Vuoden paras opinnäytetyö käsittelee innovaatioiden merkitystä yhteiskunnallisissa yrityksissä

Viime vuoden parhaaksi yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitelleeksi opinnäytetyöksi on valittu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun KTM Outi Lehtosen pro gradu ”Merkityksellinen innovaatiotoiminta: yhteiskunnallisten yritysten johtajien jäsennyksiä innovaatiotoiminnan merkityksestä”.

Viime vuoden parhaaksi yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitelleeksi opinnäytetyöksi on valittu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun KTM Outi Lehtosen pro gradu ”Merkityksellinen innovaatiotoiminta: yhteiskunnallisten yritysten johtajien jäsennyksiä innovaatiotoiminnan merkityksestä”.

Palkinnon jakaa yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN yhdessä Arvoliiton ja Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkin kanssa. Opinnäytetyökilpailu jaettiin nyt kuudetta kertaa.

Outi Lehtosen tutkimus kuvaa ja tulkitsee sitä, mitä suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten johtajat ajattelevat innovaatiotoiminnasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa erilaisia merkityksiä, joita johtajat antavat innovaatiotoiminnalle, ja luoda niiden pohjalta kattava kuvaus siitä, millaisena osana innovaatiotoiminta nähdään yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä.

Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset tiivistyvät kolmen huomion ympärille.
1. Innovaatiot ovat keskeisessä osassa yhteiskunnallisten yritysten selviytymisessä.
2. Toimintaa ohjaavat arvot toimivat innovaatiotoiminnan lähtökohtana, mutta asettavat sille samalla haasteita.
3. Jotta yhteiskunnallinen yritys pystyy innovoimaan sekä kehittämään oman toimintansa lisäksi ympäröivää yhteiskuntaa, vuorovaikutus ja yhteistyö ovat välttämättömiä.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN:n, Arvoliiton ja Yhteiskunnallinen yritys -merkin järjestämän kilpailun tarkoituksena on herättää kiinnostusta yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaan tutkimukseen erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa, parantaa tutkimustulosten leviämistä sekä edistää yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta.

Tutustu Outi Lehtosen graduun Outi Lehtonen: Merkityksellinen innovaatiotoiminta: yhteiskunnallisten yritysten johtajien jäsennyksiä innovaatiotoiminnan merkityksestä