Hyvän elämän narratiiveja muuttamassa – ARVOn uusi jäsen Kreatos Films tekee yhteiskunnallista viestintää

Joulukuussa ARVOn jäseneksi liittynyt Kreatos Films osuuskunta tuottaa yhteiskunnallisia videoita, joiden kautta halutaan muuttaa markkinoinnin kenttää ja ihmisten käsityksiä normaalista.

Vielä juuri ennen joulua ARVOn joukot kasvoivat, kun hallitus hyväksyi Kreatos Films osuuskunnan liiton jäseneksi. Kreatos on nuorten luovan alan ammattilaisten perustama uusi videotuotantoyhtiö, joka keskittyy yhteiskunnallisiin videoihin. Kreatos Films löytyy esimerkiksi ARVO-lupaus videoiden ja Hyvän Mitassa tehtyjen vaikuttavuusvideoiden takaa.

 

Miksi halusitte liittyä Arvoon, Kretos Films osuuskunnan puheenjohtaja Sami Hakkarainen?

“ARVO on yhteiskunnallisten yritysten liitto ja koemme kuuluvamme osaksi tätä yhteisöä. Meille siinä on kyse sitoutumisesta eettiseen tapaan toimia, mutta myös oppimisesta ja verkostoista. Uskomme että ARVOn jäsenyys parantaa sekä Kreatoksen liiketoimintamahdollisuuksia että lisää myös omien jäsentemme sitoutumista yhteiskunnallisen yrittäjyyden arvojen mukaiseen toimintaan.”

 

Mikä on Kreatoksen yhteiskunnallinen päämäärä?

“Haluaisimme nähdä muutoksen ihmisten ihanteissa ja normeissa. Tällä hetkellä ihanteemme ja normaalina pitämämme tavat ovat usein ristiriidassa sen kanssa, mitä tutkimus kertoo maailman tilasta vaikka ympäristön, ihmisoikeuksien tai mielenterveyden suhteen. Nämä ihanteet ja normit eivät kuitenkaan syntyneet tyhjästä. Ne rakennettiin tietoisesti. Markkinointi on aina myös yhteiskunnallista, koska siinä markkinoitava asia (oli se sitten tuote, palvelu tai jotain muuta, esimerkiksi lakialoite) yhdistetään osaksi tarinaa hyvästä elämästä. Se, joka kykenee määrittelemään mitä on hyvä elämä, voi samalla tehdä ihmiset riippuvaisiksi kulutuksen ja toiminnan tavoista jotka eivät välttämättä ole isossa kuvassa kestäviä. Siksi on muutettava tarina hyvästä elämästä siten, että se myy. Kun ihmiset saadaan tavoittelemaan tätä uutta visiota hyvästä elämästä, pystyvät myös tuotantorakenteet vastaamaan siihen helpommin.”

 

Millaiset arvot ohjaavat toimintaanne?

“Kun tekee töitä alihankkijana, arvojen mukainen toiminta on aina iso riski taloudellisesti. Kun puhutaan meidän kaltaisestamme markkinointiin sisältöä tuottavista yrityksistä, yhteiskunnallisuutta pitäisi pystyä tarkastelemaan ennen kaikkea työn sisältöjen kautta. Ei yhteiskunnallisuuteen voi riittää se, että päivätöinään viherpesee kansainvälisiä öljy-yhtiöitä ja sitten lahjoittaa voitot ympäristöjärjestöille. Tällaiset toimintamallit ulkoistavat yhteiskunnallisuuden yrityksen ekstra-toiminnoksi sen sijaan, että yhteiskunnallisuus olisi sisäänkirjoitettu itse varsinaiseen liiketoimintaan.

Me olemme kääntäneet selkämme sellaisille tarjouksille, joiden koimme edustavan asioita, jotka eivät tarvitse enää yhtään enempää tilaa ihmisten mielikuvissa. Ne ovat liittyneet esimerkiksi kasinotalouteen ja lihan tuotantoon. Kyyninen sanoisi, ettei tällaisessa toimintamallissa ole mitään järkeä. Joku muuhan tekee sitten sen kuitenkin.

“Meidän sukupolvellamme (1980-90-lukujen taitteessa syntyneet) on vahva tunne, että systeemi on rikki ja siksi tapamme suhtautua yrittäjyyteen on fundamentaalisesti erilainen.”

Mutta sitten toisaalta järkeä ei ole isossa kuvassa tässä koko markkinointiskenen nykytilassakaan. Vasta vähän aikaa sitten järjestettiin Sitran tiloissa tilaisuus Call for Creatives, jossa markkinointitoimistot pohtivat kuinka muuttaa toimintamalleja markkinoinnin saralla kestävämpään suuntaan. Kuitenkin useat huomauttivat että tämä kilpailutilanteen dynamiikka estää muutosta tapahtumasta.”

 

Millaisia visioita teillä on Kreatoksen tulevaisuudelle?

“Jos emme aloita itsestämme, kuinka voimme olettaa maailmankaan muuttuvan? Tietenkään emme ajattele, että yksi pieni videotuotantoyhtiö voi yksin muuttaa maailmaa. Mutta ei vaikuttavuutta voi eristää osaksi jonkin yhden yrityksen toimintaa, vaan pitäisi arvioida ekosysteemejä. Meitä kiinnostaa olla muutoksentekijöiden eturintamassa tällaisessa ekosysteemissä ja levittää tätä eettisyysajattelua muillekin viestintäkentässä toimiville. Ei meidän tarkoituksenamme ole mitenkään omia eettisyyttä itsellemme, vaikka näemmekin sen asiantuntemuksena, joka antaa lisäarvoa asiakkaillemme. Meidän mielestämme olisi tietysti parempi, jos näistä asioista ei tarvitsisi edes erikseen keksiä videostrategioita, joilla muuttaa ihmisten ihanteita ja normeja. Mutta niin kauan kuin maailma on rikki, on korjaustyötä jatkettava.”

 

www.kreatosfilms.com

Kreatoksen logo.