Kaikki viestit Uutisetsä

Oletko jo mukana arvovallankumouksessa?

Aloitamme arvovallankumouksen torstaina 31. toukokuuta, kun Eetti & Inno -hankkeen vastuullinen vetäjä Soilikki Viljanen esittelee tutkimuksen tulokset ensimmäistä kertaa. Ilmoittaudu mukaan!

Arvoliiton Eetti & Inno -tutkimushanke selvitti, mitä uutta annettavaa yhteiskunnallisilla yrityksillä on tämän päivän Suomelle. Selvisi mm. se, että yhteiskunnalilsissa yrityksissä asiakas on kaiken keskiössä. Tästä syntyy arjen innovaatioita, entistä laadukkaampia palveluita ja todella korkeaa asiakastyytyväisyyttä.

Mitä muuta selvisi? Tule ottamaan siitä selvää torstaina 31. toukokuuta klo 14 – 17! Hankkeen vastuullinen vetäjä Soilikki Viljanen esittelee tutkimuksen tulokset ensimmäistä kertaa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Samalla julkaistaan aihepiiriä käsittelevä Arvovallankumous-kirja (Edita).

Mukaan kannattaa ilmoittautua rivakasti, sillä paikat täyttyvät nopeasti!

Ilmoittaudu tästä!

Aamukahvit ARVOn tyyliin

ARVO järjestää jäsenilleen kevään aikana kaksi aamiaistilaisuutta. Ensimmäisten aamukahvien teemana oli Hyvän Mitta -hanke.

Toukokuussa ARVOn jäsenillä on mahdollisuus kokoontua saman aamiaispöydän ääreen keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus keskustelulle ja sparrailulle. Tänään keskiviikkona pureuduttiin Hyvän Mitta -hankkeeseen.

Hyvän Mitan hankepäällikkö Katja Anoschkin avasi aamun tilaisuuden kertaamalla hankkeen ykkösvaiheen tulokset ja valottamalla sitä, mitä hankkeessa on tällä hetkellä meneillään.

Hyvän tekeminen ei yksinään riitä, vaan on tiedettävä, mikä auttaa parhaiten. Tavoitteena on tehdä hyvää oikein ja todistetusti, Anoschkin tiivisti hankkeen ytimen.

Aamupalalla tarjoiltiin myös konkretiaa hankkeen etenemisestä, kun HDL-säätiön Outi Kuikanmäki esitteli yhden Hyvän Mitan toisen vaiheen pilottihankkeista. Pilottijakson aikana HDL Hoiva ja A-Klinikka kehittävät yhdessä Tampereen kaupungin kanssa Kukaan ei putoa -konseptia Tampereen huumehoidon palvelukokonaisuudessa. Tavoitteena on mm.  ehkäistä pyöröovi-ilmiötä, joka syntyy, kun asiakas lähetetään erikoissairaanhoitoon uudelleen arvioitavaksi. Hankkeen onnistumiselle on myös asetettu selkeät mittarit, joita Kuikanmäki avasi tilaisuudessa.

 

Jatkoa seuraa

Pöydän ääressä oltiin tyytyväisiä aamun antiin. Lyhyessä ajassa ehdittiin käydä läpi painava paketti asiaa vaikuttavuudesta. Myös keskustelu kävi vilkkaana koko aamupalan ajan.

Kevään mittaan ARVOn jäsenille on vielä toisetkin aamukahvit. Keskiviikkona 23.5. aamiaispöytä on jälleen katettuna klo 8.30 – 10, ja teemana on Eetti & Inno -hanke. Tutkimushankkeessa selvitettiin, mitä annettavaa yhteiskunnallisilla yrityksillä on tämän päivän Suomelle, ja nyt hankkeen loppu häämöttää: tutkimuksen tulokset julkaistaan 31.5. järjestettävässä tilaisuudessa.

Jäsenet, merkatkaa siis seuraava aamupala jo kalenteriin! Tarjolla on takuulla kiinnostavaa keskustelua ja tutkimustuloksia jokaiselle yhteiskunnalliselle yritykselle. Kutsu saapuu jäsenille sähköpostitse.

Vuoden paras opinnäytetyö käsittelee innovaatioiden merkitystä yhteiskunnallisissa yrityksissä

Viime vuoden parhaaksi yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitelleeksi opinnäytetyöksi on valittu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun KTM Outi Lehtosen pro gradu ”Merkityksellinen innovaatiotoiminta: yhteiskunnallisten yritysten johtajien jäsennyksiä innovaatiotoiminnan merkityksestä”.
Lue lisää…

Katja Anoschkin Hyvän Mitan hankepäälliköksi

VTM Katja Anoschkin on valittu Hyvän Mitta -hankkeen vetäjäksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.2.2018. Katja siirtyy hanketta koordinoivan ARVOn palvelukseen Espoon järjestöjen yhteisö EJY:stä, jossa hän toimi kehittämispäällikönä.

Hyvän Mitta -hanke on vaikuttavuuden arvioinnin edelläkävijä Suomessa. Syksyllä 2017 käynnistyneessä toisessa vaiheessa Me-säätiö, Sitra, OKM, STEA, Valtioneuvoston kanslia, Opetushallitus, Kela ja ARVO, kehittävät uusia työkaluja vaikutusten arviointiin ja näkyväksi tekemiseen.

Hyvän Mitan toisessa vaiheessa otetaan uusi, entistä kunnianhimoisempi askel yhteismitallisen ja vertailukelpoisen vaikuttavuustiedon tuottamisessa. Hankkeeseen valitaan 4-5 vaikuttavuuslähtöistä pilottia, joiden tuloksellisuutta arvioidaan vajaan kahden vuoden ajan. Piloteissa korostuvat ennaltaehkäisevien palveluiden kustannusvaikuttavuuden arviointi sekä digitaalisten sovellusten ja tekoälyn mahdollistamat hyödyt.

”Olen valmis laittamaan itseni 100% likoon Hyvän Mitan tavoitteiden saavuttamiseksi!”

 

”Katja tuo hankkeeseen kipeästi kaivattua verkostojohtamisen ja yhteiskehittämisen osaamista. Katjalla on myös laaja järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan sekä julkisen sektorin vaikuttavuusperusteisten ohjausjärjestelmien ymmärrys. Olemme erittäin iloisia saadessamme Katjan Hyvän Mitan tiimiin”, sanoo ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

”Olen innoissani mahdollisuudesta olla tekemässä historiallista työtä vaikuttavuuden arvioinnin edistämiseksi. Olen valmis laittamaan itseni 100% likoon Hyvän Mitan tavoitteiden saavuttamiseksi!” toteaa Katja Anoschkin.

”Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen ja vaikuttavuusjohtaminen ovat asioita, joiden parissa meidän täytyy olla parempia tulevaisuudessa. Yksin tätä työtä ei tehdä, vaan haastan jokaisen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoittelevan toimijan mukaan jakamaan omaa osaamistaan ja luomaan vaikuttavampia hyviä tekoja!” Katja jatkaa.

Ensimmäinen vaihe kokosi yhteen vaikutusten arvioinnin malleja ja menetelmiä

 

Toukokuussa 2017 päättyneessä ensimmäisessä vaiheessa saatiin konkreettisia käytännön esimerkkejä ja tärkeitä jatkokehittämisen työkaluja 13 erilaisessa hankkeessa osallistuville toimijoille itselleen, sidosryhmille ja rahoittajille. Prosessi onnistui kokoamaan Suomessa kipeästi kaivattuja esimerkkejä käytössä olevista vaikutusten arvioinnin malleista ja menetelmistä.

 

Lue lisää:

www.hyvanmitta.fi
Hyvän Mitan ykkösvaihe ohi – Vinkit ja opit tarkoitettu kaikkien käyttöön

Tervetuloa, uudet jäsenet!

ARVOn rivit ovat jälleen täydentyneet uusilla jäsenillä. Nyt toivotamme joukkoomme tervetulleeksi Paralympiakomitean, Kalliola Oy:n ja SOS-Lapsikylän!

Mitä uusilla jäsenillämme on ensi vuoden agendalla? Entä miksi he halusivat liittyä ARVOn jäseneksi? Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski, Kalliola oy:n projektipäällikkö Hanna Hauta-aho ja SOS-Lapsikylän sidosryhmäjohtaja Tuomo Valve vastaavat.

 

Mikä sai kiinnostumaan ARVOn jäsenyydestä?

Hanna Hauta-aho: ”Kalliola oy toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaan. Kalliola oy tarjoaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita ainutlaatuisella osaamisella. Palvelut koostuvat muun muassa lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä sekä maahanmuuttajatyöstä. ARVOn tavoin yhdistämme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kestävän liiketoiminnan. ARVOn jäsenyys on luonteva tapa laajentaa verkostoja ja edunvalvontakumppanuuksia.”

Tuomo Valve: ”SOS-Lapsikylässä koemme ARVOn jäsenyyden arvokkaaksi ennen kaikkea sen kautta saatavien hyvien verkostojen ja uusien kumppanuusmahdollisuuksien vuoksi. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen lisäksi SOS-Lapsikylä tekee monipuolista kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin yhteiskunnassa paremmin huomioon. Juuri tässä tehtävässä uskomme ARVOn jäsenyyden tuovan meille lisäarvoa.”

Käytännön näkökulmasta jäseneksi liittyminen oli kevyttä, eikä vaatinut järjestöltä suuria ponnistuksia.

Tero Kuorikoski, Paralympiakomitean pääsihteeri

Tero Kuorikoski: ”ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen otti minuun yhteyttä jäsenyyteen liittyen. ARVOn toiminta alkoi kiinnostaa, sillä Paralympiakomitealle on tärkeää se, miten voimme toiminnallamme tehdä tästä yhteiskunnasta parempaa paikkaa. Oli siis mielekästä lähteä mukaan. Käytännön näkökulmasta jäseneksi liittyminen oli kevyttä, eikä vaatinut järjestöltä suuria ponnistuksia.”

 

Mitä teillä on agendalla nyt alkaneena vuonna? Mitä odotatte arvolaisuudelta?

Tuomo Valve: ” Vuonna 2018 alkaa SOS-Lapsikylässä uusi strategiakausi, joka on vahvasti kasvupainotteinen. Kasvua haetaan paitsi lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluista, niin myös aiempaa enemmän ennaltaehkäisevistä palveluista. Alkavana vuonna tulemme jatkamaan työmme vaikuttavuuden esiin nostamista ja vaikuttavien lapsiperheiden tukipalveluiden kehittämistä. Olemassa olevien palveluiden lisäksi kehitämme yhä enemmän myös digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi. Toivomme ARVOn jäsenyyden avaavan meille uusia yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuuksia tavoitteessamme toimia lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen avun asiantuntijana ja palvelujärjestelmän uudistajana.”

Alkavana vuonna tulemme jatkamaan työmme vaikuttavuuden esiin nostamista ja vaikuttavien lapsiperheiden tukipalveluiden kehittämistä. Olemassa olevien palveluiden lisäksi kehitämme yhä enemmän myös digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi.

Tuomo Valve, SOS-Lapsikylän sidosryhmäjohtaja

Hanna Hauta-aho: ”Vuoden alussa astui voimaan uusi organisaatiorakenne, joka mahdollistaa paremmin nykyisten palveluiden kehittämisen. Luomme uusia setlementtiratkaisuja vahvistamalla liiketoimintaosaamista, arvioimalla jatkuvasti toiminnan vaikuttavuutta ja toimimalla lähellä asiakkaita. Kalliola oy toimii vahvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, joten tarvitsemme avoimia ja aktiivisia foorumeita, joissa yhdessä kehittäminen ja organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö on mahdollista.

Kalliola oy:n ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja kaltaistemme, järjestötaustaisten yritysten kannattaa ehdottomasti tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä. ARVOn jäsenyys voi osaltaan tukea Kalliola oy:n tunnettavuutta ja asemaa osana yhteiskunnallisten yritysten rintamaa.”

Kalliola oy:n ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja kaltaistemme, järjestötaustaisten yritysten kannattaa ehdottomasti tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä.

Hanna Hauta-aho, Kalliola oy:n projektipäällikkö

Tero Kuorikoski: ”Meidän alkuvuoden agendallamme on erityisesti maaliskuussa järjestettävät paralympialaiset. Ne tulevat varmasti tänäkin vuonna näkymään monille suomalaisille ja liikuttamaan monia.
ARVOn jäsenyydeltä odotamme alati kasvavaa verkostotoimintaa. Olisi hienoa, jos ARVO järjestäisi tapahtuman, joka kokoaa yhteen ihmisiä eri järjestöistä keskinäiseen sparraukseen ja pallottelemaan ideoita järjestötyöstä. Tärkeää on myös päästä kertomaan omasta toiminnastamme tälle verkostolle, jonka ARVOn jäsenyyden kautta saamme.”

 

Haluaisitteko tekin mukaan kasvavaan joukkoomme?

Tarjoamme jäsenillemme asiantuntijaverkoston ja edunvalvontatyön lisäksi tunnettuutta ja asiantuntija-apua vastuulliseen johtamiseen, vaikuttavuuden todentamiseen sekä rahoitusratkaisuihin.

Arvo-liitolla on kolme jäsenyyskategoriaa: varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenyrityksemme toimivat monilla eri toimialoilla. Ota yhteyttä (kimmo.lipponen@arvoliitto.fi tai puh. 040 758 7247) ja kerromme mielellämme lisää jäsenyyksien hyödyistä!

Parhaalle yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevälle opinnäytetyölle 1000 €!

Oletko tehnyt yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Ilmianna itsesi tai tuttusi 31.12.2017 mennessä! Palkitsemme parhaan työn 1000 eurolla.

Etsimme yhdessä FinSERNin ja Yhteiskunnallinen yritys -merkin kanssa opinnäytetyötä, joka käsittelee yhteiskunnallisia yrityksiä.

Yhteiskunnalliset yritykset ratkaisevat liiketoimintansa avulla yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia ja edistävät yhteiskunnallisia tavoitteita. Ne käyttävät ainakin puolet voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Työn tieteenalaa ei ole rajattu ja opinnäytetyön teemat voivat käsitellä yhteiskunnallista yritystoimintaa eri näkökulmista ja eri menetelmillä.

Parhaan opinnäytetyön kirjoittaja valitaan tammikuussa 2018, ja hänet palkitaan paitsi maineella ja kunnialla, myös 1000 euron rahapalkinnolla! Voittajan valitsee FinSERNin, Yhteiskunnallinen yritys -merkin ja ARVOn muodostama työryhmä. Kiinnitämme arvioinnissa huomiota työn innovatiivisuuteen, hyödyllisyyteen, tuoreeseen näkökulmaan ja tutkimuksen laadukkaaseen toteutukseen.

Voit lähettää hakemuksesi ja kysyä lisätietoja 31.12.2017 saakka sähköpostitse harri.kostilainen@diak.fi.

Katso tarkemmat tiedot kilpailusta.

Vaikuttava joukkomme sai uusia jäseniä

ARVOn joukkoihin liittyivät Impactor Consulting Osk ja Epiqus. Kannatusjäsenenä mukaan tuli Tradeka.

– Impactor Consulting Osk liittyi ARVOn jäseneksi, koska haluamme edistää talouden muutosta kestävämpään ja inhimillisempään suuntaan. Autamme yhteiskunnallisia yrityksiä kehittämään yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ketterästi ja jatkuvasti parantaen. Näin vaikuttavuudesta tehdään kilpailuetu markkinoilla. ARVOssa olemme osa vaikuttavien toimijoiden yhteisöä, kertoo Impactor Consulting Oskin perustajaosakas Kristiina Ullgrén.

Myös Epiquksen osakas Jussi Nykänen ja Tardekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä odottavat ARVOn jäsenyydeltä yhteistyön voimaa.

– Liiketoimintamme perustuu ekosysteemiajatteluun: me rahoitamme yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisyä ja tarvitsemme käytännön toiminnassa hyvin monenlaista osaamista. ARVOn kautta uskomme saavamme hyviä kontakteja monenlaisiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, mikä auttaa meitä kasvattamaan toimintamme yhteiskunnallista vaikutusta. Samalla oma osaamisemme kasvaa mikä auttaa liiketoiminnan jatkokehittämisessä. Uskomme, että monimutkaisissa asioissa hyviä tuloksia saadaan vain yhteistyöllä, Nykänen kommentoi.

– Tradekan voitonjakolupauksen mukaisesti lahjoitamme keskimäärin vähintään 10 % verojen jälkeisestä tuloksesta yleishyödyllisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin tarkoituksiin. Vaikutusmahdollisuutemme ovat kuitenkin yksin toimiessa rajalliset. Siksi on tärkeää tehdä töitä ja keskustella muiden kanssa. Tätä keskustelua ja yhteistä vaikuttamista Tradeka on toteuttanut muun muassa ARVOn kannatusjäsenyydellä, Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä jatkaa.

