Vaikuttavin kuntahankkija -palkinto myönnettiin Tampereen kaupungille

Suomalaisen Työn Liitto ja Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO palkitsivat yhdessä ensimmäistä kertaa kunnan, joka on huomioinut hankinnoissaan erityisesti niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Suomalaisen Työn Liitto ja Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO palkitsivat yhdessä ensimmäistä kertaa kunnan, joka on huomioinut hankinnoissaan erityisesti niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Palkinto jaettiin tänään Julkiset hankkijat ostopäätösten äärellä -seminaarissa Suomen Kuntatalolla. Palkinnon kriteereinä on, että kunta on huomioinut yhteiskunnallisia vaikutuksia omissa hankintalinjauksissaan ja että kunta on edistänyt yhteiskunnallista yrittäjyyttä omissa hankinnoissaan.

Vaikuttavin kuntahankkija -palkinnon tavoitteena on nostaa esille kuntia, jotka ovat esimerkillisesti huomioineet hankinnoissaan niiden kauaskantoisempia, yhteiskunnallisia vaikutuksia joko sosiaalisesta, eettisestä, ympäristö- tai taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on herättää keskustelua julkisten hankintojen vaikuttavuudesta ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä valintatekijänä.

“Olemme iloisia voidessamme myöntää palkinnon kunnalle, joka on tehnyt esimerkillistä ja pitkäjänteistä työtä huomioimalla omien hankintojensa yhteiskunnallisia vaikutuksia. Haluamme palkinnolla myös edistää yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, mihin kunnat ja kaupungit voivat omilla toimillaan vaikuttaa merkittävästi. Arvioimme esimerkiksi hankintastrategioita ja sitä, miten työllisyyteen, yrittäjyyteen ja tulosperusteiseen hankintaan on otettu niissä kantaa”, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

“Hyvinvointivaltiomme perusrakenteet tarvitsevat tuekseen mahdollisimman monimuotoista yritys- ja kansalaisjärjestötoimintaa. Koska vaikuttavuusperusteiset julkiset hankinnat ovat avainasemassa vastuullisten ja vaikuttavien palveluiden varmistamisessa, halusimme palkita näiden hankintojen suomalaisen edelläkävijän”, lisää ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Ensimmäistä kertaa myönnettävä palkinto osoitettiin Tampereen kaupungille ja sen vastaanottivat Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen ohjelmajohtaja Regina Saari ja kehitysjohtaja Mika Itänen. Palkintoraati kiinnitti eritoten huomiota siihen, miten Tampereen kaupunki on ottanut laajasti palveluissa käyttöön työllisyyspalvelut ja innovatiiviset, vaikuttavat hankinnat. Tampereen kaupunki kehittää innovatiivisia, vaikuttavuusperusteisia hankintoja systemaattisesti yhdessä kumppaniensa kanssa ja pilotoi uusia palveluita. Tampereen kaupunki on ollut myös edelläkävijä yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten edistämisessä.

“Olemme otettuja huomionosoituksesta, joka rohkaisee meitä jatkossakin toimimaan innovatiivisesti hankintakentällä. Vaikuttavuusperusteinen hankinta on osoittautunut toimivaksi kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluissa isoillakin volyymeilla, noin 1700 asiakasta päivittäin. Sosiaalisten kriteerien käyttö hankinnoissa sopii lähes kaikille toimialoille, kunhan tahtoa ja kumppanuuksia löytyy. Tuorein mahdollisuus Tampereella on vuosikausia kestävä raitiotiehanke. Mallia kehitetään työllisyyspalvelujen, koulutustoimijan ja raitiotie-allianssin kanssa. Positiivista kannustinjärjestelmää voidaan hyödyntää, kun allianssi alihankkijoineen ottavat työttömiä työnhakijoita tai opiskelijoita työmaalle aitoon ympäristöön näyttämään osaamistaan”, kertoo kehitysjohtaja Mika Itänen.

Kärkikolmikossa Vaikuttavin kuntahankkija -palkinnon saajiksi olivat myös Espoo ja Jyväskylä. Molemmat kaupungit ovat omissa hankintalinjauksissaan huomioineet Tampereen tavoin yhteiskunnallisia vaikutuksia ja tehneet arvokasta työtä yhteiskunnallisten vaikutusten huomioimiseksi erilaisten yhteistyömuotojen, projektien, sisäisten ohjeistuksien ja viestinnän kautta.

Vaikuttavin kuntahankkija -palkinnon myöntäjät, ARVO ja Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys-merkki, edistävät molemmat tahoillaan liiketoimintaa, joka yhdistää uudella tavalla yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Liittojen jäsenet ovat kotimaisia, vastuullisia toimijoita, jotka tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvää ratkomalla liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Palkintoraatiin kuuluvat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala ja ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623
Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO, kimmo.lipponen@arvoliitto.fi, p. 040 758 7247

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. Liitto on arvoyhteisö, johon kuuluu yli 3 900 yritys- ja yhteisöjäsentä www.suomalainentyo.fi.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto. ARVO edistää vastuullista liiketoimintaa, joka yhdistää uudella tavalla yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. www.arvoliitto.fi