Opinnäytetyökilpailun voittaja valittu

Centria-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneen Tarja Palosaaren opinnäytetyö on voittanut FinSERN ry:n, Suomalaisen Työn Liiton ja Arvo-liiton vuosittain järjestämän …

Centria-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneen Tarja Palosaaren opinnäytetyö on voittanut FinSERN ry:n, Suomalaisen Työn Liiton ja Arvo-liiton vuosittain järjestämän yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyökilpailun 2015. Palosaari vastaanotti 1 000 euron palkinnon tiistaina 30. kesäkuuta järjestetyssä 5th EMES International Research Conference on Social Enterprise -seminaarissa.

Kilpailun tarkoituksena oli herättää kiinnostusta yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaan tutkimukseen erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa, parantaa tutkimustulosten leviämistä sekä edistää yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta.

Tarja Palosaaren opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa hankkeen aikana syntyneistä yrityksistä, yritysten yhteiskunnallisista vaikutuksista, sekä yrittäjien näkemyksiä sosiaalisesta yrittäjyydestä pidemmällä aikavälillä.

Arvo-liitto onnittelee Tarjaa hienosta työstä!