Yhteiskunnallisen yritystoiminnan erityisyys esiin – vaikuta viestinnällä

Nykyisessä viestintäympäristössä erottautuminen voi olla yritykselle haastavaa. Yhteiskunnalliselle yritykselle päämäärään ja vaikuttavuuteen vahvasti sidottu viestintä tarjoaa hyvän mahdollisuuden erottua massasta sekä tehdä pysyvä vaikutus.

Mutta voiko toimiminen yhteiskunnallisena yrityksenä olla se ratkaiseva tekijä, joka saa potentiaalisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin huomaamaan juuri teidät?  

Kielteistä vastausta olisi helppo perustella sillä, että yhteiskunnallinen yritys on Suomessa vielä melko tuntematon käsite. Kuitenkin yhteiskunnallisen yritystoiminnan ydin, vaikuttavuus, on juuri sitä, mitä maailma nyt tarvitsee.   

Yhteiskuntamme on muutoksessa myös siten, että yritystoiminnalta odotetaan jatkuvasti enemmän myönteisten vaikutusten aikaansaamista vastuullisuusvelvoitteiden täyttämisen lisäksi. Yritystoiminnan kautta voi ja pitäisikin tehdä hyvää. Se myös kannattaa, koska kuluttajien ja työntekijöiden kiinnostus kohdistuu yhä enemmän siihen, toimivatko yritykset heidän arvojensa mukaisesti, vastuullisesti sekä vaikuttavasti.  

Yhteiskunnallisilla yrityksillä, jotka työskentelevät arvopohjaisesti ja sitoutuneesti hyvien päämäärien eteen, on hyvät mahdollisuudet myös erottautua ja menestyä. Tähän tarvitaan kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja tehokasta viestintää.  

Miten sitten kertoa kiinnostavasti yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta niin, että se herättää kiinnostuksen? Tässä muutama ajatus.  

1 Kirkasta missio ja yhteiskunnallinen päämäärä

Yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan kulmakiviä ovat sen missio ja yhteiskunnallinen päämäärä. Kun nämä ovat yhteiskunnalliselle yritykselle itselleen kirkkaita ja napakasti muotoiltuja, myös viestintää on helpompi suunnitella.  

Usein yritykset pyrkivät viestimään myönteisesti mahdollisuuksien kautta, mutta välillä myös pysäyttävä uhkakuva saattaa olla paikallaan asian painoarvon alleviivaamiseksi. Voimakas viesti voidaan muotoilla esimerkiksi vastaamalla kysymykseen ”mitä tapahtuisi, jos meitä ei olisi olemassa tai tavoitteemme edistämiseksi ei kukaan tekisi töitä”? 

2 Määrittele kohderyhmät

Moni yritys haluaa nousta suuren yleisön tietoisuuteen, mutta viestinnän käytännön suunnittelun kannalta ”suuri yleisö” on usein huono kohderyhmä.  

Olennaisimpia kohdeyleisöjä määrittelevät yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteet. Kuka on asiakkaasi tai kenen huomion haluat kiinnittää?   

Selvitä mahdollisimman hyvin kohderyhmiesi arvot, kiinnostuksen kohteet ja konkreettiset tarpeet. Jos pystyt päättelemään, millaista tietoa, hyötyä tai tunnetta kohderyhmääsi kuuluva henkilö etsii, onnistut todennäköisemmin pysäyttämään hänen peukalonsa jatkuvassa somevirrassa.   

3 Nosta ihmiset esiin

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintaympäristössä hyvät ja pysäyttävät tarinat linkittyvät usein sen päämäärään ja ihmisiin. Tärkeiden päämäärien ja hyvinkin muotoiltujen tavoitteiden rinnalle tarvitaan konkretiaa, tarttumapintaa ja samaistuttavuutta.  

 Voisitteko esimerkiksi kertoa, keitä asiakkaanne ovat, millaisessa elämäntilanteessa he ovat ja millaisia muutoksia pyritte saamaan heidän elämässään aikaan? Tai keitä työntekijänne ovat ja mikä saa heidät kokemaan, että he tekevät jotain merkityksellistä?

4 Pysäytä aitoudella

Aitous ja rehellisyys vetoavat. Ei ole yritystä, jossa kaikki sujuisi aina virheettömästi – eivätkä yhteiskunnalliset yritykset ole poikkeus. Mielenkiintoinen tarina saattaa syntyä myös vaikeuksista ja niistä kohdista, joissa ette pysty toimimaan niin kuin haluaisitte. Vaikeistakin aiheista puhuminen tekee yrityksestä inhimillisen ja jää mieleen.  

Kukaan ei ole vielä päässyt perille vaikuttavuus- ja vastuullisuusmatkallaan. Täydellisyyden tavoittelun sijaan kannattaakin keskittyä pieniin askeliin ja niiden rehelliseen kuvaamiseen viestinnässä.  

Viestintä ei voi kuvastaa mitään muuta kuin niitä arvoja, joihin yrityksessä uskotaan ja sitä todellisuutta, jota yrityksessä eletään. Tärkeintä on aito halu toimia hyvin ja vastuullisesti ja se, että pyrkimys läpäisee yrityksen prosessit. Tästä lähtökohdasta myös viestinnän on helpompi onnistua.  

5 Puhu rohkeasti rahasta

Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista se, että se käyttää suurimman osan voitostaan päämääränsä edistämiseen. Liiketoiminnan tärkein motiivi on siis jokin muu kuin maksimaalinen voitontavoittelu.  

Tätä hyvän kierron periaatetta kannattaa avata selkeästi, kun kerrotte yrityksenne tarinaa. Mihin toiminnasta saatu voitto käytetään ja miten sillä edistetään valittua päämäärää?  

Yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteista puhuessa on kuitenkin syytä olla tarkkana. Välillä törmää edelleen virheellisiin käsityksiin, joiden mukaan yhteiskunnallisen yritystoiminnan ei tarvitse olla kannattavaa. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan nimenomaan kannattavalla liiketoiminnalla mahdollistetaan yhteinen hyvä ja vaikuttavuuden kasvattaminen. 

Maarit Laakso
viestintäpäällikkö
Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry 

P.S. Jos kaipaatte apua esimerkiksi vaikuttavuutenne hahmottamiseen tai viestintään, ARVOn asiantuntijat ovat apuna! Jäsenille maksuttomia tunnin sparrausaikoja voi varata täältä