Tervetuloa, uudet jäsenet!

ARVOn rivit ovat jälleen täydentyneet uusilla jäsenillä. Mitä uusilla jäsenillämme on ensi vuoden agendalla? Entä miksi he halusivat liittyä ARVOn jäseneksi? Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski, Kalliola oy:n projektipäällikkö Hanna Hauta-aho ja SOS-Lapsikylän sidosryhmäjohtaja Tuomo Valve vastaavat.

ARVOn rivit ovat jälleen täydentyneet uusilla jäsenillä. Nyt toivotamme joukkoomme tervetulleeksi Paralympiakomitean, Kalliola Oy:n ja SOS-Lapsikylän!

Mitä uusilla jäsenillämme on ensi vuoden agendalla? Entä miksi he halusivat liittyä ARVOn jäseneksi? Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski, Kalliola oy:n projektipäällikkö Hanna Hauta-aho ja SOS-Lapsikylän sidosryhmäjohtaja Tuomo Valve vastaavat.

 

Mikä sai kiinnostumaan ARVOn jäsenyydestä?

Hanna Hauta-aho: ”Kalliola oy toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaan. Kalliola oy tarjoaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita ainutlaatuisella osaamisella. Palvelut koostuvat muun muassa lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä sekä maahanmuuttajatyöstä. ARVOn tavoin yhdistämme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kestävän liiketoiminnan. ARVOn jäsenyys on luonteva tapa laajentaa verkostoja ja edunvalvontakumppanuuksia.”

Tuomo Valve: ”SOS-Lapsikylässä koemme ARVOn jäsenyyden arvokkaaksi ennen kaikkea sen kautta saatavien hyvien verkostojen ja uusien kumppanuusmahdollisuuksien vuoksi. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen lisäksi SOS-Lapsikylä tekee monipuolista kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin yhteiskunnassa paremmin huomioon. Juuri tässä tehtävässä uskomme ARVOn jäsenyyden tuovan meille lisäarvoa.”

Käytännön näkökulmasta jäseneksi liittyminen oli kevyttä, eikä vaatinut järjestöltä suuria ponnistuksia.

Tero Kuorikoski, Paralympiakomitean pääsihteeri

Tero Kuorikoski: ”ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen otti minuun yhteyttä jäsenyyteen liittyen. ARVOn toiminta alkoi kiinnostaa, sillä Paralympiakomitealle on tärkeää se, miten voimme toiminnallamme tehdä tästä yhteiskunnasta parempaa paikkaa. Oli siis mielekästä lähteä mukaan. Käytännön näkökulmasta jäseneksi liittyminen oli kevyttä, eikä vaatinut järjestöltä suuria ponnistuksia.”

 

Mitä teillä on agendalla nyt alkaneena vuonna? Mitä odotatte arvolaisuudelta?

Tuomo Valve: ” Vuonna 2018 alkaa SOS-Lapsikylässä uusi strategiakausi, joka on vahvasti kasvupainotteinen. Kasvua haetaan paitsi lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluista, niin myös aiempaa enemmän ennaltaehkäisevistä palveluista. Alkavana vuonna tulemme jatkamaan työmme vaikuttavuuden esiin nostamista ja vaikuttavien lapsiperheiden tukipalveluiden kehittämistä. Olemassa olevien palveluiden lisäksi kehitämme yhä enemmän myös digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi. Toivomme ARVOn jäsenyyden avaavan meille uusia yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuuksia tavoitteessamme toimia lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen avun asiantuntijana ja palvelujärjestelmän uudistajana.”

Alkavana vuonna tulemme jatkamaan työmme vaikuttavuuden esiin nostamista ja vaikuttavien lapsiperheiden tukipalveluiden kehittämistä. Olemassa olevien palveluiden lisäksi kehitämme yhä enemmän myös digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi.

Tuomo Valve, SOS-Lapsikylän sidosryhmäjohtaja

Hanna Hauta-aho: “Vuoden alussa astui voimaan uusi organisaatiorakenne, joka mahdollistaa paremmin nykyisten palveluiden kehittämisen. Luomme uusia setlementtiratkaisuja vahvistamalla liiketoimintaosaamista, arvioimalla jatkuvasti toiminnan vaikuttavuutta ja toimimalla lähellä asiakkaita. Kalliola oy toimii vahvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, joten tarvitsemme avoimia ja aktiivisia foorumeita, joissa yhdessä kehittäminen ja organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö on mahdollista.

Kalliola oy:n ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja kaltaistemme, järjestötaustaisten yritysten kannattaa ehdottomasti tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä. ARVOn jäsenyys voi osaltaan tukea Kalliola oy:n tunnettavuutta ja asemaa osana yhteiskunnallisten yritysten rintamaa.”

Kalliola oy:n ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja kaltaistemme, järjestötaustaisten yritysten kannattaa ehdottomasti tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä.

Hanna Hauta-aho, Kalliola oy:n projektipäällikkö

Tero Kuorikoski: ”Meidän alkuvuoden agendallamme on erityisesti maaliskuussa järjestettävät paralympialaiset. Ne tulevat varmasti tänäkin vuonna näkymään monille suomalaisille ja liikuttamaan monia.
ARVOn jäsenyydeltä odotamme alati kasvavaa verkostotoimintaa. Olisi hienoa, jos ARVO järjestäisi tapahtuman, joka kokoaa yhteen ihmisiä eri järjestöistä keskinäiseen sparraukseen ja pallottelemaan ideoita järjestötyöstä. Tärkeää on myös päästä kertomaan omasta toiminnastamme tälle verkostolle, jonka ARVOn jäsenyyden kautta saamme.”

 

Haluaisitteko tekin mukaan kasvavaan joukkoomme?

Tarjoamme jäsenillemme asiantuntijaverkoston ja edunvalvontatyön lisäksi tunnettuutta ja asiantuntija-apua vastuulliseen johtamiseen, vaikuttavuuden todentamiseen sekä rahoitusratkaisuihin.

Arvo-liitolla on kolme jäsenyyskategoriaa: varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenyrityksemme toimivat monilla eri toimialoilla. Ota yhteyttä (kimmo.lipponen@arvoliitto.fi tai puh. 040 758 7247) ja kerromme mielellämme lisää jäsenyyksien hyödyistä!