Kaikki viestit Uutisetsä

ARVO-Lupaus kertoo sitoumuksesta vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Yhteiskunnallisten yritysten toimintatapa eroaa muista usein siinä, että arvot, eettisyys ja yhteiskunnallisen hyvän tekeminen ovat toiminnan ydin ja tärkein suunnannäyttäjä. Tästä kaikkia ARVOn jäseniä yhdistävästä pohjasta haluamme jäsentemme kanssa kertoa ARVO-päivässä 23.5 julkaistulla jäsenten yhteisellä ARVO-lupauksella.

ARVO-lupaus kertoo vahvasta ja julkisesta sitoutumisesta yhteiskunnalliseen työhön. Yhteiskunnallisissa yrityksissä kaikki tekeminen lähtee suoraselkäisestä vastuullisuudesta ja välittämisestä.

Lupausta työstäessämme monet jäsenet toivoivat, että toisimme vielä enemmän esiin ihmislähtöisyyttä sekä aitoa halua kohdata ja kuunnella, siksi ”Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta” on lupauksen ensimmäinen ja kenties painavin pykälä. Jäsenorganisaatioissamme ollaan valmiita kuuntelemaan henkilöstöä, asiakkaita, asiakkaiden läheisiä ja paikallisyhteisöjä. Me näemme, että tämä on myös liiketoimintaetu ja usein mahdollisuus toiminnan ketterään kehittämiseen.

ARVO-lupauksessa näkyvät yhteiskunnallisen yrityksen peruspilarit: toiminnan ensisijainen tarkoitus on yhteiskunnallinen, toiminnan voitoista yli puolet käytetään yhteiskunnalliseen tarkoitukseen, hallinto, veronmaksu ja taloudenpito on läpinäkyvää sekä vastuullista, ja yhteistyö nähdään mahdollisuutena vaikuttavuuden kasvattamiseen.
 
Tämän lupauksen takana seisomme jäsentemme kanssa ylpeinä:
 

1. Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta

Toimintamme päämäärä on yhteiskunnallinen. Tämä tarkoittaa, että tuotamme toiminnallamme ensisijaisesti inhimillistä ja yhteiskunnallista hyvää. Arvostamme asiakkaitamme, henkilöstöämme ja yhteisöjä, joissa toimimme. Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja pidämme huolta henkilöstöstämme. Onnistuneet asiakaskohtaamiset vaativat niin asiakkaan ja hänen läheistensä, henkilöstön kuin paikallisyhteisönkin kuuntelemista.
 

2. Vastuullinen talous

Käytämme valtaosan taloudellisesta tuloksestamme yhteiskunnallisen päämäärämme mukaiseen toimintaan. Emme pyri taloudellisen voiton lyhytnäköiseen maksimointiin, sillä vastuullisen yrityksen raha on kärsivällistä ja tukee niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävän yhteiskunnan rakenteita. Kotimaisina toimijoina kannamme vastuumme verovelvollisina. Emme tee yhteistyötä laittomasti toimivien yritysten kanssa, ja kieltäydymme pimeän työn tekemisestä tai teettämisestä.
 

3. Vastuu ympäristöstä

Kannamme vastuumme toimintamme vaikutuksista ympäristöön ja hidastamme omalta osaltamme ilmastonmuutosta. Kierrätämme tehokkaasti ja panostamme kestäviin ratkaisuihin. Tuemme toimillamme ja markkinoinnillamme kestävän kehityksen yleisiä periaatteita.
 

4. Avoimuus ja hyvä hallinto

Kaikki liiketoimintamme on rehellistä, avointa ja hyvän hallintotavan mukaista. Olemme viestinnässämme läpinäkyviä ja totuudenmukaisia. Raportoimme toiminnastamme ja taloudestamme avoimesti ja ymmärrettävästi.
 

5. Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä

Yhdessä toimimalla voimme tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Muutosten aikaansaaminen vaatii monen toimijan yhteistä panosta. Pidämme tärkeänä henkilöstön keskinäistä, asiakkaiden ja henkilöstön sekä muiden yritysten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyötä.

 
Ensimmäiset jäsenistä allekirjoittivat lupauksen ARVO-päivässä 23.5 juhlallisin menoin. Jatkamme allekirjoituskiertuetta kesän ja syksyn aikana ja paneudumme jokaiseen lupauksen kohtaan vielä syvällisemmin tässä blogissa jäsentemme kanssa.

 

Ensimmäiset jäsenistä allekirjoittivat ARVO-Lupauksen ARVO-päivässä 23.5.

ARVO-Päivä 23.5: Arvotoimijoiden kokoontuminen

Klo 13-17, Suomen Diakoniaopiston auditorio (Alppikatu 2, Hki). Ilmoittautumiset sähköpostitse info@arvoliitto.fi

Lämpimästi tervetuloa ARVO-päivään!

ARVOn jäsenten omassa päivässä on luvassa tähtipuhuja ulkomailta, tuoreita tutkimustuloksia arvo-johtamisesta, AIMS- johtamis- ja laatujärjestelmän ennakkojulkistus sekä yhteisen tulevaisuutemme suunnittelua.

Brittiläisen Cordant Groupin hallituksen puheenjohtaja Phillip Ullmann päätti vuonna 2017 muuttaa henkilöstöalalla toimivan miljardibisneksensä yhteiskunnalliseksi yritykseksi ja on luvannut avata tätä päätöstä ja yrityksensä arvolähtöistä toimintaa meille tarkemmin.  Luvassa varmasti erittäin kiinnostava puheenvuoro yhteiskunnallisen yrittämisen puolesta! Lisätietoja vieraastamme esimerkiksi täällä.

Seuraavaksi saamme kuulla keskeisiä tuloksia Tradekan ja Diakoniasäätiö Foiben tilaamasta Sote-johtamisen arvot -tutkimuksesta Johtaja on Media! Oy:n Jukka Saksen esittelemänä.

ARVOn strategia -työpajassa mietimme yhdessä ARVOlle suuntaa ja tavoitteita seuraaville vuosille. Miten ARVO voisi olla paremmin yrityksenne tukena? Mitä toivoisit ARVOn tekevän tulevaisuudessa? Jäsenten näkemykset ovat ensiarvoisen tärkeitä, tulehtan jakamaan ajatuksesi!

Päivän lopuksi jäsenistö saa ensimmäisenä kuulla johtamis- ja laatujärjestelmä AIMS:in pilottihankkeen tuloksista Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvisen johdolla.  AIMS:n tarkoituksena on tukea yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoittelevaa johtamista ja hanke toteutetaan yhdessä Suomen Laatukeskuksen kanssa.

Ja mitäpä olisi jäsenpäivä ilman verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa samanmielisten kollegoiden kanssa! Päivä päättyy vapaaseen verkostoitumiseen virvoketarjoilun kera.

 

Tervetuloa! Ilmoittutuminen sähköpostitse info@arvoliitto.fi, tulkaa isommallakin porukalla!

 

Innostunein terveisin,
ARVO-tiimi

ARVO-yhteisö kasvoi kahdella: Tervetuloa joukkoon Palloliitto ja Salibandyliitto!

Huhtikuun alussa vaikuttava verkostomme sai joukkueeseensa kaksi kovaa vahvistusta, kun Suomen suurimpiin kuuluvat lajiliitot Suomen Palloliitto ja Suomen Salibandyliitto liittyivät ARVOn jäseniksi. Yhteensä nämä kaksi liikuttavat lähes miljoonaa suomalaista viikossa, eikä niiden yhteiskunnallista merkitystä voi vähätellä.

”Kahden merkittävän liikuntatoimijan mukaantulo monipuolistaa entisestään ARVOn jäsenten kirjoa. Se on myös osoitus siitä, että yhteiskunnallinen yritystoiminta kattaa monenlaisia eri toimialoja ja toimintamalleja. Yhteistä kaikille on kaupallisen toiminnan yhdistäminen yhteiskunnallista hyvää tavoittelevaan päämäärään”, toteaa ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

”Jalkapalloa jokaiselle” – Palloliiton missio

”Olemme yksi maamme suurimpia ja merkittävimpiä elämänkouluja ja liikutamme viikkotasolla yli puolta miljoonaa henkilöä, joista valtaosa on lapsia ja nuoria. Toiminnassamme on mukana yli 80 000 vapaaehtoista. Tavoitteemme on vastuullisuuden lisäksi kasvattaa vaikuttavuuttamme ja uskomme, että mukanaolo ARVOn toiminnassa antaa meille verkostoja ja osaamista tämänkin päämäärämme vahvistamiseksi”, toteaa Palloliiton apulaispääsihteeri Timo Huttunen.

Palloliitto nimeää yhdenvertaisuuden yhdeksi kärkiperiaatteistaan. Liiton tavoite on, että jokaisella Suomessa asuvalla yksilöllä on oikeus ja mahdollisuus osallistua jalkapallotoimintaan sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon tai muuhun taustaan katsomatta, omalla tasollaan ja tavallaan. ”Toimintamme laajuus antaa meille samalla erittäin suuren vastuun, joka meidän tulee toimintamme laadulla ja vahvalla arvopohjalla kantaa.” Huttunen sanoo.

”Love the way you play” – Salibandyliitto ja monipuoliset mahdollisuudet

Suomen Salibandyliitto on ottanut visiokseen, että salibandy tarjoaa monipuolisimmat mahdollisuudet pelata ja urheilla. Liiton tavoitteena on, että yhä useampi voi ottaa lajin omakseen ja löytää oman tapansa pelata, oli se sitten huipputasolla Suomessa ja maailmalla tai höntsätason sählyharrastuksen parissa. Salibandyliitto haluaa olla aktiivinen toimija suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentamisessa sekä kansainvälisessä salibandy-yhteisössä.

”Haluamme olla mukana kehittämässä ARVO-liiton ja sen jäsenten kanssa johtamis- ja laatujärjestelmiä sekä vaikuttavuuden arviointiin ja raportointiin liittyviä menetelmiä ja toimintatapoja. Haluamme olla mukana ARVO-liiton ympärille ja vaikutuspiiriin syntyvissä verkostoissa ja tuoda oman panoksemme niiden kehittämiseen sekä omamme että vertaisverkostojen jäsenten toiminnan kehittämiseen ja osaamiseen lisäämiseen”, kertoo Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen.

Sekä Palloliitto että Salibandyliitto sopivat erinomaisesti mukaan joukkoomme, ja pystymme varmasti tukemaan molempia tärkeiden missioiden toteuttamisessa!

Haluamme laadukasta palvelua vanhuksille, lapsille ja muille heikommassa asemassa oleville. Miten se tehdään?

Viime päivinä on puhuttu paljon vanhustenhoidon laadusta ja ennen kaikkea sen puutteesta. Kyseessä ei silti pitäisi olla yksityinen vs. julkinen -asettelu, molemmissa voidaan toimia hyvin tai huonosti. Kaikkia yksityisiä toimijoita on turha syyllistää: toiminnan tavoitteita, voitonjakoperiaatteita, arvojen käytännön toteuttamisen ja asiakkaiden tarpeiden huomioimisen tapoja on yhtä monta kuin on yrityksiäkin.

Kriittinen tarkastelu on kaikkien toimijoiden suhteen tarpeen ja syyttelyn sijaan on paikallaan miettiä hetki ratkaisuja. Siksi tässä pari ajatusta jatkokeskusteluja virittämään.

  1. Hinta ei saa olla ainoa mittari sosiaali- ja terveyspalveluita kilpailutettaessa

Halpa hinta ei läheskään aina ole kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Palveluita kilpailuttaessa pitää ottaa aidosti huomioon ratkaisun inhimilliset arvot ja pitkäaikaiset vaikutukset.

