Yhteiskunnalliset yritykset työllistämisen edistäjinä

Osatyökykyisten työllisyyden tukeminen on erittäin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Monissa maissa on keskitytty työelämään integroivien yhteiskunnallisten yritysten ja sosiaalisten yritysten toimintamallien ja -edellytysten kehittämiseen. Suomessa tätä tehdään parhaillaan Ilona-hankkeessa, jossa etsitään innovatiivisia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista.

Osatyökykyisten työllisyyttä on Suomessa pyritty helpottamaan sekä erikoistyöllistämisen keinoin, että avoimille työmarkkinoille tapahtuvia siirtymiä tukemalla, missä keinoina on ollut mm. palkkatuki, työhönvalmennus, ja työpankkikokeilu.

Lähtökohtaisesti työllistyminen avoimille työmarkkinoille on valtaosalle osatyökykyisistä paras ratkaisu, mutta avoimelle työmarkkinalle tapahtuvien siirtymien lisäämisen rinnalla on myös tilaa muille toimintamalleille.

Monissa maissa onkin keskitytty työelämään integroivien yhteiskunnallisten yritysten ja sosiaalisten yritysten toimintamallien ja -edellytysten kehittämiseen, jossa hyödynnetään vaihtelevasti mm. julkisten hankintojen työllistämispotentiaalia, yhteiskunnan erimuotoista taloudellista tukea, julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyömalleja sekä osatyökykyisten työllistämisen kiintiömallia.

Ilona-hanke etsii ja testaa työllisyyttä edistäviä malleja

Ilona- sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hankkeessa etsitään innovatiivisia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista, keskittyen juurikin yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyviin malleihin sekä parempien toimintaedellysten luomiseen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

Hankkeessa arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa, sekä testataan uudenlaisia menetelmiä kohti työllistymistä. Kokeiluissa korostuvat toimintakyvyn edistämiseen liittyvät innovatiiviset ryhmämuotoiset kokeilut sekä kohdennetut koulutukset.

Kun etsitään keinoja, millä tavoin saadaan tuotettua uutta työvoimaa ja osaavaa henkilökuntaa suureen tarpeeseen, selvää on, että tämä vaatii erittäin joustavia ja tarpeeseen vastaavia, räätälöityjä koulutuksellisia ratkaisuja.

Sosiaalinen yrittäjyys väylänä työhön

Ilona -hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani de Biehal, belgialainen sosiaalinen yritys, hakee omassa hankkeessaan ratkaisua siihen, miten sosiaaliset yritykset voivat osaltaan tarjota ratkaisuja sosiaali -ja terveysalan ja erityisesti vanhustenhoidon työvoimapulaan.

Kokeiluissa hoitohenkilökunnan tehtävänkuvat puretaan osiin ja räätälöidään uusiksi kokonaisuuksissa, jolloin koulutettu henkilökunta voi keskittyä koulutusta vastaaviin tehtäviin muiden tehtävien soveltuessa taas työntekijöille, joilla ei ole välttämättä tiettyä koulutusta, mutta muita taitoja, tietoa ja kokemusta.

Sosiaalinen yrittäjyys voi toimia vaihtoehtoisena toimintamallina työllistymiselle ja tarjota räätälöityjä polkuja kohti työllistymistä. Näiden mahdollisuuksien testaamista jatkamme Ilona- hankkeessa motivoituneina.

 

Ilona –sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön –hanke on ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.11.2018-31.10.2021. Hankkeen päätoteuttajana on Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Vates-säätiön, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Diakin ja THL:n kanssa.

www.ilonahanke.net

 

 

ARVO, Vates-säätiö ja Ilona-hanke järjestävät 26.8.2019 klo 12.30 – 16.00 seminaarin osatyökykyisten työllistämisestä. Näkökulma on erityisesti työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten (WISE), mukana on puhujia Suomesta ja ulkomailta. Tilaisuuden avaa työministeri Timo Harakka. Seminaari on Invalidisäätiön auditoriossa osoitteessa Tenholantie 10, Helsinki. Tila on esteetön.

Katso päivän ohjelma kokonaisuudessaan Vatesin sivuilla. Maksuttomaan seminaariin mahtuu 140 henkilöä ilmoittautumisjärjestöyksessä.  Ilmoittautuminen tästä linkistä Tervetuloa!