähdä kokonaisuus ja ylittää hallinnolliset siilot. Moni kansalaisjärjestö on myös yhteiskunnallinen yritys. 

On välttämätöntä, että nyt erilliset strategiat yhteensovitetaan yhteisötalouden strategiaksi niin, että ne kulkevat samaan suuntaan ja tukevat yhteisötalouden toimijoiden tulevaisuuden rakentamista. Jo nyt on nähtävissä, että kansalaisjärjestöstrategiassa tehdyt linjaukset vaativat parikseen yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytysten voimakasta kehittämistä. Yhteisiä asioita ovat rahoituksen monipuolistaminen, parempi tieto toimijoista ja niiden vaikuttavuudesta sekä valtionavustusten uudistaminen. Näistä tarvitsemme linjauksia myös yhteiskunnallisten yritysten strategiassa. 

Susanna Kallama 
toimitusjohtaja
Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry