Tutkimushanke yhteiskunnallisten yritysten eettisyydestä ja innovatiivisuudesta

Miten eettisyys ja innovatiivisuus linkittyvät toisiinsa ja millaista innovatiivisuutta yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat? Tätä selvitetään tutkimushankkeessa, joka on juuri alkanut ARVO-liitossa. Tutkimuksen tavoitteena on myös kirkastaa yhteiskunnallisten yritysten vahvuuksia ja tuoda konkretiaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin sekä siihen, miten yhteiskunnalliset yritykset käytännössä siirtävät eettiset periaatteensa jokapäiväiseen tekemiseensä.

Miten eettisyys ja innovatiivisuus linkittyvät toisiinsa ja millaista innovatiivisuutta yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat? Tätä selvitetään tutkimushankkeessa, joka on juuri alkanut ARVO-liitossa.

Tutkimuksen tavoitteena on myös kirkastaa yhteiskunnallisten yritysten vahvuuksia ja tuoda konkretiaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin sekä siihen, miten yhteiskunnalliset yritykset käytännössä siirtävät eettiset periaatteensa jokapäiväiseen tekemiseensä.

Tutkimuksen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.

”Tarve yhteiskunnallisen yrittämisen liiketoimintamallia kartoittavalle ja kehittävälle tutkimukselle on esitetty monelta eri taholta, ja tarve tuli hyvin esiin myös ETLAn viimesyksyisessä selvityksessä. Tämä onkin ensimmäinen kerta, kun Suomessa tutkitaan isojen yhteiskunnallisten yritysten toiminnan keskeisiä periaatteita ja innovatiivisuutta”, ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo.

Tutkimuksen vastuuhenkilö on KTM, EMBA Soilikki Viljanen, joka on kokenut johtamisen ammattilainen ja tehnyt pitkän uran järjestöissä. Viljanen suorittaa parhaillaan jatko-opintoja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hankkeessa on mukana asiantuntijoita Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta, Juuriharja Consulting Group Oy:stä sekä kansainvälisiä asiantuntijoita Tanskasta ja Liettuasta.

Tutkimuksessa ovat mukana seuraavat organisaatiot: Aspa Palvelut Oy, Autismisäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallinen konserni, Kierrätysverkko Oy, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Setlementtiasunnot Oy, Valo – valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry ja Y-säätiö.

”Suomi suorastaan huutaa tällä hetkellä uusia työpaikkoja ja parempaa työelämää. Tässä hankkeessa on tarkoitus tuoda lisätietoa siitä, miten yhteiskunnalliset yritykset voivat toimia innovatiivisena liiketoimintamallina, jolla lisätään työllisyyttä, parannetaan työelämää ja johtajuutta sekä rakennetaan uutta liiketoimintaa Suomeen”, Kimmo J. Lipponen sanoo.

Tutkimukseen mukaan lähtevät organisaatiot saavat omia tuloksiaan käyttöönsä sitä mukaa kuin niitä valmistuu. Lopulliset tutkimustulokset ovat käytettävissä keväällä 2018.

Lisätietoja:

Soilikki Viljanen, p. 0400 610709
Kimmo J. Lipponen, p. 040 758 7247