Yhteiskunnallinen yrittäjyys tarvitsee määrittelyn, mittarit, kirkkaan mission ja jämäkämpää johtamista

Arvo-liiton 1-vuotisseminaarissa 2. syyskuuta perehdyttiin yhteiskunnallisen yrittämisen haasteisiin. Puhujat kaipasivat yhteiskunnallisen yritystoiminnan selkeää määrittelyä ja tehokkaita vaikuttavuuden mittareita. Kirkas missio ja jämäkkä johtaminen varmistavat pitkäjännitteisen rahoituksen ja laajan vaikuttavuuden.

Arvo-liiton 1-vuotisseminaarissa 2. syyskuuta perehdyttiin yhteiskunnallisen yrittämisen haasteisiin. Puhujat kaipasivat yhteiskunnallisen yritystoiminnan selkeää määrittelyä ja tehokkaita vaikuttavuuden mittareita. Kirkas missio ja jämäkkä johtaminen varmistavat pitkäjännitteisen rahoituksen ja laajan vaikuttavuuden.

Määrittelyllä vertailtavuutta

Yhteiskunnallinen yrittäjyys tarvitsee selkeän määritelmän. Tällä hetkellä erilaisia, hieman toisistaan poikkeavia, määritelmiä on useita. Kansainvälisen vertailtavuuden vuoksi puhujat kehottivat ottamaan käyttöön Euroopan komission määritelmän.

Yleisö

Seminaarissa esiteltiin ETLAn kyselytutkimusta yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta. Tutkimuksen mukaan yhteiskunnalliset päämäärät ovat erittäin tärkeitä suurelle joukolle suomalaisia yrityksiä. Jopa 8,5 % yrityksistä sijoittaa yli puolet voitoistaan yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. Luku on merkittävästi aikaisempia arvioita suurempi ja eroavaisuus johtuu ainakin osaksi selkeän yhtenäisen määrittelyn puutteesta.

Mittareilla vaikuttavuutta

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen on Suomessa vielä lapsenkengissä. Mittareita ei ole ollut tarvetta kehittää, koska niitä ei juuri vaadita julkisissa hankinnoissa. Tapiolan ex-pääjohtaja Asmo Kalpala kannustikin vaikuttavuuden mittareiden kehittämiseen. Tuloslaskelma ja tase mittaavat vain pientä osaa yrityksen toiminnasta.

Isossa-Britanniassa yhteiskunnallista yritystä vetävän ja EU-tason huippuasiantuntijana toimivan Jim Cliffordin mukaan tehokkaat vaikuttavuuden mittarit on yksinkertaisia, läpinäkyviä ja helposti todennettavia. Clifford antoi konkreettisia ideoita, kuinka yhteiskunnallisen yrittäjyyden vaikuttavuuden viestintä räätälöidään sidosryhmän mukaan.

– Suomalaisten perisynti on kuuliaisuus. Te teette erinomaisia projekteja. Älkää olko niin kuuliaisia vaan antakaa palaa ja näyttäkää osaamisenne, Jim Clifford kehotti.

Clifford

ETLAn tutkijoiden haastatteleman rahoittajan mukaan tulevaisuudessa yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen todentaminen on yritykselle kilpailuetu.

Kirkas missio vakuuttaa rahoittajat

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan tarvitsemme julkisen ja kolmannen sektorin kesken parempaa yhteistyötä. Kolmannen sektorin täytyy varmistaa, ettei se jää vain julkisen sektorin vajavaisuuksien paikkaajaksi, vaan tekee kunnianhimoista ja kannattavaa työtä. ”Se takaa myös rahoituksen”, Berner vakuutti.

Olympiakomitean ja VALO:n puheenjohtaja Risto Nieminen haluaa Isossa-Britanniassa käytössä olevat tulosperusteiset rahoitussopimukset (Social Impact Bond, SIB) myös Suomeen ja sijoittajille houkutteleviksi. Päätöksenteon tueksi tarvitaan kuitenkin selkeä liiketoimintasuunnitelma vaikuttavuusmittareineen. Tarvitsemme enemmän mittareita sekä osaamista vaikuttavuuden mittaamiseen ja johtamisen tueksi.

Hyvä johtamisella kannattavuutta ja tehokkuutta

ETLAn tutkimuksesta ilmenee, että yhteiskunnalliset yritykset ovat keskimääräistä heikommin kannattavia ja niiden vakavaraisuus on heikompi. Kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan panelistien mielestä parempaa johtajuutta, mission kirkastamista ja myös omia investointeja. Risto Niemisen mukaan liikuntajärjestöt edelleen suunnittelevat rahoitustaan mahdollisimman suuren valtionavun varaan, kun toimintaa pitäisi suunnitella niin, että sitä tarvitaan mahdollisimman vähän. Johtamisella on suuri merkitys myös tulevaisuuden työntekijöille. Heille on tärkeää työskennellä hyvin johdetussa organisaatiossa, jossa työ on merkityksellistä.

TÄSTÄ ON KYSE

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallista tämän päivän ja tulevaisuuden Suomessa keskustelivat liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, Tapiolan ex-pääjohtaja Asmo Kalpala, SOSTE:n puheenjohtaja Jukka Tahvanainen, Olympiakomitean ja VALO:n puheenjohtaja Risto Nieminen sekä Diakonissalaitoksen diakoniajohtaja Jarmo Kökkö. Moderaattorina oli Taloussanomien toimituksien esimies Heidi Hagelin.

Tutustu seminaarin esityksiin tarkemmin tästä:

Annu Kotiranta, Petri Rouvinen ja Joona Widgren: ETLAn toteuttaman yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamalleja kartoittavan esitutkimuksen alustavat tulokset

Jim Clifford: European perspectives on social business and impact measurement