ARVOn vuosi 2022: työtä yhteiskunnallisten yritysten tunnettuuden ja osaamisen kasvattamisen eteen

ARVOn strategisina painopisteinä vuonna 2022 olivat yhteiskunnallisten yritysten toiminnan eettisyyden ja vaikuttavuuden sekä kilpailukyvyn edistäminen ja kestävän työelämän rakentaminen.

ARVOn edunvalvontatyön kärki oli Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen työn käynnistäminen ja yhteiskunnallisten yritysten tunnettuuden kasvattaminen. ARVO koordinoi osaamiskeskuksen toimintaa ja vastaa sen viestinnästä sekä tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä kokoavan datasivuston luomisesta.

Osaamista ja inspiraatiota jäsenille

Vuoden aikana järjestettiin viisi jäsenille suunnattua vaikuttavuusaiheista webinaaria sekä vaikuttavuusviestinnän koulutus.

Kevään ARVOpäivässä etsittiin näkökulmia kestävään työelämään ja syksyn ARVOpäivän teemana oli “Mitä tulevaisuus tarjoaa yhteiskunnallisille yrityksille?”. Syksyn tilaisuudessa vuoden ARVOtekona palkittiin Lahden Diakonialaitoksen sote-työpaja Stoori.

Jäsenille tarkoitetut yksilölliset vaikuttavuuteen ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvät sparraustuokiot jatkuivat myös vuonna 2022.

Jäsenille viestittiin ajankohtaisista aiheista aktiivisesti uutiskirjeen kautta ja loppuvuodesta otettiin käyttöön jäsenetuna yhteiskunnalliseen yritystoimintaan, vaikuttavuuteen ja vastuullisuuteen keskittyvä mediaseuranta.

Impact Startup – uusia yhteiskunnallisia yrityksiä kiihdyttämöstä

Arvo on jäsenenä pohjoismaisessa Impact StartUp-yhdistyksessä (Impact StartUp FMBA), jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa pohjoismaista vaikuttavuusliiketoimintaan keskittyvää kiihdyttämötoimintaa 

Vuoden 2022 aikana Arvo toteutti yhteiskunnallisille yrittäjille suunnatun kaksipäiväisen Impact Startup -minikiihdyttämön, johon haki 18 yritystä, joista 15 osallistui kiihdyttämöön. Kahden päivän aikana tiimit saivat sparrausta liiketoimintamallinsa ja sen vaikuttavuuden kehittämiseen ja mallintamiseen. 

ARVO – kasvava verkosto yhteiskunnallisille ja arvolähtöisille yrityksille

ARVOn tärkein tehtävä on edistää yhteiskunnallisten yritysten menestystä Suomessa. Visionamme on olla vastuullisuuden tunnustettu uudistaja ja liiketoiminnan uudenlaisen arvonluonnin suunnannäyttäjä suomalaisessa elinkeinoelämässä. Meihin kuuluu tällä hetkellä noin 70 jäsenyritystä. Jos haluat liittyä mukaan vaikuttavaan joukkoomme, lue lisää jäsenyydestä täältä