Paljon palveluita tarvitsevan tai haastavassa elämäntilanteessa olevan ihmisen tilannetta täytyy tarkastella yksilöllisistä tarpeista käsin ja tarjota tarpeenmukaisia kokonaisratkaisuja, jotka vähentävät palvelujen turhaa käyttöä ja myös palveluntarvetta ja muita kustannuksia tulevaisuudessa. Tämä vaatii saumatonta perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä. Näin olemassa olevia resursseja käytetään huomattavasti nykyistä järkevämmin ja vaikuttavammin. Tästä syntyy myös taloudellisia säästöjä pitkällä aikavälillä.

  1. Palvelutuotannossa tarvitaan erilaisia toimijoita

Sekä isoilla että pienillä toimijoilla tulisi olla markkinoilla menestymisen mahdollisuuksia. Hankintalainsäädännön soveltaminen ei saa muodostaa paikallisille, kokonaisvaltaisesti inhimillistä hyvinvointia ja osallisuutta kehittäville toimijoille esteitä esimerkiksi ohjaamalla hankintoja pelkästään isojen palveluntuottajien suuntaan. Nykykäytännöillä näin näyttää valitettavasti käyvän ja uudet, innovatiiviset, elämänlaatua parantavat ratkaisut jäävät hintakilpailun jalkoihin.

Haaste ei ole helppo, inhimillisille arvoille ja hyvälle hoidolle on vaikea määritellä hintaa. Terveen järjen käyttö ja erilaisten tarpeiden huomioiminen kilpailutuksissa olisi silti vähintäänkin toivottavaa. Uskomme, että aktiivisella yhteistyöllä kuntapäättäjät ja erilaiset palveluiden tuottajat voivat löytää entistä vaikuttavampia ratkaisuja edistämään inhimillistä hyvinvointia ja taloudellista kestävyyttä.Eikä kaikkea edes pitäisi kilpailuttaa, kuten esimerkiksi Ei myytävänä! -kansalaisaloite vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi hyvin nostaa esiin.

  1. Yhteiskunnalliset yritykset ovat hyviä kumppaneita

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamallin ajureita ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Ne rakentavat ihmislähtöisiä, asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä osallisuutta lisääviä ratkaisuja sitoutuessaan tuottamaan pitkäkestoisesti palveluja.

Toiminnan laadulliseen ja inhimilliseen vaikuttavuuteen panostetaan erityisesti, sillä valtaosa liiketoiminnan taloudellisesta tuotosta palautuu yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset yritykset vahvistavat paikallisten yhteisöjen tuottavuutta kutsuessaan mukaan myös muita paikallisia toimijoita, vapaaehtoisia ja järjestöjä. Niillä on usein merkittävä rooli muun muassa ennaltaehkäisevässä työssä ja kansalaistoiminnan (vapaaehtoistyö, asukastilat jne.) järjestämisessä. Näiden rooli palvelujen vaikuttavuuden kannalta on merkittävä. Lisäksi yhteiskunnalliset yritykset ovat kotimaisia toimijoita, jotka maksavat veronsa aina Suomeen.

Yhteiskunnallisissa yrityksissä osallistetaan sekä työntekijöitä että asiakkaita ja heidän lähiomaisiaan kehittämään palvelua vastaamaan elämäntilanteen mukaan muuttuviin tarpeisiin. Monet yhteiskunnalliset yritykset ovat kiistatta maan parhaita erityisryhmien arjen, palvelutarpeen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntijoita.

 

Hyviä esimerkkejä siis löytyy, katsokaa vaikka mitä Heinolan Jyränkölässä, Tampereen Kontukodissa, SOS-Lapsikylässä, Helsingin Diakonissalaitoksessa, ASPAssa ja monessa muussa yhteiskunnallisessa yrityksessä tehdään. Yhteiskunnalliset yritykset ovat valmiita ottamaan vastuuta suomalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Se on näiden yritysten omistajien tahto ja mielestämme myös koko suomalaisen yhteiskunnan etu.

 

Pentti Lemmetyinen,
puheenjohtaja,  ARVO

Kimmo J. Lipponen,
toimitusjohtaja, ARVO

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma palkittiin Vuoden Vaikuttavimpana ARVO-tekona

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma voitti Vuoden 2018 Vaikuttavin ARVO-teko -palkinnon.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO myönsi palkinnon nyt neljättä kertaa teolle, jonka liiketoiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi.

Kunniamaininnat saivat tänä vuonna Invalidisäätiön Live Palveluiden Ponnahduslauta takaisin työelämään -kehittämishanke sekä WAU ry:n maksuttomat ja liikunnalliset matalan kynnyksen kerhot.

”Palkintoraati oli ehdokkaiden korkean tason takia erittäin vaikean tehtävän edessä” toteaa palkintoraadin puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen. ”Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma nousi kuitenkin voittajaksi teeman yhteiskunnallisen merkittävyyden, Väestöliiton tutkimustietoon ja vaikuttavuuteen perustuvan toimintatavan sekä pilotin erinomaisen muokattavuuden ansiosta. Ohjelma auttaa merkittävästi työn ja perheen yhteensovittamisessa ja helpottaa ihmissuhteita rasittavaa kiirettä ja painetta.”

ARVOn toimitusjohtajan Kimmo J. Lipposen mukaan hakijoita Vaikuttavin ARVO-teon saajaksi oli tänä vuonna ennätysmäärä: ”Hakijoiden taso oli erinomainen. Palkinto on selvästi löytänyt paikkansa. Olemme iloisia, että pystymme tunnustuksen avulla nostamaan esiin liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yhdistäviä toimintamalleja. Se työ ansaitsee tulla yhä enemmän näkyväksi.”

Palkinnon vastaanotti Väestöliiton erityisasiantuntija Anna Kokko ja hankepäällikkö Lassi Köppä. Kokko ja Köppä ovat kiitollisia siitä, että Väestöliiton pitkäaikainen työ palkitaan.

”Väestöliitto on kymmenen vuotta sitten aloittanut tämän työn. Erityisesti tänä syksynä tämä teema on ollut aktiivisesti esillä lehdistössä. Työn ja muun elämän tasapaino on ihan ydinasioita”, sanoo Köppä.

Perheystävällisyys on keskeinen tasa-arvokysymys

Väestöliiton kehittämä Perheystävällinen työpaikka -ohjelma lanseerattiin syksyllä 2017. Ohjelma auttaa yrityksiä ja muita organisaatioita kehittymään perheystävällisiksi tarjoamalla asiantuntevan ja vaiheistetun kehittämisohjelman työpaikoille. Se haastaa työnantajia tekemään konkreettisia muutoksia perheen ja työn yhteensovittamisen tukemiseksi.

Ohjelmassa onnistunut työpaikka tai organisaatio palkitaan Perheystävällinen työpaikka -tunnustuksella. Sen on saanut nyt yhteensä seitsemän työpaikkaa, muun muassa DNA ja Tutoris. Ohjelmassa on mukana yli kymmenen yritystä ja organisaatiota, jotka ovat aktiivisesti matkalla kohti tunnustusta.

Palkinto myönnettiin Väestöliitolle, koska perheystävällisyys on keskeinen hyvinvointi- ja työelämän tasa-arvokysymys. Väestöliitto on onnistuneesti löytänyt siihen uudenlaisen ratkaisumallin yhteistyössä eri sektoreita edustavien kumppanien kanssa. Ohjelmassa mukana olleet yritykset ovat raportoineet muun muassa sairauspoissaolojen määrän laskusta, rekrytointihyödyistä ja henkilöstön tyytyväisyyden lisääntymisestä.

Kunniamaininnat Invalidisäätiölle ja WAU RY:lle

Kunniamaininnalla palkittiin Invalidisäätiön Live Palveluiden Ponnahduslauta takaisin työelämään -hanke. Hankkeen verkostokumppaneina toimivat työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma.

Hankkeen tavoitteena oli työllistää korkeakoulutettuja mielenterveyskuntoutujia takaisin työelämään. Hankkeeseen valitut 21 kuntoutujaa saivat totutella rauhassa takaisin työelämään 1–2 vuoden työkokeilujen ajan. Heidän viikoittainen työaikansa ja työtehtävänsä yrityksissä muokattiin yksilöllisesti.

Hankkeeseen osallistuneista kuntoutujista 48% kuntoutui työkykyiseksi ja 9,5% asiakkaista päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Asiakkaista 42,5% jäi hankkeen päättyessä selvittämään tilannettaan kuntoutustuen turvin. Ilman hankkeen yksilöllistä työhön paluun tukea ei työllistymisiä olisi todennäköisesti tapahtunut.

Invalidisäätiön kunniamaininnan vastaanottivat säätiön asiakkuuspäällikkö Annika Lipponen, kehitysjohtaja Miika Keijonen, sekä kouluttaja Marita Kokkonen.

”Live Palveluiden ja koko Invalidisäätiön strategiana on mahdollistaa ihmisille polku työelämään. Tässä hankkeessa strategiamme tuli erinomaisesti eläväksi uudelle kohderyhmälle uudenlaisella toimintatavalla”, sanoo Keijonen.

”On ollut hyvin voimaannuttava hanke”, sanoo Lipponen.

Myös WAU ry palkittiin kunniamaininnalla. Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päämääränä on toimia suomalaisten lasten ja nuorten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä tuomalla ilmaista, laadukasta ja turvallista toimintaa lasten ja nuorten koulupäiviin. Liikuntakerhoja järjestetään lasten omilla kouluilla, mukaan lukien useat kylä- ja sairaalakoulut.

WAUn tavoitteena syksylle 2018 on järjestää kerhoja ja liikunnallisia välitunteja yli 40 eri paikkakunnalla, noin 300 koululla, noin 400 kerhon tai välitunnin verran. Toiminta pyrkii tavoittamaan viikoittain noin 10 000 lasta.

WAU ry:n kunniamaininnan vastaanotti markkinointipäällikkö Katri Einamo ja tiiminvetäjä Anu Pikkarainen.

”Tämä on hieno tunnustus meidän kymmenvuotisesta työstä ja kaikesta siitä, mitä meidän organisaatiomme on saanut aikaan”, kiittää Einamo.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoitteleville ryhdytään luomaan omaa johtamis- ja laatujärjestelmää

Uusi järjestelmä auttaa palveluntuottajia vaikuttavuuden johtamisessa ja julkisia hankkijoita käyttämään vero-eurot palveluihin, jotka ovat pitkällä aikavälillä viisaimpia ja vaikuttavimpia.   

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ja Suomen Laatuyhdistys ry eli Laatukeskus ryhtyvät yhdessä kehittämään yhteiskunnallisille yrityksille ja muille vaikuttavuustoimijoille räätälöityä vaikuttavuuden johtamis- ja laatujärjestelmää.

Tuleva järjestelmä ja sen työkalut mahdollistavat myös sen, että kunnat ja kaupungit pystyvät nykyistä helpommin tekemään vaikuttavuusperusteisia hankintoja, eli käyttämään yhteisiä vero-euroja sellaisten palveluiden hankkimiseen, jotka pitkällä aikavälillä saavat aikaan paljon hyvää ja tulevat kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

”Vaikuttavuuden johtamisjärjestelmälle on huutava tarve”, ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo. ”Osa kunnista ja kaupungeista haluaa jo nyt tarkastella julkisia hankintoja tehdessään vaikuttavuutta, ja tulevaisuudessa innovatiivisten ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen tekeminen kasvattaa suosiotaan entisestään. Tarvitaan järjestelmä, jonka avulla yhteiskunnallisten toimijoiden vaikuttavuutta voidaan arvioida systemaattisesti”, Lipponen sanoo.

Tuleva johtamis- ja laatujärjestelmä auttaa myös yhteiskunnallisia toimijoita arvioimaan kokonaisvaltaisesti omaa toimintaansa ja kehittämään sitä entistä vaikuttavammaksi.