 

Haluaisitteko tekin mukaan kasvavaan joukkoomme?

 

Uusien tulokkaiden myötä jäsenmäärämme kasvoi 50 yritykseen. Tarjoamme jäsenillemme asiantuntijaverkoston ja edunvalvontatyön lisäksi tunnettuutta ja asiantuntija-apua vastuulliseen johtamiseen, vaikuttavuuden todentamiseen sekä rahoitusratkaisuihin.

Arvo-liitolla on kolme jäsenyyskategoriaa: varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenyrityksemme toimivat monilla eri toimialoilla. Ota yhteyttä (kimmo.lipponen@arvoliitto.fi tai puh. 040 758 7247) ja kerromme mielellämme lisää jäsenyyksien hyödyistä!

 

Hyvän mitta jatkaa toiseen vaiheeseen

Hyvän mitan toisessa vaiheessa luodaan malleja vaikuttavuusperusteisten sopimusten mahdollistamiseksi, vaikuttavuustiedon keräämiseen ja kouluttamiseen.

Haluamme osoittaa tärkeän työn tulokset ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ymmärrettävästi, yhteismitallisesti ja vertailukelpoisesti, dataa ja digitaalisuutta hyödyntäen.

ARVOn kanssa mukana ottamassa hyvästä mittaa: Me-säätiö, Stea, Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kela.

Pistä seurantaan ARVOn Twitter– ja Facebook-tilit sekä hästäg #HyvänMitta. Kerromme pian lisää!

 

Lue lisää:

 

Hyvän mitan ykkösvaihe ohi – Vinkit ja opit on tarkoitettu kaikkien käyttöön

www.hyvänmitta.fi

ARVO on mukana Soteuttamon kick off -tilaisuudessa 30.10.

ARVO järjestää yhdessä SOSTEn ja Sitran kanssa Soteuttamon kick off -tilaisuuden. Järjestötoimijoille suunnattu tilaisuus järjestetään 30.10. klo 13–16 SOSTEn tiloissa Helsingissä (Yliopistonkatu 5).

Sitran ja kuntatoimijoiden organisoima Soteuttamo tarjoaa sparrausta sosiaali- ja terveysalan uudistamiseen ja verkostojen kehittämiseen. Sparrauksessa keskitytään vahvistamaan järjestölähtöisten toimijoiden uudistumiskykyä. Soteuttamon tavoitteena on luoda tiivistä vuorovaikutusta eri sote-alan toimijoiden välille.

Sitra järjestää keväällä 2018 kaksi sparrauspäivää jatkoon valituille toimijoille. Tilaisuudessa annetaan lisätietoa jatkotyöskentelyyn hakeutumisesta.

ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen kertoo tilaisuudessa siitä, miten eri toimijat voivat yhdessä luoda yhteiskunnallista hyvää ja taloudellista arvoa. Puheenvuoroja kuullaan myös SOSTElta, Finsote Consultingilta, Työ-ja elinkeinoministeriöltä ja Sitralta.

Löydät lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeen SOSTEn sivuilta. Ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä.

 

HUS:n Painonhallintatalo.fi palkittiin Vuoden Vaikuttavimpana ARVO-tekona

HUS-virtuaalisairaalan lihavuuden hoidon sähköiset palvelut eli Painonhallintatalo.fi voitti Vuoden 2017 Vaikuttavin ARVO-teko -palkinnon.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO myönsi palkinnon nyt kolmatta kertaa teolle, jonka liiketoiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi.

Kunniamaininnat saivat tänä vuonna Autismisäätiön työllisyyttä edistävät palvelut sekä Nicehearts ry.

 

Painonhallintatalo vastaa keskeiseen terveyskysymykseen digitalisaation keinoin

 

Painonhallintatalo on digitaalinen laihdutuspalvelu, jossa yhdistyvät kaikki painonhallinnan kannalta olennaiset osa-alueet: ravitsemus, liikunta, uni, stressi ja psykologinen painonhallinta. Perinteisesti lihavuuden hoidossa on usein keskitytty vain oikeanlaiseen ravitsemukseen ja liikuntaan. Painonhallintatalo ottaa potilaan kokonaisvaltaisesti huomioon ja kiinnittää huomiota nimenomaan painonhallinnan psykologiseen puoleen. Tämä lisää palvelun vaikuttavuutta.

Palvelu on kehitetty yhdessä potilaiden sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Keskiössä ovat olleet nimenomaan potilaan omat arvot, joiden pohjalta palvelu on rakennettu.

Palvelun tuote on vuoden pituinen Terveyslaihdutusvalmennus, jonka ajaksi potilas saa henkilökohtaisen valmentajan, joka seuraa ja tukee potilasta 1-2 viikon välein. Tutkimuksissa on todettu, että ihmisen läsnäolo on todella merkittävä tekijä Painonhallintatalon kaltaisissa verkkointerventioissa.

ARVOn palkintoraati arvostaakin Painonhallintatalon tapaa yhdistää teknologia ja ihmiset. Raadin mukaan Painonhallintatalo vastaa keskeiseen terveyskysymykseen hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia kustannustehokkaalla ja asiakaskokemusta parantavalla tavalla. Painonhallintatalolla on laaja kohderyhmä ja palvelu lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Laura Suojanen HUS:lta.

– On mahtavaa saada arvostusta ja kunnioitusta työlle, jota on tehty pitkään ja sitkeästi. Digitaalisten ratkaisujen kautta voidaan tavoittaa suuri määrä ihmisiä. Tällä hetkellä palvelua käyttää jo 400 potilasta, mutta tavoitteenamme on totta kai se, että palvelua voisivat käyttää kaikki lihavuudesta kärsivät suomalaiset. Palvelulla on mahdollisuuksia laajentua myös kansainvälisesti, Suojanen kommentoi.

Pelkästään Uudellamaalla 160 000 ihmisellä olisi tarvetta lihavuuden hoitoon.

 

Kunniamaininnat Autismisäätiön työllisyyttä tukeville toiminnoille ja Niceheartsille

 

Kunniamaininnalla palkittiin Autismisäätiön työllistymistä edistävä hanke, jossa on saatu aikaan hyviä tuloksia siksi, että työllisyyspalveluiden räätälöinnissä otetaan huomioon autismin kirjon ihmisten erityistarpeet.

Työhönvalmennukseen osallistuneista 17,8 % on saanut palkkatyöpaikan, mikä on huomattavasti enemmän kuin ”perinteisillä” työvoimapoliittisilla toimilla. Raadin mielestä Autismisäätiön räätälöityä palvelumallia voisi käyttää esimerkkinä myös muiden helposti sivuun jäävien ryhmien tukemisessa.

– Tuntuu hyvältä saada arvokas tunnustus tehdylle työlle. Tämä merkitsee sitä, että muutkin huomaavat hyvän työmme, Hanna Ekman.

Nicehearts on yhdistys, joka edistää tyttöjen ja naisten asemaa sekä ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kaikkein heikommassa asemassa olevien osallistumismahdollisuuksia ja edistää oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Se toimii Vantaalla, Espoossa, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Imatralla ja koordinoi myös Me-taloja Espoossa ja Lappeenrannassa.

Palkintoraati kiitti Niceheartsia erityisesti siitä, että se tukee yksilöä elämänkaaren eri vaiheissa.

Lisätiedot:

Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO, p. 040 758 7247.

Vuoden ARVO-teko palkitaan 11.10.

Aloimme etsiä Vuoden Vaikuttavinta ARVO-tekoa 3. heinäkuuta. Palkitsemme nyt kolmatta kertaa toimijan, joka tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä ja lisää suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.

Kilpailun voittaja julkistetaan ARVOPÄIVÄ-seminaarissa, joka järjestetään 11.10. klo 13–15.30 Kalliolan Setlementin auditoriossa (Sturenkatu 11, Helsinki). Tilaisuus on tarkoitettu ARVOn jäsenyrityksille ja sidosryhmille. Voit ilmoittautua mukaan sähköpostitse info@arvoliitto.fi.

Vuoden Vaikuttavimman ARVO-teon julkistamisen lisäksi luvassa on puheenvuoroja vastuullisesta ja vaikuttavasta tulevaisuudesta. Aihetta lähestytään esimerkiksi brändien ja digitaalisten ratkaisujen näkökulmista.

 

Puheenvuorot

Vastuullinen brändi: Eettisyyden ja vastuullisuuden toteuttaminen brändäyksen avulla

Professori Johanna Kujala (TaY)

 

Unohdetut lapset? Vaikuttavilla teoilla hyvinvointia lapsiperheille.

Kehitysjohtaja Kati Palsanen, SOS-Lapsikylä

 

Dialogi, data ja digitaaliset ratkaisut Me-säätiön strategiassa

Toimitusjohtaja Ulla Nord, Me-säätiö

 

Seminaarin avaa ARVOn puheenjohtaja Pentti Lemmettyinen.

Seminaari: Vastuulliset ja vaikuttavat liiketoimintamallit tulevaisuuden sote-palveluissa

Keskustelu sote-uudistuksesta on käynyt vilkkaana jo pitkään. Miten sosiaali-ja terveyspalvelut järjestetään tulevaisuudessa vastuullisesti ja vaikuttavasti?

Puhumme aiheesta Oulussa SOSTEtalk!-tapahtuman yhteydessä järjestettävässä seminaarissamme 3. lokakuuta. Seminaari järjestetään Teatteriravintola Vänmannissa (Kaarlenväylä 2, 90100 Oulu) klo 15–17.

 

Seminaarin teemoina ja alustajina muun muassa:

Yhteiskunnalliset yritykset vaikuttavien palveluiden tuottajina

Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö & varapuheenjohtaja, ARVO

 

Vastuullinen johtaminen yhteiskunnallisen yrityksen voimavarana

Anna-Maija Lämsä, professori, Jyväskylän yliopisto, EETTI & INNO -hanke

 

Miten vaikuttavuusperusteisuus varmistetaan julkisissa hankinnoissa?

Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut

 

Keskustelua johdattaa ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

 

SOSTEtalk! on monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma

SOSTEtalk! järjesteään Oulussa 3.–4.10. Tapahtuma on kohtaamispaikka päättäjille ja ammattilaisille, jotka edistävät ihmisten hyvää elämää. Tapahtuma tarjoaa laajan katsauksen sote-alan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Ohjelmassa on ajankohtaisia puheenvuoroja, mielenkiintoisia koulutuksia ja työpajoja sekä vapaampia kohtaamisia näyttelyosastolla.

ARVOn seminaari on SOSTEtalk!in sisartapahtuma, joten se tarjoaa hienon mahdollisuuden keskustella paikallisten kuntapäättäjien ja vaikuttajien kanssa.

Seminaari on myös oiva tilaisuus nähdä, millaista työtä ARVO tekee ja miten yhteiskunnallinen yrittäminen on etu paitsi yhteiskunnalle myös liiketoiminnalle.

 

Ilmoittaudu nyt!

ARVOn seminaariin voit ilmoittautua sähköpostilla info@arvoliitto.fi. Kannattaa toimia heti, sillä mukaan tilaisuuteen mahtuu vain 50 nopeinta!

Huomaathan, että jos haluat hyödyntää myös muuta SOSTEtalk!in ohjelmaa, sinun on ilmoittauduttava tapahtumaan erikseen. Sen voit tehdä tapahtuman omilla sivuilla.

 

Lue lisää:

https://www.soste.fi/tapahtumat/sostetalk.html

 

Vaikuttava joukko tavattavissa Kuntamarkkinoilla

ARVO on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana Kuntamarkkinoilla. Tapahtuma järjestetään 13.–14.9.

ARVO on yhteiskunnallisten yritysten etujärjestö. Luomme hyvinvointia yhteiskuntaan edistämällä liiketoimintaa, joka asettaa ympäröivän yhteiskunnan kehittämisen taloudellisten voittojen edelle.

Verkostossamme on jo yli 50 jäsentä ja yhteistyökumppania. Markkinaosastollamme päivystääkin vaikuttava joukko yhteiskunnallisten yritysten edustajia. Mukana yhteisellä osastollamme ovat jäsenyrityksistämme Setlementtiasunnot, Autismisäätiö, Uudenmaan vammaispalvelusäätiö, Y-säätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Viittakivi Oy, Rinnekoti-säätiö ja Aspa-säätiö.

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat usein siellä, missä ihmiset tarvitsevat elämäänsä tavallista enemmän tukea. Ne tuottavat palveluita muun muassa vanhuksille, vammaisille, lapsiperheille ja syrjäytymisuhan alla oleville nuorille. Nämä ovat ihmisryhmiä, joiden elämässä voi olla useita päällekkäisiä ja visaisia kysymyksiä. Ratkaisuksi tarvitaankin kokonaisuuden huomioon ottamista ja yksilöllisiä ratkaisuja.

– Yhteiskunnallisia yrityksiä on monenlaisia ja vaikuttavan joukkomme kautta voimme parhaiten tuoda esiin sitä moninaisuutta, jolla yritykset pyrkivät haastavassa asemassa olevia ihmisiä auttamaan, sanoo ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Lipponen on tavattavissa osastolla keskiviikkona klo 13–16 ja torstaina klo 10–13.30.

Laita muistiin nämä tietoiskut!

ARVOn jäsenyrityksillä on Kuntamarkkinoilla useita mielenkiinoisia tietoiskuja, joita kannattaa tulla kuuntelemaan.

 

Aihe: Vahvaa vaikuttavuutta toimijuuden avulla – kokemuksia ja näkemyksiä

Puhuja: Pirjetta Salomäki, hankekoordinaattori, Diakonissalaitoksen Hoiva

Aika: ke 13.9. klo 10–10.20

Paikka: huone A 3.25, 3. krs

 

Aihe: Kolmannen sektorin palvelutuotanto yhteiskunnallisena investointina – palveluiden inhimillinen vaikutus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus kestävänä ratkaisuna sote-uudistuksessa

Puhuja: Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö sr

Aika: ke 13.9. klo 10.30–10.50

Paikka: Tietokimara, K-kerros

 

Aihe: Yhteisöllinen kortteliasuminen – työkalut yhteiskunnallisesti vaikuttavaan kaupunkiasumiseen.

Puhuja: Kimmo Rönkä, toimitusjohtaja, Setlementtiasunnot

Aika: ke 13.9. klo 13–13.20

Paikka: Tietokimara, K-kerros

 

Aihe: Selkeä parannus syrjäytyneiden nuorten hyvinvoinnissa, mutta miten se tehdään?

Puhuja: Sari Nyberg, palvelualuejohtaja ja Vamos-nuori, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Aika: ke 13.9. klo 13–13.20

Paikka: huone A 3.25, 3. krs

 

Aihe: Massapalvelu vai yksilöllisesti rakennettu – miten asiakas sen kokee?

Puhuja: Kokemusasiantuntija Minna Tenhonen ja asiakkuusjohtaja Jaana Laaksonen, Rinnekoti

Aika: ke 13.9 klo 13.30–13.50

Paikka: kokoustila A.3.2., 3. krs

 

Aihe: Bonusta vastuullisesta sosiaalipalvelusta – Porin malli

Puhuja: Palvelu- ja myyntijohtaja Seija Milonoff, Aspa Palvelut Oy ja psykososiaalisten palvelujen päällikkö Matti Järvinen, Porin kaupunki

Aika: ke 13.9. klo 14.00–14.20

Paikka: huone A 3.8, 3. krs

 

Aihe: Kolmannen sektorin palvelutuotanto yhteiskunnallisena investointina – palveluiden inhimillinen vaikutus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus kestävänä ratkaisuna sote-uudistuksessa

Puhuja: Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö sr

Aika: to 14.9. klo 11-11.20

Paikka: Tietokimara, K-kerros

 

Aihe: Asunnolla ylös ja työllä eteenpäin. Y-Säätiön Uuras tukemassa asukkaiden työllistymistä.

Puhuja: Kaisa Nisula, asukaskoordinaattori, Y-Säätiö

Aika: to 14.9. klo 11.30–11.50

Paikka: Tietolinja, K-kerros

 

Aihe: Miten palvelujen rakentaminen yksilöllisesti on mahdollista tuottajan ja tilaajan yhteistyöllä?

Puhuja: Palveluohjauksen esimies Tiina Väntsi, Rinnekoti

Aika: to 14.9. klo 13.30–13.50

Paikka: kokoustila  A.3.2, 3. krs

 

Kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma

Kuntamarkkinat kokoaa yhteen valtion ja kunta-alan toimijoita sekä yrityksiä. Se on kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma, jossa esillä ovat alan ajankohtaisimmat aiheet.

Kuntamarkkinat järjestetään Helsingissä, osoitteessa Toinen linja 14. Sisäänpääsy ja ohjelman tilaisuudet ovat maksuttomia.

 

Lisätietoja:

www.kuntamarkkinat.fi 

Tiedote: Palveluiden vaikuttavuus saatava tulevan sote-mallin keskiöön

Sote-uudistuksen lisäaika pitää käyttää varmistamaan, että pitkäaikaisten yhteiskunnallisten vaikutusten tarkastelu otetaan avainasemaan tulevassa sote-mallissa. Näin vaativat SOS-Lapsikylä ja yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO.

”Valinnanvapaus ei ole sote-uudistuksen tärkein kysymys vaan se, miten varmistetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset eivät kasva pitkällä aikavälillä. Siksi tulevassa sote-mallissa pitää ennen kaikkea varmistaa, että ihmiset saavat tarpeeksi kattavia ja oikeanlaisia palveluita oikeaan aikaan. Tämä vähentää kokonaiskustannuksia pitkällä aikavälillä”, yhteiskunnallisten yritysten liiton ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo.

Halvin yksikköhinta ei takaa säästöjä
SOS-Lapsikylä ja ARVO harmittelevat, että tällä hetkellä sote-keskustelu pyörii lähinnä sen ympärillä, miten palveluita pystytään tuottamaan nykyistä tehokkaammin ja halvemmalla.

”Ei kyse ole siitä, että palvelut pitäisi tuottaa mahdollisimman halvalla yksikköhinnalla vaan että osataan katsoa kokonaiskustannuksia viiden, kymmenen, jopa 20 vuoden päähän. Sekä säästöt että vaikuttavat palvelut ovat mahdollisia, kun lakataan tuijottamasta pelkästään lyhyen aikavälin hintalappua”, Kimmo J. Lipponen sanoo.

Esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden kustannukset ovat kasvaneet Suomessa jo vuosikymmenten ajan. Syynä on palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja se, että perheet eivät saa tukea ajoissa ja ongelmat ehtivät kasaantua.

”Kun perhe ohjataan ajoissa perhekuntoutukseen, kuntoutus maksaa hetkellisesti paljon, mutta sen avulla saatetaan välttyä usean lapsen huostaanotolta tai syrjäytymiseltä, jolloin yhden perheen kohdalla syntyy monen miljoonan euron säästöt”, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen sanoo.

Uudenlainen toimintatapa säästää jopa 20 prosenttia kustannuksista
SOS-Lapsikylä on kehittänyt perhetyöhön moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvan SOS-kumppanuusmallin, jota on pilotoitu Varkaudessa.

”Mallimme osoittaa, että oikein ajoitetuilla palveluilla yhä useampi haavoittuvassa asemassa oleva lapsi ja nuori pärjää elämässään, palveluiden tarve vähenee pitkällä aikavälillä ja kokonaiskustannuksissa pystytään säästämään jopa 20 prosenttia”, Kati Palsanen kertoo.

Vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä ja toimintamalleja kehittävä Hyvän mitta -hanke tulee syksyllä käynnistyvässä toisessa vaiheessaan keskittymään erityisesti näiden vaikuttavuusperusteisten hankintojen laajemman käyttöönoton mahdollistamiseen.

”Vaikeiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen kestävästi edellyttää kaikkien toimijoiden yhteistä käsitystä tarpeesta, selkeitä tavoitteita ja tekemisen mitattavuutta”, Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen korostaa.

Lisätietoja
Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO, p. 040 758 7247
Kati Palsanen, kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä, p. 040 825 1620

**
SUOMIAREENA TÄNÄÄN:
”Halpa hinta vai hyvä elämä? Vaikuttavuus ratkaisee” -keskustelu maanantaina 10.7. klo 15.15. – 16.30. Keskustelun järjestävät ARVO, SOS-Lapsikylä ja Hyvän mitta -hanke.

Mukana keskustelussa ovat sisäministeri Paula Risikko, Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen, Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen ja kokemusasiantuntija Yonatan Gebrenegus Osallisuuden aika ry:stä. Paneelia vetää toimittaja Riku Rantala. Keskustelu järjestetään Porin kaupungintalon pihalla.

Huom! Keskustelua voi seurata myös striiminä klo 15.15 alkaen täällä

Taas etsitään Vuoden Vaikuttavinta ARVO-tekoa

ARVO etsii jälleen Suomen Vaikuttavinta ARVO-tekoa. Nyt kolmatta kertaa järjestettävällä kilpailulla halutaan löytää yrityksiä ja yhteisöjä, joiden toiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi.

Kilpailu on tarkoitettu sekä pienille että suurille toimijoille. Palkittavalla teolla täytyy kuitenkin olla kasvumahdollisuuksia, ja teon yhteiskunnallinen vaikuttavuus pitää pystyä todentamaan uskottavasti.

”Yhteiskunnallisilla yrityksillä, järjestöillä ja monilla muilla vahvan mission pohjalta toimivilla on tärkeä rooli yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa. ARVO-teko-kilpailulla haluamme tuoda esille parhaita esimerkkejä siitä, miten ne innovatiivisilla ratkaisuillaan tuottavat positiivisia vaikutuksia; säästävät yhteisiä varoja ja lisäävät ihmisten hyvinvointia. Arvopohjainen liiketoiminta ansaitsee arvostusta ja näkyvyyttä”, ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo.

”Työn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osoittaminen on äärimmäisen tärkeää, ja me ARVOssa olemme aktiivisesti mukana luomassa Suomeen malleja ja työkaluja, joilla yhteisöt voivat todentaa vaikuttavuuttaan. Hyvän mitta -hankkeen ensimmäinen vaihe kokosi yhteen erilaisia malleja ja osoitti, että vaikutusten osoittaminen on mahdollista, vaikkakaan ei helppoa”, Lipponen sanoo.

Ehdotuksia voittajaksi voi jättää 1.9. saakka
Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko-kilpailu alkaa joka vuosi Arvon päivänä 3. heinäkuuta. Kilpailu järjestetään nyt kolmatta kertaa.

Kuka tahansa voi jättää ehdotuksia palkinnon saajaksi. Ehdotusten takaraja on 1. syyskuuta. Yritykset ja yhteisöt voivat ehdottaa kilpailuun myös itseään.

Viime vuonna Vuoden Vaikuttavimmalla ARVO-teolla palkittiin SOS-Lapsikylän kehittämä Varkauden malli, jossa uudenlaisella toimintamallilla lisätään kaupungin perhepalveluiden vaikuttavuutta ja vähennetään kustannuksia. Varkauden mallissa on laskettu, että malli pystyy vähentämään kuntien kustannuksia lastensuojelussa jopa 20 prosenttia 5 vuoden aikana.

Kunniamaininnan viimevuotisessa kilpailussa sai Y-säätiön M2-Kodit päätöksestään alentaa kaikkien asuntojensa vuokria.

Ensimmäinen Vaikuttavin ARVO-teko -kilpailu järjestettiin viime vuonna, ja sen voitti jyväskyläläinen TeamPlanet.

Vuoden Vaikuttavin ARVO-teko-kilpaolun voittaja julkistetaan syys-lokakuun aikana.

Lue lisää kisasta, ja ehdota omaa suosikkiasi täällä.

ARVO ja Hyvän mitta mukana SuomiAreenalla

ARVO on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana Porin SuomiAreenalla. Järjestämme yhdessä Hyvän mitta -hankkeen ja SOS-Lapsikylän kanssa keskustelun teemasta ”Halpa hinta vai hyvä elämä – Vaikuttavuus ratkaisee”.

Keskustelu pidetään jo tapahtuman ensimmäisenä päivänä, maanantaina 10. heinäkuuta klo 15.15. – 16.30 Porin kaupungintalon pihalla. Haluamme nostaa siinä esille, että yhteiskunnallisten vaikutusten todentaminen täytyy saada keskiöön tulevassa sote-mallissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa ei saa mittarina vain halpa hinta – palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen täytyy kiinnittää riittävästi huomiota.

Paneelikeskustelussamme ovat mukana sisäministeri Paula Risikko, Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen, Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen ja kokemusasiantuntja Yonatan Gebrenegus Osallisuuden aika ry:stä.

Jos olet Porissa, niin tule mukaan!

ARVOn jäsenmäärä kasvaa

ARVOn jäsenmäärä on jälleen kasvanut. Uusimpia tulokkaita joukossa ovat Harjulan Setlementti ja Kuurojen Palvelusäätiö. Lisäksi tämän vuoden puolella mukaan jäseniksi ovat tulleet myös Folkhälsan Välfärd Ab, Helsinki Cup Oy, Lahden Työn Paikka Oy, Living Skills Oy, Perhon liiketalousopisto ja Seniortek.

Kaiken kaikkiaan ARVOssa on nyt mukana 47 jäsenyritystä. Verkostoomme kuuluu lisäksi lukuisia muitakin yhteiskunnallisen yritystoiminnan edistämisestä kiinnostuneita toimijoita.

”ARVO on jäsentensä ja kumppaniensa aktiivinen verkosto. Suomessa tarvitaan tällä hetkellä kenties enemmän kuin koskaan vastuullisen johtamisen uusia käytäntöjä, vaikuttavuuden todentamisen työkaluja ja innovatiivisia ratkaisuja. Hienoa, että näitä ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita ratkaiseva edelläkävijöiden joukko laajenee vauhdilla.”

Jos olet kiinnostunut ARVOn jäsenyydestä, ota yhteyttä Kimmo Lipposeen, kimmo.lipponen[at]arvoliitto.fi, p. 040 758 7247.

Eetti & Inno etenee aikataulussa

ARVOn Soilikki Viljasen johtamassa EETTI & INNO -tutkimushankkeessa on aloitettu loppukevään aikana toinen vaihe. Nyt tutkimuksessa tehdään henkilöstö- ja asiakaskyselyjä, joiden tarkoituksena on tuottaa lisätietoa tutkittavien organisaatioiden toiminnasta.

EETTI & INNO tutkii innovatiivisuutta yhteiskunnallisten yritysten kautta. Se selvittää myös mitä odotuksia sidosryhmillä on eettisen ja vastuullisen yrityksen toiminnalle. Miten eettisen yrityksen voi tunnistaa?

Tutkimuksessa ovat mukana seuraavat organisaatiot: Aspa Palvelut Oy, Autismisäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallinen konserni, Kierrätysverkko Oy, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Setlementtiasunnot Oy, Suomen Olympiakomitea ja Y-säätiö.

Tutkimushankkeen alustavat, ensimmäisessä vaiheessa toteutetun haastattelututkimuksen tulokset tuovat esiin, että yhteiskunnallisen yrityksen vastuullinen tapa toimia on kytköksissä innovatiivisuuteen, ja yhteiskunnallisissa yrityksissä syntyy arjen innovaatioita sekä palveluinnovaatioita. Toiminnan keskiössä on asiakas, joka ensisijaisesti on ihminen ja vasta toissijaisesti asiakas. Arvolähtöisen yrityksen ja organisaation yhteiskunnallinen missio on sen dna:ssa, ja se tulee osata hyödyntää liiketoiminnassa.

Tutkimushankkeen alustavia, ensimmäisessä vaiheessa toteutetun haastattelututkimuksen tuloksia on esitelty kevään mittaan ARVO-päivässä, ARVOn seminaareissa Lahdessa ja Tampereella sekä yritysetiikan vuosittaisessa EBEN-kongressissa.

EETTI & INNO hankkeessa tuotetaan myös opinnäytetöitä. KTM Riikka Hakasen pro gradu -tutkielma ”By accident or by design? Social enterprise leaders’ stories of their career choice”, palkittiin kaksi kertaa opinnäytetyökilpailun parhaana. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimusverkosto FinSERN sekä EBEN Suomi ry toimivat kilpailun järjestäjinä. Opinnäytetyössä tarkastellaan yhteiskunnallisten yritysten johtajien uranvalintaa.

EETTI & INNO käynnistyi talvella 2016, ja se jatkuu kevääseen 2018 saakka. Tutkimuksen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.

Seminaari: Tampereella keskustellaan vastuullisesta palvelujen tuotannosta

ARVO ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö järjestävät maanantaina 29. toukokuuta Tampereella seminaarin, jonka teemana on vastuullisuus palvelujen tuotannossa.

Kvartaalivoitoista vastuullisuuteen -seminaarissa kuullaan sekä kuntien että yhteiskunnallisten yritysten puheenvuoroja. Seminaarissa keskustellaan muun muassa ihmislähtöisten palveluiden tuottamisesta, kaupunkien ja kuntien kilpailutusperiaatteista sekä siitä, mikä on yhteiskunnallisten yritysten rooli tulevaisuudessa kuntien/maakuntien kumppanina ja palveluiden tuottajana.

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti Pirkanmaan alueen kuntien ja kaupunkien päättäjille ja virkamiehille sekä alueen yrityksille ja järjestöille, joilla on liiketoimintaa.

****

KVARTAALIVOITOISTA VASTUULLISUUTEEN
Kunnan arvot puntarissa: ihmislähtöisiä palveluita vai pelkästään halpaa hintaa?

Klo 11.30–12.00
Kahvitarjoilu

Klo 12.00
Seminaarin avaus
Toimitusjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Vastuullisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa järjestäjän näkökulmasta
Hyvinvointijohtaja Taru Kuosmanen, Tampereen kaupunki

Klo 12.35–12.55
Parhaat palvelut ja erinoamiset asiakaskokemukset vastuullisesti
toimitusjohtaja Päivi Kari, KVPS Tukena Oy

12.55–13.25
Miten vaikuttavuutta mitataan?
Toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen, ARVO ry

13.25–14.45
Paneelikeskustelu
Toiminnanjohtaja Maarit Hirvonen, Muotiala ry
Toiminnanjohtaja Jorma Lehtisaari, Tampereen vanhuspalveluyhdistys
Senior consultant Marjo Rönkä, Luotain
Perusturvajohtaja Päivi Tryyki, Sastamala

Keskustelun vetää Kimmo J. Lipponen ARVO ry.

14.45 Tilaisuus päättyy

 

VERKOSTOSTA VOIMAA -SEMINAARI
ARVO yhteiskunnallisen liiketoiminnan edistäjänä

15.00–15.25
Yhteiskunnalliset yritykset uutta luomassa
Soilikki Viljanen, eettisen johtamisen erityisasiantuntija, projektipäällikkö, ARVO ry

15.25–15.50
ARVOn rooli ja vahvuudet
Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO ry

15.50  Tilaisuus päättyy

 

Hyvän mitan ykkösvaihe ohi – Vinkit ja opit on tarkoitettu kaikkien käyttöön

Hyvän mitta -hankkeen ensimmäinen vaihe on ohi. Se kokosi ensimmäistä kertaa Suomessa yhteen esimerkkejä vaikutusten arvioinnin malleista ja menetelmistä.

Hyvän mitta tiivisti askeleet yhteiskunnallisten toimijoiden vaikuttavuusketjuun näin: 1) Tarve, 2) Visio, 3) Tavoite, 4) Resurssit, 5) Toimenpiteet, 6) Tulokset, 7) Vaikuttavuus.

Lue hankkeen loppuraportti ja tutustu taustamateriaaleihin. Kattava paketti vinkkejä koottuna tänne: www.hyvanmitta.fi.

Hankkeen loppuseminaari on nähtävissä kesäkuun puoliväliin saakka Yle Areenassa täällä.

Tiedote: Yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen on vaativaa mutta mahdollista

Me-säätiö, Sitra, Veikkaus, STEA, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ARVO ry ryhtyivät vuosi sitten selvittämään, minkälaisia vaikutuksia erilaiset yhteiskunnalliset yritykset, järjestöt ja organisaatiot todellisuudessa saavat aikaiseksi. Nyt on aika paljastaa tulokset.

Hyvän mitta -hanke kokosi ensimmäistä kertaa yhteen tärkeimmät yhteiskunnallista hyvää edistävät rahoittajatahot arvioimaan resurssien vaikuttavaa käyttöä.

Suomessa on laaja yhteiskunnallisten toimijoiden joukko, joiden uskotaan tuottavan työllään merkittäviä hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, mutta usein vaikutukset jäävät pimentoon. Hyvän mitta -hankkeessa otettiin selvää tämän työn tuloksellisuudesta ja haluttiin tehdä yhteiskunnallisia vaikutuksia näkyviksi.

Tehdään hyvää oikein ja todistetusti

Hankkeeseen valikoitui poikkeuksellisen monipuolinen joukko yhteiskunnallisia haasteita ratkovia toimijoita. Mukana arvioinnissa olivat muun muassa Setlementtiliiton liiketoiminnan ja järjestötyön rajapintoja selvittävä hanke, Kisakallion urheiluopiston yhteishanke päiväkotilasten liikuttamiseksi sekä Muotialan asuin- ja toimintakeskuksen päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kokemusasiantuntijuus.

Hankkeita arvioimaan kutsuttiin maan parhaita arvioitsijatahoja: Nordic Healthcare Group, Ramboll, Owal Group, Kuntoutussäätiö, Vaikuttava yritys ja Synergos. Arviointityön tuloksia esitellään kutsuseminaarissa 17.5.2017. Tarkoituksena on, että Hyvän mitassa luodut mittarit ja arviointimenetelmät ovat minkä tahansa yhteiskunnallista hyvää tekevän organisaation käytössä.

Seitsemän askelta vaikuttavuuteen

Hyvän mitta kokosi Suomessa kipeästi kaivattuja esimerkkejä käytössä olevista vaikutusten arvioinnin malleista ja menetelmistä. Arviointiprosesseissa päästiin testaamaan näitä erilaisilla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueilla. Hanke osoitti, että vaikuttavuuden arviointi edellyttää perusteellista tarvekartoitusta ja ymmärrystä lähtötilanteesta, jotta siinä tavoiteltava muutos voidaan kuvata täsmällisesti. Hyvän mitan arviointiprosesseissa nousi esille data-analytiikan hyödyntämisen tärkeys. Oikeat mittarit löytyvät helpommin olemassa olevaa tutkimus- ja tilastotietoa hyödyntämällä.

Keskeisenä Hyvän mitan tuloksena oli yhteisen vaikuttavuusketjun tuottaminen. Vaikutusten arviointi rakentuu askel askeleelta yhteiskunnallisten tarpeiden ja selkeän tavoitteen asetannan pohjalta.

Hyvän mitta -hanke kartoitti yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin tasoa Suomessa ja paljon kaivattu yhteinen vuoropuhelu eri toimijoiden kesken kehitti arviointityötä edelleen. Tuloksellisuutta edistävää dialogia ja arviointimenetelmien kehittämistä jatketaan eri toimijatahojen kesken Hyvän mitan kakkosvaiheessa, jonka on tarkoitus käynnistyä tulevana syksynä 2017.

Lisätietoja:
Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO ry, p. 040 758 7247
Hyvän mitta -hankkeesta verkkosivulla www.hyvanmitta.fi

Hyvän Mitta -hankkeen tulokset julkaistaan keskiviikkona

Hyvän Mitta -hankkeen tulokset julkaistaan keskiviikkona 17.5. Vaikuttavuuden jäljillä -kutsuseminaarissa. Voit seurata seminaaria Yle Areenassa kello 12.30 alkaen täältä.

***

VAIKUTTAVUUDEN JÄLJILLÄ

Tervetuloa!
Lauri Kivinen, Yleisradio

Unelmista tekoihin – oppeja start up -maailmasta
Ilkka Paananen, Supercell, Me-säätiö

Vastuullinen yritys muuttaa maailmaa
Sari Baldauf, Fortum, Tukikummit-säätiö

Impact Investing in Purpose-driven Business
Kieron Boyle, Guy’s and St Thomas’ Charity, UK

klo 14.25 Kahvitauko
Seminaari jatkuu klo 14.55

Miljardi € – Hyvän mitta?
Velipekka Nummikoski, varatoimitusjohtaja, Veikkaus

PANEELIKESKUSTELU: Hyvän mitan opit ja oivallukset
Mona Särkelä-Kukko, Setlementtiliitto
Harri Hollo, Kisakallio
Petra Tiihonen, Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Risto Karinen, Ramboll
Anna Maksimainen, NHG
Jussi Pyykkönen, Me-säätiö

Vaikuttavuuden jäljillä: hyvän mitalla kohti tulevaisuutta
Ulla Nord, Me-säätiö & Kimmo Lipponen, ARVO ry

Klo 16.20 Lopetus

***
Lue lisää Hyvän Mitta -hankkeesta täältä

ARVOn tavoitteet kuntavaaleissa: Lisää laatukriteereitä kilpailutuksiin

ARVO haluaa muistuttaa kuntavaaliehdokkaita ja tulevia valtuutettuja siitä, että kuntien ja kaupunkien pitäisi painottaa kilpailutuskriteereissä nykyistä enemmän halvan hinnan sijaan palvelun laatua. Nykyään kilpailutuskriteereissä hinnan merkitys korostuu liikaa.

ARVOn kuntavaalitavoitteet ovat nämä:
1. Kunnan palveluita ei kilpailuteta pelkän halvimman hinnan perusteella vaan laadun osuutta kilpailutuskriteereissä kasvatetaan.

2. Kunnat vaativat palveluntuottajilta ihmislähtöisiä ja laadukkaita palveluita.

3. Kilpailutuksia tekevien henkilöt osaavat arvioida nykyistä paremmin palveluiden kokonaisvaikuttavuutta ja pitkän ajan kustannuksia ja nämä otetaan huomioon palveluntuottajia valittaessa.

Hinta ei saa olla ainoa mittari sosiaali- ja terveyspalveluita tuotettaessa.

Halpa hinta ei läheskään aina ole kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Palveluita kilpailuttaessa pitää ottaa huomioon ratkaisun pitkäaikaiset vaikutukset.

Paljon palveluita tarvitsevan tai haastavassa elämäntilanteessa olevan ihmisen tilannetta täytyy tarkastella asiakaslähtöisesti ja tarjota siihen kokonaisratkaisu, joka vähentää palveluntarvetta ja muita kustannuksia tulevaisuudessa. Tämä vaatii esim. perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä. Näin syntyy säästöjä pitkällä aikavälillä.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat kunnille hyviä kumppaneita.

Ne ovat kotimaisia toimijoita, jotka maksavat veronsa aina Suomeen.

Yhteiskunnalliset yritykset edistävät monin tavoin paikkakunnan asukkaiden hyvinvointia. Niillä on usein paikkakunnallaan merkittävä rooli muun muassa ennaltaehkäisevän työn ja kansalaistoiminnan (vapaaehtoistyö, asukastilat, ennaltaehkäisevä työ jne.) kautta.

Suomi tarvitsee yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka tuottavat liiketoiminnan avulla kaikille hyvää elämää.

ARVOn hallitukseen uusia jäseniä

ARVOn hallituksessa aloittaa vuoden alusta uusia kasvoja. Uusia tulokkaita hallituksessa ovat Rinnekoti-säätiön toimitusjohtaja Anu Kallio, Aspa-säätiön toimitusjohtaja Jyrki Pinomaa ja Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen. Onnea uusille valituille!
Lue lisää…

Kimmo J. Lipponen arvioi suomalaisen huippu-urheilun tilan

ARVO-liiton toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen on kutsuttu tekemään arvio suomalaisen huippu-urheilun tilasta. Tehtävän toimeksiantajana on valtion liikuntaneuvosto. ARVOn vt. toimitusjohtajana Lipposen poissa ollessa joulukuun puoliväliin saakka toimii Soilikki Viljanen.
Lue lisää…

Vuoden ARVO-teko -palkinto SOS-Lapsikylän Varkauden mallille

Vuoden 2016 ARVO-teko -palkinto myönnettiin tänä vuonna SOS-Lapsikylälle ja sen kehittämälle Varkauden mallille. Se on uudenlainen toimintamalli, jonka SOS-Lapsikylä on kehittänyt yhdessä Varkauden kaupungin kanssa kaupungin perhepalveluihin. Mallin tavoitteena on sekä lisätä perhepalveluiden vaikuttavuutta että vähentää kustannuksia.

”SOS-Lapsikylä on onnistunut tekemään sen mistä monet vain puhuvat: luomaan moniammatillisen mallin lapsiperheiden tueksi niin, että perheen yksilölliset tarpeet pystytään tunnistamaan kokonaisvaltaisesti ja kaupungin palveluista luomaan kattava, kullekin perheelle räätälöity kokonaisuus. Kun ammattilaiset pystyvät tukemaan perhettä oikealla hetkellä, ongelmat eivät ehdi kasautua. Tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti vaikuttavaa toimintaa. Malli onkin saanut tunnustusta myös kansainvälisesti”, ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen kertoo palkintoraadin perusteluista.

Kunniamaininnan tämänvuotisessa ARVO-teko-kilpailussa sai Y-säätiön M2-Kodit. Sitä kiiteltiin yhteiskunnallisesti vaikuttavasta ja yllättävästä teosta: vuokrien alentamisesta.

”Kohtuullinen vuokrataso on nyky-Suomessa monelle elinehto. Y-säätiön M2-Kodit on kulkenut valtavirtaa vastaan ja päättänyt laskea yli 1 800 asuntonsa vuokraa sekä jäädyttää kaikkien asuntojensa vuokratason vuonna 2017. Vastuullisuudessaan ja rohkeudessaan todellinen ARVO-teko, eikä siis ihme, että Y-säätiön toimintamallia kiitellään niin Suomessa kuin maailmallakin”, palkintoraati perusteli.

