Helsingin Seniorisäätiö tarjoaa yksilöllistä hoivaa ikäihmisille

ARVOn jäseneksi helmikuussa hyväksytty Helsingin Seniorisäätiö tuottaa ympärivuorokautista asumispalvelua lähes 600 asukkaalle. Yksilöllinen hoiva ja jokaisen asukkaan itsemääräämisoikeus ovat toiminnassa tärkeitä.

Helsingin Seniorisäätiön toiminnasta kertoo toimitusjohtaja Marika Metsähonkala.

1 Mitä yritys tekee?

Helsingin Seniorisäätiö tuottaa ympärivuorokautista asumispalvelua lähes 600 asukkaalle. Seniorisäätiöllä on viisi palvelutaloa: Mariankoti, Antinkoti, Kannelkoti, Pakilakoti ja Pikku-Maria. Asukkaiden keski-ikä on 85 vuotta. Helsingin Seniorisäätiön palvelutalojen asukkaat ovat vaikeasti tai keskivaikeasti muistisairaita ja toimintarajoitteisia ikäihmisiä, jotka eivät tule enää sairautensa takia kotona toimeen, mutta heidän paikkansa ei ole myöskään sairaalassa. Helsingin Seniorisäätiössä asukkaat voivat asua elämänsä loppuun saakka.

Tarjoamme myös lyhytaikaishoitoa. Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut ostavat kaikki Seniorisäätiön asukaspaikat.

2 Mikä on päämääränne ja mitkä arvot ohjaavat toimintanne?

Helsingin Seniorisäätiön tarina on alkanut toimeliaista ikääntyneistä ihmisistä, jotka huolestuivat ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa sekä heidän hoivastaan ja huolenpidostaan. He halusivat auttaa ja perustivat säätiöitä, jotka myöhemmin yhdistettiin yhdeksi, Helsingin Seniorisäätiöksi. Voittoa tavoittelematon säätiö on perustettu tukemaan ikäihmisten asemaa Helsingissä. Seniorisäätiö kuuluu kaupunkikonserniin täydentäen Helsingin kaupungin vanhuspalveluita. Seniorisäätiö on yhteiskunnallinen yritys sekä Avainlippu-yritys.

Visiomme on, että elämän kauneus on pienissä hetkissä. Meillä ikäihmiset saavat yksilöllistä, kannustavaa, ammattitaitoista ja turvallista hoitoa, hoivaa, kuntoutusta, sekä huolenpitoa.

Uskomme myös ajattelemisen ja päätöksenteon vapauteen, jokaisen itsemääräämisoikeuteen, joka antaa arvokkuutta elämään. Olemme läsnä ja välitämme.

3 Miksi päätitte liittyä ARVOon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

Toiveenamme on verkostoitua samankaltaisten organisaatioiden kanssa, jotka omaavat samanlaiset arvot palvelutuotannossa. Haluamme kuulla, kuunnella, oppia, sekä saada ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Lue lisää Helsingin Seniorisäätiön sivuilta >>