”Järjestelmän arviointimallista on tarkoitus luoda kolmiportainen. Olemme erittäin iloisia, että pääsemme kehittämään eri portaiden kriteeristöä yhdessä Laatukeskuksen ammattilaisten kanssa ja ainakin Hyvän Mitta -hankkeen ja muut vaikuttavuuden arvioinnin opit otetaan ahkeraan käyttöön”, Kimmo J. Lipponen sanoo.

Kehitystyöhön otetaan mukaan alusta alkaen 4–6 pilottiorganisaatiota. Järjestelmän on tarkoitus olla pilotointivaiheessa jo tulevan talven ja kevään aikana.

Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen on tyytyväinen ARVOn kanssa alkaneesta strategisesta yhteistyöstä. ”Suomen kokoisessa maassa tämän kaltaisten yhteistyöverkostojen merkitys on suuri. Nyt kehitettävä uusi järjestelmä rakennetaan kansainvälisen EFQM-johtamismallin pohjalta. Mallin avulla on mahdollista sekä arvioida että kehittää hyvin kokonaisvaltaisesti oman organisaation toimintaa. Tämä mahdollistaa vastuullisuuden ja vaikuttavuuden systemaattisen kehittämistyön”, Tani Järvinen kertoo.

Uusi johtamis- ja laatujärjestelmä on osa Reilu Palvelu -merkin jatkokehitystyötä. Järjestöomisteisten sote-palvelutuottajien yhteinen Reilu Palvelu -merkki siirtyi ARVOn hallintaan vajaat puolitoista vuotta sitten.

Lisätietoja:

Kimmo J. Lipponen, ARVO, p. 040 7587 247, www.arvoliitto.fi

Tani Järvinen, Laatukeskus, p. 040 844 5767, www.laatukeskus.fi,

Lisätietoja EFQM-johtamismallista: www.efqm.org

 

Vaikuttavin kuntahankkija -palkinto myönnettiin Tampereen kaupungille

Suomalaisen Työn Liitto ja Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO palkitsivat yhdessä ensimmäistä kertaa kunnan, joka on huomioinut hankinnoissaan erityisesti niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Palkinto jaettiin tänään Julkiset hankkijat ostopäätösten äärellä -seminaarissa Suomen Kuntatalolla. Palkinnon kriteereinä on, että kunta on huomioinut yhteiskunnallisia vaikutuksia omissa hankintalinjauksissaan ja että kunta on edistänyt yhteiskunnallista yrittäjyyttä omissa hankinnoissaan.

Vaikuttavin kuntahankkija -palkinnon tavoitteena on nostaa esille kuntia, jotka ovat esimerkillisesti huomioineet hankinnoissaan niiden kauaskantoisempia, yhteiskunnallisia vaikutuksia joko sosiaalisesta, eettisestä, ympäristö- tai taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on herättää keskustelua julkisten hankintojen vaikuttavuudesta ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä valintatekijänä.

”Olemme iloisia voidessamme myöntää palkinnon kunnalle, joka on tehnyt esimerkillistä ja pitkäjänteistä työtä huomioimalla omien hankintojensa yhteiskunnallisia vaikutuksia. Haluamme palkinnolla myös edistää yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, mihin kunnat ja kaupungit voivat omilla toimillaan vaikuttaa merkittävästi. Arvioimme esimerkiksi hankintastrategioita ja sitä, miten työllisyyteen, yrittäjyyteen ja tulosperusteiseen hankintaan on otettu niissä kantaa”, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

”Hyvinvointivaltiomme perusrakenteet tarvitsevat tuekseen mahdollisimman monimuotoista yritys- ja kansalaisjärjestötoimintaa. Koska vaikuttavuusperusteiset julkiset hankinnat ovat avainasemassa vastuullisten ja vaikuttavien palveluiden varmistamisessa, halusimme palkita näiden hankintojen suomalaisen edelläkävijän”, lisää ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Ensimmäistä kertaa myönnettävä palkinto osoitettiin Tampereen kaupungille ja sen vastaanottivat Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen ohjelmajohtaja Regina Saari ja kehitysjohtaja Mika Itänen. Palkintoraati kiinnitti eritoten huomiota siihen, miten Tampereen kaupunki on ottanut laajasti palveluissa käyttöön työllisyyspalvelut ja innovatiiviset, vaikuttavat hankinnat. Tampereen kaupunki kehittää innovatiivisia, vaikuttavuusperusteisia hankintoja systemaattisesti yhdessä kumppaniensa kanssa ja pilotoi uusia palveluita. Tampereen kaupunki on ollut myös edelläkävijä yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten edistämisessä.

”Olemme otettuja huomionosoituksesta, joka rohkaisee meitä jatkossakin toimimaan innovatiivisesti hankintakentällä. Vaikuttavuusperusteinen hankinta on osoittautunut toimivaksi kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluissa isoillakin volyymeilla, noin 1700 asiakasta päivittäin. Sosiaalisten kriteerien käyttö hankinnoissa sopii lähes kaikille toimialoille, kunhan tahtoa ja kumppanuuksia löytyy. Tuorein mahdollisuus Tampereella on vuosikausia kestävä raitiotiehanke. Mallia kehitetään työllisyyspalvelujen, koulutustoimijan ja raitiotie-allianssin kanssa. Positiivista kannustinjärjestelmää voidaan hyödyntää, kun allianssi alihankkijoineen ottavat työttömiä työnhakijoita tai opiskelijoita työmaalle aitoon ympäristöön näyttämään osaamistaan”, kertoo kehitysjohtaja Mika Itänen.

Kärkikolmikossa Vaikuttavin kuntahankkija -palkinnon saajiksi olivat myös Espoo ja Jyväskylä. Molemmat kaupungit ovat omissa hankintalinjauksissaan huomioineet Tampereen tavoin yhteiskunnallisia vaikutuksia ja tehneet arvokasta työtä yhteiskunnallisten vaikutusten huomioimiseksi erilaisten yhteistyömuotojen, projektien, sisäisten ohjeistuksien ja viestinnän kautta.

Vaikuttavin kuntahankkija -palkinnon myöntäjät, ARVO ja Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys-merkki, edistävät molemmat tahoillaan liiketoimintaa, joka yhdistää uudella tavalla yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Liittojen jäsenet ovat kotimaisia, vastuullisia toimijoita, jotka tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvää ratkomalla liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Palkintoraatiin kuuluvat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala ja ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623
Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO, kimmo.lipponen@arvoliitto.fi, p. 040 758 7247

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. Liitto on arvoyhteisö, johon kuuluu yli 3 900 yritys- ja yhteisöjäsentä www.suomalainentyo.fi.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto. ARVO edistää vastuullista liiketoimintaa, joka yhdistää uudella tavalla yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. www.arvoliitto.fi

Soteuttamo 2.0 -kiertue lähtee liikkeelle 25.9.2018 Kajaanista

Sitran kehittämästä Soteuttamo-konseptista on jalostettu Soteuttamo 2.0 -kiertue. Kiertue käy syksyn 2018 aikana lähes 20 paikkakunnalla.

Tilaisuudet ovat avoimia matalan kynnyksen tapahtumia, joissa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat voivat luoda kumppanuuksia ja rakentaa alueellista elinvoimaa yli toimiala- ja sek-torirajojen.

Kiertueen tarkoituksena on lisätä sote- ja hyvinvointialan PK-yritysten valmiuksia pärjätä, kun toimintaympäristö muuttuu vauhdilla.

Lisäksi TEM ja Sitra pilotoivat syksyn ja ensi vuoden alkupuolella kahdella alueella sote-kiihdyttämöä sote-alan PK-yrityksille ja järjestöille. Kiihdyttämön tavoitteena on tukea toimijoiden kasvua ja liiketoimintaa.

Soteuttamo- ja Kiihdyttämötoiminnassa ovat mukana TEM:n ja Sitran lisäksi Arvoliitto, Suomen Yrittäjät, Hyvinvointialan liitto ja Soste.

Soteuttamo 2.0 -tilaisuuksien päivämäärät löydät osoitteesta www.soteuttamo.fi Aikataulu päivittyy sitä mukaa, kuin tilaisuuksien ohjelmat valmistuvat.

Taas etsitään Suomen Vaikuttavinta ARVO-tekoa

ARVO etsii jälleen Suomen Vaikuttavinta ARVO-tekoa. Nyt jo neljättä kertaa järjestettävällä kilpailulla halutaan löytää yrityksiä ja yhteisöjä, joiden toiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi.

Kilpailu on avoin kaikille, sekä pienille että suurille toimijoille, toimialasta riippumatta. Palkittavalla teolla täytyy kuitenkin olla kasvumahdollisuuksia, ja teon yhteiskunnallinen vaikuttavuus pitää pystyä todentamaan uskottavasti.

”Yhteiskunnallisilla yrityksillä, järjestöillä ja monilla muilla vahvan mission pohjalta toimivilla on tärkeä rooli yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa. Vaikuttavin ARVO-teko -kilpailulla haluamme tuoda esille parhaita esimerkkejä siitä, miten innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan tuottaa positiivisia vaikutuksia; säästetään yhteisiä varoja ja lisätään ihmisten hyvinvointia. Arvopohjainen ja vaikuttava liiketoiminta ansaitsee arvostusta ja näkyvyyttä”, ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo.

”Työn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osoittaminen on äärimmäisen tärkeää, ja me ARVOssa olemme aktiivisesti mukana luomassa Suomeen malleja ja työkaluja, joilla yhteisöt voivat todentaa vaikuttavuuttaan”, Lipponen sanoo.

Ehdotuksia voittajaksi voi jättää 27. elokuuta saakka

Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko-kilpailu alkaa joka vuosi Arvon päivänä 3. heinäkuuta. Kilpailu järjestetään nyt neljättä kertaa.

Kuka tahansa voi jättää ehdotuksia palkinnon saajaksi. Ehdotusten takaraja on 27. elokuuta. Yritykset ja yhteisöt voivat ehdottaa kilpailuun myös itseään. Ehdotukset jätetään lomakkeella täällä.

Kilpailun voittaja julkistetaan syyskuussa.

Aiemmat palkinnon saajat

2017: HUS:n Painonhallintatalo.fi
Kunniamaininnat: Autismisäätiön työllisyyttä edistävät palvelut ja Nicehearts ry.

2016: SOS-Lapsikylän kehittämä Varkauden malli.
Kunniamaininta: Y-säätiön M2-Kodit päätöksestään alentaa kaikkien asuntojensa vuokria.

2015: TeamPlanet
Kunniamaininnat: HelppoAsu ja Laajasalon nuorten kesätyöprojekti (Osuuskunta Ehta, Saaremme lähiosuuskunta, Laajasalo-Degerö Seura ry)

Lue lisää kisasta, ja ehdota omaa suosikkiasi täällä.

Arvovallankumous on nyt käynnistynyt!

Arvovallankumous-päivä veti Helsingin yliopiston Tiedekulman pullolleen väkeä. Tilaisuudessa julkaistiin Eetti & Inno -tutkimushankkeen tulokset ja Arvovallankumous-kirja.

Pitkään jatkunut odotus päättyi vihdoin, kun tänään iltapäivällä päivänvalon näkivät sekä Eetti & Inno -tutkimushankkeen tulokset että Arvovallankumous-kirja.

Iltapäivän aikana kuultiin myös inspiroivia puheita aina paradokseista ja innovaatioista oppimiseen ja johtamisen ideologiaan.

Mutta mitä siitä jäi yleisömme mieleen? Johanna Lassy, Antti Hautamäki, Pia Hytönen ja Juha-Pekka Halmeenmäki kertovat!

Antti Hautamäki, tutkimusprofessori (emeritus) ja dosentti. Yksi Arvovallankumous-kirjan kirjoittajista.