”Arvopohjainen liiketoiminta ansaitsee arvostusta ja näkyvyyttä”
ARVO järjestää Vuoden ARVO-teko -kilpailun joka vuosi. Se haluaa palkita tekoja, joiden liiketoiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi. Palkittavien täytyy myös pystyä osoittamaan vaikutukset. Esimerkiksi SOS-Lapsikylän Varkauden mallissa on laskettu, että malli pystyy vähentämään kuntien kustannuksia lastensuojelussa jopa 20 prosenttia 5 vuoden aikana.

”Yrityksillä, järjestöillä ja monilla muilla vahvan yhteiskunnallisen mission pohjalta toimivilla on tärkeä rooli yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. ARVO-teko-kilpailulla haluamme tuoda esille parhaita esimerkkejä siitä, miten ne innovatiivisilla ratkaisuillaan tuottavat positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia; säästävät yhteiskunnan varoja ja lisäävät ihmisten hyvinvointia. Arvopohjainen liiketoiminta ansaitsee arvostusta ja näkyvyyttä”, Kimmo J. Lipponen sanoo.

Palkinnot jaettiin Hyvän mitta -hankkeen julkistamistilaisuuden yhteydessä.

SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Marja Pajulahti (oik.), kehitysjohtaja Kati Palsanen ja Varkauden mallin kehittämisessä mukana ollut konsultti Jonna Heliskoski iloitsivat ARVO-teko-palkinnon voitosta.

SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Marja Pajulahti (oik.), kehitysjohtaja Kati Palsanen ja Varkauden mallin kehittämisessä mukana ollut konsultti Jonna Heliskoski iloitsivat ARVO-teko-palkinnon voitosta.

Yhteiskunnallisen hyvän mittaamiseen uusia työkaluja

ARVO-liitto ryhtyy koordinoimaan hanketta, joka selvittää, millaisia positiivisia vaikutuksia järjestöt, yhteiskunnalliset yritykset ja muut toimijat saavat aikaan yhteiskunnassa. Hankkeen rahoittajina ja kumppaneina ovat Me-säätiö, Sitra, Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja työn tuloksellisuuden osoittaminen on Suomessa ja maailmalla ajankohtainen ja laajalti kiinnostava aihe. Kun yhteiskunnan rahat ovat tiukassa, halutaan löytää keinoja, jotka auttavat ohjaamaan rahaa sinne, mikä tuottaa kokonaisuuden kannalta parhaan lopputuloksen.

Tänään ARVO-liiton tiloissa lanseerattava Hyvän mitta -hanke ryhtyy kunnianhimoisesti selvittämään, kuinka paljon positiivisia vaikutuksia erilaiset yhteiskunnalliset organisaatiot todellisuudessa saavat aikaan Suomessa. Lukuisat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tavoittelevat työllään yhteiskunnalle positiivisia vaikutuksia, esimerkiksi ehkäisevät nuorten syrjäytymistä, edistävät ikäihmisten hyvinvointia ja työllistävät pitkäaikaistyöttömiä.

Tehdään asioita oikein ja käytetään resursseja tehokkaasti

Hankkeen päärahoittaja on Me-säätiö ja muita kumppaneita Sitra, Veikkaus ja Raha-automaattiyhdistys. Hankkeessa on mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO. ”Me-säätiön visiona on, ettei Suomessa ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta vuonna 2050. Jotta voimme kulkea kohti visiotamme, meidän on tiedettävä, mitä tekoja on tehtävä ja mitattava, ja tuottavatko tekomme niille aiotut vaikutukset. Siksi on tärkeää, että hyvien tekojen vaikutuksia voidaan mitata. On tiedettävä, miten voi auttaa oikein ja tehokkaasti”, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord sanoo.

Hyvän mitta -hankkeessa kehitetään yhteiskunnallisia vaikutuksia mittaavia työkaluja, jotka hankkeen päätyttyä ovat kaikkien yhteiskunnan ongelmia ratkovien organisaatioiden käytössä.

Pelkästä hintakilpailusta pitkäkestoisiin vaikutuksiin

”Tällä hetkellä varsinkin julkisissa hankinnoissa halvin hinta on määräävin kriteeri. Tässä hankkeessa tuotamme hinnan rinnalle muitakin tehokkaita mittareita. Tarvitsemme työkaluja, joiden avulla todellisia vaikutuksia pystytään arvioimaan jopa kymmenien vuosien päähän ja valitsemaan, mikä ratkaisu tuottaa kokonaistaloudellisesti parhaan tuloksen”, ARVO:n toimitusjohtaja ja hanketta koordinoiva Kimmo J. Lipponen toteaa.

Hankkeeseen on valittu mukaan monipuolinen joukko yhteiskunnallisia haasteita ratkovia toimijoita. Mukana ovat esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-hanke sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevä Icehearts ry, pitkäaikaistyöttömiä takaisin työuralle ohjaava Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Kehitysvammaisten palvelusäätiö, joka tuottaa palveluita kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen.

Selvitystyö kestää huhtikuuhun 2017. Tällöin hankkeessa luodut mittarit ja arviointimenetelmät ovat minkä tahansa yhteiskunnallista hyvää tekevän organisaation käytössä.

Lisätietoja:
Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO-liitto, p. 040 758 7247


MUKANA HANKKEESSA OLEVAT ORGANISAATIOT

EJY ry, yhteyshenkilö: Anu Toija
Mediapolis Yle, yhteyshenkilö: Minna Tiihonen
Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-hanke, yhteyshenkilö: Outi Kuikanmäki
Icehearts ry, yhteyshenkilö: Teemu Vartiamäki
Kehitysvammaisten palvelusäätiö, yhteyshenkilö: Petra Tiihonen
Me-talo Turku, yhteyshenkilö: Ulla-Maija Nikula
Me-talo Helsinki, yhteyshenkilö: Antti Olkinuora
Muotialan asuin- ja toimintakeskus, Tampere, yhteyshenkilö: Anna Anttinen
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, yhteyshenkilö: Hanna Lilja
Setlementtiliitto, yhteyshenkilö: Mona Särkelä-Kukko
Viittakivi Oy, yhteyshenkilö: Liisa Ojala/Harri Sarjanoja
Nummelan Palloseura ry, Nummela, yhteyshenkilö: urheilutoimenjohtaja Timo Tuomi

Hyvän mitta -hanke julkaistaan tänään kello 12

ARVO-liitto ryhtyy koordinoimaan hanketta, joka selvittää, millaisia positiivisia vaikutuksia järjestöt, yhteiskunnalliset yritykset ja muut toimijat saavat aikaan yhteiskunnassa. Hankkeen rahoittajina ja kumppaneina ovat Me-säätiö, Sitra, Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeessa luodaan työkaluja ja mittareita, joilla mikä tahansa organisaatio pystyy arvioimaan yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa. Mittareita kehitetään 12 erilaisen järjestön ja toimijan vaikuttavuutta arvioimalla. Mukaan valitut toimitajat ovat erilaisia paikallisesta urheiluseurasta valtakunnalliseen, yli 2 000 ihmistä työllistävään järjestöön.

Kerromme lisää hankkeesta eri kanavissamme klo 12 lähtien. Seuraa meitä täällä:

Facebook: facebook.com/arvoliitto
Twitter: @Arvoliitto
Periscope: @Arvoliitto

Lähetämme Periscopessa suorana lähetyksenä klo 12 alkaen hankkeen lanseeraustilaisuuden. Tule mukaan ”linjoille”.

Julkaisemme myös tiedotteen täällä nettisivuillamme kello 12.

ARVOlle uusia jäseniä

ARVO on kesän mittaan saanut jälleen uusia jäseniä. Porukkaamme liittyvät Uudenmaan vammaispalvelusäätiö ja Lakiston Palvelut Oy sekä kannatusjäseninä Novetos Oy ja Urheiluopistojen yhdistys ry.

Lue lisää…

Kilpailu alkaa: Mikä on Suomen Vaikuttavin ARVO-teko?

Etsimme jälleen kilpailulla Suomen Vaikuttavinta ARVO-tekoa. Haluamme löytää Suomen parhaat yritykset, yhteisöt, innovaatiot ja toimintatavat, jotka ratkovat yhteiskunnan ongelmia vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan keinoin.

Lue lisää…