Lapinlahden Lähde on kohtaamispaikka yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle

Uusista jäsenistämme meillä on tällä kertaa ilo esitellä Lapinlahden Lähde, joka on kaikille avoin, matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin, kulttuurin ja yhteisöllisen toiminnan keskus.

“Lapinlahden Lähde on upea esimerkki siitä, kuinka kootaan yhteen erilaisia toimijoita ja vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia”, toteaa Arvoliiton toimitusjohtaja Ulla Nord ja jatkaa: “Lisäksi sen kulttuurisesti ja historiallisesti ainutlaatuinen miljöö tarjoaa erityisen kauniit puitteet kohtaamiselle.”

Toimitusjohtaja Ville Pellinen, mitä Lapinlahden Lähde tekee?

“Lapinlahden Lähde Oy on elinvoimaista kulttuuria ja taide-elämää, mielen hyvinvointia ja kestävää sekä vastuullista kehitystä edistävä yhteiskunnallinen yritys, jonka kohderyhmää ovat kaikki. Sen tehtävänä on taloudellisesti kestävällä tavalla mahdollistaa kansalaislähtöinen, edellä kuvattuja tavoitteita edistävä toiminta Helsingissä sijaitsevassa entisessä Lapinlahden sairaalassa vuokraamalla tiloja yhtiön edistämien yhteiskunnallisten tavoitteiden eteen työskenteleville toimijoille.

Tilojen vuokraamisen lisäksi Lapinlahden Lähde, yhdessä Lapinlahden muiden toimijoiden kanssa, työllistää työllistymisen haasteista kärsiviä ihmisiä sekä järjestää alueella ihmisten kokonaishyvinvointia, yhteiskuntaan integroitumista, yksinäisyyden torjumista ja kaupunkikulttuuria elävöittävää toimintaa. Lisäksi vaikutamme vaikuttamistyömme kautta aktiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan yrittäen muuttaa sitä kestävämmäksi, vastuullisemmaksi, oikeudenmukaisemmaksi, inklusiivisemmaksi ja hyvinvoivemmaksi.”

 

Mitkä ovat toimintanne arvot ja yhteiskunnalliset päämäärät?   

“Päämäärämme ovat elinvoimaisen kulttuuri- ja taide-elämän edistäminen, mielen hyvinvoinnin vaaliminen ja kehittäminen, ekologinen kestävyys sekä sosiaalinen vastuullisuus. Vuokrauspäätöksissämme otamme aina ennen taloudellisia seikkoja huomioon toiminnalliset seikat – sen, miten hyvin mahdollinen tilavuokraaja edistää yhtiömme ydintavoitteisiin tähtäävää toimintaa. Teemme jatkuvasti aktiivista ja tietoista työtä inklusiivisuuden lisäämiseksi alueellamme ja toiminnassamme. Konkreettisesti tämä tarkoittaa muiden muassa eri työryhmiemme ja organisaatiorakenteemme diversiteetin lisäämistä, viestinnän ja toiminnan läpinäkyvyyden kehittämistä sekä alueemme ja sen rakennusten ja toimijoiden löydettävyyden, saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamista.

Työllistämis- ja toimintapäätöksissämme pyrimme priorisoimaan eri tavoilla heikommassa asemassa olevia ja marginalisoituja ihmisryhmiä. Pyrimme siis aktiivisesti tarjoamaan työtä näille ryhmille sekä kutsumaan heitä muilla tavoin mukaan toimintaamme. Ja emme halua heidän ainoastaan olevan mukana, vaan voimaantuvan, kehittävän vahvuuksiaan ja saavuttavan potentiaaliaan toimintamme kautta ja näin pääsevän osaksi avoimia työmarkkinoita.

Yhtiön tuottama voitto käytetään ensisijaisesti yhtiön ja sen päämäärien kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vuokralaisten toimintamahdollisuuksien parantamista, yhteiskunnallista hyvää tuottavien kehityshankkeiden aloittamista, lisähenkilöstön palkkaamista yhtiön yhteiskunnallisten rekrytointiperiaatteiden mukaisesti sekä olemassa olevan, yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen tähtäävän toiminnan skaalaamista suuremmaksi, liiketoiminnan- ja järjestelmäkehityshankkeiden aloittamista sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämistä ja laajentamista.

Pyrimme panostamaan myös tutkimustoimintaan, joka tukee yhteiskunnallisten tavoitteidemme täyttämistä. Tätä teemme esimerkiksi oppi- ja tutkimuslaitosyhteistyön kautta. Käytännössä yhtiön mahdolliset voitot kanavoituvat täysimääräisesti Lapinlahti-yhteisön toimintaan. Mittaamme eri toimintamuotojemme läpi kulkevien henkilöiden määrää ja tutkimme laadullisesti heidän toiminnastamme saamiaan hyötyjä. Seuraamme aktiivisesti Lapinlahdesta käytävää kansalais-, vaikuttaja- ja mediakeskustelua ja mittaroimme näkyvyyttämme sekä edistämiemme asioiden ja arvojen läpimenoa näissä kanavissa. Seuraamme myös vuokralaistemme ja muiden Lapinlahti-yhteisön jäsenten taloudellisten toimintaedellytysten kehittymistä, sillä taloudellisten resurssien kasvaminen mahdollistaa myös yhteiskunnallista hyvää tuottavan toiminnan kasvattamisen.

 

Miksi liityitte Arvoliittoon ja millaisia asioita toivotte jäsenyydeltä?

“Uskomme, että ARVOn jäsenyyden kautta voimme kehittää toimintaamme muiden muassa vaikuttavuutemme mittaamista kehittämällä ja erilaiseen yhteisideointiin sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen osallistumalla. Uskomme yhteisen edunvalvonnan voimaan, kun yhteiskunnalliset yritykset haluavat yhteistuumin vaikuttaa yhteiskuntamme päättäjiin sekä yleisiin mielipiteisiin ja kulttuuriin, jotta yhteiskuntamme, elinkeinoelämämme ja talousjärjestelmämme kehittyisivät entistä vastuullisemmiksi ja kestävämmiksi. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi muidenkin kuin taloudellisten mittareiden arvostamista ja hallitsemista yritysten arvostuksia ja merkityksiä mitattaessa. Tässä yhteisessä vaikuttamistyössä haluamme olla mukana kantamassa oman kortemme kekoon.

 Tervetuloa mukaan, Lapinlahden Lähde! 

 

Lapinlahden Lähde -logo


Lue lisää Lapinlahden Lähteen toiminnasta: https://lapinlahdenlahde.fi/