1. Miltä nyt tuntuu, kun kirja on julkaistu?

Tuntuu mahtavalta. Kirja on houkutteleva ulkonäöltään, joten siihen on toivottavasti helppo tarttua. Kirjoittajina on joukko hyviä tutkijoita, jotka ovat kirjoittaneet vetävästi ja yleistajuisesti. Tämä on tosi arvokasta.

2. Mitä päivän arvokeskustelusta jäi mieleen?

Eetti & Inno -hanke esiteltiin oikein hyvin ja perusviestit, kuten yhteiskunnallisten yritysten asiakaskeskeisyys, nousivat hienosti esille. Mieleen jäi myös professori Anna-Maija Lämsän puheenvuoro paradokseista. Puheessa nousivat esille jännitteet asioiden takana. Olisi pyrittävä mieluummin sekä-että- kuin joko-tai-ratkaisuihin. Alf Rehnin puheenvuoro oli ravisteleva. Innovaatioita ei voi rakentaa mekaanisesti valmiilla sapluunoilla, vaan on oltava herkkä tilanteelle.

3. Yllättikö joku asia?

Olen seurannut hanketta läheisesti, mutta tänään se esitettiin vielä paremmin kuin osasin kuvitellakaan! Näimme persoonallisia ja eläviä esityksiä.

Johanna Lassy, viestinnnän asiantuntija, Y-säätiö

1. Mitä päivän arvokeskustelusta jäi mieleen?

Ainakin Alf Rehnin hyvä kiteytys siitä, että arvoja pitää tsekata silloin tällöin. Arvot eivät voi olla vain ulkokultaa. Niiden pitää olla toimintaan ja tekemiseen nivottua.

2. Oliko päivän annissa jotain yllättävää?

Viestinnän näkökulmasta mietin, millainen liike tästä voisi syntyä. Tilaisuudessa oli hyvä pöhinä, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

3. Mitä aiot viedä tästä päivästä omaan työhösi?

Ainakin ihmiskeskeisyys jäi mieleen. Kun puhutaan ihmiskeskeisyydestä niin se ulottuu paitsi asiakkaisiin, myös työyhteisöön.

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hytönen, toiminnanjohtaja, FinFami

1. Mitä päivästä jäi päällimmäisenä mieleen?

Paljon ajatuksia siitä, että arvovallankumousta todella tarvitaan. Tarvitsemme rohkeaa arvokeskustelua, niin koko yhteiskunnassa kuin yritysten ja järjstöjen sisälläkin. Peiliin katsomista: monesti pidämme arvoja itsestäänselvyyksinä, mutta toeutuvatko ne teoissamme? Ovatko ne muutakin kuin sanahelinää? Edustan järjestökenttää, ja voin sanoa, että järjestömaailmankin pitäisi uskaltaa katsoa peiliin ja muuttua.

2. Yllättikö joku yhteiskunnallisten yritysten 7 vahvuudessa, jotka täällä julkaistiin?

Minuun teki vaikutuksen se, kuinka yhteiskunnallisissa yrityksissä, kuten täällä esillä olleessa Aspa Palvelut Oy:ssä asiakkaat, otetaan mukaan paitsi omaa elämäänsä koskevien päätösten tekemiseen myös yritysten arvojen määrittelyyn.

3. Mitä viet täältä mukanasi omaan työhösi?

Ajatukseni pyörivät tämän päivän jälkeej sanoissa osallisuus, ihmislähtöisyys ja kokemusasiantuntijuus. Haluaisin edistää esimerkiksi ihmislähtöistä sotea ja arvokeskustelua siitä, miten siinäkin voitaisiin edistää aitoa mukana olemista.

***

Juha-Pekka Halmeenmäki

1. Mitä päivästä jäi mieleen?

Alf Rehnin puheenvuoro herätti myös minussa runsaasti ajatuksia. Lisäksi on tietysti aina mielenkiintoista kuulla case-esimerkkejä siitä, miten muut toimijat tekevät asioita.

2. Yllättikö joku asia yhteiskunnallisten yritysten 7 vahvuudessa?

Ei varsinaisensti, olen pyörinyt näissä ympyröissä jo niin kauan. Olen samaa mieltä siitä, että yhteiskunnallisten yritysten vaikuttava työ tunnetaan huonosti. Siinä Arvoliitto on onneksi onnistunut viemään asioita pikkuhiljaa eteenpäin ja tehnyt näitä teemoja pikkuhiljaa tunnetummaksi ja avannut keskustelua laajemmalle, niin että yhteiskunnalliset yritykset eivät enää puhu vain keskenään.

Tutustu Eetti & Inno -hankkeen tutkimuksen tiivistelmään
Osta Arvovallankumous-kirja

EETTI & INNO: Yhteiskunnallisilla yrityksillä on 7 vahvuutta

Hankkeen vetäjä Soilikki Viljanen: ”Vielä on paljon tekemistä, että vahvuudet ja yritysten hyvä työ tunnettaisiin yhteiskunnassa laajemminkin.”

Talvella 2016 alkanut EETTI & INNO -tutkimushanke on tullut vaiheeseen, jossa tutkijat voivat julkaista ensimmäisiä johtopäätöksiä tutkimuksen löydöksistä – ja ne ovat yhteiskunnallisille yrityksille varsin mieluisia.

Soilikki Viljasen vetämässä tutkimushankkeessa löydettiin 7 erityispiirrettä, jotka korostuvat yhteiskunnallisten yritysten toiminnassa. Niitä ovat: ihmisläheisyys, korkea asiakastyytyväisyys, työn merkityksellisyys, innovaatiot, eettisyys, asiakkaan osallistaminen ja osallistuminen sekä eettinen johtaminen.

”Kutsumme näitä piirteitä yhteiskunnallisten yritysten vahvuuksiksi”, Soilikki Viljanen kertoo. ”Emme väitä, etteivätkö nämä piirteet voisi näkyä muidenkin kuin yhteiskunnallisten yritysten toiminnassa. Mutta tutkimissamme yhteiskunnallisissa yrityksissä kaikki nämä piirteet toteutuvat ja kietoutuvat toisiinsa, ja se on mielestämme erityistä.”

 

Eettisen toiminnan pohjana on asiakkaan aito kohtaaminen

Tutkimuksen mukaan kaikki lähtee yhteiskunnallisissa yrityksissä liikkeelle siitä, että yrityksissä pidetään äärimmäisen tärkeänä asiakkaan kohtaamista. Asiakasta ja hänen toiveitaan kuunnellaan, ja hänen annetaan itse tehdä omaan elämäänsä kuuluvat päätökset.

”Asiakasta ei ajatella potilaana, kuten perinteisesti terveys- ja hoivapalveluissa. Yhteiskunnallisissa yrityksissä ei päätetä asioita asiakkaan puolesta, vaan pidetään häntä yhdenvertaisena ja itsenäisenä ihmisenä, jolla on itsemääräämisoikeus omista asioistaan”, Soilikki Viljanen kertoo.

”Monissa yhteiskunnallisissa yrityksissä asiakkaina ovat haavoittuvaisessa asemassa yhteiskunnassa olevat ihmiset, kuten nuoret, vammaiset, kuntoutettavat ja vanhukset. Eettisyys velvoittaa yritystä ja sen henkilöstöä puolustamaan hyvää ja oikeudenmukaista elämää ja edistämään jokaiselle ihmiselle itsearvoisesti kuuluvaa ihmisarvoa.”

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet yllättivät tutkijankin

Yksi tutkimuksen löydöksistä, ja yhteiskunnallisten yritysten ehdottomista vahvuuksista, on se, että asiakkailla on yritysten toiminnassa erittäin tärkeä rooli. He osallistuvat paitsi omien palveluidensa ja ryhmätoiminnan suunnitteluun, myös itse yrityksen toiminnan kehittämiseen. Heillä on kokemusasiantuntijan tehtävä esimerkiksi silloin, kun yrityksen strategiaa uudistetaan tai kun yrityksessä pohditaan kuinka sen palveluita kannattaisi kilpailuttaa. Asiakkaat pääsevät siis kertomaan, mitä he palveluilta haluavat.

”Vaikka tunsinkin yhteiskunnallisten yritysten työtä jo entuudestaan, minut yllätti erityisesti tämä asia. Se, miten keskeinen rooli asiakkaalla on siinä, millaiseksi yrityksen palvelut muokkaantuvat”, Soilikki Viljanen tunnustaa.

 

Kohtaaminen ja vaikutusmahdollisuudet poikivat korkeaa asiakastyytyväisyyttä

Se, että asiakkaat kokevat tulevansa kohdatuksi ja kuulluksi, sekä pääsevät vaikuttamaan oman elämänsä asioihin, näkyy yhteiskunnallisissa yrityksissä myös korkeana asiakastyytyväisyytenä.

”Monelle on ollut iso asia se, että häneen luotetaan, hän saa vastuuta ja pääsee näin toteuttamaan itseään. Asiakkaan elämä on saanut aivan erilaisen suunnan ja esimerkiksi terveyden koetaan kohentuneen. Asiakkaat kokevat, että palvelu lisää omia toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa elämässä eteenpäin pääsyn – parhaimmillaan niin, että asiakas on löytänyt opiskelu- tai työpaikan”, Viljanen kertoo.

Asiakkaiden mukaan heille on yhteiskunnallisessa yrityksessä saadun palvelun myötä mahdollistunut täysarvoinen elämä. He ovat oppineet erilaisia taitoja, kuten ajanhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Itsetunto on kohentunut, ja he ovat löytäneet kavereita.

”Nämä ovat asioita, joilla on valtava positiivinen vaikutus yksittäisen ihmisen ja hänen lähipiirinsä elämään. Se, että yhteiskunnalliset yritykset onnistuvat tuottamaan näin laadukkaita palveluita aikana, jolloin julkisessa keskustelussa korostuvat lähinnä negatiiviset asiakaskokemukset sosiaali- ja terveyspalveluista, on valtavan iso asia ja hyvä työ ansaitsisi tulla paremmin tunnetuiksi”, Viljanen toteaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Yhteiskunnallisia innovaatioita syntyy kolmella eri tasolla

Yhteiskunnalliset yritykset onnistuvat työssään luomaan myös innovaatioita: sekä arjen innovaatioita (esimerkiksi yövuorossa oleva koira, joka kiertää muistisairaiden vanhusten luona ja tuo heille turvaa), kumppanuusinnovaatioita (esim. Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos) että strategisia innovaatioita (esim. Asunto ensin -malli).

”Innovaatiot ovat seurausta siitä, että yritysten henkilökunta on niin sitoutunut edistämään asiakkaidensa hyvinvointia. Yrityksissä etsitään jatkuvasti keinoja siihen, että palveluista saataisiin luotua kullekin asiakkaalle entistä sopivampia ja vaikuttavampia.”

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 55 henkilöä, jotka kuuluvat yhteiskunnallisten yritysten johtoon, niiden henkilökuntaan ja asiakkaisiin.

Tutkimukseen osallistui 8 yhteiskunnallista yritystä: Aspa Palvelut Oy, Autismisäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallinen konserni, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kierrätysverkko Oy, Setlementtiasunnot, Suomen Olympiakomitea ja Y-Säätiö.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa on tutkittu isoja yhteiskunnallisia yrityksiä, niiden toiminnan keskeisiä periaatteita ja innovatiivisuutta.

 

Lue lisää tiivistelmästä, johon tutkimuksessa löydetyt yhteiskunnallisten yritysten vahvuudet on koottu.

Lue Soilikki Viljasen blogaus: Yhteiskunnallisella yrityksellä on 7 erityisvahvuutta

Lue lisää EETTI & INNO -hankkeesta

 

EETTI & INNO -hanketta ovat tukeneet Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton (TT) säätiö sr., Tradeka ja Työsuojelurahasto.

