Vägledningsverkstad tekee työtä nuorten puolesta yli kielirajojen

Kevään uusista arvoliittolaisista esittelyvuorossa on Vägledningsverkstad rf, joka kehittää palveluja NEET-nuorille (Not in Employment, Education or Training) ja nostaa esiin heidän palvelutarpeitaan.

Yhdistys huomioi erityisesti ruotsinkielisten nuorten palvelutarpeen ja tekee mielellään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa aina kun se on mahdollista. Arvoliiton toimitusjohtaja Ulla Nord on iloinen uudesta kannatusjäsenestä: “On hienoa saada Vägledningsverkstad mukaan verkostoon. Yhteistyö yli kielirajojen on tärkeää. Voimme jakaa kokemuksia ja tietoa puolin ja toisin.”  

Peter Rolin, mitä Vägledningsverkstad tekee?

Vägledningsverkstad rf on perustettu vuonna 2018 vähentämään nuorten (NEET eli Not in Employment, Education or Training) ulkopuolisuutta edistämällä sosiaalista vahvistumista. Ulkopuolisuus voi pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen. Yhdistys työskentelee yli kielirajojen huomioiden kuitenkin myös ruotsinkielisten nuorten palvelutarpeen. Haasteet ovat samat molemmilla kotimaisilla.

Yhdistys uskoo tuovansa kokemustietoa molempien kieliryhmien toiminnan kehittämiseen. Hyviä suomenkielisiä toimintamalleja voisi hyödyntää ruotsinkielisessä toiminnassa huomioiden kuitenkin mahdolliset erityispiirteet. Toisaalta yhdistyksen ja sen ruotsinkielisen yhteistyöverkoston avulla voidaan löytää pohjoismaisia hyviä käytänteitä edelleen kehitettäviksi täällä Suomessa. Yhteiskuntarakenteet ja arvotkin kun ovat Pohjoismaissa hyvin lähellä toisiaan.

Mitkä ovat toimintanne arvot ja yhteiskunnallinen päämäärä?

Haluamme vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta, luoda kaikille nuorille samankaltaisia, yksilön huomioivia mahdollisuuksia. Yhteiskunnallinen päämäärä on, ettei millään kieli- tai muulla ryhmällä olisi tulevaisuudessa riskiä joutua yhteiskunnassa syrjäytetyksi.

Miksi liityitte Arvoliittoon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

Toivomme Arvoliitosta mahdollisuuksia vertaiskehittämiseen, verkostoitumiseen ja synergioiden löytymiseen.

Tervetuloa ARVO-joukkoon, Vägledningsverkstad!

 

Verkstadin logo

Lisätietoja: verkstad.fi