Syyskokous hyväksyi ARVOn toiminnan painopisteet vuodelle 2023

ARVOn keskeisiä tavoitteita vuonna 2023 ovat arvolähtöisen yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuuden ja painoarvon lisääminen, jäsenten osaamisen kasvattaminen sekä jäsenpalveluiden kehittäminen.

ARVOn vuoden 2023 toimintasuunnitelma on rakennettu strategisten tavoitteiden kautta, jotka strategiakaudella 2022-2026 ovat seuraavat:

  • ARVO on keskeisin mielipidevaikuttaja yhteiskunnallisten yritysten asioissa.
  • ARVOn tuottamat palvelut ja verkostot tuovat lisää osaamista ja vaikuttavuutta jäsenille.
  • ARVOn jäsenmäärä ja liikevaihto kasvavat.

Edunvalvonnan ja vaikuttamisen painopisteenä vuonna 2023 on arvolähtöisen yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuuden ja sen vaikuttavuuden painoarvon lisääminen yhteiskunnassa. Tavoitteena on vahvistaa ARVOn ja sen jäsenyritysten näkyvyyttä elinkeinoelämän sidosryhmien keskuudessa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Jäsenille lisää osaamista ja vaikuttavuutta

Jäsenpalveluina tarjoamme jäsenille yksilöllisiä sparrauksia vaikuttavuudesta, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisesta, viestinnästä ja vaikuttamisesta. Lisäksi järjestämme vähintään kymmenen koulutuswebinaaria, ARVOpäivän sekä verkostotapahtumia ARVOyritysten johdolle.

Jäsenkirjeen ja mediaseurannan kautta ARVOn jäsenet saavat tietoa yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvistä ilmiöistä ja uutisista.

Maksullisina jäsenpalveluina saatavilla on koulutus- ja asiantuntijapalveluita, joita ovat mm. yrityskohtaiset vaikuttavuuskoulutukset, kehityshankkeiden tulosraporttien kommentointi ja kehitysehdotukset sekä hankehakemusten kirjoittaminen ja kehittäminen. Palveluiden jäsenhinta on 20 prosenttia edullisempi kuin ei-jäsenten hinta.

Lue lisää: ARVO_Toimintasuunnitelma_2023

Lisätiedot:

Susanna Kallama
susanna.kallama@arvoliitto.fi, puh. 040 587 2445