Tutkimus on tehty tiiviissä yhteistyössä työelämän tasa-arva edistävän WeAll-hankkeen kanssa.

Arvovallankumous-kirja nyt ennakkotilaajan hintaan

Arvovallankumous-kirja julkaistaan 31. toukokuuta. Hanki kirja omaksesi jo nyt – saat sen puoleen hintaan!

Arvoliiton Eetti & Inno -tutkimushankkeen tulokset julkaistaan 31. toukokuuta. Hanke selvitti, mitä annettavaa yhteiskunnallisilla yrityksillä on tämän päivän Suomelle. Samassa tilaisuudessa päivänvalon näkee aihepiiriä käsittelevä kirja Arvovallankumous (Edita).

Kirjan 16 artikkelia ovat olleet kirjoitamassa mm. yrittäjä ja tietokirjailija Tapio Aaltonen, henkilöstöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsä sekä innovaation, designin ja johtamisen professori Alf Rehn. Artikkelit käsittelevät yhteiskunnallista yrittämistä, eettisyyttä ja innovatiivisuutta eri näkökulmista.

Kirjan normaalihinta on 34 euroa, mutta ennakkotilaajat saavat teoksen puoleen hintaan eli 17 eurolla ( + postikulut). Early bird -hinta on voimassa 30.5.2018 saakka. Saat alennuksen koodilla ARVO. Alennus tulee näkyviin ostoskorissa sen jälkeen, kun olet syöttänyt koodin.

Kirjat lähetetään tilaajille 31.5.2018.

Tilaa kirja omaksesi nyt!

Oletko jo mukana arvovallankumouksessa?

Aloitamme arvovallankumouksen torstaina 31. toukokuuta, kun Eetti & Inno -hankkeen vastuullinen vetäjä Soilikki Viljanen esittelee tutkimuksen tulokset ensimmäistä kertaa. Ilmoittaudu mukaan!

Arvoliiton Eetti & Inno -tutkimushanke selvitti, mitä uutta annettavaa yhteiskunnallisilla yrityksillä on tämän päivän Suomelle. Selvisi mm. se, että yhteiskunnalilsissa yrityksissä asiakas on kaiken keskiössä. Tästä syntyy arjen innovaatioita, entistä laadukkaampia palveluita ja todella korkeaa asiakastyytyväisyyttä.

Mitä muuta selvisi? Tule ottamaan siitä selvää torstaina 31. toukokuuta klo 14 – 17! Hankkeen vastuullinen vetäjä Soilikki Viljanen esittelee tutkimuksen tulokset ensimmäistä kertaa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Samalla julkaistaan aihepiiriä käsittelevä Arvovallankumous-kirja (Edita).

Mukaan kannattaa ilmoittautua rivakasti, sillä paikat täyttyvät nopeasti!

Ilmoittaudu tästä!

Aamukahvit ARVOn tyyliin

ARVO järjestää jäsenilleen kevään aikana kaksi aamiaistilaisuutta. Ensimmäisten aamukahvien teemana oli Hyvän Mitta -hanke.

Toukokuussa ARVOn jäsenillä on mahdollisuus kokoontua saman aamiaispöydän ääreen keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus keskustelulle ja sparrailulle. Tänään keskiviikkona pureuduttiin Hyvän Mitta -hankkeeseen.

Hyvän Mitan hankepäällikkö Katja Anoschkin avasi aamun tilaisuuden kertaamalla hankkeen ykkösvaiheen tulokset ja valottamalla sitä, mitä hankkeessa on tällä hetkellä meneillään.

Hyvän tekeminen ei yksinään riitä, vaan on tiedettävä, mikä auttaa parhaiten. Tavoitteena on tehdä hyvää oikein ja todistetusti, Anoschkin tiivisti hankkeen ytimen.

Aamupalalla tarjoiltiin myös konkretiaa hankkeen etenemisestä, kun HDL-säätiön Outi Kuikanmäki esitteli yhden Hyvän Mitan toisen vaiheen pilottihankkeista. Pilottijakson aikana HDL Hoiva ja A-Klinikka kehittävät yhdessä Tampereen kaupungin kanssa Kukaan ei putoa -konseptia Tampereen huumehoidon palvelukokonaisuudessa. Tavoitteena on mm.  ehkäistä pyöröovi-ilmiötä, joka syntyy, kun asiakas lähetetään erikoissairaanhoitoon uudelleen arvioitavaksi. Hankkeen onnistumiselle on myös asetettu selkeät mittarit, joita Kuikanmäki avasi tilaisuudessa.

 

Jatkoa seuraa

Pöydän ääressä oltiin tyytyväisiä aamun antiin. Lyhyessä ajassa ehdittiin käydä läpi painava paketti asiaa vaikuttavuudesta. Myös keskustelu kävi vilkkaana koko aamupalan ajan.

Kevään mittaan ARVOn jäsenille on vielä toisetkin aamukahvit. Keskiviikkona 23.5. aamiaispöytä on jälleen katettuna klo 8.30 – 10, ja teemana on Eetti & Inno -hanke. Tutkimushankkeessa selvitettiin, mitä annettavaa yhteiskunnallisilla yrityksillä on tämän päivän Suomelle, ja nyt hankkeen loppu häämöttää: tutkimuksen tulokset julkaistaan 31.5. järjestettävässä tilaisuudessa.

Jäsenet, merkatkaa siis seuraava aamupala jo kalenteriin! Tarjolla on takuulla kiinnostavaa keskustelua ja tutkimustuloksia jokaiselle yhteiskunnalliselle yritykselle. Kutsu saapuu jäsenille sähköpostitse.

Vuoden paras opinnäytetyö käsittelee innovaatioiden merkitystä yhteiskunnallisissa yrityksissä

Viime vuoden parhaaksi yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitelleeksi opinnäytetyöksi on valittu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun KTM Outi Lehtosen pro gradu ”Merkityksellinen innovaatiotoiminta: yhteiskunnallisten yritysten johtajien jäsennyksiä innovaatiotoiminnan merkityksestä”.
Lue lisää…

Katja Anoschkin Hyvän Mitan hankepäälliköksi

VTM Katja Anoschkin on valittu Hyvän Mitta -hankkeen vetäjäksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.2.2018. Katja siirtyy hanketta koordinoivan ARVOn palvelukseen Espoon järjestöjen yhteisö EJY:stä, jossa hän toimi kehittämispäällikönä.

Hyvän Mitta -hanke on vaikuttavuuden arvioinnin edelläkävijä Suomessa. Syksyllä 2017 käynnistyneessä toisessa vaiheessa Me-säätiö, Sitra, OKM, STEA, Valtioneuvoston kanslia, Opetushallitus, Kela ja ARVO, kehittävät uusia työkaluja vaikutusten arviointiin ja näkyväksi tekemiseen.

Hyvän Mitan toisessa vaiheessa otetaan uusi, entistä kunnianhimoisempi askel yhteismitallisen ja vertailukelpoisen vaikuttavuustiedon tuottamisessa. Hankkeeseen valitaan 4-5 vaikuttavuuslähtöistä pilottia, joiden tuloksellisuutta arvioidaan vajaan kahden vuoden ajan. Piloteissa korostuvat ennaltaehkäisevien palveluiden kustannusvaikuttavuuden arviointi sekä digitaalisten sovellusten ja tekoälyn mahdollistamat hyödyt.

”Olen valmis laittamaan itseni 100% likoon Hyvän Mitan tavoitteiden saavuttamiseksi!”

 

”Katja tuo hankkeeseen kipeästi kaivattua verkostojohtamisen ja yhteiskehittämisen osaamista. Katjalla on myös laaja järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan sekä julkisen sektorin vaikuttavuusperusteisten ohjausjärjestelmien ymmärrys. Olemme erittäin iloisia saadessamme Katjan Hyvän Mitan tiimiin”, sanoo ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

”Olen innoissani mahdollisuudesta olla tekemässä historiallista työtä vaikuttavuuden arvioinnin edistämiseksi. Olen valmis laittamaan itseni 100% likoon Hyvän Mitan tavoitteiden saavuttamiseksi!” toteaa Katja Anoschkin.

”Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen ja vaikuttavuusjohtaminen ovat asioita, joiden parissa meidän täytyy olla parempia tulevaisuudessa. Yksin tätä työtä ei tehdä, vaan haastan jokaisen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoittelevan toimijan mukaan jakamaan omaa osaamistaan ja luomaan vaikuttavampia hyviä tekoja!” Katja jatkaa.

Ensimmäinen vaihe kokosi yhteen vaikutusten arvioinnin malleja ja menetelmiä

 

Toukokuussa 2017 päättyneessä ensimmäisessä vaiheessa saatiin konkreettisia käytännön esimerkkejä ja tärkeitä jatkokehittämisen työkaluja 13 erilaisessa hankkeessa osallistuville toimijoille itselleen, sidosryhmille ja rahoittajille. Prosessi onnistui kokoamaan Suomessa kipeästi kaivattuja esimerkkejä käytössä olevista vaikutusten arvioinnin malleista ja menetelmistä.

 

Lue lisää:

www.hyvanmitta.fi
Hyvän Mitan ykkösvaihe ohi – Vinkit ja opit tarkoitettu kaikkien käyttöön

Tervetuloa, uudet jäsenet!

ARVOn rivit ovat jälleen täydentyneet uusilla jäsenillä. Nyt toivotamme joukkoomme tervetulleeksi Paralympiakomitean, Kalliola Oy:n ja SOS-Lapsikylän!

Mitä uusilla jäsenillämme on ensi vuoden agendalla? Entä miksi he halusivat liittyä ARVOn jäseneksi? Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski, Kalliola oy:n projektipäällikkö Hanna Hauta-aho ja SOS-Lapsikylän sidosryhmäjohtaja Tuomo Valve vastaavat.

 

Mikä sai kiinnostumaan ARVOn jäsenyydestä?

Hanna Hauta-aho: ”Kalliola oy toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaan. Kalliola oy tarjoaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita ainutlaatuisella osaamisella. Palvelut koostuvat muun muassa lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä sekä maahanmuuttajatyöstä. ARVOn tavoin yhdistämme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kestävän liiketoiminnan. ARVOn jäsenyys on luonteva tapa laajentaa verkostoja ja edunvalvontakumppanuuksia.”

Tuomo Valve: ”SOS-Lapsikylässä koemme ARVOn jäsenyyden arvokkaaksi ennen kaikkea sen kautta saatavien hyvien verkostojen ja uusien kumppanuusmahdollisuuksien vuoksi. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen lisäksi SOS-Lapsikylä tekee monipuolista kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin yhteiskunnassa paremmin huomioon. Juuri tässä tehtävässä uskomme ARVOn jäsenyyden tuovan meille lisäarvoa.”

Käytännön näkökulmasta jäseneksi liittyminen oli kevyttä, eikä vaatinut järjestöltä suuria ponnistuksia.

Tero Kuorikoski, Paralympiakomitean pääsihteeri

Tero Kuorikoski: ”ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen otti minuun yhteyttä jäsenyyteen liittyen. ARVOn toiminta alkoi kiinnostaa, sillä Paralympiakomitealle on tärkeää se, miten voimme toiminnallamme tehdä tästä yhteiskunnasta parempaa paikkaa. Oli siis mielekästä lähteä mukaan. Käytännön näkökulmasta jäseneksi liittyminen oli kevyttä, eikä vaatinut järjestöltä suuria ponnistuksia.”

 

Mitä teillä on agendalla nyt alkaneena vuonna? Mitä odotatte arvolaisuudelta?

