TIEDOTE: Sote-uudistus uhkaa rapauttaa toimivan osan järjestelmästä

Sote-uudistuksessa on turvattava yhteiskunnallisten yritysten asema erityisosaamisen ja innovatiivisuuden lähteinä.

Sote-uudistuksessa on turvattava yhteiskunnallisten yritysten asema erityisosaamisen ja innovatiivisuuden lähteinä.

Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä on järjestöillä, liitoilla, säätiöillä ja yhteiskunnallisilla yrityksillä ollut perinteisesti vahva ja erinomaisia tuloksia tuottava rooli. Nyt lausuntokierroksella oleva lakiluonnos sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi uhkaa tuhota tämän toimivan ja palveluiden käyttäjiä lähellä olevan palvelujen tuotantomallin.

Lausuntokierroksella oleva lakiluonnos sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi on perustavoitteiltaan hyvä. Hyvää ovat etenkin järjestämis- ja tuottamisvastuun eriyttäminen sekä järjestämisvastuun antaminen tahoille, joilla on siihen riittävä kantokyky.

Laissa on kuitenkin useita kohtia, joihin Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo haluaa jatkovalmistelussa kiinnittää huomiota.

Lakiesitys asettaa nykymuodossaan yksityiset palveluntuottajat julkista palveluntuotantoa täydentävään asemaan. Kuitenkin monilla alueilla koskien mm. sosiaalihuoltoa ja erityisiä sairaus- tai vammaryhmiä, yhteiskunnallisten yritysten panos on nykyisellään ratkaisevan tärkeä sekä palvelujen tuottajana että toiminnan kehitystä eteenpäin vievänä innovaatiovoimana. Näiden toimijoiden vahva paikallinen tuntemus, erityisosaaminen ja innovatiivisuus toiminnan kehittäjinä on voitava hyödyntää myös strategisena ja pitkäjänteisenä kumppanuutena sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa.

Tärkeää on myös taata kaikille palvelujen tuottajille tasavertaiset toimintaedellytykset. Tämä koskee etenkin palvelun tuottajien kanssa tehtäviä sopimuksia ja niiden kohtuullisuutta erityisesti sellaisten palveluntuottajien näkökulmasta, jotka toimivat paikallisesti tai ovat kooltaan pieniä. Toimintaa pitää pystyä myös vertailemaan läpinäkyvästi suhteessa tuotantovastuullisen tahon omaan toimintaan. Vertailussa pitää huomioida tuotetun palvelun laatu, kustannukset, vaikuttavuus ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Olemassa olevaa vahva perinnettä ja toimintamallia, jossa järjestöt, liitot, säätiöt ja yhteiskunnalliset yritykset toimivat sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjinä, innovaattoreina ja tuottajina ei saa sivuuttaa. Toimiva malli on säilytettävä osana uudistusta.

Lisätiedot: Juha-Pekka Halmeenmäki, Arvon hallituksen jäsen, Invalidisäätiön toimitusjohtaja

040 754 1750, juha-pekka.halmeenmaki@invalidisaatio.fi

Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry perustettiin vuonna 2013. Liiton tehtävänä on ajaa yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten tunnettuuden ja arvostuksen lisääntymistä sekä yritystoiminnan edunvalvontaa. Liiton perustajat ovat Lahden Diakoniasäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, ImpactHouse ry, Kierrätysverkko Oy, Rinnekoti-Säätiö, Orton Oy, Somea Oy, Yhteiskunnallisten yritysten tutkimusverkosto ry ja Suomen Setlementtiliitto ry. Arvo on Yleisen Teollisuusliiton jäsen ja kuuluu sitä kautta Elinkeinoelämän keskusliittoon.