Uusin Arvoliittolainen auttaa mielen hyvinvoinnin lisäämisessä – tervetuloa joukkoon Ikinori!

Uusin Arvoliittolainen, Muutostoimisto Ikinori Oy tarjoaa mielen hyvinvoinnin tukemiseen, toimintakulttuurin kehittämiseen sekä arviointiin keskittyviä palveluita. Ikinorin palveluissa näkyy vahvasti erityisosaaminen yhteiskehittämisestä ja kulttuurista.

Toimitusjohtaja Markus Raivio, mitä Ikinori tekee?

“Mielenterveyspalveluihin, kuntoutukseen ja organisaatiokehittämiseen liittyvään osaamiseen on suuri kysyntä ja kehittämisen tarve, johon Ikinori osaa vastata. Muutostoimisto Ikinori Oy panostaa asiantuntijaosaamiseensa  yhteiskehittämisen, kulttuurin, palvelumuotoilun ja kokeilukulttuurin avulla.

Meillä on luova, ihmiskeskeinen, rohkea sekä itseohjautuvuuteen kannustava lähestymistapa. Haluamme myös auttaa organisaatioita sopeutumaan nopeasti muuttuvassa virtuaalisessa työelämässä. Työn tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimusten ja elämän muiden paineiden alla monen hyvinvointi on arjessa koetuksella. Tasapaino täytyy tietoisesti luoda, ja organisaatioiden ja ihmisten tapaa toimia tulee aktiivisesti ohjata mielen hyvinvointia lisäävään suuntaan.

Ikinori Oy on Kukunori ry:n 100% omistama yhtiö. Ikinori tarjoaa mielen hyvinvoinnin tukemiseen, toimintakulttuurin kehittämiseen sekä arviointiin keskittyviä palveluita, jotka toteutetaan esimerkiksi kulttuuria ja yhteiskehittämistä hyödyntävien workshopien, strategia- ja hankesparrausten, luentojen tai koulutusten avulla. Koska myös digitaalinen viestintä on muutoksen tekemisen väline, Ikinori tuottaa podcast/stream/webinaaripalveluja laadukkaasta omasta studiosta käsin.”

Mitkä ovat toimintanne arvot ja yhteiskunnallinen päämäärä?

“Muutostoimisto Ikinori on arvopohjaltaan linjassa omistajansa Kukunorin kanssa. Arvojamme ovat:

POKKA Pokalla tarkoitamme rohkeutta tuoda esille toimintakulttuurissa olevia osittain näkymättömiä ilmiöitä ja teemme niitä näkyväksi viestinnän, muutosmuotoilun sekä kulttuurin keinoin.

AVOIMUUS Kaikki näkyy, kaikki kuuluu. Toimintamme on läpinäkyvää ja edistää kestävää hyvinvointia.

LUOVUUS Teemme eri asioita kuin muut tai teemme samoja asioita eri tavalla. Kysymme itseltämme ja kumppaneiltamme, mikä on erilaista, mikä on uutta.

Tehtävämme on muotoilla hyvinvoinnin tulevaisuus yhdessä kumppaniemme kanssa.”

Miksi liityitte Arvoliittoon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

“Liityimme Arvoliittoon monien jäsenien suositusten kautta. Ullan toimitusjohtajuuden myötä se sai viimeisen vahvistuksen. Toivomme jäsenyydeltä verkostoja, tietoa ja tukea. Uusi johtajuuskoulutus oli myös motiivi liittyä! Toivomme että pääsemme mukaan rakentamaan vaikuttavaa hyvää työtä. Yhdessä hyvässä porukassa.”

Tervetuloa ARVO-joukkoon, Ikinori!

Lisätietoja: https://kukunori.fi/ikinori/