Tuomo Valve: ” Vuonna 2018 alkaa SOS-Lapsikylässä uusi strategiakausi, joka on vahvasti kasvupainotteinen. Kasvua haetaan paitsi lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluista, niin myös aiempaa enemmän ennaltaehkäisevistä palveluista. Alkavana vuonna tulemme jatkamaan työmme vaikuttavuuden esiin nostamista ja vaikuttavien lapsiperheiden tukipalveluiden kehittämistä. Olemassa olevien palveluiden lisäksi kehitämme yhä enemmän myös digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi. Toivomme ARVOn jäsenyyden avaavan meille uusia yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuuksia tavoitteessamme toimia lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen avun asiantuntijana ja palvelujärjestelmän uudistajana.”

Alkavana vuonna tulemme jatkamaan työmme vaikuttavuuden esiin nostamista ja vaikuttavien lapsiperheiden tukipalveluiden kehittämistä. Olemassa olevien palveluiden lisäksi kehitämme yhä enemmän myös digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi.

Tuomo Valve, SOS-Lapsikylän sidosryhmäjohtaja

Hanna Hauta-aho: ”Vuoden alussa astui voimaan uusi organisaatiorakenne, joka mahdollistaa paremmin nykyisten palveluiden kehittämisen. Luomme uusia setlementtiratkaisuja vahvistamalla liiketoimintaosaamista, arvioimalla jatkuvasti toiminnan vaikuttavuutta ja toimimalla lähellä asiakkaita. Kalliola oy toimii vahvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, joten tarvitsemme avoimia ja aktiivisia foorumeita, joissa yhdessä kehittäminen ja organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö on mahdollista.

Kalliola oy:n ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja kaltaistemme, järjestötaustaisten yritysten kannattaa ehdottomasti tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä. ARVOn jäsenyys voi osaltaan tukea Kalliola oy:n tunnettavuutta ja asemaa osana yhteiskunnallisten yritysten rintamaa.”

Kalliola oy:n ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja kaltaistemme, järjestötaustaisten yritysten kannattaa ehdottomasti tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä.

Hanna Hauta-aho, Kalliola oy:n projektipäällikkö

Tero Kuorikoski: ”Meidän alkuvuoden agendallamme on erityisesti maaliskuussa järjestettävät paralympialaiset. Ne tulevat varmasti tänäkin vuonna näkymään monille suomalaisille ja liikuttamaan monia.
ARVOn jäsenyydeltä odotamme alati kasvavaa verkostotoimintaa. Olisi hienoa, jos ARVO järjestäisi tapahtuman, joka kokoaa yhteen ihmisiä eri järjestöistä keskinäiseen sparraukseen ja pallottelemaan ideoita järjestötyöstä. Tärkeää on myös päästä kertomaan omasta toiminnastamme tälle verkostolle, jonka ARVOn jäsenyyden kautta saamme.”

 

Haluaisitteko tekin mukaan kasvavaan joukkoomme?

Tarjoamme jäsenillemme asiantuntijaverkoston ja edunvalvontatyön lisäksi tunnettuutta ja asiantuntija-apua vastuulliseen johtamiseen, vaikuttavuuden todentamiseen sekä rahoitusratkaisuihin.

Arvo-liitolla on kolme jäsenyyskategoriaa: varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenyrityksemme toimivat monilla eri toimialoilla. Ota yhteyttä (kimmo.lipponen@arvoliitto.fi tai puh. 040 758 7247) ja kerromme mielellämme lisää jäsenyyksien hyödyistä!

Parhaalle yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevälle opinnäytetyölle 1000 €!

Oletko tehnyt yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Ilmianna itsesi tai tuttusi 31.12.2017 mennessä! Palkitsemme parhaan työn 1000 eurolla.

Etsimme yhdessä FinSERNin ja Yhteiskunnallinen yritys -merkin kanssa opinnäytetyötä, joka käsittelee yhteiskunnallisia yrityksiä.

Yhteiskunnalliset yritykset ratkaisevat liiketoimintansa avulla yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia ja edistävät yhteiskunnallisia tavoitteita. Ne käyttävät ainakin puolet voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Työn tieteenalaa ei ole rajattu ja opinnäytetyön teemat voivat käsitellä yhteiskunnallista yritystoimintaa eri näkökulmista ja eri menetelmillä.

Parhaan opinnäytetyön kirjoittaja valitaan tammikuussa 2018, ja hänet palkitaan paitsi maineella ja kunnialla, myös 1000 euron rahapalkinnolla! Voittajan valitsee FinSERNin, Yhteiskunnallinen yritys -merkin ja ARVOn muodostama työryhmä. Kiinnitämme arvioinnissa huomiota työn innovatiivisuuteen, hyödyllisyyteen, tuoreeseen näkökulmaan ja tutkimuksen laadukkaaseen toteutukseen.

Voit lähettää hakemuksesi ja kysyä lisätietoja 31.12.2017 saakka sähköpostitse harri.kostilainen@diak.fi.

Katso tarkemmat tiedot kilpailusta.

Vaikuttava joukkomme sai uusia jäseniä

ARVOn joukkoihin liittyivät Impactor Consulting Osk ja Epiqus. Kannatusjäsenenä mukaan tuli Tradeka.

– Impactor Consulting Osk liittyi ARVOn jäseneksi, koska haluamme edistää talouden muutosta kestävämpään ja inhimillisempään suuntaan. Autamme yhteiskunnallisia yrityksiä kehittämään yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ketterästi ja jatkuvasti parantaen. Näin vaikuttavuudesta tehdään kilpailuetu markkinoilla. ARVOssa olemme osa vaikuttavien toimijoiden yhteisöä, kertoo Impactor Consulting Oskin perustajaosakas Kristiina Ullgrén.

Myös Epiquksen osakas Jussi Nykänen ja Tardekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä odottavat ARVOn jäsenyydeltä yhteistyön voimaa.

– Liiketoimintamme perustuu ekosysteemiajatteluun: me rahoitamme yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisyä ja tarvitsemme käytännön toiminnassa hyvin monenlaista osaamista. ARVOn kautta uskomme saavamme hyviä kontakteja monenlaisiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, mikä auttaa meitä kasvattamaan toimintamme yhteiskunnallista vaikutusta. Samalla oma osaamisemme kasvaa mikä auttaa liiketoiminnan jatkokehittämisessä. Uskomme, että monimutkaisissa asioissa hyviä tuloksia saadaan vain yhteistyöllä, Nykänen kommentoi.

– Tradekan voitonjakolupauksen mukaisesti lahjoitamme keskimäärin vähintään 10 % verojen jälkeisestä tuloksesta yleishyödyllisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin tarkoituksiin. Vaikutusmahdollisuutemme ovat kuitenkin yksin toimiessa rajalliset. Siksi on tärkeää tehdä töitä ja keskustella muiden kanssa. Tätä keskustelua ja yhteistä vaikuttamista Tradeka on toteuttanut muun muassa ARVOn kannatusjäsenyydellä, Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä jatkaa.

 

Haluaisitteko tekin mukaan kasvavaan joukkoomme?

 

Uusien tulokkaiden myötä jäsenmäärämme kasvoi 50 yritykseen. Tarjoamme jäsenillemme asiantuntijaverkoston ja edunvalvontatyön lisäksi tunnettuutta ja asiantuntija-apua vastuulliseen johtamiseen, vaikuttavuuden todentamiseen sekä rahoitusratkaisuihin.

Arvo-liitolla on kolme jäsenyyskategoriaa: varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenyrityksemme toimivat monilla eri toimialoilla. Ota yhteyttä (kimmo.lipponen@arvoliitto.fi tai puh. 040 758 7247) ja kerromme mielellämme lisää jäsenyyksien hyödyistä!

 

Hyvän mitta jatkaa toiseen vaiheeseen

Hyvän mitan toisessa vaiheessa luodaan malleja vaikuttavuusperusteisten sopimusten mahdollistamiseksi, vaikuttavuustiedon keräämiseen ja kouluttamiseen.

Haluamme osoittaa tärkeän työn tulokset ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ymmärrettävästi, yhteismitallisesti ja vertailukelpoisesti, dataa ja digitaalisuutta hyödyntäen.

ARVOn kanssa mukana ottamassa hyvästä mittaa: Me-säätiö, Stea, Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kela.

Pistä seurantaan ARVOn Twitter– ja Facebook-tilit sekä hästäg #HyvänMitta. Kerromme pian lisää!

 

Lue lisää:

 

Hyvän mitan ykkösvaihe ohi – Vinkit ja opit on tarkoitettu kaikkien käyttöön

www.hyvänmitta.fi

ARVO on mukana Soteuttamon kick off -tilaisuudessa 30.10.

ARVO järjestää yhdessä SOSTEn ja Sitran kanssa Soteuttamon kick off -tilaisuuden. Järjestötoimijoille suunnattu tilaisuus järjestetään 30.10. klo 13–16 SOSTEn tiloissa Helsingissä (Yliopistonkatu 5).

Sitran ja kuntatoimijoiden organisoima Soteuttamo tarjoaa sparrausta sosiaali- ja terveysalan uudistamiseen ja verkostojen kehittämiseen. Sparrauksessa keskitytään vahvistamaan järjestölähtöisten toimijoiden uudistumiskykyä. Soteuttamon tavoitteena on luoda tiivistä vuorovaikutusta eri sote-alan toimijoiden välille.

Sitra järjestää keväällä 2018 kaksi sparrauspäivää jatkoon valituille toimijoille. Tilaisuudessa annetaan lisätietoa jatkotyöskentelyyn hakeutumisesta.

ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen kertoo tilaisuudessa siitä, miten eri toimijat voivat yhdessä luoda yhteiskunnallista hyvää ja taloudellista arvoa. Puheenvuoroja kuullaan myös SOSTElta, Finsote Consultingilta, Työ-ja elinkeinoministeriöltä ja Sitralta.

Löydät lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeen SOSTEn sivuilta. Ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä.

 

HUS:n Painonhallintatalo.fi palkittiin Vuoden Vaikuttavimpana ARVO-tekona

HUS-virtuaalisairaalan lihavuuden hoidon sähköiset palvelut eli Painonhallintatalo.fi voitti Vuoden 2017 Vaikuttavin ARVO-teko -palkinnon.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO myönsi palkinnon nyt kolmatta kertaa teolle, jonka liiketoiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi.

Kunniamaininnat saivat tänä vuonna Autismisäätiön työllisyyttä edistävät palvelut sekä Nicehearts ry.

 

Painonhallintatalo vastaa keskeiseen terveyskysymykseen digitalisaation keinoin

 

Painonhallintatalo on digitaalinen laihdutuspalvelu, jossa yhdistyvät kaikki painonhallinnan kannalta olennaiset osa-alueet: ravitsemus, liikunta, uni, stressi ja psykologinen painonhallinta. Perinteisesti lihavuuden hoidossa on usein keskitytty vain oikeanlaiseen ravitsemukseen ja liikuntaan. Painonhallintatalo ottaa potilaan kokonaisvaltaisesti huomioon ja kiinnittää huomiota nimenomaan painonhallinnan psykologiseen puoleen. Tämä lisää palvelun vaikuttavuutta.

Palvelu on kehitetty yhdessä potilaiden sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Keskiössä ovat olleet nimenomaan potilaan omat arvot, joiden pohjalta palvelu on rakennettu.

Palvelun tuote on vuoden pituinen Terveyslaihdutusvalmennus, jonka ajaksi potilas saa henkilökohtaisen valmentajan, joka seuraa ja tukee potilasta 1-2 viikon välein. Tutkimuksissa on todettu, että ihmisen läsnäolo on todella merkittävä tekijä Painonhallintatalon kaltaisissa verkkointerventioissa.

ARVOn palkintoraati arvostaakin Painonhallintatalon tapaa yhdistää teknologia ja ihmiset. Raadin mukaan Painonhallintatalo vastaa keskeiseen terveyskysymykseen hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia kustannustehokkaalla ja asiakaskokemusta parantavalla tavalla. Painonhallintatalolla on laaja kohderyhmä ja palvelu lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Laura Suojanen HUS:lta.

– On mahtavaa saada arvostusta ja kunnioitusta työlle, jota on tehty pitkään ja sitkeästi. Digitaalisten ratkaisujen kautta voidaan tavoittaa suuri määrä ihmisiä. Tällä hetkellä palvelua käyttää jo 400 potilasta, mutta tavoitteenamme on totta kai se, että palvelua voisivat käyttää kaikki lihavuudesta kärsivät suomalaiset. Palvelulla on mahdollisuuksia laajentua myös kansainvälisesti, Suojanen kommentoi.

Pelkästään Uudellamaalla 160 000 ihmisellä olisi tarvetta lihavuuden hoitoon.

 

Kunniamaininnat Autismisäätiön työllisyyttä tukeville toiminnoille ja Niceheartsille

 

Kunniamaininnalla palkittiin Autismisäätiön työllistymistä edistävä hanke, jossa on saatu aikaan hyviä tuloksia siksi, että työllisyyspalveluiden räätälöinnissä otetaan huomioon autismin kirjon ihmisten erityistarpeet.

Työhönvalmennukseen osallistuneista 17,8 % on saanut palkkatyöpaikan, mikä on huomattavasti enemmän kuin ”perinteisillä” työvoimapoliittisilla toimilla. Raadin mielestä Autismisäätiön räätälöityä palvelumallia voisi käyttää esimerkkinä myös muiden helposti sivuun jäävien ryhmien tukemisessa.

– Tuntuu hyvältä saada arvokas tunnustus tehdylle työlle. Tämä merkitsee sitä, että muutkin huomaavat hyvän työmme, Hanna Ekman.

Nicehearts on yhdistys, joka edistää tyttöjen ja naisten asemaa sekä ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kaikkein heikommassa asemassa olevien osallistumismahdollisuuksia ja edistää oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Se toimii Vantaalla, Espoossa, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Imatralla ja koordinoi myös Me-taloja Espoossa ja Lappeenrannassa.

Palkintoraati kiitti Niceheartsia erityisesti siitä, että se tukee yksilöä elämänkaaren eri vaiheissa.

Lisätiedot:

Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO, p. 040 758 7247.

Vuoden ARVO-teko palkitaan 11.10.

Aloimme etsiä Vuoden Vaikuttavinta ARVO-tekoa 3. heinäkuuta. Palkitsemme nyt kolmatta kertaa toimijan, joka tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä ja lisää suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.

Kilpailun voittaja julkistetaan ARVOPÄIVÄ-seminaarissa, joka järjestetään 11.10. klo 13–15.30 Kalliolan Setlementin auditoriossa (Sturenkatu 11, Helsinki). Tilaisuus on tarkoitettu ARVOn jäsenyrityksille ja sidosryhmille. Voit ilmoittautua mukaan sähköpostitse info@arvoliitto.fi.

Vuoden Vaikuttavimman ARVO-teon julkistamisen lisäksi luvassa on puheenvuoroja vastuullisesta ja vaikuttavasta tulevaisuudesta. Aihetta lähestytään esimerkiksi brändien ja digitaalisten ratkaisujen näkökulmista.

 

Puheenvuorot

Vastuullinen brändi: Eettisyyden ja vastuullisuuden toteuttaminen brändäyksen avulla

Professori Johanna Kujala (TaY)

 

Unohdetut lapset? Vaikuttavilla teoilla hyvinvointia lapsiperheille.

Kehitysjohtaja Kati Palsanen, SOS-Lapsikylä

 

Dialogi, data ja digitaaliset ratkaisut Me-säätiön strategiassa

Toimitusjohtaja Ulla Nord, Me-säätiö

 

Seminaarin avaa ARVOn puheenjohtaja Pentti Lemmettyinen.

Seminaari: Vastuulliset ja vaikuttavat liiketoimintamallit tulevaisuuden sote-palveluissa

Keskustelu sote-uudistuksesta on käynyt vilkkaana jo pitkään. Miten sosiaali-ja terveyspalvelut järjestetään tulevaisuudessa vastuullisesti ja vaikuttavasti?

Puhumme aiheesta Oulussa SOSTEtalk!-tapahtuman yhteydessä järjestettävässä seminaarissamme 3. lokakuuta. Seminaari järjestetään Teatteriravintola Vänmannissa (Kaarlenväylä 2, 90100 Oulu) klo 15–17.

 

Seminaarin teemoina ja alustajina muun muassa:

Yhteiskunnalliset yritykset vaikuttavien palveluiden tuottajina

Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö & varapuheenjohtaja, ARVO

 

Vastuullinen johtaminen yhteiskunnallisen yrityksen voimavarana

Anna-Maija Lämsä, professori, Jyväskylän yliopisto, EETTI & INNO -hanke

 

Miten vaikuttavuusperusteisuus varmistetaan julkisissa hankinnoissa?

Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut

 

Keskustelua johdattaa ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

 

SOSTEtalk! on monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma

SOSTEtalk! järjesteään Oulussa 3.–4.10. Tapahtuma on kohtaamispaikka päättäjille ja ammattilaisille, jotka edistävät ihmisten hyvää elämää. Tapahtuma tarjoaa laajan katsauksen sote-alan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Ohjelmassa on ajankohtaisia puheenvuoroja, mielenkiintoisia koulutuksia ja työpajoja sekä vapaampia kohtaamisia näyttelyosastolla.

ARVOn seminaari on SOSTEtalk!in sisartapahtuma, joten se tarjoaa hienon mahdollisuuden keskustella paikallisten kuntapäättäjien ja vaikuttajien kanssa.

Seminaari on myös oiva tilaisuus nähdä, millaista työtä ARVO tekee ja miten yhteiskunnallinen yrittäminen on etu paitsi yhteiskunnalle myös liiketoiminnalle.

 

Ilmoittaudu nyt!

ARVOn seminaariin voit ilmoittautua sähköpostilla info@arvoliitto.fi. Kannattaa toimia heti, sillä mukaan tilaisuuteen mahtuu vain 50 nopeinta!

Huomaathan, että jos haluat hyödyntää myös muuta SOSTEtalk!in ohjelmaa, sinun on ilmoittauduttava tapahtumaan erikseen. Sen voit tehdä tapahtuman omilla sivuilla.

 

Lue lisää:

https://www.soste.fi/tapahtumat/sostetalk.html

 

Vaikuttava joukko tavattavissa Kuntamarkkinoilla

ARVO on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana Kuntamarkkinoilla. Tapahtuma järjestetään 13.–14.9.

ARVO on yhteiskunnallisten yritysten etujärjestö. Luomme hyvinvointia yhteiskuntaan edistämällä liiketoimintaa, joka asettaa ympäröivän yhteiskunnan kehittämisen taloudellisten voittojen edelle.

Verkostossamme on jo yli 50 jäsentä ja yhteistyökumppania. Markkinaosastollamme päivystääkin vaikuttava joukko yhteiskunnallisten yritysten edustajia. Mukana yhteisellä osastollamme ovat jäsenyrityksistämme Setlementtiasunnot, Autismisäätiö, Uudenmaan vammaispalvelusäätiö, Y-säätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Viittakivi Oy, Rinnekoti-säätiö ja Aspa-säätiö.

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat usein siellä, missä ihmiset tarvitsevat elämäänsä tavallista enemmän tukea. Ne tuottavat palveluita muun muassa vanhuksille, vammaisille, lapsiperheille ja syrjäytymisuhan alla oleville nuorille. Nämä ovat ihmisryhmiä, joiden elämässä voi olla useita päällekkäisiä ja visaisia kysymyksiä. Ratkaisuksi tarvitaankin kokonaisuuden huomioon ottamista ja yksilöllisiä ratkaisuja.

– Yhteiskunnallisia yrityksiä on monenlaisia ja vaikuttavan joukkomme kautta voimme parhaiten tuoda esiin sitä moninaisuutta, jolla yritykset pyrkivät haastavassa asemassa olevia ihmisiä auttamaan, sanoo ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Lipponen on tavattavissa osastolla keskiviikkona klo 13–16 ja torstaina klo 10–13.30.

Laita muistiin nämä tietoiskut!

ARVOn jäsenyrityksillä on Kuntamarkkinoilla useita mielenkiinoisia tietoiskuja, joita kannattaa tulla kuuntelemaan.

 

Aihe: Vahvaa vaikuttavuutta toimijuuden avulla – kokemuksia ja näkemyksiä

Puhuja: Pirjetta Salomäki, hankekoordinaattori, Diakonissalaitoksen Hoiva

Aika: ke 13.9. klo 10–10.20

Paikka: huone A 3.25, 3. krs

 

Aihe: Kolmannen sektorin palvelutuotanto yhteiskunnallisena investointina – palveluiden inhimillinen vaikutus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus kestävänä ratkaisuna sote-uudistuksessa

Puhuja: Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö sr

Aika: ke 13.9. klo 10.30–10.50

Paikka: Tietokimara, K-kerros

 

Aihe: Yhteisöllinen kortteliasuminen – työkalut yhteiskunnallisesti vaikuttavaan kaupunkiasumiseen.

Puhuja: Kimmo Rönkä, toimitusjohtaja, Setlementtiasunnot

Aika: ke 13.9. klo 13–13.20

Paikka: Tietokimara, K-kerros

 

Aihe: Selkeä parannus syrjäytyneiden nuorten hyvinvoinnissa, mutta miten se tehdään?

Puhuja: Sari Nyberg, palvelualuejohtaja ja Vamos-nuori, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Aika: ke 13.9. klo 13–13.20

Paikka: huone A 3.25, 3. krs

 

Aihe: Massapalvelu vai yksilöllisesti rakennettu – miten asiakas sen kokee?

Puhuja: Kokemusasiantuntija Minna Tenhonen ja asiakkuusjohtaja Jaana Laaksonen, Rinnekoti

Aika: ke 13.9 klo 13.30–13.50

Paikka: kokoustila A.3.2., 3. krs

 

Aihe: Bonusta vastuullisesta sosiaalipalvelusta – Porin malli

Puhuja: Palvelu- ja myyntijohtaja Seija Milonoff, Aspa Palvelut Oy ja psykososiaalisten palvelujen päällikkö Matti Järvinen, Porin kaupunki

Aika: ke 13.9. klo 14.00–14.20

Paikka: huone A 3.8, 3. krs

 

Aihe: Kolmannen sektorin palvelutuotanto yhteiskunnallisena investointina – palveluiden inhimillinen vaikutus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus kestävänä ratkaisuna sote-uudistuksessa

Puhuja: Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö sr

Aika: to 14.9. klo 11-11.20

Paikka: Tietokimara, K-kerros

 

Aihe: Asunnolla ylös ja työllä eteenpäin. Y-Säätiön Uuras tukemassa asukkaiden työllistymistä.

Puhuja: Kaisa Nisula, asukaskoordinaattori, Y-Säätiö

Aika: to 14.9. klo 11.30–11.50

Paikka: Tietolinja, K-kerros

 

Aihe: Miten palvelujen rakentaminen yksilöllisesti on mahdollista tuottajan ja tilaajan yhteistyöllä?

Puhuja: Palveluohjauksen esimies Tiina Väntsi, Rinnekoti

Aika: to 14.9. klo 13.30–13.50

Paikka: kokoustila  A.3.2, 3. krs

 

Kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma

Kuntamarkkinat kokoaa yhteen valtion ja kunta-alan toimijoita sekä yrityksiä. Se on kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma, jossa esillä ovat alan ajankohtaisimmat aiheet.

Kuntamarkkinat järjestetään Helsingissä, osoitteessa Toinen linja 14. Sisäänpääsy ja ohjelman tilaisuudet ovat maksuttomia.

 

Lisätietoja:

www.kuntamarkkinat.fi 

Tiedote: Palveluiden vaikuttavuus saatava tulevan sote-mallin keskiöön

Sote-uudistuksen lisäaika pitää käyttää varmistamaan, että pitkäaikaisten yhteiskunnallisten vaikutusten tarkastelu otetaan avainasemaan tulevassa sote-mallissa. Näin vaativat SOS-Lapsikylä ja yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO.

”Valinnanvapaus ei ole sote-uudistuksen tärkein kysymys vaan se, miten varmistetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset eivät kasva pitkällä aikavälillä. Siksi tulevassa sote-mallissa pitää ennen kaikkea varmistaa, että ihmiset saavat tarpeeksi kattavia ja oikeanlaisia palveluita oikeaan aikaan. Tämä vähentää kokonaiskustannuksia pitkällä aikavälillä”, yhteiskunnallisten yritysten liiton ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo.

Halvin yksikköhinta ei takaa säästöjä
SOS-Lapsikylä ja ARVO harmittelevat, että tällä hetkellä sote-keskustelu pyörii lähinnä sen ympärillä, miten palveluita pystytään tuottamaan nykyistä tehokkaammin ja halvemmalla.

”Ei kyse ole siitä, että palvelut pitäisi tuottaa mahdollisimman halvalla yksikköhinnalla vaan että osataan katsoa kokonaiskustannuksia viiden, kymmenen, jopa 20 vuoden päähän. Sekä säästöt että vaikuttavat palvelut ovat mahdollisia, kun lakataan tuijottamasta pelkästään lyhyen aikavälin hintalappua”, Kimmo J. Lipponen sanoo.

Esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden kustannukset ovat kasvaneet Suomessa jo vuosikymmenten ajan. Syynä on palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja se, että perheet eivät saa tukea ajoissa ja ongelmat ehtivät kasaantua.

”Kun perhe ohjataan ajoissa perhekuntoutukseen, kuntoutus maksaa hetkellisesti paljon, mutta sen avulla saatetaan välttyä usean lapsen huostaanotolta tai syrjäytymiseltä, jolloin yhden perheen kohdalla syntyy monen miljoonan euron säästöt”, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen sanoo.

Uudenlainen toimintatapa säästää jopa 20 prosenttia kustannuksista
SOS-Lapsikylä on kehittänyt perhetyöhön moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvan SOS-kumppanuusmallin, jota on pilotoitu Varkaudessa.

”Mallimme osoittaa, että oikein ajoitetuilla palveluilla yhä useampi haavoittuvassa asemassa oleva lapsi ja nuori pärjää elämässään, palveluiden tarve vähenee pitkällä aikavälillä ja kokonaiskustannuksissa pystytään säästämään jopa 20 prosenttia”, Kati Palsanen kertoo.

Vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä ja toimintamalleja kehittävä Hyvän mitta -hanke tulee syksyllä käynnistyvässä toisessa vaiheessaan keskittymään erityisesti näiden vaikuttavuusperusteisten hankintojen laajemman käyttöönoton mahdollistamiseen.

”Vaikeiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen kestävästi edellyttää kaikkien toimijoiden yhteistä käsitystä tarpeesta, selkeitä tavoitteita ja tekemisen mitattavuutta”, Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen korostaa.

Lisätietoja
Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO, p. 040 758 7247
Kati Palsanen, kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä, p. 040 825 1620

**
SUOMIAREENA TÄNÄÄN:
”Halpa hinta vai hyvä elämä? Vaikuttavuus ratkaisee” -keskustelu maanantaina 10.7. klo 15.15. – 16.30. Keskustelun järjestävät ARVO, SOS-Lapsikylä ja Hyvän mitta -hanke.

Mukana keskustelussa ovat sisäministeri Paula Risikko, Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen, Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen ja kokemusasiantuntija Yonatan Gebrenegus Osallisuuden aika ry:stä. Paneelia vetää toimittaja Riku Rantala. Keskustelu järjestetään Porin kaupungintalon pihalla.

Huom! Keskustelua voi seurata myös striiminä klo 15.15 alkaen täällä

Taas etsitään Vuoden Vaikuttavinta ARVO-tekoa

ARVO etsii jälleen Suomen Vaikuttavinta ARVO-tekoa. Nyt kolmatta kertaa järjestettävällä kilpailulla halutaan löytää yrityksiä ja yhteisöjä, joiden toiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi.

Kilpailu on tarkoitettu sekä pienille että suurille toimijoille. Palkittavalla teolla täytyy kuitenkin olla kasvumahdollisuuksia, ja teon yhteiskunnallinen vaikuttavuus pitää pystyä todentamaan uskottavasti.

”Yhteiskunnallisilla yrityksillä, järjestöillä ja monilla muilla vahvan mission pohjalta toimivilla on tärkeä rooli yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa. ARVO-teko-kilpailulla haluamme tuoda esille parhaita esimerkkejä siitä, miten ne innovatiivisilla ratkaisuillaan tuottavat positiivisia vaikutuksia; säästävät yhteisiä varoja ja lisäävät ihmisten hyvinvointia. Arvopohjainen liiketoiminta ansaitsee arvostusta ja näkyvyyttä”, ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo.

”Työn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osoittaminen on äärimmäisen tärkeää, ja me ARVOssa olemme aktiivisesti mukana luomassa Suomeen malleja ja työkaluja, joilla yhteisöt voivat todentaa vaikuttavuuttaan. Hyvän mitta -hankkeen ensimmäinen vaihe kokosi yhteen erilaisia malleja ja osoitti, että vaikutusten osoittaminen on mahdollista, vaikkakaan ei helppoa”, Lipponen sanoo.

Ehdotuksia voittajaksi voi jättää 1.9. saakka
Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko-kilpailu alkaa joka vuosi Arvon päivänä 3. heinäkuuta. Kilpailu järjestetään nyt kolmatta kertaa.

Kuka tahansa voi jättää ehdotuksia palkinnon saajaksi. Ehdotusten takaraja on 1. syyskuuta. Yritykset ja yhteisöt voivat ehdottaa kilpailuun myös itseään.

Viime vuonna Vuoden Vaikuttavimmalla ARVO-teolla palkittiin SOS-Lapsikylän kehittämä Varkauden malli, jossa uudenlaisella toimintamallilla lisätään kaupungin perhepalveluiden vaikuttavuutta ja vähennetään kustannuksia. Varkauden mallissa on laskettu, että malli pystyy vähentämään kuntien kustannuksia lastensuojelussa jopa 20 prosenttia 5 vuoden aikana.

Kunniamaininnan viimevuotisessa kilpailussa sai Y-säätiön M2-Kodit päätöksestään alentaa kaikkien asuntojensa vuokria.

Ensimmäinen Vaikuttavin ARVO-teko -kilpailu järjestettiin viime vuonna, ja sen voitti jyväskyläläinen TeamPlanet.

Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko-kilpaolun voittaja julkistetaan syys-lokakuun aikana.

Lue lisää kisasta, ja ehdota omaa suosikkiasi täällä.

ARVO ja Hyvän mitta mukana SuomiAreenalla

ARVO on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana Porin SuomiAreenalla. Järjestämme yhdessä Hyvän mitta -hankkeen ja SOS-Lapsikylän kanssa keskustelun teemasta ”Halpa hinta vai hyvä elämä – Vaikuttavuus ratkaisee”.

Keskustelu pidetään jo tapahtuman ensimmäisenä päivänä, maanantaina 10. heinäkuuta klo 15.15. – 16.30 Porin kaupungintalon pihalla. Haluamme nostaa siinä esille, että yhteiskunnallisten vaikutusten todentaminen täytyy saada keskiöön tulevassa sote-mallissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa ei saa mittarina vain halpa hinta – palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen täytyy kiinnittää riittävästi huomiota.

Paneelikeskustelussamme ovat mukana sisäministeri Paula Risikko, Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen, Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen ja kokemusasiantuntja Yonatan Gebrenegus Osallisuuden aika ry:stä.

Jos olet Porissa, niin tule mukaan!

ARVOn jäsenmäärä kasvaa

ARVOn jäsenmäärä on jälleen kasvanut. Uusimpia tulokkaita joukossa ovat Harjulan Setlementti ja Kuurojen Palvelusäätiö. Lisäksi tämän vuoden puolella mukaan jäseniksi ovat tulleet myös Folkhälsan Välfärd Ab, Helsinki Cup Oy, Lahden Työn Paikka Oy, Living Skills Oy, Perhon liiketalousopisto ja Seniortek.

Kaiken kaikkiaan ARVOssa on nyt mukana 47 jäsenyritystä. Verkostoomme kuuluu lisäksi lukuisia muitakin yhteiskunnallisen yritystoiminnan edistämisestä kiinnostuneita toimijoita.

”ARVO on jäsentensä ja kumppaniensa aktiivinen verkosto. Suomessa tarvitaan tällä hetkellä kenties enemmän kuin koskaan vastuullisen johtamisen uusia käytäntöjä, vaikuttavuuden todentamisen työkaluja ja innovatiivisia ratkaisuja. Hienoa, että näitä ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita ratkaiseva edelläkävijöiden joukko laajenee vauhdilla.”

Jos olet kiinnostunut ARVOn jäsenyydestä, ota yhteyttä Kimmo Lipposeen, kimmo.lipponen[at]arvoliitto.fi, p. 040 758 7247.

Eetti & Inno etenee aikataulussa

ARVOn Soilikki Viljasen johtamassa EETTI & INNO -tutkimushankkeessa on aloitettu loppukevään aikana toinen vaihe. Nyt tutkimuksessa tehdään henkilöstö- ja asiakaskyselyjä, joiden tarkoituksena on tuottaa lisätietoa tutkittavien organisaatioiden toiminnasta.

EETTI & INNO tutkii innovatiivisuutta yhteiskunnallisten yritysten kautta. Se selvittää myös mitä odotuksia sidosryhmillä on eettisen ja vastuullisen yrityksen toiminnalle. Miten eettisen yrityksen voi tunnistaa?

Tutkimuksessa ovat mukana seuraavat organisaatiot: Aspa Palvelut Oy, Autismisäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallinen konserni, Kierrätysverkko Oy, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Setlementtiasunnot Oy, Suomen Olympiakomitea ja Y-säätiö.

Tutkimushankkeen alustavat, ensimmäisessä vaiheessa toteutetun haastattelututkimuksen tulokset tuovat esiin, että yhteiskunnallisen yrityksen vastuullinen tapa toimia on kytköksissä innovatiivisuuteen, ja yhteiskunnallisissa yrityksissä syntyy arjen innovaatioita sekä palveluinnovaatioita. Toiminnan keskiössä on asiakas, joka ensisijaisesti on ihminen ja vasta toissijaisesti asiakas. Arvolähtöisen yrityksen ja organisaation yhteiskunnallinen missio on sen dna:ssa, ja se tulee osata hyödyntää liiketoiminnassa.

Tutkimushankkeen alustavia, ensimmäisessä vaiheessa toteutetun haastattelututkimuksen tuloksia on esitelty kevään mittaan ARVO-päivässä, ARVOn seminaareissa Lahdessa ja Tampereella sekä yritysetiikan vuosittaisessa EBEN-kongressissa.

EETTI & INNO hankkeessa tuotetaan myös opinnäytetöitä. KTM Riikka Hakasen pro gradu -tutkielma ”By accident or by design? Social enterprise leaders’ stories of their career choice”, palkittiin kaksi kertaa opinnäytetyökilpailun parhaana. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimusverkosto FinSERN sekä EBEN Suomi ry toimivat kilpailun järjestäjinä. Opinnäytetyössä tarkastellaan yhteiskunnallisten yritysten johtajien uranvalintaa.

EETTI & INNO käynnistyi talvella 2016, ja se jatkuu kevääseen 2018 saakka. Tutkimuksen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.