Yhteiskunnalliset yritykset luovat uudistavaa kasvua – ja sitä tarvitaan nyt kipeästi

Erilaisten sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien ongelmien kanssa kamppaileva yhteiskunta tarvitsee uudistavaa kasvua, joka yhdistää taloudellisen menestyksen ja hyvinvoinnin.

Uutisia seuraavalle maailmantilanne näyttäytyy tällä hetkellä synkkänä. Kiihtyvä ilmastonmuutos, kuihtuva luonto ja sään ääri-ilmiöt aiheuttavat huolta. Ihmiset voivat huonosti ja kohtaavat lisääntyvää eriarvoisuutta ja toivottomuutta. Vastakkainasettelu kytee ja mielipiteet polarisoituvat. Turvallisuus heikkenee kotona ja kaduilla. Sotia syttyy ja käydään – rauha näyttää monella suunnalla mahdottomalta.  

Olemme päättäneet kehittää taloutta ja yhteiskuntaa rahan ehdoilla. Kaiken toiminnan tärkeimpänä oikeutuksena nähdään vaurauden hankkiminen omistajalle. Ja jos omistaja on yhteiskunta itse, määräävinä tekijöinä ovat tehokkuus sekä kyky luoda yhä parempia tilaisuuksia vaurastumiselle. 

Talouskasvu on kiistatta tuottanut paljon hyvääkin, mutta nyt on aika tunnustaa realiteetit ja myöntää, että rahasta on tullut rengin sijaan hallitsematon isäntä. Olemme menneet ahneuksissamme liian pitkälle ja siitä kärsivät niin ympäristö kuin ihmisetkin. Nyt on aika ottaa komento takaisin omiin käsiimme.  

Vastauksen ja vaihtoehdon tarjoaa uudistava kasvu, joka yhdistää taloudellisen menestyksen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin. Uudistavan kasvun tavoitteena on antaa luonnolle ja ihmisille enemmän kuin ottaa, jolloin kasvua ei tehdä ympäristön ja yhteiskunnan kustannuksella.  

Yhteiskunnalliset yritykset ovat uudistavan kasvun ytimessä ja etujoukoissa.

Niiden toiminnan ytimessä on kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen jotakin sosiaalista tai ekologista haastetta ratkaisemalla. Yhteiskunnallinen yritys luo taloudellista arvoa, mutta ei maksimoi voittoa, vaan vaikuttavuutta. 

Yhteiskunnallisia yrityksiä ja niiden toimintaa ei valitettavasti tunneta riittävän hyvin. Lähes päivittäin joku kysyy, mikä on yhteiskunnallinen yritys. Vastauksen kuultuaan kysyjä yleensä on sitä mieltä, että ajatus on hyvä. Silti joskus tuntuu, että yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten edistäminen junnaa paikallaan.   

Jokainen yritys voisi olla yhteiskunnallinen yritys. Tietoisuutta yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta on pitkäjänteisesti lisättävä ja luotava uskoa siihen, että muutos on mahdollinen. Se vaatii vain ajattelutavan vaihtoa: rahan on oltava enemmän työkalu kuin tavoite.  

Susanna Kallama
toimitusjohtaja
Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry