Suomi tarvitsee monenlaista yrittäjyyttä ja uusia toimintamalleja

Yhteiskunnalliset yritykset yhdistävät uudella tavalla liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Ne tekevät bisnestä, jonka tavoitteena on rakentaa hyvää elämää kaikille.

Arvo-liiton tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan:

Yhteiskunnalliset yritykset yhdistävät uudella tavalla liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Ne tekevät bisnestä, jonka tavoitteena on rakentaa hyvää elämää kaikille.

Yhteiskunnallisilla yrityksillä on toiminnassaan vahva missio. Käytännössä ne esimerkiksi

 • auttavat syrjäytymisuhan alla olevia nuoria löytämään uusia työ- ja koulutuspolkuja (kuten Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos)
 • kouluttavat ja tarjoavat työtä kehitysvammaisille (kuten Rinnekoti-säätiö)
 • tuottavat ympäristöystävällisiä palveluita ja tuotteita
 • rakentavat kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja (kuten Setlementtiasunnot)
 • auttavat asunnottomia löytämään kodin
 • työllistävät pitkäaikaistyöttömiä ja edistävät vaikeasti työllistyvien työllistymistä (kuten Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus)
 • edistävät ikäihmisten hyvinvointia

Tällaisia yrityksiä tarvitaan, kun hyvinvointivaltion rahat eivät enää riitä luomaan hyvinvointia kaikille kansalaisille.

Suomella ei ole enää varaa elää velaksi, ja jotta maa saadaan uuteen nousuun, tarvitaan monenlaista yrittäjyyttä ja uusia toimintamalleja. Tässä yhteiskunnallisilla yrityksillä on tärkeä rooli. Ne täydentävät yhteiskunnan palveluita, vähentävät julkisen rahoituksen tarvetta, toimivat tehokkaasti ja vahvistavat turvaverkkoja.

Eduskuntavaaleissa ja tulevassa hallitusohjelmassa päätetään, miten Suomea kehitetään seuraavat neljä vuotta. Jotta yhteiskunnallisten yritysten tieto, taito ja kokemus olisivat täysillä käytössä mukana nostamassa Suomea uuteen nousuun, Arvo-liiton tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan ovat seuraavat:

 • Yksityinen palvelutuotanto voidaan toteuttaa monella eri tavalla: yhteiskunnallisten yritysten toimintamalli on huomioitava niin tulevassa sote-uudistuksessa kuin julkisissa hankinnoissa yleisestikin
 • Julkisissa hankinnoissa täytyy huomioida hankintojen kokonaisvaikutukset ihmisten hyvinvointiin, ei pelkästään hankinnan suoria kustannuksia.
 • Uusia rahoitusmalleja, kuten vaikuttavuusinvestoimista, on kokeiltava aktiivisesti.
 • Perinteisten toimialojen yli tapahtuvaa toimintaa tulee tukea; vaikeassa elämäntilanteessa oleva ihminen on oikeutettu apuun ilman turhaa byrokratiaa.
 • Julkisia tukia saavia yhdistys- ja säätiötaustaisia toimijoita ei saa rangaista tehokkaasta liiketoiminnastaan. Kannattava liiketoiminta ja yleishyödyllinen toiminta tukevat parhaimmillaan erinomaisesti toisiaan.